Havstrategiens indsatsprogram

Eremitkrebs og søstjerner på stenrev
Eremitkrebs, søstjerner og alger på stenrev. Foto: Nikolaj Holmboe, Miljøstyrelsen.

Tredje og sidste del af Danmarks havstrategi består af et indsatsprogram, som indeholder konkrete tiltag for at opnå de fastlagte miljømål og dermed sikre det gode havmiljø i fremtiden. Indsatsprogrammet udarbejdes i et tværministerielt samarbejde for at sikre en balance mellem beskyttelse og benyttelse af havet.

Miljøministeriets departement står for udarbejdelsen af indsatsprogrammet. Danmarks første indsatsprogram blev udsendt i 2017 og det næste udsendes ultimo 2021. Du kan læse mere om indsatsprogrammet på Miljøministeriets hjemmeside.

Eksempel på en indsats

I 2016 blev der udpeget seks nye beskyttede områder på den bløde bund i Kattegat. Beskyttelsen omfatter forbud mod fysiske aktiviteter på havbunden som fx råstofindvinding og bundtrawl. Indsatsen forventes at bidrage til en forbedring af biodiversiteten for arter, der er knyttet til denne naturtype. 

De seks udpegede områder i Kattegat svarer til ca. 7 % af den bløde havbund i Kattegat. Udpegningen af beskyttede havområder skal sikre en række værdifulde levesteder for sårbare arter, som fx søfjer og påfugleorm.