Vandområdeplaner

Vandområdeplanerne 2021-2027

Forslag til vandområdeplanerne 2021-2027 er i offentlig høring fra 22. december 2021 - 22. juni 2022.

Læs mere her

Gå til Basisanalyse

Basisanalyse 2021-2027

Basisanalysen udgør det faglige afsæt for de kommende vandområdeplaner 2021-2027. I basisanalysen indgår overvågningsdata for vandløb, søer, kystvande og grundvand for perioden 2014-2018.

Se basisanalysen, kortvisninger og baggrundsdata her 

Gå til Vandområdeplaner

Vandområdeplaner 2015-2021

Vandområdeplanerne for anden planperiode er baseret på en opdatering og videreførelse af vandplanerne for første planperiode og gælder fra 2015 – 2021. 
Se vandområdeplaner 2015-2021

Gå til Vandplaner

Vandplaner 2009-2015

Vandplaner for første planperiode er afløst af vandområdeplaner for anden planperiode. 

Se vandplaner 2009-2015

Gå til Vandplanlægning

Om vandplanlægning

Vandområdeplanerne er et centralt element i gennemførelsen af EU’s vandrammedirektiv. Direktivet har som mål, at alle EU-landes vandområder – vandløb, søer, den kystnære del af havet og grundvand – skal opnå ”god tilstand”.
Læs mere om vandplanlægning generelt