Vejle Kommune

Region Syddanmark

Involverede myndigheder

Vejle Kommune
Telefon 112
https://www.vejle.dk

Sydøstjyllands Politi
Telefon 112/114
Telefon 76 28 14 48
https://www.politi.dk/Sydoestjylland

Beredskabsstyrelsen Midtjylland
Nordlig del af kommunen

Telefon 96 26 76 00
https://www.brs.dk/brsmj

Beredskabsstyrelsen Sydjylland
Sydlig del af kommunen

Telefon 73 52 74 00
https://www.brs.dk/brssj


Værnsfælles Forsvars Kommando
Joint Operations Centre, Maritime Assistance Service (Tidligere en del af SOK)
Telefon omstilling 89433099
Telefon direkte 72 85 03 70
Telefax 72 85 50 84
E-mail adresse Obfuscated EmailWeb: Forsvaret.dk

Værnfælles Forsvars Kommando
Marinestaben, Havmiljø sektion
Telefon Omstilling VFK 72 85 00 00
Telefon 72 85 03 08
E-mail adresse: Obfuscated Email

Værnfælles Forsvars Kommando
Marinestaben, Havmiljø sektion
Der kan bestilles olieprøvekasser hos:
Dennis Rigel
Telefon 72 85 03 11
E-mail adresse: Obfuscated EmailWeb: Forsvaret.dk


I forbindelse med eventuel aflivning af fugle:

Naturstyrelsen – Trekantsområdet
Telefon 72 54 30 00
Telefon uden for normal arbejdstid:
Telefon 72 54 35 84
https://naturstyrelsen.dk/lokale-enheder/trekantsomraadet

I forbindelse med eventuel a nmeldelse af olie- og kemikalieforurening på kommunens kyster med henblik på refusion af kommunens udgifter i forbindelse med strandrensning / strandsanering:

Miljøstyrelsen
Telefon 72 54 40 00
Telefon 72 54 44 46 til Bente Sørensen
E-mail Obfuscated Email
E-mail Obfuscated Email
https://www.mst.dk for yderligere information


I forbindelse med opbevaring og analyse af olieprøver hos DMU:

Århus Universitet (Tidligere Danmarks Miljøundersøgelser - DMU)
DCE - Nationalt Center for Mijø og Energi
Korrespondance, spørgsmål med videre skal foregå via mail-adressen: Obfuscated Email
Alternativt kan følgende personer kontaktes via telefon:
Telefon 87 15 85 81 – Pia Lassen, sektionsleder
Telefon 87 15 86 15 – Charlotte Dahl Schiødt, laborant 
Telefon 87 15 87 22 – Charlotte Dahl Schiødt, laborant
https://dce.au.dk
https://www.mst.dk for yderligere information

Olieprøver kan sendes til opbevaring hos Danmarks Miljøundersøgelser (DMU). Dette skal ske til adressen:
Århus Universitet
Institut for Miljøvidenskab
Afdeling: MITO
Frederiksborgvej 399
4000 Roskilde
Mærket " Olieprøver ".
Adressen er gældende både ved opbevaring og analyse af prøver.

Bemærk: Olieprøcer skal helst sendes straks eller så hurtigt som muligt (især vandholdige prøver) på grund af risiko for forvittring af de let flygtige olieforbindelser.


Ansvarlig for udarbejdelse af beredskabsplan
Vejle Kommune

Øvrigt samarbejde omkring beredskab og udarbejdelse af beredskabsplaner
Der er intet samarbejde med øvrige kommuner omkring beredskabet

Havne i Kommune

Brejning Lystbådehavn
Telefon 20 13 12 00

Tirsbæk Jollehavn
Telefon 75 71 17 06

Vejle Havn (Trafikhavn)
Telefon 75 82 04 66
Telefon 20 23 62 66

Vejle Lystbådehavn
Telefon 75 82 59 42