Havmiljø i FN

I januar 2015 blev det i FN besluttet, at der skal arbejdes for en bedre beskyttelse og bæredygtig udnyttelse af biodiversiteten på havet. Der blev derfor nedsat en arbejdsgruppe, som har fået til opgave, at formulere en tillægskonvention – en såkaldt Implementing Agreement (IA) - til den nuværende FN havretskonvention (UNCLOS). Formålet med tillægskonventionen er at forbedre beskyttelsen og udnyttelsen af biodiversitet i havområder uden for national jurisdiktion, dvs. uden for landenes økonomiske eksklusive zoner, som typisk går ud til 200 sømil.

I den dybe havbund og i vandsøjlen uden for national jurisdiktion findes der – ligesom i den øvrige del af havet – vigtige biotoper. Der kan samtidig være interesse i at udnytte de (økonomiske) ressourcer, der findes i de dybe havområder. Det er derfor vigtigt for Danmark, at der findes en god balance mellem beskyttelse og benyttelse af havets ressourcer.

Arbejdsgruppen arbejder med fire emner, der forventes at indgå i den fremtidige aftale:

’marine beskyttede områder’, ’marine genetiske ressourcer’, ’miljøvurderinger’ og ’kapacitetsopbygning og overførsel af marin teknologi’. (Se dette link for nærmere information: http://www.un.org/depts/los/biodiversityworkinggroup/biodiversityworkinggroup.htm )

Naturstyrelsen deltager sammen med Udenrigsministeriet i forhandlingerne i arbejdsgruppen.

Desuden arbejder Havmiljøteamet med FNs nye bæredygtighedsmål. De nye Verdensmål for bæredygtig udvikling, skal erstatte de 2015-mål, FN vedtog i 2000. De nye mål vil – ligesom 2015 målene – få betydning for millioner af fattige og marginaliserede. Men de nye mål vil også få betydning for milliarder af verdensborgere, der skal påtage sig et fælles ansvar og indstille sig på at producere, forbruge og agere anderledes, for at vi kan give vores klode videre til næste generation. Målene er bygget op omkring 17 indikatorer, hvoraf nr. 14 omhandler livet i havet.

Danmark er et land med store havområder, og Danmark har igennem mange år arbejdet aktivt for en bæredygtig forvaltning af de danske havområder. De nye Verdensmål støtter den danske indsats.

Danmark rangerer blandt de øverste lande på tværs af alle dimensioner i indekset for nye Verdensmål.

Læs mere om FN's verdensmål