Lolland Kommune

Region Sjælland

Involverede myndigheder

Lolland Kommune
Telefon 112/114 til Lolland-Falster Brandvæsen og Miljøvagt
https://www.lolland.dk

Sydsjællands- og Lolland-Falsters Politi
Telefon 112/114
Telefon 55 31 14 48
https://www.politi.dk/Sydsjaelland

Beredskabsstyrelsen Sjælland
Telefon 55 75 37 00
https://www.brs.dk/brss

Værnsfælles Forsvars Kommando
Joint Operations Centre, Maritime Assistance Service (Tidligere en del af SOK)
Telefon omstilling 89433099
Telefon direkte 72 85 03 71
Telefax 72 85 03 84
E-mail adresse Obfuscated EmailWeb: Forsvaret.dk

Værnsfælles Forsvars Kommando
Marinestaben, Havmiljø sektion
Telefon Omstilling VFK 72 84 00 00
Telefon 72 81 20 73
E-mail adresse: Obfuscated EmailWeb: Forsvaret.dk

Værnsfælles Forsvars Kommando
Marinestaben, Havmiljø sektion
Der kan bestilles olieprøvekasser hos:
Dennis Rigel
Telefon 72 85 03 11
E-mail adresse: Obfuscated Email

I forbindelse med eventuel aflivning af fugle:

Naturstyrelsen – Storstrøm
Telefon 72 54 30 00
Telefon 22 49 65 77
Telefon uden for normal arbejdstid:
Telefon 72 54 32 17
Telefon 22 49 65 77
https://naturstyrelsen.dk/lokale-enheder/storstroem

I forbindelse med eventuel a nmeldelse af olie- og kemikalieforurening på kommunens kyster med henblik på refusion af kommunens udgifter i forbindelse med strandrensning / strandsanering:

Miljøstyrelsen
Telefon 72 54 40 00
Telefon 72 54 44 46 til Bente Sørensen
E-mail Obfuscated Email
E-mail Obfuscated Email
https://www.mst.dk for yderligere information

I forbindelse med opbevaring og analyse af olieprøver hos DMU:

Århus Universitet (Tidligere Danmarks Miljøundersøgelser - DMU)
DCE - Nationalt Center for Mijø og Energi
Korrespondance, spørgsmål med videre skal foregå via mail-adressen:
Obfuscated Email
Alternativt kan følgende personer kontaktes via telefon:
Telefon 87 15 85 81 – Pia Lassen, sektionsleder
Telefon 87 15 85 52 – Kai Bester, forsker
Telefon 87 15 87 22 – Charlotte Dahl Schiødt, laborant
https://dce.au.dk
https://www.mst.dk for yderligere information

Olieprøver kan sendes til opbevaring hos Danmarks Miljøundersøgelser (DMU). Dette skal ske til adressen:
Århus Universitet
Danmarks Miljøundersøgelser
Afdeling: MIMI
Frederiksborgvej 399
4000 Roskilde
Mærket "Olieprøver".
Adressen er gældende både ved opbevaring og analyse af prøver.


Ansvarlig for udarbejdelse af beredskabsplan
Lolland Kommune

Øvrigt samarbejde omkring beredskab og udarbejdelse af beredskabsplaner
Der er intet samarbejde med øvrige kommuner omkring beredskabet

Havne i Kommune

Askø Havn
Telefon 54 71 00 85

Bandholm Havn
Telefon 54 78 85 13

Blans Havn
Telefon 54 78 83 13

DGL Nakskov Havn
Telefon 33 68 43 28

Dybvig Havn
Telefon 21 27 18 84

Errindlev Havn
Telefon

Femø Havn
Telefon 23 60 30 32

Hestehoved Lystbådehavn
Telefon 54 95 60 48

Kragenæs Havn
Telefon

Kragenæs Havn
Telefon 54 93 70 56
Telefon 21 47 74 56

Kramnitze Havn
Telefon 54 94 61 13

Maribo Søndersø Lystbådehavn
Telefon

Langø Havn (Fiskerihavn)
Telefon 54 94 87 68

Langø Havn (Lystbådehavn)
Telefon 54 94 87 68

Lundehøje Havn
Telefon 54 60 04 21

Nakskov Havn
Telefon 54 67 73 30
Telefon 24 45 82 90

Nakskov Lystbådehavn – Bådelauget Rosnæs af 1976
Telefon 22 89 41 90

Onsevig Havn
Telefon 54 93 30 73

Rødbyhavn Færgehavn - Scandlines
Telefon 49 28 56 05

Rødbyhavn Trafikhavn – Kommunal Havn
Telefon 54 65 71 80
Telefon 20 25 06 72

Skalø Havn
Telefon 54 71 31 95

Tårs Fiskeri- og Lystbådehavn
Telefon 54 93 11 68

Tårs Færgehavn – A/S Storebælt (Spodsbjerg – Taars)
Telefon

Urne Fiskerihavn
Telefon 54 93 57 91

Urne Havn og Bådelaug
Telefon 54 93 54 43

Vejrø havn og Marina
Telefon 20 27 23 60

Vesterby Havn – Lolland Havne og Færger
Telefon 21 27 18 94