Skive Kommune

Region Midtjylland

Involverede myndigheder

Skive Kommune
Telefon 99 15 34 95 til vagthavende
Telefon 99 15 55 00 til indsatsleder
https://www.skive.dk

Midt- og Vestjyllands Politi
Telefon 112/114
Telefon 96 10 14 48
https://politi.dk/midt-og-vestsjaellands-politi

Beredskabsstyrelsen Nordjylland
Telefon 96 17 72 00
Telefon 97 92 37 22 til alarm
Web: Beredskabsstyrelsen Nordjylland

Værnsfælles Forsvars Kommando
Joint Operations Centre, Maritime Assistance Service (Tidligere en del af SOK)
Telefon omstilling 89433099
Telefon direkte 72 85 03 71
Telefax 72 85 03 84
E-mail adresse Obfuscated EmailWeb: Forsvaret.dk

Værnsfælles Forsvars Kommando
Marinestaben, Havmiljø sektion
Telefon Omstilling VFK 72 84 00 00
Telefon 72 81 20 73
E-mail adresse: Obfuscated EmailWeb: Forsvaret.dk

Værnsfælles Forsvars Kommando
Marinestaben, Havmiljø sektion
Der kan bestilles olieprøvekasser hos:
Dennis Rigel
Telefon 72 85 03 11
E-mail adresse: Obfuscated Email


I forbindelse med eventuel aflivning af fugle:

Naturstyrelsen – Himmerland
Telefon 72 54 30 00
Telefon uden for normal arbejdstid:
Telefon 72 54 36 90

https://naturstyrelsen.dk/lokale-enheder/himmerland/

I forbindelse med eventuel a nmeldelse af olie- og kemikalieforurening på kommunens kyster med henblik på refusion af kommunens udgifter i forbindelse med strandrensning / strandsanering:

Miljøstyrelsen
Telefon 72 54 40 00
Telefon 72 54 44 46 til Bente Sørensen
E-mail Obfuscated Email
E-mail Obfuscated Email
https://www.mst.dk for yderligere information

I forbindelse med opbevaring og analyse af olieprøver hos DMU:

Danmarks Miljøundersøgelser (DMU)

Korrespondance, spørgsmål med videre skal foregå via mail-adressen: Obfuscated Email
Alternativt kan følgende personer kontaktes via telefon:
Telefon 87 15 85 81 – Pia Lassen, sektionsleder
Telefon 87 15 85 52 – Kai Bester, forsker
Telefon 87 15 87 22 – Charlotte Dahl Schiødt, laborant
https://dce.au.dk
https://www.mst.dk for yderligere information

Olieprøver kan sendes til opbevaring hos Danmarks Miljøundersøgelser (DMU). Dette skal ske til adressen:
Århus Universitet
Danmarks Miljøundersøgelser
Afdeling: MIMI
Frederiksborgvej 399
4000 Roskilde
Mærket "Olieprøver".
Adressen er gældende både ved opbevaring og analyse af prøver.


Ansvarlig for udarbejdelse af beredskabsplan
Skive Kommune

Øvrigt samarbejde omkring beredskab og udarbejdelse af beredskabsplaner
Der er intet samarbejde med øvrige kommuner omkring beredskabet

Havne i Kommune

Fur Havn
Telefon 22 23 16 26
https://furhavn.dk/

Glyngøre Fiskeri- og Lystbådehavn
Telefon 99 15 55 00
https://skive.dk/borger/trafik-veje-og-havne/havne-og-faerger/glyngore-havn/

Gyldendal Havn AMBA
Telefon 99 15 55 00
http://www.gyldendalhavn.dk/

Glyngøre Sejlklub
Telefon 97 15 26 91
https://xn--glyngresejlklub-9tb.dk/

Skive Havn
Telefon 97 52 14 88
https://www.skivehavn.dk

Skive Søsports Havn
Telefon 97 52 73 33
https://www.skivesoesportshavn.dk

Virksund Lystbådehavn
Telefon
https://www.virksundlyst.dk

Region Midtjylland Involverede myndigheder Skive Kommune Telefon 99 15 55 00 til indsatslederTelefon 99 15 34 95 til vagthavende https://www.skive.dk

Midt- og Vestjyllands Politi
Telefon 112/114
Telefon 96 10 14 48
https://politi.dk/midt-og-vestjyllands-politi

Beredskabsstyrelsen Nordjylland
Telefon 96 17 72 00
https://www.brs.dk

Søværnets Operative Kommando (SOK)
Telefon 89 43 30 99
Telefax 89 43 32 30
E-mail adresse Obfuscated Email
Web: Forsvaret.dk

I forbindelse med eventuel aflivning af fugle

Naturstyrelsen - Himmerland 
Telefon 72 54 30 00
https://naturstyrelsen.dk/lokale-enheder/himmerland/


I forbindelse med eventuel miljøvurdering

Naturstyrelsen - Himmerland
Telefon 72 54 30 00
https://naturstyrelsen.dk/lokale-enheder/himmerland/

Miljøstyrelsen
Telefon 72 54 40 00
https://www.mst.dk

I forbindelse med anmeldelse af olie- og kemikalieforurening på kommunens kyster med henblik på refusion af kommunens udgifter i forbindelse med strandrensning / strandsanering

Århus Universitet (Tidligere Danmarks Miljøundersøgelser - DMU)
DCE - Nationalt Center for Mijø og Energi
Korrespondance, spørgsmål osv. skal foregå via mail-adressen: Obfuscated Email
Alternativt kan følgende personer kontaktes via telefon:
Pia Lassen, sektionsleder Tlf. 46 30 13 04
Kai Bester, forsker Tlf. 46 30 12 43
Charlotte Dahl Schiødt, laborant Tlf. 46 30 19 92

Ansvarlig for udarbejdelse af beredskabsplan
Skive Kommune

Øvrigt samarbejde omkring beredskab og udarbejdelse af beredskabsplaner
Der er ingen samlet beredskabsplan med øvrige kommuner.

Havne i Kommune

Fur Havn
Telefon 22 23 16 26
https://www.furhavn.dk


Glyngøre Havn - Skive Kommune
Telefon 99 15 55 00
https://skive.dk/borger/trafik-veje-og-havne/havne-og-faerger/glyngore-havn/


Glyngøre Havn - Sallingsund Sejlklub
Telefon 97 15 26 91
https://xn--glyngresejlklub-9tb.dk/

Gyldendal Havn AMBA
Telefon 99 15 55 00
http://www.gyldendalhavn.dk/

Skive Havn
Telefon 97 52 14 88
https://www.skivehavn.dk/

Skive Søsports Havn (Skive Lystbådehavn)
Telefon 97 52 73 33
https://www.skivesoesportshavn.dk/

Sundsøre Lystbådehavn
Telefon

Virksund Lystbådehavn
Telefon