Statslige vådområdeprojekter

Som led i den statslige vådområdeindsats har Naturstyrelsen igangsat realisering af 13 mulige projekter på tilsammen 1616 ha. Projekterne forventes at kunne bidrage til at nedbringe kvælstofbelastningen af vore kystvande med op til 184 ton kvælstof pr. år.

De mulige projektområder skal drøftes med lodsejerne i projektområderne, og der vil blive igangsat jordfordelinger. Derefter tages der beslutning om, hvorvidt projekterne kan realiseres.

Læs om realiseringen af den statslige vådområdeindsats

Læs om de 13 projekter ved at klikke i kortet herunder. Du kan desuden se status på realiseringen af projekterne her (senest opdateret feb 2019).