Havstrategiens overvågningsprogram

Luftfoto af hvileplads for sæler
Sæler overvåges fra fly, når de ligger på hvilepladserne i deres yngle- og fældeperioder. Foto: Line A. Kyhn, Aarhus Universitet

Anden del af havstrategien er et overvågningsprogram, der via undersøgelser og målinger i havet, skal sikre en vurdering af miljøtilstanden i havet i forhold til de miljømål, som er opstillet i første del af strategien. Overvågningen skal desuden danne grundlag for en vurdering af, om indsatsprogrammets foranstaltninger har effekt på opnåelse eller opretholdelse af god miljøtilstand i de danske havområder.

 

Foto af død fugl og plastik på en strand

Som en del af havstrategiens overvågningsprogram undersøges maveindhold i havfugle for affald. Det affald, som er skyllet op på strandene, undersøges også. Foto: Jan van Franeker og Susanne Kühn, Wageningen Marine Research.

Det seneste overvågningsprogram fra juli 2020 er et opdateret program, der både tager højde for ny viden og nye overvågningsmetoder, men som også baseres på allerede eksisterende overvågningsaktiviteter. Programmet indeholder en beskrivelse af de overvågningsaktiviteter, der skal levere datagrundlaget for en løbende vurdering af den aktuelle tilstand og udvikling i havmiljøet. Se overvågningsprogrammet 2020 her.

Høring af overvågningsprogrammet

Et udkast til overvågningsprogram for Danmarks Havstrategi II har været i offentlig høring fra den 23. marts til den 15. juni 2020. Miljøstyrelsen har i høringsperioden afholdt et orienteringsmøde for interessenter om overvågningsprogrammet (3. juni 2020). Der er modtaget i alt 17 høringssvar med knap 200 tilhørende spørgsmål i forbindelse med høringen.

Undervandsstøj fra fx skibsfart og anlægsarbejder kan påvirke havets dyr på mange måder. Her opsættes en lyttebøje til måling af undervandsstøj. Foto: Jakob Tougaarrd, Aarhus Universitet. 

                   ""

Miljøstyrelsen står for udarbejdelsen af overvågningsprogrammet og den efterfølgende udførelse af selve overvågningen.