Slagelse Kommune

Region Sjælland

Involverede myndigheder

Slagelse Kommune
Telefon 21 20 71 10 til indsatsleder
http://www.slagelse.dk

Sydsjællands- og Lolland-Falsters Politi
Telefon 112/114
Telefon 55 31 14 48
http://www.politi.dk/Sydsjaelland

Beredskabsstyrelsen Sjælland
Telefon 55 75 37 00
http://www.brs.dk/brss

Værnsfælles Forsvars Kommando
Joint Operations Centre, Maritime Assistance Service (Tidligere en del af SOK)
Telefon omstilling 89433099
Telefon direkte 72 85 03 71
Telefax 72 85 03 84
E-mail adresse Web: Forsvaret.dk

Værnsfælles Forsvars Kommando
Marinestaben, Havmiljø sektion
Telefon Omstilling VFK 72 84 00 00
Telefon 72 81 20 73
E-mail adresse: Web: Forsvaret.dk

Værnsfælles Forsvars Kommando
Marinestaben, Havmiljø sektion
Der kan bestilles olieprøvekasser hos:
Dennis Rigel
Telefon 72 85 03 11
E-mail adresse:


I forbindelse med eventuel aflivning af fugle

Naturstyrelsen – Vestsjælland
Telefon 72 54 30 00
Telefon uden for normal arbejdstid:
Telefon 72 54 32 64
http://naturstyrelsen.dk/lokale-enheder/midtsjaelland

I forbindelse med eventuel anmeldelse af olie- og kemikalieforurening på kommunens kyster med henblik på refusion af kommunens udgifter i forbindelse med strandrensning / strandsanering:

Miljøstyrelsen
Telefon 72 54 40 00
Telefon 72 54 44 46 til Bente Sørensen
E-mail
E-mail
http://www.mst.dk for yderligere information

I forbindelse med opbevaring og analyse af olieprøver hos DMU:

Århus Universitet (Tidligere Danmarks Miljøundersøgelser - DMU)
DCE - Nationalt Center for Mijø og Energi
Korrespondance, spørgsmål med videre skal foregå via mail-adressen:
Alternativt kan følgende personer kontaktes via telefon:
Telefon 87 15 85 81 – Pia Lassen, sektionsleder
Telefon 87 15 85 52 – Kai Bester, forsker
Telefon 87 15 87 22 – Charlotte Dahl Schiødt, laborant
http://dce.au.dk
http://www.mst.dk for yderligere information

Olieprøver kan sendes til opbevaring hos Danmarks Miljøundersøgelser (DMU). Dette skal ske til adressen:
Århus Universitet
Danmarks Miljøundersøgelser
Afdeling: MIMI
Frederiksborgvej 399
4000 Roskilde
Mærket "Olieprøver".
Adressen er gældende både ved opbevaring og analyse af prøver.


Ansvarlig for udarbejdelse af beredskabsplan
Slagelse Kommune

Øvrigt samarbejde omkring beredskab og udarbejdelse af beredskabsplaner
Der er intet samarbejde med øvrige kommuner omkring beredskabet

Havne i Kommune

Agersø Havn (Færgehavn og Fiskerihavn)
Telefon 58 19 80 17
Telefon 21 48 61 85

Agersø Lystbådehavn
Telefon 58 19 46 26

Bisserup Havn
- Bisserup Fiskeriforening
Telefon

Bisserup Havn
- Bisserup Sejlklub
Telefon

Inter Terminals Havn - SGOT (Tidligere Oil Terminals Havn og Gulf Havn)

Telefon 51 39 48 32

Korsør Havn
Telefon 58 37 59 30

Korsør Lystbådehavn
Telefon

Omø Havn (Kirkehavn, Færgehavn og Fiskerihavn)
Telefon 58 19 90 90

Omø Lystbådehavn
Telefon 58 19 90 90

Skælskør Havn
Telefon 58 19 42 04

Skælskør Lystbådehavn - Skælskør Amatør Sejlklub
Telefon

Stigsnæs Færgehavn
Telefon

Stigsnæsværkets Havn – Dong Energy
Telefon 99 55 05 00

Vasebro
Telefon 58 19 42 04