Havstrategiens overvågningsprogram

Anden del af havstrategien er et overvågningsprogram, der skal sikre en vurdering af miljøtilstanden i havet i forhold til de miljømål, som er opstillet i første del af strategien. Overvågningen skal desuden danne grundlag for en vurdering af, om indsatsprogrammets foranstaltninger har effekt på opnåelse eller opretholdelse af god miljøtilstand i de danske havområder.

""

Foto: Sæler overvåges via fly. Foto: Line A. Kyhn, Aarhus Universitet

Seneste overvågningsprogram fra juli 2020 er et opdateret program, der både tager højde for ny viden og nye overvågningsmetoder, men som også baseres på allerede eksisterende overvågningsaktiviteter. Programmet indeholder en beskrivelse af de overvågningsaktiviteter, der skal levere datagrundlaget for en løbende vurdering af den aktuelle tilstand og udvikling i havmiljøet.

Danmarks Havstrategi - Overvågningsprogram

Som en del af havstrategiens overvågningsprogram undersøges maveindhold i havfugle for affald. Affald på strande undersøges også. 

""

Foto: Jan van Franeker or Susanne Kühn, Wageningen Marine Research.

Høring af overvågningsprogrammet

Et udkast til overvågningsprogram for Danmarks Havstrategi II har været i offentlig høring fra den 23. marts til den 15. juni 2020. Miljøstyrelsen har i høringsperioden afholdt et orienteringsmøde for interessenter om overvågningsprogrammet (3. juni 2020). Der er modtaget i alt 17 høringssvar med knap 200 tilhørende spørgsmål i forbindelse med høringen.

Miljøstyrelsen Fyn står for udarbejdelsen af overvågningsprogrammet og den efterfølgende udførelse af selve overvågningen.