Havstrategiens overvågningsprogram

Danmarks Havstrategi blev i 2014 fulgt op af et overvågningsprogram.

Overvågningsprogrammet blev godkendt af miljøministeren og sendt til EU-Kommissionen 9. oktober 2014.

Danmarks Havstrategi - Overvågningsprogram

Høring af overvågningsprogrammet

Udkast til havovervågningsprogram var i offentlig høring fra 13. maj 2014 til 6. august 2014. Der indkom 27 høringssvar, som Naturstyrelsen har behandlet med henblik på justering af overvågningsprogrammet.

Baggrundsmateriale til forberedelse af overvågningsprogram

Del om overvågning af ikke-hjemmehørende arter i danske farvande

Rapport med  vurdering af nuværende forhold og forslag til fremtidig strategi og overvågning.

Rapporten herunder er på engelsk, men har en dansk sammenfatning.

Monitoring of non-indigenous species in Danish marine waters

The report will be used as a background for a decision on how to monitor for the MSFD and the Ballast Water Management Convention.