VMPII-projekter

Aftalen om Vandmiljøplan II (VMPII) fra 1998 blev indgået for at reducere kvælstoftabet til vandmiljøet.

Et af virkemidlerne i aftalen om Vandmiljøplan II var genopretning af vådområder. Vådområderne har bl.a. den egenskab, at de ved hjælp af naturligt forekommende bakterier kan omdanne nitrat til luftformigt kvælstof, som er uskadeligt. Samtidig kan projekterne medvirke til at forbedre forholdene for naturen.

Det tager tid at gennemføre projekterne, hvorfor ikke alle projekter var afsluttet ved udgangen af 2003, hvor Vandmiljøplan II udløb. Det blev derfor besluttet at fortsætte aktiviteterne under Vandmiljøplan III, så det er muligt at få gennemført flere projekter.