Uforudsete udgifter

Foto: Jan Pedersen, Varde Kommune

Tilskud til uforudsete udgifter der opstår under igangværende anlægsarbejder i forbindelse med gennemførelse af vandløbsrestaurering.

I perioden fra december 2020 til og med 2021 kan kommuner søge om tilskud til uforudsete udgifter der opstår under igangværende anlægsarbejder i forbindelse med gennemførelse af vandløbsrestaurering.
Tilskudsordningen har til formål at dække uforudsete udgifter, som eventuelt opstår under den fysiske gennemførelse af anlægsarbejder i forbindelse med en vandløbsrestaurering.
Der kan alene søges tilskud til uforudsete udgifter, der opstår under den fysiske gennemførelse af en vandløbsrestaurering, og som ikke inden for rimeligheden har kunnet forudses i forundersøgelsen eller i projekteringsfasen, og som ellers ville medføre en kommunal egenfinansiering.
Det vil som udgangspunkt være uforudsete udgifter, der skyldes jordbundsforhold, og som er opstået i forbindelse med indsatser, hvor der graves nye vandløbsforløb eller graves okkerrensningsanlæg.
Tilskud til uforudsete udgifter kan søges hele året.

Kriterierne for at opnå tilskud til uforudsete udgifter fremgår af ”Vejledning om nationalt tilskud til uforudsete udgifter der opstår under anlægsarbejder i forbindelse med gennemførelse af vandløbsrestaurering”.

Klik her for at hente ansøgningsskema.

Ansøgninger om tilskud til uforudsete udgifter skal sendes til Obfuscated Email.