Vi er sammen om et hav uden affald

Miljø- og Fødevareministeriets kampagne samler sejlere, fiskere og andre borgere til en fælles front mod affald i havet. Ifølge nye tal er 85 % af danskerne bekymrede over mængden af affald i havet, men der er også bred opbakning til at gøre noget ved det. Kampagnen skal få endnu flere til at tage medansvar for et hav uden affald.

Hvert år driver mere end 1.000 tons affald i land på danske strande — og det er kun toppen af isbjerget, for mere end to tredjedel af affaldet ender på bunden af havet. Fra havet og havbunden finder store mængder affald desuden vej til fiskernes net og andre fiskeredskaber.

undefined

Opsamlet affald ved den jyske vestkyst, 2017. Foto: Hold Danmark Rent

En undersøgelse lavet for Miljø- og Fødevareministeriet af YouGov viser, at 85 % af danskerne er bekymrede over mængden af affald i havet, og at 51 % kan få deres strandtur ødelagt af affald på stranden. Affald i havet og på stranden er derfor ikke bare et globalt problem, men også et problem, som vi oplever i Danmark.

Stå sammen om et hav uden affald

Miljø- og Fødevareministeriet gennemfører i 2018 kampagnen "Sammen om et hav uden affald", der arbejder sammen med bl.a. sejlernes, lystfiskernes og erhvervsfiskernes organisationer for at skabe opmærksomhed om problemet. Også strandgæster er en målgruppe i kampagnen, som har til formål at få borgerne til at tage medansvar for nå målet om et hav uden affald.

Budskabet i kampagnen er:

Vi der bruger havene, strandene og havnene skal
stå sammen – og arbejde sammen – for et hav uden affald.

Kampagnen skal gøre borgerne klogere på de negative konsekvenser af affald i havet og de praktiske råd, man som sejler, fisker eller strandgæst kan have i baghovedet for at undgå, at ens affald ender i havet.