Nøgledokumenter og rapporter

Her kan du finde en række nøgledokumenter og rapporter om stoffers forurening af vandmiljøet.

EU Kommissionens hjemmeside med nøgledokumenter om kemikalieforurening af overfladevand (EU):

Regionalt samarbejde under  Helsingfors-konventionen om Østersøens miljø, - under OSPAR-konventionen (se under Work Area: Hazardous Substances) om beskyttelse af havmiljøet i Nordøstatlanten.