Lovgivning

Lovgivning

Her har du adgang til love, bekendtgørelser, vejledninger på havområdet. Siden bliver løbende opdateret af Naturstyrelsen.

LOVE OG BEKENDTGØRELSER:

VEJLEDNINGER FRA STYRELSEN:

Læs mere om havet og havbeskyttelse.

Vejledning om strandrensning

DIREKTIVER:

FN’s Havretskonvention (UNCLOS)