Svendborg Kommune

Region Syddanmark

Involverede myndigheder

Svendborg Kommune
Telefon 30 17 57 00 til indsatsleder
https://www.svendborg.dk

Fyns Politi
Telefon 112/114
Telefon 66 14 14 48
https://www.politi.dk/Fyn

Beredskabsstyrelsen Fyn
Telefon 65 51 18 00
https://www.brs.dk/brssj

Værnsfælles Forsvars Kommando
Joint Operations Centre, Maritime Assistance Service (Tidligere en del af SOK)
Telefon omstilling 89433099
Telefon direkte 72 85 03 71
Telefax 72 85 03 84
E-mail adresse Obfuscated EmailWeb: Forsvaret.dk

Værnsfælles Forsvars Kommando
Marinestaben, Havmiljø sektion
Telefon Omstilling VFK 72 84 00 00
Telefon 72 81 20 73
E-mail adresse: Obfuscated EmailWeb: Forsvaret.dk

Værnsfælles Forsvars Kommando
Marinestaben, Havmiljø sektion
Der kan bestilles olieprøvekasser hos:
Dennis Rigel
Telefon 72 85 03 11
E-mail adresse: Obfuscated Email


I forbindelse med eventuel aflivning af fugle:

Naturstyrelsen – Fyn
Telefon 72 54 30 00
Telefon 72 54 35 39
Telefon 21 49 00 23

Telefon uden for normal arbejdstid:

Telefon 21 49 00 23

https://naturstyrelsen.dk/lokale-enheder/fyn

I forbindelse med eventuel anmeldelse af olie- og kemikalieforurening på kommunens kyster med henblik på refusion af kommunens udgifter i forbindelse med strandrensning / strandsanering:

Miljøstyrelsen
Telefon 72 54 40 00
Telefon 72 54 44 46 til Bente Sørensen
E-mail Obfuscated Email
E-mail Obfuscated Email
https://www.mst.dk for yderligere information

I forbindelse med opbevaring og analyse af olieprøver hos DMU:

Århus Universitet (Tidligere Danmarks Miljøundersøgelser - DMU)
DCE - Nationalt Center for Mijø og Energi
Korrespondance, spørgsmål med videre skal foregå via mail-adressen: Obfuscated Email
Alternativt kan følgende personer kontaktes via telefon:
Telefon 87 15 85 81 – Pia Lassen, sektionsleder
Telefon 87 15 85 52 – Kai Bester, forsker
Telefon 87 15 87 22 – Charlotte Dahl Schiødt, laborant
https://dce.au.dk
https://www.mst.dk for yderligere information

Olieprøver kan sendes til opbevaring hos Danmarks Miljøundersøgelser (DMU). Dette skal ske til adressen:
Århus Universitet
Danmarks Miljøundersøgelser
Afdeling: MIMI
Frederiksborgvej 399
4000 Roskilde
Mærket "Olieprøver".
Adressen er gældende både ved opbevaring og analyse af prøver.


Ansvarlig for udarbejdelse af beredskabsplan
Svendborg Kommune

Øvrigt samarbejde omkring beredskab og udarbejdelse af beredskabsplaner
Der er intet samarbejde med øvrige kommuner omkring beredskabet

Havne i Kommune

Ballen Havn - Fyn
Telefon 62 24 27 33

Christiansminde Bro
Telefon 62 23 30 80

Drejø Havn (Drejø Færgehavn)
Telefon 62 23 30 80

Drejø Gamle Havn - Drejø Bådelaug
Telefon 62 22 24 88

Gambøt Lystbådehavn - Gambøt Brolaug
Telefon 62 23 30 80

Gambøt Lystbådehavn - Thurø Sejklub

Telefon

Hjortø Havn
Telefon 62 23 30 80

Lundeborg Havn
Telefon 62 25 17 53
Telefon 21 48 29 20

Lundeborg Lystbådehavn
Telefon 62 23 30 80

Rantzausminde Lystbådehavn
Telefon

Skarø Havn
Telefon 62 23 30 80

Svendborg Havn
Telefon 62 23 30 80

Svendborg Lystbådehavn
Telefon 62 23 30 80

Svendborg Sund Marina
Telefon 62 21 67 22
Telefon 28 19 85 50

Thurøbund Marina - Thurø Yachtværft A/S
Telefon 62 20 50 48

Troense Havn
Telefon 62 22 66 22

Tuxenvej Fiskerleje
Telefon

Vemmenæs Anløbsbro
Telefon 62 23 30 80

Vesterøn Havn - Grundejerforeningen Vesterrøn
Telefon 62 23 30 80

Vindebyøre Bro
Telefon 62 23 30 80

Vindeby Lystbådehavn
Telefon 62 22 66 70