Vi er sammen om et hav uden affald

Miljø- og Fødevareministeriets kampagne samlede sejlere, fiskere og andre borgere til en fælles front mod affald i havet. Ifølge tal er 85 % af danskerne bekymrede over mængden af affald i havet, men der er også bred opbakning til at gøre noget ved det. Kampagnen havde til formål, at få endnu flere til at tage medansvar for et hav uden affald.

Hvert år driver mere end 1.000 tons affald i land på danske strande — og det er kun toppen af isbjerget, for mere end to tredjedel af affaldet ender på bunden af havet. Fra havet og havbunden finder store mængder affald desuden vej til fiskernes net og andre fiskeredskaber.

Opsamlet affald ved den jyske vestkyst, 2017. Foto: Hold Danmark Rent

En undersøgelse lavet for Miljø- og Fødevareministeriet af YouGov viser, at 85 % af danskerne er bekymrede over mængden af affald i havet, og at 51 % kan få deres strandtur ødelagt af affald på stranden. Affald i havet og på stranden er derfor ikke bare et globalt problem, men også et problem, som vi oplever i Danmark.

Stå sammen om et hav uden affald

Miljø- og Fødevareministeriet gennemførte i 2018 kampagnen "Sammen om et hav uden affald", der arbejdede sammen med bl.a. sejlernes, lystfiskernes og erhvervsfiskernes organisationer for at skabe opmærksomhed om problemet. Også strandgæster var en målgruppe i kampagnen, som havde til formål at få borgerne til at tage medansvar for nå målet om et hav uden affald.

Budskabet i kampagnen var:

Vi der bruger havene, strandene og havnene skal
stå sammen – og arbejde sammen – for et hav uden affald.

Kampagnen skulle gøre borgerne klogere på de negative konsekvenser af affald i havet og de praktiske råd, man som sejler, fisker eller strandgæst kan have i baghovedet for at undgå, at ens affald ender i havet.


Kampagnen arbejdede sammen med mange organisationer på at forebygge og fjerne affald i havet. Hør nogle af deres historier i filmene herunder.

Havmiljøvogterne

Frivillige der yder en stor indsats.

Dansk Sejlunion

Det handler om at have respekt for havet 

Danmarks Fiskeriforening PO

Der kommer masser af affald i nettet.

Dansk Sportsdykker Forbund

Selvfølgelig rydder man op efter sig selv. 

Danmarks Amatørfiskerforening

Havet sletter ikke alle spor - slet ikke affald. 

Hold Danmark Rent

Viden og samarbejde om mindre affald.

Dansk Sportsfiskerforbund

Brug linekurven til at samle affald #PlasticInTheBasket.

Danske Tursejlere

Danske farvande skal ikke flyde med affald.

KIMO International

Strande uden affald for fremtidige generationer. 

De gode oplevelser tager du med hjem - hvad med dit affald?

Snup en ven og en affaldspose i hånden, når du går en tur ved stranden, kysten eller på havnen. Så kan du være med til at holde havet lidt renere. Tak fordi du gør en indsats!

Fem gode råd om affald - fra fisker til fisker

Hvis du er erhvervsfisker, er der mange ting, du kan gøre for at mindske mængden af affald i havet. I samarbejde med Danmarks Fiskeriforening Producentorganisation har Miljø- og Fødevareministeriet lavet fem gode råd. Se rådene her sammen med eksempler fra hverdagen som erhvervsfisker.

Samarbejde mellem mere end 25 organisationer

Kampagnen blev gennemført i samarbejde med mere end 25 organisationer, der repræsenterer erhverv, frivillige, myndigheder og andre, der færdes på havet, ved strandene og på havnene. Nogle bidrog med viden til kampagnen, andre deltog i kampagnens film, samarbejdede med kampagnen om events, var medafsendere på kampagnens budskaber og materialer - eller deltog på anden vis i kampagnen.

undefined

Åbner testen Test dig selv: Hvor meget ved du om håndtering af affald på havet?

Test dig selv

Ved du lige så meget om affald til søs som kaptajnen eller skibshunden? Klik på linket og find ud af det!

Fakta om marint affald

Marint affald er et globalt problem, men også en stor udfordring i Danmark:

 • Kommunernes Internationale Miljøorganisation (KIMO Danmark) anslår, at der i Vestjylland opsamles 1.000 tons marint affald årligt.
 • DTU Aqua har fundet plast i maverne på 39 % af de undersøgte torsk og 23 % af de undersøgte sild fra Nordsøen. For Østersøen er tallene 21 % og 11 %.
 • DTU Aqua har fundet plast i maverne på næsten hver tredje undersøgte sild og hvilling i det nordlige Storebælt – plaststykkerne var op til en halv centimeter lange.
 • EU’s miljøagentur har rapporter om fund af marint affald i 36 % af alle havfuglearter.
 • En undersøgelse fra OSPAR har vist, at 93 % af de undersøge havfugle af arten mallemuk, der er skyllet døde i land i Nordsøen, havde plastaffald i maven.
 • Ifølge FN's miljøprogram (UNEP) ender 70 % af affaldet i havet på havets bund, 15 % skyller op på kyster og 15 % flyder i havoverfladen.
 • Det vurderes, at cirka 90 % af affaldet i havoverfladen, består af plast. (Kilde: UNEP)
 • På globalt plan vurderes det, at der er ca. 640.000 tons mistet fiskeudstyr i havet – heriblandt såkaldte "spøgelsesnet", der i nogle tilfælde kan fortsætte med at fange fisk og andre havdyr i årtier. (Kilde: EU's miljøagentur, EEA)

Fakta om kampagnen

Kampagnen bestod af en lang række tiltag, der skal medvirke til at nedbringe mængden af affald i danske have:

 • Film om danske sejleres, fiskeres, dykkeres og sejlsportsfolks holdninger til og indsatser for at bekæmpe affald i havet.
 • Informationsmaterialer om affald i havet og praktiske tips til at undgå det.
 • Distribution af kampagnematerialer til organisationer og borgere.
 • Medvirkende i landsdækkende indsamling af affald.
 • Sommerevents ved danske strande.
 • Kampagner på sociale medier.

Projektet baserede sig på undersøgelser af holdninger, viden og adfærd i forhold til marint affald blandt sejlere, strandgæster og fiskere.

Kampagnen er afsluttet

Kampagnen løb fra påske til efterår 2018.

Du vil løbende kunne finde nyt om kampagnen her på siden - eksempelvis film om organisationer og ildsjæle, der gør en forskel for at opnå et hav uden affald.