Randers Kommune

Region Midtjylland

Involverede myndigheder

Randers Kommune
Telefon 20 18 71 12 til indsatsleder
https://www.randers.dk

Østjyllands Politi
Telefon 112/114
Telefon 87 31 14 48
https://www.politi.dk/Oestjylland

Beredskabsstyrelsen Midtjylland
Telefon 96 26 76 00
https://www.brs.dk/brsmj

Værnsfælles Forsvars Kommando
Joint Operations Centre, Maritime Assistance Service (Tidligere en del af SOK)
Telefon omstilling 89433099
Telefon direkte 72 85 03 71
Telefax 72 85 03 84
E-mail adresse Web: Forsvaret.dk

Værnsfælles Forsvars Kommando
Marinestaben, Havmiljø sektion
Telefon Omstilling VFK 72 84 00 00
Telefon 72 81 20 73
E-mail adresse: Web: Forsvaret.dk

Værnsfælles Forsvars Kommando
Marinestaben, Havmiljø sektion
Der kan bestilles olieprøvekasser hos:
Dennis Rigel
Telefon 72 85 03 11
E-mail adresse:


I forbindelse med eventuel aflivning af fugle:


Naturstyrelsen – Kronjylland
Telefon 72 54 30 00
Telefon 72 54 39 29
Telefon uden for normal arbejdstid:
Telefon 72 54 39 16
https://naturstyrelsen.dk/lokale-enheder/kronjylland

I forbindelse med eventuel a nmeldelse af olie- og kemikalieforurening på kommunens kyster med henblik på refusion af kommunens udgifter i forbindelse med strandrensning / strandsanering:


Miljøstyrelsen
Telefon 72 54 40 00
Telefon 72 54 44 46 til Bente Sørensen
E-mail
E-mail
https://www.mst.dk for yderligere information

I forbindelse med opbevaring og analyse af olieprøver hos DMU:

Århus Universitet (Tidligere Danmarks Miljøundersøgelser - DMU)
DCE - Nationalt Center for Mijø og Energi
Korrespondance, spørgsmål med videre skal foregå via mail-adressen:
Alternativt kan følgende personer kontaktes via telefon:
Telefon 87 15 85 81 – Pia Lassen, sektionsleder
Telefon 87 15 85 52 – Kai Bester, forsker
Telefon 87 15 87 22 – Charlotte Dahl Schiødt, laborant
https://dce.au.dk
https://www.mst.dk for yderligere information

Olieprøver kan sendes til opbevaring hos Danmarks Miljøundersøgelser (DMU). Dette skal ske til adressen:
Århus Universitet
Danmarks Miljøundersøgelser
Afdeling: MIMI
Frederiksborgvej 399
4000 Roskilde
Mærket "Olieprøver".
Adressen er gældende både ved opbevaring og analyse af prøver.


Ansvarlig for udarbejdelse af beredskabsplan
Randers Kommune

Øvrigt samarbejde omkring beredskab og udarbejdelse af beredskabsplaner
Der er igangsat et samarbejde omkring beredskabet mellem Norddjurs, Odder, Randers, Samsø, Syddjurs og Århus kommuner

Havne i Kommune

Mellerup Lystbådehavn
Telefon

Randers Havn
Telefon 86 42 10 57
https://www.randershavn.dk

Randers Havn - Dronningborg Lystbådehavn (Dronningborg Baadelaug)
Telefon

Randers Havn - Motorbådsklubben af 1943
Telefon 86 43 99 49
https://www.motorbaadsklubbenaf1943.dk

Randers Havn - Randers Fiskeriforening
Telefon

Randers Havn - Randers Roklub
Telefon

Randers Havn - Randers Sejlklub
Telefon

Randers Havn - Randers Motorbådsklub
Telefon

Randers Havn - Randers Træbådelaug
Telefon

Randers Havn - Sejl- og Motorbådsklubben Fjorden

Udbyhøj Nord Lystbådehavn - Randers Kommune og Foreningen Udbyhøj Havn
Telefon 86 47 20 10
https://www.udbyhoejhavn.dk

Uggelhuse Sejlklub
Telefon