Sønderborg Kommune

Region Syddanmark

Involverede myndigheder

Sønderborg Kommune
Telefon 88 72 41 09 til Brand og Redning
Telefon 70 24 90 89 til indsatsleder
http://www.sonderborg.dk

Syd- og Sønderjyllands Politi
Telefon 112/114
Telefon 76 11 14 48
https://politi.dk/syd-og-soenderjyllands-politi

Beredskabsstyrelsen Sydjylland
Telefon 70 27 76 20
http://www.brs.dk/brssj

Værnsfælles Forsvars Kommando
Joint Operations Centre, Maritime Assistance Service (Tidligere en del af SOK)
Telefon omstilling 89433099
Telefon direkte 72 85 03 71
Telefax 72 85 03 84
E-mail adresse Web: Forsvaret.dk

Værnsfælles Forsvars Kommando
Marinestaben, Havmiljø sektion
Telefon Omstilling VFK 72 84 00 00
Telefon 72 81 20 73
E-mail adresse: Web: Forsvaret.dk

Værnsfælles Forsvars Kommando
Marinestaben, Havmiljø sektion
Der kan bestilles olieprøvekasser hos:
Dennis Rigel
Telefon 72 85 03 11
E-mail adresse:


I forbindelse med eventuel aflivning af fugle:

Naturstyrelsen – Sønderjylland
Telefon 72 54 30 00
Telefon uden for normal arbejdstid:
Telefon 72 54 35 63
http://naturstyrelsen.dk/lokale-enheder/soenderjylland/

I forbindelse med eventuel a nmeldelse af olie- og kemikalieforurening på kommunens kyster med henblik på refusion af kommunens udgifter i forbindelse med strandrensning / strandsanering:

Miljøstyrelsen
Telefon 72 54 40 00
Telefon 72 54 44 46 til Bente Sørensen
E-mail
E-mail
http://www.mst.dk for yderligere information

I forbindelse med opbevaring og analyse af olieprøver hos DMU:

Århus Universitet (Tidligere Danmarks Miljøundersøgelser - DMU)
DCE - Nationalt Center for Mijø og Energi
Korrespondance, spørgsmål med videre skal foregå via mail-adressen:
Alternativt kan følgende personer kontaktes via telefon:
Telefon 87 15 85 81 – Pia Lassen, sektionsleder
Telefon 87 15 85 52 – Kai Bester, forsker
Telefon 87 15 87 22 – Charlotte Dahl Schiødt, laborant
http://dce.au.dk
http://www.mst.dk for yderligere information

Olieprøver kan sendes til opbevaring hos Danmarks Miljøundersøgelser (DMU). Dette skal ske til adressen:
Århus Universitet
Danmarks Miljøundersøgelser
Afdeling: MIMI
Frederiksborgvej 399
4000 Roskilde
Mærket "Olieprøver".
Adressen er gældende både ved opbevaring og analyse af prøver.


Ansvarlig for udarbejdelse af beredskabsplan
Sønderborg Kommune

Øvrigt samarbejde omkring beredskab og udarbejdelse af beredskabsplaner
Der er intet samarbejde med øvrige kommuner omkring beredskabet

Havne i Kommune

Augustenborg Havn
Telefon

Augustenborg Yachthavn
Telefon 74 47 15 62

Ballebro Jollehavn - Ballebro Bådelaug
Telefon

Dyvig Bådelaug
Telefon

Dyvig Havn
Telefon

Egernsund Havn
Telefon 74 42 27 65

Fynshav Bådehavn Amba
Telefon 74 47 40 97

Fynshav Havn (Bøjden-Fynshav Færgefart)
Telefon

Marina Fiskenæs Havn - Fiskenæs Lystbådebroer
Telefon 88 72 64 00

Gråsten Havn
Telefon 74 42 27 65

Gråsten Sejlklubs Havn – Gråsten Sejlklub – Ulnæs – Gråsten
Telefon 74 44 92 00

Høruphav Lystbådehavn
Telefon 74 41 61 20

Marina Fiskenæs Havn - Fiskenæs Lystbådebroer
Telefon 88 72 64 00

Marina Minde Havn
Telefon 74 44 07 10
Telefon 21 60 21 12

Mommark Havn
Telefon 74 40 77 00

Skibsværft Toft
Telefon 88 72 64 00

Søholm Yacht Service
Telefon 74 44 00 97

Sønderborg Havn
Telefon 74 42 27 65
Telefon 24 25 21 99

Sønderborg Havn Verdens Ende
Telefon

Sønderborg Lystbådehavn
Telefon 74 42 27 65

Varnæs Vig Bro - Varnæsvig Bådelaug
Telefon