Havet

Miljøstyrelsen har ansvar for miljøforhold på havet, vandkvalitet og vurdering af de biologiske forhold og administration af Havmiljøloven.

Gå til Danmarks Havstrategi

Danmarks Havstrategi

Danmarks Havstrategi tegner et billede af de danske havområders tilstand og betydning og sætter pejlemærkerne for et godt og sundt havmiljø i fremtiden.

Gå til Iltsvind

Iltsvind

Hvert år fra juni til november bliver iltindholdet i de danske farvande målt og der offentliggøres løbende et kort over de aktuelle målinger. I slutningen af august, september, oktober og november udgives nationale iltsvindsrapporter.

Havmiljøet

Det danske havmiljø er sårbart og følsomt, og vi skal derfor passe godt på det.

Skibsfart (IMO)

Regler og beredskab på havet