Norddjurs Kommune

Region Midtjylland

Involverede myndigheder

Norddjurs Kommune
Telefon 89 59 40 00 til beredskabet, herunder vagttelefon til indsatsleder
http://www.norddjurs.dk

Østjyllands Politi
Telefon 112/114
Telefon 87 31 14 48
http://www.politi.dk/Oestjylland

Beredskabsstyrelsen Midtjylland
Telefon 96 26 76 00
http://www.brs.dk/brsmj

Værnsfælles Forsvars Kommando
Joint Operations Centre, Maritime Assistance Service (Tidligere en del af SOK)
Telefon omstilling 89433099
Telefon direkte 72 85 03 71
Telefax 72 85 03 84
E-mail adresse Web: Forsvaret.dk

Værnsfælles Forsvars Kommando
Marinestaben, Havmiljø sektion
Telefon Omstilling VFK 72 84 00 00
Telefon 72 81 20 73
E-mail adresse: Web: Forsvaret.dk

Værnsfælles Forsvars Kommando
Marinestaben, Havmiljø sektion
Der kan bestilles olieprøvekasser hos:
Dennis Rigel
Telefon 72 85 03 11
E-mail adresse:


I forbindelse med eventuel aflivning af fugle:


Naturstyrelsen – Kronjylland
Telefon 72 54 30 00
Telefon 72 54 39 29
Telefon uden for normal arbejdstid:
Telefon 72 54 39 16
http://naturstyrelsen.dk/lokale-enheder/kronjylland

I forbindelse med eventuel a nmeldelse af olie- og kemikalieforurening på kommunens kyster med henblik på refusion af kommunens udgifter i forbindelse med strandrensning / strandsanering:


Miljøstyrelsen
Telefon 72 54 40 00
Telefon 72 54 44 46 til Bente Sørensen
E-mail
E-mail
http://www.mst.dk for yderligere information

I forbindelse med opbevaring og analyse af olieprøver hos DMU:

Århus Universitet (Tidligere Danmarks Miljøundersøgelser - DMU)
DCE - Nationalt Center for Mijø og Energi
Korrespondance, spørgsmål med videre skal foregå via mail-adressen:

Alternativt kan følgende personer kontaktes via telefon:
Telefon 87 15 85 81 – Pia Lassen, sektionsleder
Telefon 87 15 85 52 – Kai Bester, forsker
Telefon 87 15 87 22 – Charlotte Dahl Schiødt, laborant
http://dce.au.dk
http://www.mst.dk for yderligere information

Olieprøver kan sendes til opbevaring hos Danmarks Miljøundersøgelser (DMU). Dette skal ske til adressen:
Århus Universitet
Danmarks Miljøundersøgelser
Afdeling: MIMI
Frederiksborgvej 399
4000 Roskilde
Mærket "Olieprøver".
Adressen er gældende både ved opbevaring og analyse af prøver.


Ansvarlig for udarbejdelse af beredskabsplan
Norddjurs Kommune

Øvrigt samarbejde omkring beredskab og udarbejdelse af beredskabsplaner
Der er igangsat et samarbejde omkring beredskabet mellem Norddjurs, Odder, Randers, Samsø, Syddjurs og Århus kommuner

Havne i Kommune

Anholt Havn
Telefon 86 31 90 08
Telefon 87 58 76 00 til vagt
http://www.anholt.dk

Bønnerup Havn (Bønnerup Fiskerihavn)
Telefon 86 38 61 33

Bønnerup Lystbådehavn
Telefon 21 45 64 23
http://www.boennerup.dk

Grenaa Havn
Telefon 87 58 76 00
http://www.port-of-grenaa.com

Grenaa Lystbådehavn
Telefon 86 32 72 55
http://www.grenaamarina.dk

Udbyhøj Fiskerihavn - Udbyhøj Fiskerne
Telefon