Syddjurs Kommune

Region Midtjylland

Involverede myndigheder

Syddjurs Kommune
Telefon 87 59 40 00 til indsatsleder
Telefon 87 59 27 88 til vagthavende
https://www.syddjurs.dk

Østjyllands Politi
Telefon 112/114
Telefon 87 31 14 48
https://www.politi.dk/Oestjylland

Beredskabsstyrelsen Midtjylland
Telefon 96 26 76 00
https://www.brs.dk/brsmj

Værnsfælles Forsvars Kommando
Joint Operations Centre, Maritime Assistance Service (Tidligere en del af SOK)
Telefon omstilling 89433099
Telefon direkte 72 85 03 71
Telefax 72 85 03 84
E-mail adresse Obfuscated EmailWeb: Forsvaret.dk

Værnsfælles Forsvars Kommando
Marinestaben, Havmiljø sektion
Telefon Omstilling VFK 72 84 00 00
Telefon 72 81 20 73
E-mail adresse: Obfuscated EmailWeb: Forsvaret.dk

Værnsfælles Forsvars Kommando
Marinestaben, Havmiljø sektion
Der kan bestilles olieprøvekasser hos:
Dennis Rigel
Telefon 72 85 03 11
E-mail adresse: Obfuscated Email


I forbindelse med eventuel aflivning af fugle:

Naturstyrelsen – Kronjylland
Telefon 72 54 30 00
Telefon 72 54 39 28
Telefon uden for normal arbejdstid:
Telefon 72 54 39 16
https://naturstyrelsen.dk/lokale-enheder/kronjylland

I forbindelse med eventuel a nmeldelse af olie- og kemikalieforurening på kommunens kyster med henblik på refusion af kommunens udgifter i forbindelse med strandrensning / strandsanering:

Miljøstyrelsen
Telefon 72 54 40 00
Telefon 72 54 44 46 til Bente Sørensen
E-mail Obfuscated Email
E-mail Obfuscated Email
https://www.mst.dk for yderligere information

I forbindelse med opbevaring og analyse af olieprøver hos DMU:

Århus Universitet (Tidligere Danmarks Miljøundersøgelser - DMU)
DCE - Nationalt Center for Mijø og Energi
Korrespondance, spørgsmål med videre skal foregå via mail-adressen: Obfuscated Email
Alternativt kan følgende personer kontaktes via telefon:
Telefon 87 15 85 81 – Pia Lassen, sektionsleder
Telefon 87 15 85 52 – Kai Bester, forsker
Telefon 87 15 87 22 – Charlotte Dahl Schiødt, laborant
https://dce.au.dk
https://www.mst.dk for yderligere information

Olieprøver kan sendes til opbevaring hos Danmarks Miljøundersøgelser (DMU). Dette skal ske til adressen:
Århus Universitet
Danmarks Miljøundersøgelser
Afdeling: MIMI
Frederiksborgvej 399
4000 Roskilde
Mærket "Olieprøver".
Adressen er gældende både ved opbevaring og analyse af prøver.


Ansvarlig for udarbejdelse af beredskabsplan
Syddjurs Kommune

Øvrigt samarbejde omkring beredskab og udarbejdelse af beredskabsplaner
Der er igangsat et samarbejde omkring beredskabet mellem Norddjurs, Odder, Randers, Samsø, Syddjurs og Århus kommuner

Havne i Kommune

Ebeltoft Færgehavn - Molslinien
Telefon 70 10 14 18

Ebeltoft Havn - Fregathavnen Ebeltoft Havn
Telefon

Ebeltoft Skudehavn
Telefon 86 34 30 08
Telefon 40 16 75 54

Ebeltoft Trafik- og Fiskerihavn
Telefon 86 34 31 24

Knebelbro Jolle- og Bådehavn
– Knebelvig Bådelaug
Telefon

Kongsgårde Bro
- Sejlklubben Bugten
Telefon

Nappedam Lystbådehavn
Telefon 86 37 20 89
Telefon 30 50 21 43
https://www.nappedam.dk

Rosenholm Bådelaug
Telefon

Skødshoved Bro og Jollehavn
Telefon 21 60 15 85
https://www.skoedshoved.dk

Øer Maritime Havn
Telefon 86 34 00 90
Telefon 61 61 66 93