Struer Kommune

Region Midtjylland

Involverede myndigheder

Struer Kommune
Telefon 70 23 91 12 til indsatsleder
https://www.struer.dk

Midt- og Vestjyllands Politi
Telefon 112/114
Telefon 96 10 14 48
https://www.politi.dk/Midtvestjylland

Beredskabsstyrelsen
Telefon 40 37 07 38

Værnsfælles Forsvars Kommando
Joint Operations Centre, Maritime Assistance Service (Tidligere en del af SOK)
Telefon omstilling 89433099
Telefon direkte 72 85 03 71
Telefax 72 85 03 84
E-mail adresse Web: Forsvaret.dk

Værnsfælles Forsvars Kommando
Marinestaben, Havmiljø sektion
Telefon Omstilling VFK 72 84 00 00
Telefon 72 81 20 73
E-mail adresse: Web: Forsvaret.dk

Værnsfælles Forsvars Kommando
Marinestaben, Havmiljø sektion
Der kan bestilles olieprøvekasser hos:
Dennis Rigel
Telefon 72 85 03 11
E-mail adresse:


I forbindelse med eventuel aflivning af fugle

Naturstyrelsen – Vestjylland
Telefon 72 54 30 00
Telefon 72 54 36 63
Telefon 20 31 11 80
Telefon uden for normal arbejdstid:
Telefon 23 20 88 58
https://naturstyrelsen.dk/lokale-enheder/vestjylland

Miljøstyrelsen
Telefon 72 54 40 00
https://www.mst.dk

I forbindelse med anmeldelse af olie- og kemikalieforurening på kommunens kyster med henblik på refusion af kommunens udgifter i forbindelse med strandrensning / strandsanering

Århus Universitet (Tidligere Danmarks Miljøundersøgelser - DMU)
DCE - Nationalt Center for Mijø og Energi
Korrespondance, spørgsmål med videre skal foregå via mail-adressen:
Alternativt kan følgende personer kontaktes via telefon:
Telefon 87 15 85 81 – Pia Lassen, sektionsleder
Telefon 87 15 85 52 – Kai Bester, forsker
Telefon 87 15 87 22 – Charlotte Dahl Schiødt, laborant
https://dce.au.dk
https://www.mst.dk for yderligere information

Olieprøver kan sendes til opbevaring hos Danmarks Miljøundersøgelser (DMU). Dette skal ske til adressen:
Århus Universitet
Danmarks Miljøundersøgelser
Afdeling: MIMI
Frederiksborgvej 399
4000 Roskilde
Mærket "Olieprøver".
Adressen er gældende både ved opbevaring og analyse af prøver.


Ansvarlig for udarbejdelse af beredskabsplan
Struer Kommune

Øvrigt samarbejde omkring beredskab og udarbejdelse af beredskabsplaner
Der er ingen samlet beredskabsplan med øvrige kommuner.

Havne i Kommune

Holstebro Havn
(Havnen er beliggende i Struer kommune, men ejes i fællesskab af Struer og Holstebro Kommuner)
Telefon 97 85 02 28
- Holstebro-Struer Havn Lystbådehavn
- Holstebro-Struer Trafikhavn


Holstebro Lystbådehavn
Telefon 97 85 02 28
http://struerhavn.dk/dk/

Humlum Havn
Telefon 97 86 13 04
https://www.humlumcamping.dk/humlum-havn/

Jegindø Havn
Telefon 97 87 90 33
https://jegindoebaadelaug.dk/

Kleppen Færgeleje - Venø Færgefart
Telefon

Oddersund Havn Nord Lystbåde- og Fiskerihavn
Telefon 25 40 67 70

Venø Færgeleje - Venø Færgefart
Telefon 97 86 80 44


Venø Havn
Telefon 25 46 66 76
http://venohavn.dk/