Verdenshavene

Oceanerne er ét sammenhængende hav

Alle oceaner hænger sammen i ét stort hav – Verdenshavet – der dækker knap 71 procent af Jordens overflade og er hjemsted for en enorm biologisk mangfoldighed.

Vidste du at…
Nogle af jordklodens største strukturer – koralrevene – er opbygget af forskellige koraldyr, hvoraf nogle findes i vore hjemlige farvande.

Derfor er Oceanerne livsvigtige

  • I oceanerne er frit svævende mikroskopisk planteplankton grundlaget for næsten alt liv i de øverste solgennemlyste vandmasser.
  • I lavvandede kystområder, ved øer og rev, hvor lyset kan nå ned til bundplanterne, kan bundplanter – sammen med plankton – være en vigtig producent af føde.

I havenes øvre vandmasser har sollyset og havstrømmene vital betydning for det mikroskopiske planteplankton, som er grundlaget for udbredelsen af det øvrige mangfoldige plante- og dyreliv.

I dybhavet, hvor solen ikke kan nå, findes også en utrolig fauna, som både direkte og indirekte holdes i live gennem planktonet i overfladen. Dyre- og plantelivet findes her på havbundens sletter og rev, ved de undersøiske bjergrygge – som er verdens længste – i de store kløfter og i de varme kilder.

Verdenshavet bliver opdelt af fem kontinenter i Stillehavet, Atlanterhavet, Det indiske Ocean og Polarhavet. Omkring 98 procent af alt jordens vand findes i disse oceaner.

Oceanisk vand indeholder omkring 35 promille salt, men i områder tæt på kysterne kan afstrømning af ferskvand gøre saltholdigheden mindre.

Det er både vinde og forskelle i tryk og temperatur, der driver de store havstrømme, som har betydning for det globale klima, og for den havcirkulation, der fører vand rundt mellem oceanerne.

Hvad betyder udtrykket "De 7 have"?

I folkemunde har man altid brugt udtrykket at "sejle på de syv have". Udtrykket er en sjov måde at berette om den fantastiske oplevelse det er at sejle overalt på de store oceaner, og det er ikke fagligt korrekt.

Der findes forskellige angivelser af, hvilke have, der regnes som "de 7 have".

Én af inddelingerne er:

  • det Indiske ocean
  • det nordlige Atlanterhav
  • det sydlige Atlanterhav
  • det nordlige Stillehav
  • det sydlige Stillehav
  • Polarhavet
  • Sydlige ocean

Når Atlanterhavet og Stillehavet deles op i en nordlig og sydlig del skyldes det, at der omkring ækvator findes et bælte – "kalmebæltet" – med meget svage vinde. På de gamle sejlskibes tid kunne det derfor være sin sag at passere dette havområde.

Ocean Areal (millioner km 2 ) Volumen (millioner km 3 ) Gennemsnitsdybde (cirka, m) Største dybde (m)
Stillehavet 166 714 3.900 11.034
Atlanterhavet 87 351 3.300 9.219
Indiske ocean 74 285 3.800 7.455
Polarhavet 13   1.200 5.450
Sydlige ocean 20   4-5.000 7.235

Links