Mariagerfjord Kommune

Region Nordjylland

Involverede myndigheder

Mariagerfjord Kommune
Telefon 30 46 56 26 til indsatsleder
Telefon 96 45 21 10 til Falck
https://www.mariagerfjord.dk

Nordjyllands Politi
Telefon 112/114
Telefon 96 30 14 48
https://www.politi.dk/Nordjylland

Beredskabsstyrelsen Nordjylland
Telefon: 70 15 15 14

Værnsfælles Forsvars Kommando
Joint Operations Centre, Maritime Assistance Service (Tidligere en del af SOK)
Telefon omstilling 89433099
Telefon direkte 72 85 03 71
Telefax 72 85 03 84
E-mail adresse Obfuscated EmailWeb: Forsvaret.dk

Værnsfælles Forsvars Kommando
Marinestaben, Havmiljø sektion
Telefon Omstilling VFK 72 84 00 00
Telefon 72 81 20 73
E-mail adresse: Obfuscated EmailWeb: Forsvaret.dk

Værnsfælles Forsvars Kommando
Marinestaben, Havmiljø sektion
Der kan bestilles olieprøvekasser hos:
Dennis Rigel
Telefon 72 85 03 11
E-mail adresse: Obfuscated Email


I forbindelse med eventuel aflivning af fugle:

Naturstyrelsen – Himmerland
Telefon 72 54 30 00
Telefon 72 54 38 96
Telefon uden for normal arbejdstid:
Telefon 72 54 39 16
https://naturstyrelsen.dk/lokale-enheder/himmerland/ Himmerland varetages af Kronjylland
https://naturstyrelsen.dk/lokale-enheder/kronjylland

I forbindelse med eventuel a nmeldelse af olie- og kemikalieforurening på kommunens kyster med henblik på refusion af kommunens udgifter i forbindelse med strandrensning / strandsanering:

Miljøstyrelsen
Telefon 72 54 40 00
Telefon 72 54 44 46 til Bente Sørensen
E-mail Obfuscated Email
E-mail Obfuscated Email
https://www.mst.dk for yderligere information

I forbindelse med opbevaring og analyse af olieprøver hos DMU:

Århus Universitet (Tidligere Danmarks Miljøundersøgelser - DMU)
DCE - Nationalt Center for Mijø og Energi
Korrespondance, spørgsmål med videre skal foregå via mail-adressen:
Obfuscated Email
Alternativt kan følgende personer kontaktes via telefon:
Telefon 87 15 85 81 – Pia Lassen, sektionsleder
Telefon 87 15 85 52 – Kai Bester, forsker
Telefon 87 15 87 22 – Charlotte Dahl Schiødt, laborant
https://dce.au.dk
https://www.mst.dk for yderligere information

Olieprøver kan sendes til opbevaring hos Danmarks Miljøundersøgelser (DMU). Dette skal ske til adressen:
Århus Universitet
Danmarks Miljøundersøgelser
Afdeling: MIMI
Frederiksborgvej 399
4000 Roskilde
Mærket "Olieprøver".
Adressen er gældende både ved opbevaring og analyse af prøver.


Ansvarlig for udarbejdelse af beredskabsplan
Mariagerfjord Kommune

Øvrigt samarbejde omkring beredskab og udarbejdelse af beredskabsplaner
Brønderslev, Frederikshavn, Hjørring, Jammerbugt, Læsø, Mariagerfjord, Vesthimmerland og Aalborg kommuner som er beliggende i Nordjyllands Politikreds har et samarbejde omkring beredskabet

Havne i kommunen

Akzo Nobel Salts Havneanlæg
Telefon 96 68 78 88
https://www.akzonobel.com

Dania Havn
Telefon 97 11 30 00

Dania Havn – Dania A/S (Dania Værft)
Telefon

H. J. Hadsund Anløbsbro
Telefon

Hadsund Fiskeri- og Lystbådehavn
Telefon 40 43 41 96

Hadsund Havnefront
Telefon 40 43 41 96

Hadsund Lystbådehavn - Hadsund Sejlklub
Telefon

Hobro Både og Fiskerihavn
Telefon
https://www.hobro-baadogfiskerihavn.dk

Hobro Havn
Telefon 23 28 87 10
https://hobro-baadogfiskerihavn.dk/DK.aspx

Hobro Lystbådehavn - Hobro Sejlklub
Telefon 29 24 86 16
https://www.hobrosejlklub.dk

Høllet
- Høllets Bådelaug
Telefon
https://www.høllet.dk

Kongsdal Havn
Telefon 88 18 13 00

Kongsdal Lystbådehavn
Kongsdal Bådelaug
Telefon 88 18 13 00
https://www.kongsdal-baadelaug.dk

Mariager Lystbådehavn – Mariagerfjord Kommune
Telefon 97 11 36 41

Mariager Lystbådehavn – Mariager Sejlklub
Telefon

Stinesminde Havn
Telefon

Vive Havn
Vive Bådelaug
Telefon 98 57 17 69 til formand Tage Overby
Telefon 24 98 85 83 til formand Tage Overby
https://www.vive-havn.dk/

Øster Hurup Havn (Fiskeri- og Lystbådehavn)
Telefon 98 58 87 99
Telefon 51 29 19 01
https://www.oe-huruphavn.dk/