Vurdering af direktivimplementering i forhold til grundbetaling under artikel 32

Et landbrugsareal kan være berettiget til grundbetaling under artikel 32 (Rådets Forordning (EU) nr. 1307/2013), såfremt der er et miljøtiltag eller et direktivimplementerende vand-, natur- eller skovprojekt, som betyder, at landbrugeren er direkte forhindret i at overholde de normale støttebetingelserne under grundbetalingsordningen, fx kravet om slåning eller afgræsning.

Landbrugsstyrelsen administrerer grundbetalingsordningen og undtagelsen i Artikel 32. Ved Landbrugsstyrelsens behandling af ansøgninger og forespørgsler om grundbetaling under artikel 32, indhenter Landbrugsstyrelsen en vurdering af direktivimplementering fra Miljøstyrelsen.

Miljøstyrelsens retningslinjer

Miljøstyrelsen foretager en konkret vurdering af om et projekt eller miljø-tiltag implementerer enten vandramme-, habitat- og eller fuglebeskyttelsesdirektiverne. Der er udarbejdet retningslinjer for hvornår et projekt vurderes at implementere henholdsvis vandrammedirektivet og habitat- og fuglebeskyttelsesdirektiverne.

Miljøstyrelsens vurdering af projekter i forhold til vandrammedirektivet 

Miljøstyrelsens vurdering af projekter i forhold til habitat- og fuglebeskyttelsesdirektiverne

Information om grundbetaling under artikel 32

Foruden kravet om direktivimplementering er der en række generelle støttebetingelser der også skal være opfyldt for at opnå støtte under artikel 32. Der kan findes nærmere information og vejledning om Artikel 32 på Landbrugsstyrelsens hjemmeside om grundbetaling og grøn støtte og i deres vejledning om grundbetaling.

Landbrugsstyrelsens hjemmeside om grundbetaling og grøn støtte