Havets natur

Arter og naturtyper i det danske havområde.

Siden fjorde, sunde, rev og store fiskebanker blev skabt ved istidens slutning har dyr og planter tilpasset sig de skiftende livsbetingelser i vore havområder.