Statslige vådområdeprojekter

Som led i den statslige vådområdeindsats har Naturstyrelsen igangsat realisering af 13 mulige projekter på tilsammen 1616 ha. Projekterne forventes at kunne bidrage til at nedbringe kvælstofbelastningen af vore kystvande med op til 184 ton kvælstof pr. år.

De mulige projektområder skal drøftes med lodsejerne i projektområderne, og der vil blive igangsat jordfordelinger. Derefter tages der beslutning om, hvorvidt projekterne kan realiseres.

Læs om realiseringen af den statslige vådområdeindsats

Læs om de 13 projekter ved at klikke i kortet herunder. Du kan desuden se status på realiseringen af projekterne her (senest opdateret september 2019).

Flade SøSimested Å v. Hvilsom

Oversigt over de 13 mulige projekter i den statslige vådområdeindsats

Projektnavn

Vandopland

Naturstyrelsens 
enhed

Projektareal 
(ha)

Samlet 
N-reduktion (t)

Skals Å, Nedre del 1.2 Limfjorden Kronjylland 248 25,0
Jordbro Å 1.2 Limfjorden Midtjylland 140 10,7
Binderup Å, øvre del 1.2 Limfjorden Himmerland 18,9 2,4
Flade Sø 1.2 Limfjorden Thy 637,5 78,7
Simested Å v. Hvilsom 1.2 Limfjorden Himmerland 208 23,8
Hjeds Sø 1.2 Limfjorden Himmerland 98 6,8
Kåtbæk v. Fårup 1.2 Limfjorden Himmerland 47,8 6,1
Gudenå og tilløb Silkeborg 
- Tvillum Bro
1.5 Randers Fjord Søhøjlandet 14,3 2,4
Gundesbøl Å 1.8 Ringkøbing Fjord Blåvandshuk 8,6 1,2
Tolstrup Enge 1.9 Horsens Fjord Søhøjlandet 29,5 3,7
Sidinge Fjord 2.2 Isefjord Roskilde Fjord Vestsjælland 76,9 9,0
Gedved Sø 1.9 Horsens fjord Søhøjlandet 48,4 8,8
Fåremøllesø 1,4 Nissum Fjord Vestjylland 40,0 5,5