Iltsvind

Udbredelsen og styrken af iltsvind i de danske farvande undersøges hvert år fra juni til november.

Miljøstyrelsen holder øje med iltsvind i danske fjorde, kystvande og åbne havområder som en del af NOVANA - Det nationale overvågningsprogram, som du kan læse mere om her.

Miljøskibenes målinger af iltindhold de seneste 14 dage offentliggøres i udgangspunkt hver fredag i ugerne 27 til 48.

Se de seneste målinger her: Kort over iltmålinger


Hvert år i slutningen af august, september, oktober og november udkommer en iltsvindsrapport baseret på data fra Miljøstyrelsens overvågning samt data fra svenske og tyske myndigheder. Rapporterne udarbejdes i samarbejde med DCE, Nationalt Center for Miljø og Energi og Aarhus Universitet.

Læs den seneste iltsvindsrapport:

Årets første iltsvindsrapport vil være tilgængelig i august.

Læs mere om iltsvind på DCE's hjemmeside