Vordingborg Kommune

Region Sjælland

Involverede myndigheder

Vordingborg Kommune
Telefon 55 37 27 40 til indsatsleder
Telefon 112/114 til Miljøvagt
https://www.vordingborg.dk

Sydsjællands- og Lolland-Falsters Politi
Telefon 112/114
Telefon 55 31 14 48
https://www.politi.dk/Sydsjaelland

Beredskabsstyrelsen Sjælland
Telefon 55 72 08 05
https://www.brs.dk/brss

Værnsfælles Forsvars Kommando
Joint Operations Centre, Maritime Assistance Service (Tidligere en del af SOK)
Telefon omstilling 89433099
Telefon direkte 72 85 03 71
Telefax 72 85 03 84
E-mail adresse Web: Forsvaret.dk

Værnsfælles Forsvars Kommando
Marinestaben, Havmiljø sektion
Telefon Omstilling VFK 72 84 00 00
Telefon 72 81 20 73
E-mail adresse: Web: Forsvaret.dk

Værnsfælles Forsvars Kommando
Marinestaben, Havmiljø sektion
Der kan bestilles olieprøvekasser hos:
Dennis Rigel
Telefon 72 85 03 11
E-mail adresse:


forbindelse med eventuel aflivning af fugle:


Naturstyrelsen – Storstrøm
Telefon 72 54 30 00
Telefon 22 49 65 77
Telefon uden for normal arbejdstid:
Telefon 72 54 32 17
Telefon 22 49 65 77
https://naturstyrelsen.dk/lokale-enheder/storstroem

I forbindelse med eventuel a nmeldelse af olie- og kemikalieforurening på kommunens kyster med henblik på refusion af kommunens udgifter i forbindelse med strandrensning / strandsanering:

Miljøstyrelsen
Telefon 72 54 40 00
Telefon 72 54 44 46 til Bente Sørensen
E-mail
E-mail
https://www.mst.dk for yderligere information

I forbindelse med opbevaring og analyse af olieprøver hos DMU:

Århus Universitet (Tidligere Danmarks Miljøundersøgelser - DMU)
DCE - Nationalt Center for Mijø og Energi
Korrespondance, spørgsmål med videre skal foregå via mail-adressen:
Alternativt kan følgende personer kontaktes via telefon:
Telefon 87 15 85 81 – Pia Lassen, sektionsleder
Telefon 87 15 85 52 – Kai Bester, forsker
Telefon 87 15 87 22 – Charlotte Dahl Schiødt, laborant
https://dce.au.dk
https://www.mst.dk for yderligere information

Olieprøver kan sendes til opbevaring hos Danmarks Miljøundersøgelser (DMU). Dette skal ske til adressen:
Århus Universitet
Danmarks Miljøundersøgelser
Afdeling: MIMI
Frederiksborgvej 399
4000 Roskilde
Mærket "Olieprøver".
Adressen er gældende både ved opbevaring og analyse af prøver.


Ansvarlig for udarbejdelse af beredskabsplan
Vordingborg Kommune

Øvrigt samarbejde omkring beredskab og udarbejdelse af beredskabsplaner
Der er intet samarbejde med øvrige kommuner omkring beredskabet

Havne i Kommune

Balle Strand Bådehavn – Balle Strand Bådelaug
Telefon 22 91 71 22

Bogø Havn
Telefon 55 89 42 19
Telefon 40 36 36 17

Gammel Jernhavn
Telefon 55 36 36 36

Gl. Kalvehave Havn
Telefon 55 38 00 03

Havnen Dalen
Telefon 55 99 11 77

Hårbølle Havn
Telefon 51 32 92 87
Telefon 21 49 47 45

Hårbølle Hestehave Anlægsbro
Telefon 55 81 72 19

Jungshoved Kirkehavn
Telefon

Kalvehave Havn
Telefon 55 38 84 60
Telefon 20 29 84 60

Kindvig Havn
Telefon 55 36 36 36

Klintholm Havn (Fiskerihavn)
Telefon 24 42 21 82
Telefon 21 44 62 30

Klintholm Havn (Lystbådehavn)
Telefon 55 81 90 44

Langebæk Havn
Telefon 55 36 36 36

Masnedsund Havn
Telefon 55 36 36 36

Masnedø Gødningshavn
Telefon

Masnedø Marina
Telefon 55 35 40 00

Nyord Havn
Telefon 55 81 45 90

Petersværft Bro
Telefon 55 39 50 07
Telefon 20 62 50 07

Præstø Havn
Telefon 55 99 10 72
Telefon 40 59 80 72

Sandvig Havn (Fiskerihavn)
Telefon 40 30 12 67

Skåningbro
Telefon 55 89 42 19
Telefon 40 36 36 17

Stavreby Bådehavn - Stavreby Bådelaug
Telefon

Stege Havn
Telefon 55 81 55 25
Telefon 24 42 21 82

Svinø Havn
Telefon

Terø Anløbsbro
Telefon

Vordningborg Erhvervshavn (Vesthavnen)
Telefon 55 36 24 61
Telefon 23 74 62 10

Vordningborg Nordhavn (Lystbådehavn)
– Sejlklubben Snekken
Telefon 55 34 15 40

Vordingborg Vesthavn
Telefon 55 36 24 61
Telefon 23 74 62 10