Varde Kommune

Region Syddanmark
Involverede myndigheder

Varde Kommune
Telefon 76 35 40 96 Falcks Vagtcenter Sydjylland
https://www.vardekommune.dk

Syd- og Sønderjyllands Politi
Telefon 76 11 14 48
https://www.politi.dk/Sydsoenderjylland/da/servicemenu/forside

Beredskabsstyrelsen Midtjylland
Telefon 96 26 76 00
https://www.brs.dk/brsmj

Værnsfælles Forsvars Kommando
Joint Operations Centre, Maritime Assistance Service (Tidligere en del af SOK)
Telefon omstilling 89433099
Telefon direkte 72 85 03 71
Telefax 72 85 03 84
E-mail adresse Obfuscated EmailWeb: Forsvaret.dk

Værnsfælles Forsvars Kommando
Marinestaben, Havmiljø sektion
Telefon Omstilling VFK 72 84 00 00
Telefon 72 81 20 73
E-mail adresse: Obfuscated EmailWeb: Forsvaret.dk

Værnsfælles Forsvars Kommando
Marinestaben, Havmiljø sektion
Der kan bestilles olieprøvekasser hos:
Dennis Rigel
Telefon 72 85 03 11
E-mail adresse: Obfuscated Email


Naturstyrelsen – Blåvandshuk
Telefon 72 54 30 00
Telefon uden for normal arbejdstid:
Telefon 21 41 86 06

https://naturstyrelsen.dk/lokale-enheder/blaavandshuk/

I forbindelse med anmeldelse af olie- og kemikalieforurening på kommunens kyster med henblik på refusion af kommunens udgifter i forbindelse med strandrensning / strandsanering 


Miljøstyrelsen
Telefon 72 54 40 00
https://www.mst.dk

Århus Universitet (Tidligere Danmarks Miljøundersøgelser - DMU)
DCE - Nationalt Center for Mijø og Energi
Korrespondance, spørgsmål osv. skal foregå via mail-adressen: Obfuscated Email
Alternativt kan følgende personer kontaktes via telefon:
Telefon 87 15 85 81 – Pia Lassen, sektionsleder
Telefon 87 15 85 52 – Kai Bester, forsker
Telefon 87 15 87 22 – Charlotte Dahl Schiødt, laborant https://dce.au.dk
https://dce.au.dk
https://www.mst.dk for yderligere information

Olieprøver kan sendes til opbevaring hos Danmarks Miljøundersøgelser (DMU). Dette skal ske til adressen:
Århus Universitet
Danmarks Miljøundersøgelser
Afdeling: MIMI
Frederiksborgvej 399
4000 Roskilde
Mærket "Olieprøver".
Adressen er gældende både ved opbevaring og analyse af prøver.


Ansvarlig for udarbejdelse af beredskabsplan
Varde Kommune

Øvrigt samarbejde omkring beredskab og udarbejdelse af beredskabsplaner
Der er ingen samlet beredskabsplan med øvrige kommuner

Havne i Kommune
Ingen havne i kommunen