Livet i oceanerne er en guldgrube

Livet opstod i havet, og oceanerne rummer i dag en enorm biologisk mangfoldighed.

Vidste du at…
Man på jorden kender til i alt ca. 2 millioner forskellige arter, mens dybhavet alene måske indeholder endnu flere.

Oceanernes fantastiske verden
  • Havets mangfoldighed rummer i sin essens livets historie og mangfoldigheden her er derfor langt større end på land.
  • I oceanerne findes 14 unikke dyrerækker mod kun én på land. En dyrerække er for eksempel ’hvirveldyr’, som både mennesker og hvaler hører til.
  • I kystområder, ved øer og rev, hvor lyset kan nå ned til bundplanterne, kan de – sammen med plankton – være en vigtig producent af føde for dyr højere oppe i fødekæderne.
  • I dybhavet kommer føden direkte og indirekte fra planktonet i overfladen, så havbunden bliver på den måde næsten et økosystem for sig.

Biologer regner med, at måske størstedelen af jordens arter og levesteder findes under havets overflade. Men kendskabet hertil er ringe. For eksempel kender man kun til 0,0001 procent af dybhavets bund.

I størrelse spænder arterne fra usynlige virus, bakterier og mikroskopisk plankton over gigantiske alger til de største dyr, der findes nemlig blåhvalerne.

Det mikroskopiske planteplankton er det første led i havets mange fødekæder, og det kan kun eksistere i de øverste vandmasser, hvor der er adgang til sollys. Det er disse småbitte alger, som er grundlaget for næsten alt liv i havet. Af den grund skal de fleste fisk og andre havdyr før eller siden op i de øvre vandmasser for at for at få del i føden.

Et andet basalt led i fødekæden findes blandt dyreplanktonet i form af vandlopper, som er jordens vigtigste planteædende dyr. Af disse kender man ca. 11.550 forskellige arter.

Planter og dyr er ikke jævnt fordelt i havet. Lys, havstrømme og næringssalte gør, at planktonet ofte vokser bedst, hvor forskellige vandmasser mødes. Mange havdyr har derfor for at overleve udviklet specielle vandringsmønstre, der netop krydser de næringsrige vandmasser.

Links