Langeland Kommune

Region Syddanmark

Involverede myndigheder

Langeland Kommune
Telefon 40 29 30 50 til indsatsleder
http://www.langelandkommune.dk

Fyns Politi
Telefon 112/114
Telefon 66 14 14 48
http://www.politi.dk/Fyn

Beredskabsstyrelsen Sydjylland
Telefon 73 52 74 00
http://www.brs.dk/brssj

Værnsfælles Forsvars Kommando
Joint Operations Centre, Maritime Assistance Service (Tidligere en del af SOK)
Telefon omstilling 89433099
Telefon direkte 72 85 03 71
Telefax 72 85 03 84
E-mail adresse http://www.2.forsvaret.dk

Værnsfælles Forsvars Kommando
Marinestaben, Havmiljø sektion
Telefon Omstilling VFK 72 84 00 00
Telefon 72 81 20 73
E-mail adresse: http://www2.forsvaret.dk

Værnsfælles Forsvars Kommando
Marinestaben, Havmiljø sektion
Der kan bestilles olieprøvekasser hos:
Dennis Rigel
Telefon 72 85 03 11
E-mail adresse:


I forbindelse med eventuel aflivning af fugle:

Naturstyrelsen – Fyn
Telefon 72 54 30 00
Telefon 72 54 35 39
Telefon 21 49 00 23

Telefon uden for normal arbejdstid:

Telefon 21 49 00 23

http://naturstyrelsen.dk/lokale-enheder/fyn


Miljøstyrelsen
Telefon 72 54 40 00
Telefon 72 54 44 46 til Bente Sørensen
E-mail
E-mail
http://www.mst.dk for yderligere information

I forbindelse med opbevaring og analyse af olieprøver hos DMU:

Århus Universitet (Tidligere Danmarks Miljøundersøgelser - DMU)
DCE - Nationalt Center for Mijø og Energi
Korrespondance, spørgsmål med videre skal foregå via mail-adressen:

Alternativt kan følgende personer kontaktes via telefon:
Telefon 87 15 85 81 – Pia Lassen, sektionsleder
Telefon 87 15 85 52 – Kai Bester, forsker
Telefon 87 15 87 22 – Charlotte Dahl Schiødt, laborant
http://dce.au.dk
http://www.mst.dk for yderligere information

Olieprøver kan sendes til opbevaring hos Danmarks Miljøundersøgelser (DMU). Dette skal ske til adressen:
Århus Universitet
Danmarks Miljøundersøgelser
Afdeling: MIMI
Frederiksborgvej 399
4000 Roskilde
Mærket "Olieprøver".
Adressen er gældende både ved opbevaring og analyse af prøver.


Ansvarlig for udarbejdelse af beredskabsplan
Svendborg Kommune som følge af lov om forpligtende kommunale samarbejder

Øvrigt samarbejde omkring beredskab og udarbejdelse af beredskabsplaner
Der er intet samarbejde med øvrige kommuner udover Svendborg Kommune som følge af lov om forpligtende kommunale samarbejder

Havne i Kommune

Bagenkop Havn
Telefon 62 56 18 61

Dageløkke Havn
Telefon 40 92 24 44

Lohals Havn A/S
Telefon 62 55 13 85
Telefon 20 49 78 13

Ristinge Havn
Telefon 62 57 11 25
Telefon 23 42 64 25

Rudkøbing Havn
Telefon 63 51 60 00
- Rudkøbing Fiskeri- og Lystbådehavn
- Rudkøbing Trafikhavn

Spodsbjerg Færgehavn (Spodsbjerg-Taars)
Telefon

Spodsbjerg Havne
Telefon 62 50 11 26
- Spodsbjerg Turistbådehavn - Fonden Spodsbjerg Turistbådehavn
- Spodsbjerg Fiskerihavn - Spodsbjeg Fiskerihavn I/S

Strynø Havn
Telefon