Ringkøbing-Skjern Kommune

Region Midtjylland

Involverede myndigheder

Ringkøbing-Skjern Kommune
Telefon 30 97 66 09 til indsatsleder
Telefon 51 20 06 90 til indsatsleder
http://www.rksk.dk

Midt- og Vestjyllands Politi
Telefon 112/114
Telefon 96 10 14 48
https://politi.dk/midt-og-vestjyllands-politi

Beredskabsstyrelsen Midtjylland
Telefon 96 26 76 00
http://www.brs.dk/brsmj

Værnsfælles Forsvars Kommando
Joint Operations Centre, Maritime Assistance Service (Tidligere en del af SOK)
Telefon omstilling 89433099
Telefon direkte 72 85 03 71
Telefax 72 85 03 84
E-mail adresse Web: Forsvaret.dk

Værnsfælles Forsvars Kommando
Marinestaben, Havmiljø sektion
Telefon Omstilling VFK 72 84 00 00
Telefon 72 81 20 73
E-mail adresse: Web: Forsvaret.dk

Værnsfælles Forsvars Kommando
Marinestaben, Havmiljø sektion
Der kan bestilles olieprøvekasser hos:
Dennis Rigel
Telefon 72 85 03 11
E-mail adresse:


I forbindelse med eventuel aflivning af fugle:

Naturstyrelsen – Vestjylland (Nordlig del af kommunen)
Telefon 72 54 30 00
Telefon 72 54 36 63
Telefon 20 31 11 80
Telefon uden for normal arbejdstid:
Telefon 23 20 88 58
http://naturstyrelsen.dk/lokale-enheder/vestjylland

Naturstyrelsen – Blåvandshuk (Sydlig del af kommune)
Telefon 72 54 30 00
Telefon uden for normal arbejdstid:
Telefon 211 86 06
http://naturstyrelsen.dk/lokale-enheder/blaavandshuk

I forbindelse med eventuel a nmeldelse af olie- og kemikalieforurening på kommunens kyster med henblik på refusion af kommunens udgifter i forbindelse med strandrensning / strandsanering:

Miljøstyrelsen
Telefon 72 54 40 00
Telefon 72 54 44 46 til Bente Sørensen
E-mail
E-mail
http://www.mst.dk for yderligere information

I forbindelse med opbevaring og analyse af olieprøver hos DMU:

Århus Universitet (Tidligere Danmarks Miljøundersøgelser - DMU)
DCE - Nationalt Center for Mijø og Energi
Korrespondance, spørgsmål med videre skal foregå via mail-adressen:
Alternativt kan følgende personer kontaktes via telefon:
Telefon 87 15 85 81 – Pia Lassen, sektionsleder
Telefon 87 15 85 52 – Kai Bester, forsker
Telefon 87 15 87 22 – Charlotte Dahl Schiødt, laborant
http://dce.au.dk
http://www.mst.dk for yderligere information

Olieprøver kan sendes til opbevaring hos Danmarks Miljøundersøgelser (DMU). Dette skal ske til adressen:
Århus Universitet
Danmarks Miljøundersøgelser
Afdeling: MIMI
Frederiksborgvej 399
4000 Roskilde
Mærket "Olieprøver".
Adressen er gældende både ved opbevaring og analyse af prøver.


Ansvarlig for udarbejdelse af beredskabsplan
Ringkøbing-Skjern Kommune

Øvrigt samarbejde omkring beredskab og udarbejdelse af beredskabsplaner
Der er intet samarbejde med øvrige kommuner omkring beredskabet

Havne i Kommune

Bork Havn
Telefon 23 25 68 95
https://www.rksk.dk/borger/kultur-og-fritid/friluftsliv/havne/bork-havn

Hemmet Gl. Havn
Telefon 97 37 52 22

Hemmet Ny Havn
Telefon 97 37 52 80/40 44 21 41

Hvide Sande Havn
Telefon 97 31 16 33
http://www.hvidesande.dk

Hvide Sande Lystbådehavn
Telefon

Nr. Lyngvig Havn
Telefon 97 31 14 50
Telefon 40 44 69 60

Ringkøbing Havn
Telefon

Skaven Havn
Telefon

Stauning Fiskeri- og Lystbådehavn
Telefon