Iltsvind

Udbredelsen og styrken af iltsvind i de danske farvande undersøges hvert år fra juni til november.

Miljøstyrelsen holder øje med iltsvind i danske fjorde, kystvande og åbne havområder.

Hvert år i slutningen af august, september, oktober og november udkommer en iltsvindsrapport baseret på data fra Miljøstyrelsens overvågning samt data fra svenske og tyske myndigheder. Rapporterne udarbejdes i samarbejde med DCE, Nationalt Center for Miljø og Energi og Aarhus Universitet.

Læs den seneste iltsvindsrapport:

Årets første iltsvindsrapport vil være tilgængelig i august 2018.

Læs mere om iltsvind på DCE's hjemmeside