Kontakt på kommuner beredskab

På denne side kan du finde de involverede myndigheder i beredskabet for havmiljø.

Assens Kommune

Kommunen kontaktes i tilfælde af olie- eller kemikalieforurening på kommunens kyststrækninger. I tilfælde af olie- eller kemikalieforurening forestås sanering af kyststrækninger af kommunen.

Telefon 22 13 89 01 til indsatsleder
Telefon 24 86 20 40 til beredskabschefen

Assens Kommunes hjemmeside

Ansvarlig for udarbejdelse af beredskabsplan
Assens Kommune

Fyns Politi

Telefon 112/114
Telefon 66 14 14 48
Fyns Politi hjemmeside

Beredskabsstyrelsen Fyn

Telefon 65 51 18 00

https://beredskabfyn.dk/

Forsvarskommandoen

National Maritim Operations Center, Maritime assistance Service
Telefon omstilling: 72 85 00 00
Telefax: 72 85 03 84
E-mail: Obfuscated Email
www2.forsvaret.dk

Søværnskommandoen, Havmiljø element
Telefon omstilling: 72 84 00 00
E-mail: Obfuscated Email
www2.forsvaret.dk

Spørgsmål angående olieprøvekasser og udtagning af prøver:
Søværnskommandoen, Havmiljø element
Telefon direkte: 72 81 20 73
E-mail: Obfuscated Email

Naturstyrelsen – Fyn

Naturstyrelsen - Fyn kontaktes i forbindelse med eventuel aflivning af fugle:

Telefon 72 54 30 00
Telefon 72 54 35 39
Telefon 21 49 00 23
Telefon uden for normal arbejdstid:
Telefon 21 49 00 23
Naturstyrelsen Fyns hjemmeside

Miljøstyrelsen

I forbindelse med eventuel anmeldelse af olie- og kemikalieforurening på kommunens kyster med henblik på refusion af kommunens udgifter i forbindelse med strandrensning / strandsanering:

Telefon 72 54 40 00
Telefon 72 54 44 46 til Bente Sørensen
E-mail Obfuscated Email
E-mail Obfuscated Email
https://www.mst.dk

DCE - Nationalt Center for Mijø og Energi, Århus Universitet

I forbindelse med opbevaring og analyse af olieprøver:

Korrespondance, spørgsmål med videre skal foregå via mail-adressen: Obfuscated Email
Alternativt kan følgende personer kontaktes via telefon:
Telefon 87 15 85 81 – Pia Lassen, sektionsleder
Telefon 87 15 85 52 – Kai Bester, forsker
Telefon 87 15 87 22 – Charlotte Dahl Schiødt, laborant
https://dce.au.dk

Olieprøver kan sendes til opbevaring hos Danmarks Miljøundersøgelser (DMU). Dette skal ske til adressen:
Århus Universitet
Danmarks Miljøundersøgelser
Afdeling: MIMI
Frederiksborgvej 399
4000 Roskilde
Mærket "Olieprøver".
Adressen er gældende både ved opbevaring og analyse af prøver.

Havne i Assens Kommune

  • Agernæs Havn (Agernæs Læmole)
  • Assens Marina
  • Assens Skibsværft
  • Assens Trafikhavn (Assens Havn)
  • Bågø Havn

Involverede myndigheder:

Bornholms Kommune

Telefon 56 96 96 57 til indsatsleder
Akutgruppen:
Helle Thers Telefon 56 92 20 74
Hans Ole Bech Telefon 56 92 20 65
Louise Lyng Bojesen Telefon 56922059
https://www.brk.dk

Bornholms Polit
iTelefon 112/114
Telefon 56 90 14 48
https://www.politi.dk/Bornholm

Beredskabsstyrelsen Bornholm
Telefon 56 44 58 00
Telefon 56 44 58 62 til befalingsmand
Web: Beredskabstyrelsen Bornholm

Værnsfælles Forsvars Kommando
Joint Operations Centre, Maritime Assistance Service (Tidligere en del af SOK)
Telefon omstilling 89433099
Telefon direkte 72 85 03 71
Telefax 72 85 03 84
E-mail adresse Obfuscated EmailWeb: Forsvaret.dk

Værnsfælles Forsvars Kommando
Marinestaben, Havmiljø sektion
Telefon Omstilling VFK 72 84 00 00
Telefon 72 81 20 73
E-mail adresse: Obfuscated EmailWeb: Forsvaret.dk

Værnsfælles Forsvars Kommando
Marinestaben, Havmiljø sektion
Der kan bestilles olieprøvekasser hos:
Dennis Rigel
Telefon 72 85 03 11
E-mail adresse: Obfuscated Email


I forbindelse med eventuel aflivning af fugle:

Naturstyrelsen – Bornholm
Telefon 72 54 30 00
Telefon uden for normal arbejdstid:Telefon 23 39 12 69
Telefon 56 99 90 52

https://naturstyrelsen.dk/lokale-enheder/bornholm/

I forbindelse med eventuel anmeldelse af olie- og kemikalieforurening på kommunens kyster med henblik på refusion af kommunens udgifter i forbindelse med strandrensning / strandsanering:

Miljøstyrelsen
Telefon 72 54 40 00
Telefon 72 54 44 46 til Bente Sørensen
E-mail Obfuscated Email
E-mail Obfuscated Email
https://www.mst.dk for yderligere information

I forbindelse med opbevaring og analyse af olieprøver hos DMU:
Århus Universitet (Tidligere Danmarks Miljøundersøgelser - DMU)
DCE - Nationalt Center for Mijø og Energi
Korrespondance, spørgsmål med videre skal foregå via mail-adressen:
Obfuscated Email
Alternativt kan følgende personer kontaktes via telefon:
Telefon 87 15 85 81 – Pia Lassen, sektionsleder
Telefon 87 15 85 52 - Kai Bester, forsker
Telefon 87 15 87 22 - Charlotte Dahl Schiødt, laborant
https://dce.au.dk
https://www.mst.dk for yderligere information

Olieprøver kan sendes til opbevaring hos Danmarks Miljøundersøgelser (DMU). Dette skal ske til adressen:
Århus Universitet
Danmarks Miljøundersøgelser
Afdeling: MIMI
Frederiksborgvej 399
4000 Roskilde
Mærket "Olieprøver".
Adressen er gældende både ved opbevaring og analyse af prøver.

Ansvarlig for udarbejdelse af beredskabsplan:
Bornholms Regionskommune

Øvrigt samarbejde omkring beredskab og udarbejdelse af beredskabsplaner:
Der er intet samarbejde med øvrige kommuner omkring beredskabet

Havne i Kommunen:

Allinge Havn 
Arnager Bådehavn 
Bakkerne Bådehavn 
Balka Havn 
Boderne Havn 
Bølshavn 
Gudhjem Havn 
Hammerhavn (Sæne havn) 
Hasle Havn, Vang Pier 
Helligpeder Havn 
Kampeløkke Havn 
Listed Havn 
Melsted Havn 
Nexø Havn
Nexø Jollehavn 
Nørresand Havn (Administreres af Gudhjem Havn) 
Rønne Havn A/S 
Rønne Lystbådehavn / Nørrekås Lystbådehavn 
Sandvig Havn
Snogebæk Havn 
Svaneke Havn 
Teglkås Havn (Teglkås Bådehavn) 
Tejn Havn
Vang Havn 
Vige Havn 
Årsdale Havn 
Christiansø Havn Forsvarsministeriet Havn. Bornholms Regionskommune hjælper efter rekvisition  

Involverede myndigheder

Brøndby Kommune
Telefon 112
https://www.brondby.dk

Københavns Vestegns Politi
Telefon 112/114
Telefon 43 86 14 48
https://www.politi.dk/vestegnen

Beredskabsstyrelsen Sjælland
Telefon 55 75 37 00

https://www.brs.dk/da/om-os/organisation/beredskabscentre/beredskabsstyrelsen-sjaelland/

Værnsfælles Forsvars Kommando
Joint Operations Centre, Maritime Assistance Service (Tidligere en del af SOK)
Telefon omstilling 89433099
Telefon direkte 72 85 03 71
Telefax 72 85 03 84
E-mail adresse Obfuscated EmailWeb: Forsvaret.dk

Værnsfælles Forsvars Kommando
Marinestaben, Havmiljø sektion
Telefon Omstilling VFK 72 84 00 00
Telefon 72 81 20 73
E-mail adresse: Obfuscated EmailWeb: Forsvaret.dk

Værnsfælles Forsvars Kommando
Marinestaben, Havmiljø sektion
Der kan bestilles olieprøvekasser hos:
Dennis Rigel
Telefon 72 85 0311
E-mail adresse: Obfuscated Email


I forbindelse med eventuel aflivning af fugle

Naturstyrelsen – Hovedstaden
Telefon 72 54 31 51
Telefon uden for normal arbejdstid:
Telefon 23 73 02 50

https://naturstyrelsen.dk/lokale-enheder/hovedstaden

I forbindelse med eventuel anmeldelse af olie- og kemikalieforurening på kommunens kyster med henblik på refusion af kommunens udgifter i forbindelse med strandrensning / strandsanering:


Miljøstyrelsen
Telefon 72 54 40 00
Telefon 72 54 44 46 til Bente Sørensen
E-mail Obfuscated Email
E-mail Obfuscated Email
https://www.mst.dk for yderligere information

I forbindelse med opbevaring og analyse af olieprøver hos DMU:

Århus Universitet (Tidligere Danmarks Miljøundersøgelser - DMU)
DCE - Nationalt Center for Mijø og Energi
Korrespondance, spørgsmål med videre skal foregå via mail-adressen: Obfuscated Email
Alternativt kan følgende personer kontaktes via telefon:
Telefon 87 15 85 81 – Pia Lassen, sektionsleder
Telefon 87 15 85 52 – Kai Bester, forsker
Telefon 87 15 87 22 – Charlotte Dahl Schiødt, laborant
https://dce.au.dk
https://www.mst.dk for yderligere information

Olieprøver kan sendes til opbevaring hos Danmarks Miljøundersøgelser (DMU). Dette skal ske til adressen:
Århus Universitet
Danmarks Miljøundersøgelser
Afdeling: MIMI
Frederiksborgvej 399
4000 Roskilde
Mærket "Olieprøver".
Adressen er gældende både ved opbevaring og analyse af prøver.


Ansvarlig for udarbejdelse af beredskabsplan
Brøndby Kommune

Øvrigt samarbejde omkring beredskab og udarbejdelse af beredskabsplaner
Der er igangsat et samarbejde omkring beredskabet mellem Køge Bugt kommunerne omfattende Dragør, Tårnby, Hvidovre, Brøndby, Vallensbæk, Ishøj, Greve, Solrød, Køge og Stevns kommuner.

Havne i Kommunen

I/S Brøndby Havn
Telefon 43 73 61 00

 

Involverede myndigheder:

Brønderslev Kommune
Telefon 96 45 21 10 til døgnvagt / indsatsleder
https://www.bronderslev.dk

Nordjyllands Politi
Telefon 112/114
Telefon 96 30 14 48
https://www.politi.dk/Nordjylland

Beredskabsstyrelsen Nordjylland
Telefon 96 17 72 00
Telefon 97 92 37 22 til alarm
Web: Beredskabsstyrelsen Nordjylland

Værnsfælles Forsvars Kommando
Joint Operations Centre, Maritime Assistance Service (Tidligere en del af SOK)
Telefon omstilling 89433099
Telefon direkte 72 85 03 71
Telefax 72 85 03 84
E-mail adresse Obfuscated EmailWeb: Forsvaret.dk

Værnsfælles Forsvars Kommando
Marinestaben, Havmiljø sektion
Telefon Omstilling VFK 72 84 00 00
Telefon 72 81 20 73
E-mail adresse: Obfuscated EmailWeb: Forsvaret.dk

Værnsfælles Forsvars Kommando
Marinestaben, Havmiljø sektion
Der kan bestilles olieprøvekasser hos:
Dennis Rigel
Telefon 72 85 0311
E-mail adresse: Obfuscated Email

I forbindelse med eventuel aflivning af fugle:

Naturstyrelsen – Himmerland
Telefon 7254 30 00
Telefon 72 54 38 96
Telefon uden for normal arbejdstid:
Telefon 72 54 39 16
https://naturstyrelsen.dk/lokale-enheder/himmerland Himmerland varetages af Kronjylland
http://naturstyrelsen.dk/lokale-enheder/kronjylland

I forbindelse med eventuel anmeldelse af olie- og kemikalieforurening på kommunens kyster med henblik på refusion af kommunens udgifter i forbindelse med strandrensning / strandsanering:

Miljøstyrelsen
Telefon 72 54 40 00
Telefon 72 54 44 46 til Bente Sørensen
E-mail Obfuscated Email
E-mail Obfuscated Email
https://www.mst.dk for yderligere information

I forbindelse med opbevaring og analyse af olieprøver hos DMU:

ÅrhusUniversitet (Tidligere Danmarks Miljøundersøgelser - DMU)
DCE - Nationalt Center for Mijø og Energi
Korrespondance, spørgsmål med videre skal foregå via mail-adressen:Obfuscated Email
Alternativt kan følgende personer kontaktes via telefon:
Telefon 8715 85 81 – Pia Lassen, sektionsleder
Telefon 87 15 85 52 – KaiBester, forsker
Telefon 87 15 87 22 – Charlotte Dahl Schiødt,laborant
https://dce.au.dk
https://www.mst.dk for yderligere information

Olieprøver kan sendes til opbevaring hos Danmarks Miljøundersøgelser (DMU). Dette skal ske til adressen:
Århus Universitet
Danmarks Miljøundersøgelser
Afdeling: MIMI
Frederiksborgvej 399
4000 Roskilde
Mærket "Olieprøver".
Adressen er gældendebåde ved opbevaring og analyse af prøver.

Ansvarlig for udarbejdelse af beredskabsplan
Brønderslev Kommune

Øvrigt samarbejde omkring beredskab og udarbejdelse af beredskabsplaner
Brønderslev, Frederikshavn, Hjørring, Jammerbugt, Læsø, Mariagerfjord,Vesthimmerland og Aalborg kommuner som er beliggende i Nordjyllands Politikreds har et samarbejde omkring beredskabet

Havne i Kommunen:

Asaa Havn (Lystbådehavn)
Telefon til havnefogeden 98 85 15 12

Forsvarsministeriet ejer Christiansø og varetager selv beredskabet eventuelt med bistand fra Bornholms Regionskommune.

Christiansø Havn
Telefon 40 45 20 14
Havnen/øen ejes af Forsvarsministeriet og Bornholms Regionskommune hjælper efter rekvisition

Involverede myndigheder

Dragør Kommune
Mobiltelefon 40 14 76 74 til indsatsleder
https://www.dragoer.dk

Københavns Politi
Telefon 112/114
Telefon 33 14 14 48
https://www.politi.dk/Koebenhavn

Beredskabsstyrelsen Sjælland
Telefon 55 75 37 00

https://www.brs.dk/da/om-os/organisation/beredskabscentre/beredskabsstyrelsen-sjaelland/

Værnsfælles Forsvars Kommando
Joint Operations Centre, Maritime Assistance Service (Tidligere en del af SOK)
Telefon omstilling 89433099
Telefon direkte 72 85 03 71
Telefax 72 85 03 84
E-mail adresse Obfuscated EmailWeb: Forsvaret.dk

Værnsfælles Forsvars Kommando
Marinestaben, Havmiljø sektion
Telefon Omstilling VFK 72 84 00 00
Telefon 72 81 20 73
E-mail adresse: Obfuscated EmailWeb: Forsvaret.dk

Værnsfælles Forsvars Kommando
Marinestaben, Havmiljø sektion
Der kan bestilles olieprøvekasser hos:
Dennis Rigel
Telefon 72 85 0311
E-mail adresse: Obfuscated Email


I forbindelse med eventuel aflivning af fugle:

Naturstyrelsen – Hovedstaden
Telefon 72 54 31 51
Telefon uden for normal arbejdstid:
Telefon 23 73 02 50

https://naturstyrelsen.dk/lokale-enheder/hovedstaden

I forbindelse med eventuel anmeldelse af olie- og kemikalieforurening på kommunens kyster med henblik på refusion af kommunens udgifter i forbindelse med strandrensning / strandsanering:

Miljøstyrelsen
Telefon 72 54 40 00
Telefon 72 54 44 46 til Bente Sørensen
E-mail Obfuscated Email
E-mail Obfuscated Email
https://www.mst.dk for yderligere information

I forbindelse med opbevaring og analyse af olieprøver hos DMU:

Århus Universitet (Tidligere Danmarks Miljøundersøgelser - DMU)
DCE - Nationalt Center for Mijø og Energi
Korrespondance, spørgsmål med videre skal foregå via mail-adressen: Obfuscated Email
Alternativt kan følgende personer kontaktes via telefon:
Telefon 87 15 85 81 – Pia Lassen, sektionsleder
Telefon 87 15 85 52 – Kai Bester, forsker
Telefon 87 15 87 22 – Charlotte Dahl Schiødt, laborant
https://dce.au.dk
https://www.mst.dk for yderligere information

Olieprøver kan sendes til opbevaring hos Danmarks Miljøundersøgelser (DMU). Dette skal ske til adressen:
Århus Universitet
Danmarks Miljøundersøgelser
Afdeling: MIMI
Frederiksborgvej 399
4000 Roskilde
Mærket "Olieprøver".
Adressen er gældende både ved opbevaring og analyse af prøver.

Ansvarlig for udarbejdelse af beredskabsplan
Tårnby Kommune som følge af lov om forpligtende kommunale samarbejder

Øvrigt samarbejde omkring beredskab og udarbejdelse af beredskabsplaner
Der er igangsat et samarbejde omkring beredskabet mellem Køge Bugt kommunerne omfattende Dragør, Tårnby, Hvidovre, Brøndby, Vallensbæk, Ishøj, Greve, Solrød, Køge og Stevns kommuner.

Herudover har Dragør Kommune peget på Fanø Kommune som rådgiver

Havne i Kommune

Dragør Havn
Telefon 32 53 05 32

Involverede myndigheder

Esbjerg Kommune
Telefon 27 24 11 79 til den nordlige del af kommunen
Telefon 40 18 31 84 til den sydlige del af kommunen
https://www.esbjerg.dk

Syd- og Sønderjyllands Politi
Telefon 112/114
Telefon 76 11 14 48
https://www.politi.dk/Sydsoenderjylland

Beredskabsstyrelsen Sydjylland
Telefon 73 52 74 00

https://www.brs.dk/da/om-os/organisation/beredskabscentre/beredskabsstyrelsen-sydjylland/

Værnsfælles Forsvars Kommando
Joint Operations Centre, Maritime Assistance Service (Tidligere en del af SOK)
Telefon omstilling 89433099
Telefon direkte 72 85 03 71
Telefax 72 85 03 84
E-mail adresse Obfuscated EmailWeb: Forsvaret.dk

Værnsfælles Forsvars Kommando
Marinestaben, Havmiljø sektion
Telefon Omstilling VFK 72 84 00 00
Telefon 72 81 20 73
E-mail adresse: Obfuscated EmailWeb: Forsvaret.dk

Værnsfælles Forsvars Kommando
Marinestaben, Havmiljø sektion
Der kan bestilles olieprøvekasser hos:
Dennis Rigel
Telefon 72 85 0311
E-mail adresse: Obfuscated Email


I forbindelse med eventuel aflivning af fugle:

Naturstyrelsen – Vadehavet
Telefon 72 54 30 00
Telefon uden for normal arbejdstid:
Telefon 20 67 51 22
https://naturstyrelsen.dk/lokale-enheder/vadehavet

I forbindelse med eventuel a nmeldelse af olie- og kemikalieforurening på kommunens kyster med henblik på refusion af kommunens udgifter i forbindelse med strandrensning / strandsanering:

Miljøstyrelsen
Telefon 72 54 40 00
Telefon 72 54 44 46 til Bente Sørensen
E-mail Obfuscated Email
E-mail Obfuscated Email
https://www.mst.dk for yderligere information

I forbindelse med opbevaring og analyse af olieprøver hos DMU:

Århus Universitet (Tidligere Danmarks Miljøundersøgelser - DMU)
DCE - Nationalt Center for Mijø og Energi
Korrespondance, spørgsmål med videre skal foregå via mail-adressen: Obfuscated Email
Alternativt kan følgende personer kontaktes via telefon:
Telefon 87 15 85 81 – Pia Lassen, sektionsleder
Telefon 87 15 85 52 – Kai Bester, forsker
Telefon 87 15 87 22 – Charlotte Dahl Schiødt, laborant
https://dce.au.dk
https://www.mst.dk for yderligere information

Olieprøver kan sendes til opbevaring hos Danmarks Miljøundersøgelser (DMU). Dette skal ske til adressen:
Århus Universitet
Danmarks Miljøundersøgelser
Afdeling: MIMI
Frederiksborgvej 399
4000 Roskilde
Mærket "Olieprøver".
Adressen er gældende både ved opbevaring og analyse af prøver.

Ansvarlig for udarbejdelse af beredskabsplan
Esbjerg Kommune

Øvrigt samarbejde omkring beredskab og udarbejdelse af beredskabsplaner
Der er intet samarbejde med øvrige kommuner omkring beredskabet

Havne i Kommune

Esbjerg Havn
Telefon 75 12 41 44
Telefon 20 12 66 49

Esbjerg Søsport
Telefon 75 13 84 86

Ribe Havne – Ribe Sejlklub
Telefon 75 42 14 71

Involverede myndigheder:

Fanø Kommune
Telefon 27 24 11 79 til døgnvagt (Sydvestjysk Brandvæsen)
https://www.fanoe.dk/

Sydvestjysk Brandvæsen
Telefon 27 24 11 79
Telefon 76 16 50 00
https://svjb.dk

  Kommunalt beredskab for følgende kommuner:

  • Esbjerg Kommune
  • Fanø Kommune
  • Varde Kommune

Syd- og Sønderjyllands Politi
Telefon 112/114
Telefon 76 11 14 48
https://www.politi.dk/Sydsoenderjylland

Beredskabsstyrelsen Sydjylland
Telefon 73 52 74 00 
Web: Beredskabsstyrelsen Sydjylland

Værnsfælles Forsvars Kommando
Joint Operations Centre, Maritime Assistance Service (Tidligere en del af SOK)
Telefon omstilling 89433099
Telefon direkte 72 85 03 70
Telefax 72 85 50 84
E-mail adresse Obfuscated EmailWeb: Forsvaret.dk

Værnfælles Forsvars Kommando
Marinestaben, Havmiljø sektion
Telefon Omstilling VFK 72 85 00 00
Telefon 72 85 03 08
E-mail adresse: Obfuscated Email

Værnfælles Forsvars Kommando
Marinestaben, Havmiljø sektion
Der kan bestilles olieprøvekasser hos:
Dennis Rigel
Telefon 72 85 0311
E-mail adresse: Obfuscated Email


I forbindelse med eventuel aflivning af fugle:

 

Naturstyrelsen – Blåvandshuk
Telefon 72 54 35 11
Telefon uden for normal arbejdstid:
Telefon 21 41 86 06

https://naturstyrelsen.dk/om-os/kontakt/kontakttelefon/
https://naturstyrelsen.dk/lokale-enheder/blaavandshuk

 

Miljøstyrelsen
Telefon 72 54 40 00 (Miljøstyrelsen har ikke døgnvagt)
Telefon 72 54 44 46 Bente Sørensen
E-mail Obfuscated EmailE-mail Obfuscated EmailBeredskab for havmiljø på Miljøstyrelsens hjemmeside

Miljøstyrelsen kontaktes i forbindelse med eventuel anmeldelse af olie- og kemikalieforurening på kommunens kyster med henblik på eventuel refusion af kommunens udgifter i forbindelse med strandrensning / strandsanering. Kommunerne skal ikke have Miljøstyrelsens godkendelse til bekæmpelse af olie- og kemikalieforurening på kommunens kyster, da dette er kommunernes ansvarsområde.

Århus Universitet (Tidligere Danmarks Miljøundersøgelser – DMU)
DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi
Korrespondance, spørgsmål med videre skal foregå via mail-adressen: Obfuscated EmailAlternativ kan følgende personer kontaktes via telefon:
Telefon 87 15 85 81 – Pia Lassen, sektionsleder
Telefon 87 15 85 52 – Kai Bester, forsker
Telefon 87 15 87 22 – Charlotte Dahl Schiødt, laborant
https://dce.au.dk
Beredskab for havmiljø på Miljøstyrelsens hjemmeside

DCE opbevarer olieprøver i op til 5 år og foretager eventuel analyse på bestilling, såfremt det skønnes at der er en konkret forurener. Hvis forurener ikke er kendt, er det ikke nødvendigt som udgangspunkt at få foretaget en analyse, idet der så vil være en unødig udgift forbundet med analysen som ikke kan henføres til en konkret synder.

Det er derimod altid en god ide at sende olieprøven til opbevaring hos DCE, således at eventuelt bevismateriale opbevares forsvarligt.

Olieprøver sendes til opbevaring og eventuel analyse på følgende adresse:

  Århus Universitet
DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi
Afdeling: MIMI
Frederiksborgvej 399
4000 Roskilde

Mærket ”Olieprøver”.

Olieprøvekasser
Se under Værnfælles Forsvars Kommando, Marinestaben, Havmiljø sektion

Ansvarlig for udarbejdelse af beredskabsplan
Esbjerg Kommune som følge af lov om forpligtende kommunale samarbejder

Øvrigt samarbejde omkring beredskab og udarbejdelse af beredskabsplaner

  • Der udarbejdes beredskabsplan i samarbejde med Kreis Nordfriesland (Tyskland), Tønder, Fanø, Esbjerg og Varde kommuner. Dette arbejde sker i brandvæsenregi.

Havne i kommunen
Fanø Havn
Nordby Havn

Involverede myndigheder

Faxe Kommune
Telefon 20 43 87 77 til indsatsleder
https://www.faxekommune.dk

Sydsjællands- og Lolland-Falsters Politi
Telefon 112/114
Telefon 55 31 14 48
https://www.politi.dk/Sydsjaelland

Beredskabsstyrelsen Sjælland
Telefon 55 72 08 05

https://www.brs.dk/da/om-os/organisation/beredskabscentre/beredskabsstyrelsen-sjaelland/

Værnsfælles Forsvars Kommando
Joint Operations Centre, Maritime Assistance Service (Tidligere en del af SOK)
Telefon omstilling 89433099
Telefon direkte 72 85 03 71
Telefax 72 85 03 84
E-mail adresse Obfuscated EmailWeb: Forsvaret.dk

Værnsfælles Forsvars Kommando
Marinestaben, Havmiljø sektion
Telefon Omstilling VFK 72 84 00 00
Telefon 72 81 20 73
E-mail adresse: Obfuscated EmailWeb: Forsvaret.dk

Værnsfælles Forsvars Kommando
Marinestaben, Havmiljø sektion
Der kan bestilles olieprøvekasser hos:
Dennis Rigel
Telefon 72 85 0311
E-mail adresse: Obfuscated Email


I forbindelse med eventuel aflivning af fugle:

Naturstyrelsen – Storstrøm
Telefon 72 54 30 00
Telefon 22 49 65 77
Telefon uden for normal arbejdstid:
Telefon 72 54 32 17
Telefon 22 49 65 77
https://naturstyrelsen.dk/lokale-enheder/storstroem

I forbindelse med eventuel a nmeldelse af olie- og kemikalieforurening på kommunens kyster med henblik på refusion af kommunens udgifter i forbindelse med strandrensning / strandsanering:

Miljøstyrelsen
Telefon 72 54 40 00
Telefon 72 54 44 46 til Bente Sørensen
E-mail Obfuscated Email
E-mail Obfuscated Email
https://www.mst.dk for yderligere information

I forbindelse med opbevaring og analyse af olieprøver hos DMU:

Århus Universitet (Tidligere Danmarks Miljøundersøgelser - DMU)
DCE - Nationalt Center for Mijø og Energi
Korrespondance, spørgsmål med videre skal foregå via mail-adressen: Obfuscated Email
Alternativt kan følgende personer kontaktes via telefon:
Telefon 87 15 85 81 – Pia Lassen, sektionsleder
Telefon 87 15 85 52 – Kai Bester, forsker
Telefon 87 15 87 22 – Charlotte Dahl Schiødt, laborant
https://dce.au.dk
https://www.mst.dk for yderligere information

Olieprøver kan sendes til opbevaring hos Danmarks Miljøundersøgelser (DMU). Dette skal ske til adressen:
Århus Universitet
Danmarks Miljøundersøgelser
Afdeling: MIMI
Frederiksborgvej 399
4000 Roskilde
Mærket "Olieprøver".
Adressen er gældende både ved opbevaring og analyse af prøver.


Ansvarlig for udarbejdelse af beredskabsplan
Faxe Kommune

Øvrigt samarbejde omkring beredskab og udarbejdelse af beredskabsplaner
Der er intet samarbejde med øvrige kommuner omkring beredskabet

Havne i Kommune

Fakse Ladeplads Fiskeri A.m.b.a.
Telefon

Fakse Ladeplads Havn - Shipping Køge A/S (Fakse Kalk)
Telefon

Fakse Ladeplads Lystbådehavn A.m.b.a.
Telefon

Fedhavnen
Telefon

Region Hovedstaden

Involverede myndigheder

Fredensborg Kommune
Telefon til indsatsleder 22 28 52 63
https://www.fredensborg.dk

Nordsjællands Politi
Telefon 112/114
Telefon 49 27 14 48
https://www.politi.dk/Nordsjaelland

Beredskabsstyrelsen Sjælland
Telefon 55 75 37 00

https://www.brs.dk/da/om-os/organisation/beredskabscentre/beredskabsstyrelsen-sjaelland/

Værnsfælles Forsvars Kommando
Joint Operations Centre, Maritime Assistance Service (Tidligere en del af SOK)
Telefon omstilling 89433099
Telefon direkte 72 85 03 71
Telefax 72 85 03 84
E-mail adresse Obfuscated EmailWeb: Forsvaret.dk

Værnsfælles Forsvars Kommando
Marinestaben, Havmiljø sektion
Telefon Omstilling VFK 72 84 00 00
Telefon 72 81 20 73
E-mail adresse: Obfuscated EmailWeb: Forsvaret.dk

Værnsfælles Forsvars Kommando
Marinestaben, Havmiljø sektion
Der kan bestilles olieprøvekasser hos:
Dennis Rigel
Telefon 72 85 0311
E-mail adresse: Obfuscated Email


I forbindelse med eventuel aflivning af fugle:

Naturstyrelsen – Nordsjælland
Telefon 72 54 30 00
Telefon 72 54 31 94
Telefon uden for normal arbejdstid:
Telefon 23 21 53 33
Telefon 23 21 53 14
https://naturstyrelsen.dk/lokale-enheder/nordsjaelland

I forbindelse med eventuel a nmeldelse af olie- og kemikalieforurening på kommunens kyster med henblik på refusion af kommunens udgifter i forbindelse med strandrensning / strandsanering:

Miljøstyrelsen
Telefon 72 54 40 00
Telefon 72 54 44 46 til Bente Sørensen
E-mail Obfuscated Email
E-mail Obfuscated Email
https://www.mst.dk for yderligere information

I forbindelse med opbevaring og analyse af olieprøver hos DMU:

Århus Universitet (Tidligere Danmarks Miljøundersøgelser - DMU)
DCE - Nationalt Center for Mijø og Energi
Korrespondance, spørgsmål med videre skal foregå via mail-adressen: Obfuscated Email
Alternativt kan følgende personer kontaktes via telefon:
Telefon 87 15 85 81 – Pia Lassen, sektionsleder
Telefon 87 15 85 52 – Kai Bester, forsker
Telefon 87 15 87 22 – Charlotte Dahl Schiødt, laborant
https://dce.au.dk
https://www.mst.dk for yderligere information

Olieprøver kan sendes til opbevaring hos Danmarks Miljøundersøgelser (DMU). Dette skal ske til adressen:
Århus Universitet
Danmarks Miljøundersøgelser
Afdeling: MIMI
Frederiksborgvej 399
4000 Roskilde
Mærket "Olieprøver".
Adressen er gældende både ved opbevaring og analyse af prøver.


Ansvarlig for udarbejdelse af beredskabsplan

Fredensborg Kommune

Øvrigt samarbejde omkring beredskab og udarbejdelse af beredskabsplaner
Der er igangsat et samarbejde omkring beredskabet mellem Fredensborg, Helsingør, Hørsholm og Rudersdal kommuner

Havne i Kommunen

Humlebæk Havn I/S
Telefon 49 19 06 53

Nivå Havn
Telefon 49 14 48 76

Sletten Havn
Telefon 20 40 27 72

Region Syddanmark

Involverede myndigheder

Fredericia Kommune
Telefon 112
https://www.fredericia.dk/ 


Sydøstjyllands Politi
Telefon 112/114
Telefon 76 28 14 48
https://www.politi.dk/Sydoestjylland

Beredskabsstyrelsen Sydjylland
Telefon 73 52 74 00
https://www.brs.dk/da/om-os/organisation/beredskabscentre/beredskabsstyrelsen-sydjylland/

Værnsfælles Forsvars Kommando
Joint Operations Centre, Maritime Assistance Service (Tidligere en del af SOK)
Telefon omstilling 89433099
Telefon direkte 72 85 03 71
Telefax 72 85 03 84
E-mail adresse Obfuscated EmailWeb: Forsvaret.dk

Værnsfælles Forsvars Kommando
Marinestaben, Havmiljø sektion
Telefon Omstilling VFK 72 84 00 00
Telefon 72 81 20 73
E-mail adresse: Obfuscated EmailWeb: Forsvaret.dk

Værnsfælles Forsvars Kommando
Marinestaben, Havmiljø sektion
Der kan bestilles olieprøvekasser hos:
Dennis Rigel
Telefon 72 85 0311
E-mail adresse: Obfuscated Email


I forbindelse med eventuel aflivning af fugle:

Naturstyrelsen – Trekantsområdet
Telefon 72 54 30 00
Telefon uden for normal arbejdstid:
Telefon 72 54 35 84
https://naturstyrelsen.dk/lokale-enheder/trekantsomraadet/

I forbindelse med eventuel a nmeldelse af olie- og kemikalieforurening på kommunens kyster med henblik på refusion af kommunens udgifter i forbindelse med strandrensning / strandsanering:

Miljøstyrelsen
Telefon 72 54 40 00
Telefon 72 54 44 46 til Bente Sørensen
E-mail Obfuscated Email
E-mail Obfuscated Email
https://www.mst.dk/ for yderligere information

I forbindelse med opbevaring og analyse af olieprøver hos DMU:

Århus Universitet (Tidligere Danmarks Miljøundersøgelser - DMU)
DCE - Nationalt Center for Mijø og Energi
Korrespondance, spørgsmål med videre skal foregå via mail-adressen: Obfuscated Email
Alternativt kan følgende personer kontaktes via telefon:
Telefon 87 15 85 81 – Pia Lassen, sektionsleder
Telefon 87 15 85 52 – Kai Bester, forsker
Telefon 87 15 87 22 – Charlotte Dahl Schiødt, laborant
https://dce.au.dk
https://www.mst.dk for yderligere information

Olieprøver kan sendes til opbevaring hos Danmarks Miljøundersøgelser (DMU). Dette skal ske til adressen:
Århus Universitet
Danmarks Miljøundersøgelser
Afdeling: MIMI
Frederiksborgvej 399
4000 Roskilde
Mærket "Olieprøver".
Adressen er gældende både ved opbevaring og analyse af prøver.


Ansvarlig for udarbejdelse af beredskabsplan
Fredericia Kommune

Øvrigt samarbejde omkring beredskab og udarbejdelse af beredskabsplaner
Der er intet samarbejde med øvrige kommuner omkring beredskabet

Havne i Kommune

Fredericia Havn ADP
Telefon 79 21 50 00

Fredericia Lystbådehavn
Telefon 75 93 46 99
https://www.fmfredericia.dk

Shell Terminalen ADP
Telefon 79 20 38 00

Skærbæk Havn - Faurby Havn v/ Niels Peter Faurby
Telefon

Skærbæk Havn - Skærbæk Fiskerihavn
Telefon

Skærbæk Havn - Skærbæk Lystbådehavn
Telefon 75 56 32 92
https://www.sbk-havn.dk

Skærbækværkets Havn
Telefon 76 22 28 00

Involverede myndigheder

Frederikshavn Kommune
Telefon 29 48 62 00 til indsatsleder
https://www.frederikshavn.dk

Nordjyllands Politi
Telefon 112/114
Telefon 96 30 14 48
https://www.politi.dk/Nordjylland

Beredskabsstyrelsen Nordjylland
Telefon 96 17 72 00
Telefon 97 92 37 22 til alarm
Web: Beredskabsstyrelsen Nordjylland

Værnsfælles Forsvars Kommando
Joint Operations Centre, Maritime Assistance Service (Tidligere en del af SOK)
Telefon omstilling 89433099
Telefon direkte 72 85 03 71
Telefax 72 85 03 84
E-mail adresse Obfuscated EmailWeb: Forsvaret.dk

Værnsfælles Forsvars Kommando
Marinestaben, Havmiljø sektion
Telefon Omstilling VFK 72 84 00 00
Telefon 72 81 20 73
E-mail adresse: Obfuscated EmailWeb: Forsvaret.dk

Værnsfælles Forsvars Kommando
Marinestaben, Havmiljø sektion
Der kan bestilles olieprøvekasser hos:
Dennis Rigel
Telefon 72 85 0311
E-mail adresse: Obfuscated Email

I forbindelse med eventuel aflivning af fugle:

Naturstyrelsen – Vendsyssel
Telefon 72 54 30 00
Telefon 72 54 39 85
Telefon uden for normal arbejdstid:
Telefon 21 21 97 09
Telefon 26 87 54 60
https://naturstyrelsen.dk/lokale-enheder/vendsyssel

I forbindelse med eventuel a nmeldelse af olie- og kemikalieforurening på kommunens kyster med henblik på refusion af kommunens udgifter i forbindelse med strandrensning / strandsanering:

Miljøstyrelsen
Telefon 72 54 40 00
Telefon 72 54 44 46 til Bente Sørensen
E-mail Obfuscated Email
E-mail Obfuscated Email
https://www.mst.dk for yderligere information

I forbindelse med opbevaring og analyse af olieprøver hos DMU:

Århus Universitet (Tidligere Danmarks Miljøundersøgelser - DMU)
DCE - Nationalt Center for Mijø og Energi
Korrespondance, spørgsmål med videre skal foregå via mail-adressen: Obfuscated Email
Alternativt kan følgende personer kontaktes via telefon:
Telefon 87 15 85 81 – Pia Lassen, sektionsleder
Telefon 87 15 85 52 – Kai Bester, forsker
Telefon 87 15 87 22 – Charlotte Dahl Schiødt, laborant
https://dce.au.dk
https://www.mst.dk for yderligere information

Olieprøver kan sendes til opbevaring hos Danmarks Miljøundersøgelser (DMU). Dette skal ske til adressen:
Århus Universitet
Danmarks Miljøundersøgelser
Afdeling: MIMI
Frederiksborgvej 399
4000 Roskilde
Mærket "Olieprøver".
Adressen er gældende både ved opbevaring og analyse af prøver.


Ansvarlig for udarbejdelse af beredskabsplan
Frederikshavn Kommune

Øvrigt samarbejde omkring beredskab og udarbejdelse af beredskabsplaner
Brønderslev, Frederikshavn, Hjørring, Jammerbugt, Læsø, Mariagerfjord, Vesthimmerland og Aalborg kommuner som er beliggende i Nordjyllands Politikreds har et samarbejde omkring beredskabet

Havne i Kommunen

Frederikshavn Havn

Telefon 98 42 19 88
https://pof.dk/forside.aspx

Frederikshavn Marina
Telefon 98 43 28 56
http://www.frederikshavnmarina.dk/

Hirsholm Havn
Telefon 26 87 54 60

Rønnerhavnen
Telefon 98 43 10 88
www.roennerhavnen.dk

Skagen Havn
Telefon 98 44 69 11
Telefon 98 44 13 46
https://www.skagenhavn.dk/

Skagen Lystbådehavn
Telefon 98 44 33 41
https://skagenlystbaadehavn.frederikshavn.dk/

Strandby Fiskerihavn
Telefon 98 48 20 42

Strandby Lystbådehavn
Telefon

Sæby Havn
Telefon 98 46 10 59
https://saebyhavn.frederikshavn.dk/

Voerså Havn (Voerså Fiskerleje)
Telefon 98 85 11 79
Telefon 40 27 11 79
Telefon 98 45 50 00

Ålbæk Havn
Telefon 98 48 95 70
Telefon 21 77 37 99>

Involverede myndigheder

Frederikssund Kommune
Telefon 47 35 29 76 til vagthavende
https://www.frederikssund.dk/

Nordsjællands Politi
Telefon 112/114
Telefon 49 27 14 48
http://www.politi.dk/Nordsjaelland

Beredskabsstyrelsen Sjælland
Telefon 55 75 37 00

https://www.brs.dk/da/om-os/organisation/beredskabscentre/beredskabsstyrelsen-sjaelland/

Værnsfælles Forsvars Kommando
Joint Operations Centre, Maritime Assistance Service (Tidligere en del af SOK)
Telefon omstilling 89433099
Telefon direkte 72 85 03 71
Telefax 72 85 03 84
E-mail adresse Obfuscated EmailWeb: Forsvaret.dk

Værnsfælles Forsvars Kommando
Marinestaben, Havmiljø sektion
Telefon Omstilling VFK 72 84 00 00
Telefon 72 81 20 73
E-mail adresse: Obfuscated EmailWeb: Forsvaret.dk

Værnsfælles Forsvars Kommando
Marinestaben, Havmiljø sektion
Der kan bestilles olieprøvekasser hos:
Dennis Rigel
Telefon 72 85 0311
E-mail adresse: Obfuscated Email


I forbindelse med eventuel aflivning af fugle:

Naturstyrelsen – Midtsjælland
Telefon 72 54 32 72
Telefon uden for normal arbejdstid:
Telefon 22 61 77 61

http://naturstyrelsen.dk/lokale-enheder/midtsjaelland

I forbindelse med eventuel anmeldelse af olie- og kemikalieforurening på kommunens kyster med henblik på refusion af kommunens udgifter i forbindelse med strandrensning / strandsanering:

Miljøstyrelsen
Telefon 72 54 40 00
Telefon 72 54 44 46 til Bente Sørensen
E-mail Obfuscated Email
E-mail Obfuscated Email
http://www.mst.dk for yderligere information

I forbindelse med opbevaring og analyse af olieprøver hos DMU:

Århus Universitet (Tidligere Danmarks Miljøundersøgelser - DMU)
DCE - Nationalt Center for Mijø og Energi
Korrespondance, spørgsmål med videre skal foregå via mail-adressen: Obfuscated Email
Alternativt kan følgende personer kontaktes via telefon:
Telefon 87 15 85 81 – Pia Lassen, sektionsleder
Telefon 87 15 85 52 – Kai Bester, forsker
Telefon 87 15 87 22 – Charlotte Dahl Schiødt, laborant
http://dce.au.dk
http://www.mst.dk for yderligere information

Olieprøver kan sendes til opbevaring hos Danmarks Miljøundersøgelser (DMU). Dette skal ske til adressen:
Århus Universitet
Danmarks Miljøundersøgelser
Afdeling: MIMI
Frederiksborgvej 399
4000 Roskilde
Mærket "Olieprøver".
Adressen er gældende både ved opbevaring og analyse af prøver.


Ansvarlig for udarbejdelse af beredskabsplan
Frederikssund Kommune

Øvrigt samarbejde omkring beredskab og udarbejdelse af beredskabsplaner
Der er intet samarbejde med øvrige kommuner omkring beredskabet

Havne i Kommune

Frederikssund Havn
Telefon 47 36 65 19

Frederikssund Lystbådehavn
Telefon 47 38 55 03

Kignæs Lystbådehavn / Jægerspris Havn
- Jærgerspris Sejlklub
- Bådelauget Kignæs Mole
Telefon 47 53 24 69

Kulhuse Havn
Telefon

Kyndbyværkets Havn – Dong Energy
Telefon

Marbæk Lystbådehavn
Telefon

Skuldelev Havn
Telefon

Involverede myndigheder

Faaborg-Midtfyn Kommune
Telefon 112
https://www.fmk.dk/borger/

Fyns Politi

Telefon 112/114
Telefon 66 14 14 48
https://www.politi.dk/Fyn

Beredskabsstyrelsen Sydjylland
Telefon 73 52 74 00

https://www.brs.dk/da/om-os/organisation/beredskabscentre/beredskabsstyrelsen-sydjylland/

Værnsfælles Forsvars Kommando
Joint Operations Centre, Maritime Assistance Service (Tidligere en del af SOK)
Telefon omstilling 89433099
Telefon direkte 72 85 03 71
Telefax 72 85 03 84
E-mail adresse Obfuscated EmailWeb: Forsvaret.dk

Værnsfælles Forsvars Kommando
Marinestaben, Havmiljø sektion
Telefon Omstilling VFK 72 84 00 00
Telefon 72 81 20 73
E-mail adresse: Obfuscated EmailWeb: Forsvaret.dk

Værnsfælles Forsvars Kommando
Marinestaben, Havmiljø sektion
Der kan bestilles olieprøvekasser hos:
Dennis Rigel
Telefon 72 85 0311
E-mail adresse: Obfuscated Email


I forbindelse med eventuel aflivning af fugle:

Naturstyrelsen – Fyn
Telefon 72 54 30 00
Telefon 72 54 35 39
Telefon 21 49 00 23

Telefon uden for normal arbejdstid:

Telefon 21 49 00 23

https://naturstyrelsen.dk/lokale-enheder/fyn

I forbindelse med eventuel a nmeldelse af olie- og kemikalieforurening på kommunens kyster med henblik på refusion af kommunens udgifter i forbindelse med strandrensning / strandsanering:

Miljøstyrelsen
Telefon 72 54 40 00
Telefon 72 54 44 46 til Bente Sørensen
E-mail Obfuscated Email
E-mail Obfuscated Email
https://www.mst.dk for yderligere information

I forbindelse med opbevaring og analyse af olieprøver hos DMU:

Århus Universitet (Tidligere Danmarks Miljøundersøgelser - DMU)
DCE - Nationalt Center for Mijø og Energi
Korrespondance, spørgsmål med videre skal foregå via mail-adressen: Obfuscated Email
Alternativt kan følgende personer kontaktes via telefon:
Telefon 87 15 85 81 – Pia Lassen, sektionsleder
Telefon 87 15 85 52 – Kai Bester, forsker
Telefon 87 15 87 22 – Charlotte Dahl Schiødt, laborant
https://dce.au.dk
https://www.mst.dk for yderligere information

Olieprøver kan sendes til opbevaring hos Danmarks Miljøundersøgelser (DMU). Dette skal ske til adressen:
Århus Universitet
Danmarks Miljøundersøgelser
Afdeling: MIMI
Frederiksborgvej 399
4000 Roskilde
Mærket "Olieprøver".
Adressen er gældende både ved opbevaring og analyse af prøver.


Ansvarlig for udarbejdelse af beredskabsplan
Faaborg-Midtfyn Kommune

Øvrigt samarbejde omkring beredskab og udarbejdelse af beredskabsplaner
Der er intet samarbejde med øvrige kommuner omkring beredskabet

Havne i Kommune

Avernakø Bådehavn
Telefon 62 61 86 82

Bjarnø Landingsbro
Telefon 72 53 05 30

Bøjden Bro – Bøjden Fiskerlaug
Telefon

Bøjden Bro – Bøjden Bådelaug
Telefon

Bøjden Færgehavn (Færgefarten Bøjden – Fynshav)
Telefon 70 23 15 15

Dyreborg Havn
Telefon 62 61 89 27

Falsled Havn
Telefon 21 28 49 60

Fjellebroen Havn A/S
Telefon 62 24 21 13

Faaborg Havn
Telefon 72 53 02 60

Korshavn Bro
Telefon 62 61 80 43

Lyø Havn
Telefon 23 45 47 57

Involverede myndigheder

Gentofte Kommune
Telefon 26 75 99 20 til indsatsleder
https://www.gentofte.dk

Nordsjællands Politi
Telefon 112/114
Telefon 49 27 14 48
https://www.politi.dk/Nordsjaelland

Beredskabsstyrelsen Sjælland
Telefon 55 75 37 00

https://www.brs.dk/da/om-os/organisation/beredskabscentre/beredskabsstyrelsen-sjaelland/

Værnsfælles Forsvars Kommando
Joint Operations Centre, Maritime Assistance Service (Tidligere en del af SOK)
Telefon omstilling 89433099
Telefon direkte 72 85 03 71
Telefax 72 85 03 84
E-mail adresse Obfuscated EmailWeb: Forsvaret.dk

Værnsfælles Forsvars Kommando
Marinestaben, Havmiljø sektion
Telefon Omstilling VFK 72 84 00 00
Telefon 72 81 20 73
E-mail adresse: Obfuscated EmailWeb: Forsvaret.dk

Værnsfælles Forsvars Kommando
Marinestaben, Havmiljø sektion
Der kan bestilles olieprøvekasser hos:
Dennis Rigel
Telefon 72 85 0311
E-mail adresse: Obfuscated Email


I forbindelse med eventuel aflivning af fugle:


Naturstyrelsen – Hovedstaden
Telefon 72 54 31 51
Telefon uden for normal arbejdstid:
Telefon 23 73 02 50

https://naturstyrelsen.dk/lokale-enheder/hovedstaden

I forbindelse med eventuel anmeldelse af olie- og kemikalieforurening på kommunens kyster med henblik på refusion af kommunens udgifter i forbindelse med strandrensning / strandsanering:

Miljøstyrelsen
Telefon 72 54 40 00
Telefon 72 54 44 46 til Bente Sørensen
E-mail Obfuscated Email
E-mail Obfuscated Email
https://www.mst.dk for yderligere information

I forbindelse med opbevaring og analyse af olieprøver hos DMU:

Århus Universitet (Tidligere Danmarks Miljøundersøgelser - DMU)
DCE - Nationalt Center for Mijø og Energi
Korrespondance, spørgsmål med videre skal foregå via mail-adressen: Obfuscated Email
Alternativt kan følgende personer kontaktes via telefon:
Telefon 87 15 85 81 – Pia Lassen, sektionsleder
Telefon 87 15 85 52 – Kai Bester, forsker
Telefon 87 15 87 22 – Charlotte Dahl Schiødt, laborant
https://dce.au.dk
https://www.mst.dk for yderligere information

Olieprøver kan sendes til opbevaring hos Danmarks Miljøundersøgelser (DMU). Dette skal ske til adressen:
Århus Universitet
Danmarks Miljøundersøgelser
Afdeling: MIMI
Frederiksborgvej 399
4000 Roskilde
Mærket "Olieprøver".
Adressen er gældende både ved opbevaring og analyse af prøver.


Ansvarlig for udarbejdelse af beredskabsplan
Gentofte Kommune

Øvrigt samarbejde omkring beredskab og udarbejdelse af beredskabsplaner
Der er intet samarbejde med øvrige kommuner omkring beredskabet

Havne i Kommune

Hellerup Havn
Telefon 39 62 07 61
Telefon 26 30 26 13

Skovshoved Havn
Telefon 39 64 13 88
Telefon 26 30 26 11
Telefon 26 30 26 12
Telefon 26 30 26 13

Tuborg Havn
Telefon

Involverede myndigheder

Greve Kommune
Telefon 27 24 11 79 til indsatsleder
Telefon 43 95 01 00 til vagthavende
http://www.greve.dk

Midt- og Vestsjællands Politi
Telefon 112/114
Telefon 46 35 14 48
http://www.politi.dk/Midtvestsjaelland

Beredskabsstyrelsen Sjælland
Telefon 55 75 37 00

https://www.brs.dk/da/om-os/organisation/beredskabscentre/beredskabsstyrelsen-sjaelland/

Værnsfælles Forsvars Kommando
Joint Operations Centre, Maritime Assistance Service (Tidligere en del af SOK)
Telefon omstilling 89433099
Telefon direkte 72 85 03 71
Telefax 72 85 03 84
E-mail adresse Obfuscated EmailWeb: Forsvaret.dk

Værnsfælles Forsvars Kommando
Marinestaben, Havmiljø sektion
Telefon Omstilling VFK 72 84 00 00
Telefon 72 81 20 73
E-mail adresse: Obfuscated EmailWeb: Forsvaret.dk

Værnsfælles Forsvars Kommando
Marinestaben, Havmiljø sektion
Der kan bestilles olieprøvekasser hos:
Dennis Rigel
Telefon 72 85 0311
E-mail adresse: Obfuscated Email


I forbindelse med eventuel aflivning af fugle:

Naturstyrelsen – Østsjælland
Telefon 72 54 30 00
Telefon 72 54 33 19
Telefon 72 54 33 17
Telefon 72 54 33 15
Telefon uden for normal arbejdstid:
Telefon 21 21 97 09

http://naturstyrelsen.dk/lokale-enheder/midtsjaelland

I forbindelse med eventuel a nmeldelse af olie- og kemikalieforurening på kommunens kyster med henblik på refusion af kommunens udgifter i forbindelse med strandrensning / strandsanering:

Miljøstyrelsen
Telefon 72 54 40 00
Telefon 72 54 44 46 til Bente Sørensen
E-mail Obfuscated Email
E-mail Obfuscated Email
http://www.mst.dk for yderligere information

I forbindelse med opbevaring og analyse af olieprøver hos DMU:

Århus Universitet (Tidligere Danmarks Miljøundersøgelser - DMU)
DCE - Nationalt Center for Mijø og Energi
Korrespondance, spørgsmål med videre skal foregå via mail-adressen: Obfuscated Email
Alternativt kan følgende personer kontaktes via telefon:
Telefon 87 15 85 81 – Pia Lassen, sektionsleder
Telefon 87 15 85 52 – Kai Bester, forsker
Telefon 87 15 87 22 – Charlotte Dahl Schiødt, laborant
http://dce.au.dk
http://www.mst.dk for yderligere information

Olieprøver kan sendes til opbevaring hos Danmarks Miljøundersøgelser (DMU). Dette skal ske til adressen:
Århus Universitet
Danmarks Miljøundersøgelser
Afdeling: MIMI
Frederiksborgvej 399
4000 Roskilde
Mærket "Olieprøver".
Adressen er gældende både ved opbevaring og analyse af prøver.


Ansvarlig for udarbejdelse af beredskabsplan

Greve Kommune

Øvrigt samarbejde omkring beredskab og udarbejdelse af beredskabsplaner
Der er igangsat et samarbejde omkring beredskabet mellem Køge Bugt kommunerne omfattende Dragør, Tårnby, Hvidovre, Brøndby, Vallensbæk, Ishøj, Greve, Solrød, Køge og Stevns kommuner.

Havne i Kommune

Hundige Lystbådehavn - Hejren
Telefon 43 90 86 18
Telefon 40 89 86 18

Hundige Lystbådehavn - Mågen
Telefon

Mosede Havn - Foreningen Mosede Havn
Telefon 43 90 08 01

Involverede myndigheder

Gribskov Kommune
Telefon 44 20 95 50 til Falcks Vagtcentral
https://www.gribskov.dk

Nordsjællands Politi
Telefon 112/114
Telefon 49 27 14 48
https://www.politi.dk/Nordsjaelland

Frederiksberg brand og redning
Telefon 47 37 61 00

https://fbbr.dk/

Værnsfælles Forsvars Kommando
Joint Operations Centre, Maritime Assistance Service (Tidligere en del af SOK)
Telefon omstilling 89433099
Telefon direkte 72 85 03 71 
Telefax 72 85 03 84
E-mail adresse Obfuscated EmailWeb: Forsvaret.dk

Værnsfælles Forsvars Kommando
Marinestaben, Havmiljø sektion
Telefon Omstilling VFK 72 84 00 00
Telefon 72 81 20 73
E-mail adresse: Obfuscated EmailWeb: Forsvaret.dk

Værnsfælles Forsvars Kommando
Marinestaben, Havmiljø sektion
Der kan bestilles olieprøvekasser hos:
Dennis Rigel
Telefon 72 85 0311
E-mail adresse: Obfuscated Email


I forbindelse med eventuel aflivning af fugle:

Naturstyrelsen – Nordsjælland
Telefon 72 54 30 00
Telefon 72 54 31 94
Telefon uden for normal arbejdstid:
Telefon 23 21 53 33
Telefon 23 21 53 14
https://naturstyrelsen.dk/lokale-enheder/nordsjaelland

I forbindelse med eventuel a nmeldelse af olie- og kemikalieforurening på kommunens kyster med henblik på refusion af kommunens udgifter i forbindelse med strandrensning / strandsanering:

Miljøstyrelsen
Telefon 72 54 40 00
Telefon 72 54 44 46 til Bente Sørensen
E-mail Obfuscated Email
E-mail Obfuscated Email
https://www.mst.dk for yderligere information

I forbindelse med opbevaring og analyse af olieprøver hos DMU:

Århus Universitet (Tidligere Danmarks Miljøundersøgelser - DMU)
DCE - Nationalt Center for Mijø og Energi
Korrespondance, spørgsmål med videre skal foregå via mail-adressen: Obfuscated Email
Alternativt kan følgende personer kontaktes via telefon:
Telefon 87 15 85 81 – Pia Lassen, sektionsleder
Telefon 87 15 85 52 – Kai Bester, forsker
Telefon 87 15 87 22 – Charlotte Dahl Schiødt, laborant
https://dce.au.dk
https://www.mst.dk for yderligere information

Olieprøver kan sendes til opbevaring hos Danmarks Miljøundersøgelser (DMU). Dette skal ske til adressen:
Århus Universitet
Danmarks Miljøundersøgelser
Afdeling: MIMI
Frederiksborgvej 399
4000 Roskilde
Mærket "Olieprøver".
Adressen er gældende både ved opbevaring og analyse af prøver.


Ansvarlig for udarbejdelse af beredskabsplan

Gribskov Kommune

Øvrigt samarbejde omkring beredskab og udarbejdelse af beredskabsplaner
Der er intet samarbejde med øvrige kommuner omkring beredskabet

Havne i Kommune

Gilleleje Havn
Telefon 40 16 66 63

Involverede myndigheder

Haderslev Kommune
Telefon 74 34 24 08 til indsatsleder
https://www.haderslev.dk/forside/

Syd- og Sønderjyllands Politi
Telefon 112/114
Telefon 76 11 14 48

https://politi.dk/syd-og-soenderjyllands-politi

Beredskabsstyrelsen Sydjylland
Telefon 73 52 74 00

https://www.brs.dk/da/om-os/organisation/beredskabscentre/beredskabsstyrelsen-sydjylland/

Værnsfælles Forsvars Kommando
Joint Operations Centre, Maritime Assistance Service (Tidligere en del af SOK)
Telefon omstilling 89433099
Telefon direkte 72 85 03 71
Telefax 72 85 03 84
E-mail adresse Obfuscated EmailWeb: Forsvaret.dk

Værnsfælles Forsvars Kommando
Marinestaben, Havmiljø sektion
Telefon Omstilling VFK 72 84 00 00
Telefon 72 81 20 73
E-mail adresse: Obfuscated EmailWeb: Forsvaret.dk

Værnsfælles Forsvars Kommando
Marinestaben, Havmiljø sektion
Der kan bestilles olieprøvekasser hos:
Dennis Rigel
Telefon 72 85 0311
E-mail adresse: Obfuscated Email


I forbindelse med eventuel aflivning af fugle:

Naturstyrelsen – Sønderjylland
Telefon 72 54 30 00
Telefon uden for normal arbejdstid:
Telefon 72 54 35 63
https://naturstyrelsen.dk/lokale-enheder/soenderjylland/

I forbindelse med eventuel a nmeldelse af olie- og kemikalieforurening på kommunens kyster med henblik på refusion af kommunens udgifter i forbindelse med strandrensning / strandsanering:

Miljøstyrelsen
Telefon 72 54 40 00
Telefon 72 54 44 46 til Bente Sørensen
E-mail Obfuscated Email
E-mail Obfuscated Email
https://www.mst.dk for yderligere information

I forbindelse med opbevaring og analyse af olieprøver hos DMU:

Århus Universitet (Tidligere Danmarks Miljøundersøgelser - DMU)
DCE - Nationalt Center for Mijø og Energi
Korrespondance, spørgsmål med videre skal foregå via mail-adressen: Obfuscated Email
Alternativt kan følgende personer kontaktes via telefon:
Telefon 87 15 85 81 – Pia Lassen, sektionsleder
Telefon 87 15 85 52 – Kai Bester, forsker
Telefon 87 15 87 22 – Charlotte Dahl Schiødt, laborant
https://dce.au.dk
https://www.mst.dk for yderligere information

Olieprøver kan sendes til opbevaring hos Danmarks Miljøundersøgelser (DMU). Dette skal ske til adressen:
Århus Universitet
Danmarks Miljøundersøgelser
Afdeling: MIMI
Frederiksborgvej 399
4000 Roskilde
Mærket "Olieprøver".
Adressen er gældende både ved opbevaring og analyse af prøver.


Ansvarlig for udarbejdelse af beredskabsplan
Haderslev Kommune

Øvrigt samarbejde omkring beredskab og udarbejdelse af beredskabsplaner
Der er intet samarbejde med øvrige kommuner omkring beredskabet

Havne i Kommune

Haderslev Lystbådehavn (Nordsiden) – Haderslev Kommune
Telefon 74 58 45 95

Haderslev Lystbådehavn (Sydsiden) – Haderslev Sejlforening
Telefon 74 52 80 83

Haderslev Lystbådehavn (Sydsiden) – Haderslev Sejlklub
Telefon 29 90 27 54

Aarø Havn – Haderslev Kommune
Telefon 74 58 45 95

Aarøsund Fiskerihavn – Haderslev Kommune
Telefon 74 58 45 95

Aarsøsund Lystbådehavn
Telefon 74 58 48 63

Involverede myndigheder

Halsnæs Kommune
Telefon 47 35 19 50 til indsatsleder
Telefon 40 36 61 12 til indsatsleder
https://www.halsnaes.dk

Nordsjællands Politi
Telefon 112/114
Telefon 49 27 14 48
https://www.politi.dk/Nordsjaelland

Beredskabsstyrelsen 
Telefon 47 37 61 00

https://www.brs.dk/da/

Værnsfælles Forsvars Kommando
Joint Operations Centre, Maritime Assistance Service (Tidligere en del af SOK)
Telefon omstilling 89433099
Telefon direkte 72 85 03 71
Telefax 72 85 03 84
E-mail adresse Obfuscated EmailWeb: Forsvaret.dk

Værnsfælles Forsvars Kommando
Marinestaben, Havmiljø sektion
Telefon Omstilling VFK 72 84 00 00
Telefon 72 81 20 73
E-mail adresse: Obfuscated EmailWeb: Forsvaret.dk

Værnsfælles Forsvars Kommando
Marinestaben, Havmiljø sektion
Der kan bestilles olieprøvekasser hos:
Dennis Rigel
Telefon 72 85 0311
E-mail adresse: Obfuscated Email


I forbindelse med eventuel aflivning af fugle:

Naturstyrelsen – Nordsjælland
Telefon 72 54 30 00
Telefon 72 54 31 94
Telefon uden for normal arbejdstid:
Telefon 23 21 53 33
Telefon 23 21 53 14
https://naturstyrelsen.dk/lokale-enheder/nordsjaelland

I forbindelse med eventuel a nmeldelse af olie- og kemikalieforurening på kommunens kyster med henblik på refusion af kommunens udgifter i forbindelse med strandrensning / strandsanering:

Miljøstyrelsen
Telefon 72 54 40 00
Telefon 72 54 44 46 til Bente Sørensen
E-mail Obfuscated Email
E-mail Obfuscated Email
https://www.mst.dk for yderligere information

I forbindelse med opbevaring og analyse af olieprøver hos DMU:

Århus Universitet (Tidligere Danmarks Miljøundersøgelser - DMU)
DCE - Nationalt Center for Mijø og Energi
Korrespondance, spørgsmål med videre skal foregå via mail-adressen: Obfuscated Email
Alternativt kan følgende personer kontaktes via telefon:
Telefon 87 15 85 81 – Pia Lassen, sektionsleder
Telefon 87 15 85 52 – Kai Bester, forsker
Telefon 87 15 87 22 – Charlotte Dahl Schiødt, laborant
https://dce.au.dk
https://www.mst.dk for yderligere information

Olieprøver kan sendes til opbevaring hos Danmarks Miljøundersøgelser (DMU). Dette skal ske til adressen:
Århus Universitet
Danmarks Miljøundersøgelser
Afdeling: MIMI
Frederiksborgvej 399
4000 Roskilde
Mærket "Olieprøver".
Adressen er gældende både ved opbevaring og analyse af prøver.


Ansvarlig for udarbejdelse af beredskabsplan
Halsnæs Kommune

Øvrigt samarbejde omkring beredskab og udarbejdelse af beredskabsplaner
Der er intet samarbejde med øvrige kommuner omkring beredskabet

Havne i Kommune

Frederiksværk Lystbådehavn
Telefon 47 72 11 90
Telefon 21 22 47 90

Hundested Havn
Telefon 47 93 72 34
Telefon 21 23 72 34

Hundested Lystbåde- og Fiskerihavn
Telefon

Lynæs Havn
Telefon 47 93 91 19
Telefon 40 97 56 63

Stålvalsværket i Frederiksværk - NLMK DanSteel A/S
Telefon 47 77 03 33
Telefon 23 36 39 93

Stålvalsværket i Frederiksværk - Duferco Danish Steel A/S
Telefon 47 76 76 00
Telefon 30 92 51 22

Stålvalsværket i Frederiksværk - Vorksla Steel Danmark A/S (Sula Steel)
Telefon 52 14 10 48

Involverede myndigheder

Hedensted Kommune
Telefon 112 til vagthavende brandvæsen
Telefon 76 81 28 50 til Vejle Brandvæsen
http://www.hedensted.dk

Sydøstjyllands Politi
Telefon 112/114
Telefon 76 28 14 48
http://www.politi.dk/Sydoestjylland

Vejle brandvæsen
Telefon 76 81 08 00
http://www.brs.dk/brsmj

Værnsfælles Forsvars Kommando
Joint Operations Centre, Maritime Assistance Service (Tidligere en del af SOK)
Telefon omstilling 89433099
Telefon direkte 72 85 03 71
Telefax 72 85 03 84
E-mail adresse Obfuscated EmailWeb: Forsvaret.dk

Værnsfælles Forsvars Kommando
Marinestaben, Havmiljø sektion
Telefon Omstilling VFK 72 84 00 00
Telefon 72 81 20 73
E-mail adresse: Obfuscated EmailWeb: Forsvaret.dk

Værnsfælles Forsvars Kommando
Marinestaben, Havmiljø sektion
Der kan bestilles olieprøvekasser hos:
Dennis Rigel
Telefon 72 85 0311
E-mail adresse: Obfuscated Email


I forbindelse med eventuel aflivning af fugle:

Naturstyrelsen – Søhøjlandet
Telefon 72 54 30 00
Telefon uden for normal arbejdstid:
Telefon 40 46 38 34
Telefon 22 49 65 77
http://www.naturstyrelsen.dk/Lokalt/Soehoejlandet

I forbindelse med eventuel anmeldelse af olie- og kemikalieforurening på kommunens kyster med henblik på refusion af kommunens udgifter i forbindelse med strandrensning / strandsanering:

Miljøstyrelsen
Telefon 72 54 40 00
Telefon 72 54 44 46 til Bente Sørensen
E-mail Obfuscated Email
E-mail Obfuscated Email
http://www.mst.dk for yderligere information

I forbindelse med opbevaring og analyse af olieprøver hos DMU:

Århus Universitet (Tidligere Danmarks Miljøundersøgelser - DMU)
DCE - Nationalt Center for Mijø og Energi
Korrespondance, spørgsmål med videre skal foregå via mail-adressen: Obfuscated Email
Alternativt kan følgende personer kontaktes via telefon:
Telefon 87 15 85 81 – Pia Lassen, sektionsleder
Telefon 87 15 85 52 – Kai Bester, forsker
Telefon 87 15 87 22 – Charlotte Dahl Schiødt, laborant
http://dce.au.dk
http://www.mst.dk for yderligere information

Olieprøver kan sendes til opbevaring hos Danmarks Miljøundersøgelser (DMU). Dette skal ske til adressen:
Århus Universitet
Danmarks Miljøundersøgelser
Afdeling: MIMI
Frederiksborgvej 399
4000 Roskilde
Mærket "Olieprøver".
Adressen er gældende både ved opbevaring og analyse af prøver.


Ansvarlig for udarbejdelse af beredskabsplan

Hedensted Kommune

Øvrigt samarbejde omkring beredskab og udarbejdelse af beredskabsplaner
Der er intet samarbejde med øvrige kommuner omkring beredskabet

Havne i Kommune

Hjarnø Bro / Hjarnø Færgeleje – Hjarnø Færgefart
Telefon

Hjarnø Bådehavn
Telefon

Juelminde Havn og Marina
Telefon 76 69 35 81
Mobil 20 28 82 48
http://www.juelsmindehavn.dk

Rosenvold Havn
Telefon

Sandbjerg Marina
Telefon 76 69 35 81
Mobil 20 28 82 48

Snaptun Færgehavn
Telefon 79 75 50 00

Snaptun Havn (Fiskeri og Erhvervshavn)
Telefon 79 75 50 00

Snaptun Lystbådehavn AMBA
Telefon

Involverede myndigheder

Helsingør Kommune
Telefon 25 31 27 67 til Nordsjællands Brandvæsen - vagthavende
Telefon 49 48 12 05 til Miljøvagt
Telefon 49 28 24 67 til indsatsleder
helsingor.dk

Nordsjællands Politi
Telefon 112/114
Telefon 49 27 14 48
https://www.politi.dk/Nordsjaelland

Beredskabsstyrelsen Sjælland
Områdeleder telefon: 49 28 25 00

Værnsfælles Forsvars Kommando
Joint Operations Centre, Maritime Assistance Service (Tidligere en del af SOK)
Telefon omstilling 89433099
Telefon direkte 72 85 03 71
Telefax 72 85 03 84
E-mail adresse Obfuscated EmailWeb: Forsvaret.dk

Værnsfælles Forsvars Kommando
Marinestaben, Havmiljø sektion
Telefon Omstilling VFK 72 84 00 00
Telefon 72 81 20 73
E-mail adresse: Obfuscated EmailWeb: Forsvaret.dk

Værnsfælles Forsvars Kommando
Marinestaben, Havmiljø sektion
Der kan bestilles olieprøvekasser hos:
Dennis Rigel
Telefon 72 85 0311
E-mail adresse: Obfuscated Email


I forbindelse med eventuel aflivning af fugle:

Naturstyrelsen – Nordsjælland
Telefon 72 54 30 00
Telefon 72 54 31 94
Telefon uden for normal arbejdstid:
Telefon 23 21 53 33
Telefon 23 21 53 14
https://naturstyrelsen.dk/lokale-enheder/nordsjaelland

I forbindelse med eventuel a nmeldelse af olie- og kemikalieforurening på kommunens kyster med henblik på refusion af kommunens udgifter i forbindelse med strandrensning / strandsanering:

Miljøstyrelsen
Telefon 72 54 40 00
Telefon 72 54 44 46 til Bente Sørensen
E-mail Obfuscated Email
E-mail Obfuscated Email
https://www.mst.dk for yderligere information

I forbindelse med opbevaring og analyse af olieprøver hos DMU:

Århus Universitet (Tidligere Danmarks Miljøundersøgelser - DMU)
DCE - Nationalt Center for Mijø og Energi
Korrespondance, spørgsmål med videre skal foregå via mail-adressen: 
Obfuscated Email
Alternativt kan følgende personer kontaktes via telefon:
Telefon 87 15 85 81 – Pia Lassen, sektionsleder
Telefon 87 15 85 52 – Kai Bester, forsker
Telefon 87 15 87 22 – Charlotte Dahl Schiødt, laborant
https://dce.au.dk
https://www.mst.dk for yderligere information

Olieprøver kan sendes til opbevaring hos Danmarks Miljøundersøgelser (DMU). Dette skal ske til adressen:
Århus Universitet
Danmarks Miljøundersøgelser
Afdeling: MIMI
Frederiksborgvej 399
4000 Roskilde
Mærket "Olieprøver".
Adressen er gældende både ved opbevaring og analyse af prøver.


Ansvarlig for udarbejdelse af beredskabsplan
Helsingør Kommune

Øvrigt samarbejde omkring beredskab og udarbejdelse af beredskabsplaner
Der er igangsat et samarbejde omkring beredskabet mellem Fredensborg, Helsingør, Hørsholm og Rudersdal kommuner

Havne i Kommunen

Espergærde Havn
Telefon 49 13 15 68
Telefon 40 60 47 21

Helsingør Færgehavn
Telefon

Helsingør Havn Selvstyrehavn
Telefon 49 28 10 80
Telefon til vagthavende 25 31 10 80

Helsingør Nordhavn
Telefon 49 28 10 80

Hornbæk Havn
Telefon 49 70 23 78

Snekkersten Havn
Telefon 49 22 49 19

Involverede Myndigheder

Hjørring Kommune
Telefon 41 22 68 14 til indsatsleder
https://www.hjoerring.dk

Nordjyllands Politi
Telefon 112/114
Telefon 96 30 14 48
https://www.politi.dk/Nordjylland

Beredskabsstyrelsen Nordjylland
Telefon 70 15 15 14
Web: Beredskabsstyrelsen Nordjylland

Værnsfælles Forsvars Kommando
Joint Operations Centre, Maritime Assistance Service (Tidligere en del af SOK)
Telefon omstilling 89433099
Telefon direkte 72 85 03 71
Telefax 72 85 03 84
E-mail adresse Obfuscated EmailWeb: Forsvaret.dk

Værnsfælles Forsvars Kommando
Marinestaben, Havmiljø sektion
Telefon Omstilling VFK 72 84 00 00
Telefon 72 81 20 73
E-mail adresse: Obfuscated EmailWeb: Forsvaret.dk

Værnsfælles Forsvars Kommando
Marinestaben, Havmiljø sektion
Der kan bestilles olieprøvekasser hos:
Dennis Rigel
Telefon 72 85 0311
E-mail adresse: Obfuscated Email


I forbindelse med eventuel aflivning af fugle:

Naturstyrelsen – Vendsyssel
Telefon 72 54 30 00
Telefon 72 54 39 85
Telefon uden for normal arbejdstid:
Telefon 26 87 54 60
https://naturstyrelsen.dk/lokale-enheder/vendsyssel

I forbindelse med eventuel a nmeldelse af olie- og kemikalieforurening på kommunens kyster med henblik på refusion af kommunens udgifter i forbindelse med strandrensning / strandsanering:

Miljøstyrelsen
Telefon 72 54 40 00
Telefon 72 54 44 46 til Bente Sørensen
E-mail Obfuscated Email
E-mail Obfuscated Email
https://www.mst.dk for yderligere information

I forbindelse med opbevaring og analyse af olieprøver hos DMU:

Århus Universitet (Tidligere Danmarks Miljøundersøgelser - DMU)
DCE - Nationalt Center for Mijø og Energi
Korrespondance, spørgsmål med videre skal foregå via mail-adressen: 
Obfuscated Email
Alternativt kan følgende personer kontaktes via telefon:
Telefon 87 15 85 81 – Pia Lassen, sektionsleder
Telefon 87 15 85 52 – Kai Bester, forsker
Telefon 87 15 87 22 – Charlotte Dahl Schiødt, laborant
https://dce.au.dk
https://www.mst.dk for yderligere information

Olieprøver kan sendes til opbevaring hos Danmarks Miljøundersøgelser (DMU). Dette skal ske til adressen:
Århus Universitet
Danmarks Miljøundersøgelser
Afdeling: MIMI
Frederiksborgvej 399
4000 Roskilde
Mærket "Olieprøver".
Adressen er gældende både ved opbevaring og analyse af prøver.


Ansvarlig for udarbejdelse af beredskabsplan
Hjørring Kommune

Øvrigt samarbejde omkring beredskab og udarbejdelse af beredskabsplaner
Brønderslev, Frederikshavn, Hjørring, Jammerbugt, Læsø, Mariagerfjord, Vesthimmerland og Aalborg kommuner som er beliggende i Nordjyllands Politikreds har et samarbejde omkring beredskabet

Havne i Kommunen

Hirtshals Havn
Telefon 98 94 14 22
https://www.hirtshalshavn.dk

Løkken Læmole - Stranden i Løkken
Telefon 72 33 33 33

Involverede myndigheder

Holbæk Kommune
Telefon 40 19 93 11 til indsatsleder
http://holbaek.dk/

Midt- og Vestsjællands Politi
Telefon 112/114
Telefon 46 35 14 48
http://www.politi.dk/Midtvestsjaelland

Beredskabsstyrelsen Sjælland
Telefon 55 75 37 00

https://www.brs.dk/da/om-os/organisation/beredskabscentre/beredskabsstyrelsen-sjaelland/

Værnsfælles Forsvars Kommando
Joint Operations Centre, Maritime Assistance Service (Tidligere en del af SOK)
Telefon omstilling 89433099
Telefon direkte 72 85 03 71
Telefax 72 85 03 84
E-mail adresse Obfuscated EmailWeb: Forsvaret.dk

Værnsfælles Forsvars Kommando
Marinestaben, Havmiljø sektion
Telefon Omstilling VFK 72 84 00 00
Telefon 72 81 20 73
E-mail adresse: Obfuscated EmailWeb: Forsvaret.dk

Værnsfælles Forsvars Kommando
Marinestaben, Havmiljø sektion
Der kan bestilles olieprøvekasser hos:
Dennis Rigel
Telefon 72 85 0311
E-mail adresse: Obfuscated Email


I forbindelse med eventuel aflivning af fugle:

Naturstyrelsen – Midtsjælland
Telefon 72 54 32 72
Telefon uden for normal arbejdstid:
Telefon 22 61 77 61
http://naturstyrelsen.dk/lokale-enheder/midtsjaelland

I forbindelse med eventuel anmeldelse af olie- og kemikalieforurening på kommunens kyster med henblik på refusion af kommunens udgifter i forbindelse med strandrensning / strandsanering:

Miljøstyrelsen
Telefon 72 54 40 00
Telefon 72 54 44 46 til Bente Sørensen
E-mail Obfuscated Email
E-mail Obfuscated Email
http://www.mst.dk for yderligere information

I forbindelse med opbevaring og analyse af olieprøver hos DMU:

Århus Universitet (Tidligere Danmarks Miljøundersøgelser - DMU)
DCE - Nationalt Center for Mijø og Energi
Korrespondance, spørgsmål med videre skal foregå via mail-adressen: 
Obfuscated Email
Alternativt kan følgende personer kontaktes via telefon:
Telefon 87 15 85 81 – Pia Lassen, sektionsleder
Telefon 87 15 85 52 – Kai Bester, forsker
Telefon 87 15 87 22 – Charlotte Dahl Schiødt, laborant
http://dce.au.dk
http://www.mst.dk for yderligere information

Olieprøver kan sendes til opbevaring hos Danmarks Miljøundersøgelser (DMU). Dette skal ske til adressen:
Århus Universitet
Danmarks Miljøundersøgelser
Afdeling: MIMI
Frederiksborgvej 399
4000 Roskilde
Mærket "Olieprøver".
Adressen er gældende både ved opbevaring og analyse af prøver.


Ansvarlig for udarbejdelse af beredskabsplan
Holbæk Kommune

Øvrigt samarbejde omkring beredskab og udarbejdelse af beredskabsplaner
Der er intet samarbejde med øvrige kommuner omkring beredskabet

Havne i Kommune

Holbæk Havn

Telefon 59 45 31 61

Holbæk Lystbådehavn - Holbæk Bådelaug
Telefon

Holbæk Marina
Telefon 59 43 88 77

Hørby Havn (Lystbådehavn)
Telefon

Orø Havn
Telefon 20 46 06 53

Involverede myndigheder

Holstebro Kommune

Indsatsleder 21 66 57 24 til indsatsleder
https://www.holstebro.dk

Midt- og Vestjyllands Politi
Telefon 112/114
Telefon 96 10 14 48
https://www.politi.dk/Midtvestjylland

Beredskabsstyrelsen Midtjylland
Telefon 96 26 76 00

https://www.brs.dk/da/om-os/organisation/beredskabscentre/beredskabsstyrelsen-midtjylland/

Værnsfælles Forsvars Kommando
Joint Operations Centre, Maritime Assistance Service (Tidligere en del af SOK)
Telefon omstilling 89433099
Telefon direkte 72 85 03 71
Telefax 72 85 03 84
E-mail adresse Obfuscated EmailWeb: Forsvaret.dk

Værnsfælles Forsvars Kommando
Marinestaben, Havmiljø sektion
Telefon Omstilling VFK 72 84 00 00
Telefon 72 81 20 73
E-mail adresse: Obfuscated EmailWeb: Forsvaret.dk

Værnsfælles Forsvars Kommando
Marinestaben, Havmiljø sektion
Der kan bestilles olieprøvekasser hos:
Dennis Rigel
Telefon 72 85 0311
E-mail adresse: Obfuscated Email


I forbindelse med eventuel aflivning af fugle:

Naturstyrelsen – Vestjylland
Telefon 72 54 30 00
Telefon 72 54 36 63
Telefon 20 31 11 80
Telefon uden for normal arbejdstid:
Telefon 20 31 11 80

https://naturstyrelsen.dk/lokale-enheder/vestjylland

I forbindelse med eventuel a nmeldelse af olie- og kemikalieforurening på kommunens kyster med henblik på refusion af kommunens udgifter i forbindelse med strandrensning / strandsanering:

Miljøstyrelsen
Telefon 72 54 40 00
Telefon 72 54 44 46 til Bente Sørensen
E-mail Obfuscated Email
E-mail Obfuscated Email
https://www.mst.dk for yderligere information

I forbindelse med opbevaring og analyse af olieprøver hos DMU:

Århus Universitet (Tidligere Danmarks Miljøundersøgelser - DMU)
DCE - Nationalt Center for Mijø og Energi
Korrespondance, spørgsmål med videre skal foregå via mail-adressen: 
Obfuscated Email
Alternativt kan følgende personer kontaktes via telefon:
Telefon 87 15 85 81 – Pia Lassen, sektionsleder
Telefon 87 15 85 52 – Kai Bester, forsker
Telefon 87 15 87 22 – Charlotte Dahl Schiødt, laborant
https://dce.au.dk
https://www.mst.dk for yderligere information

Olieprøver kan sendes til opbevaring hos Danmarks Miljøundersøgelser (DMU). Dette skal ske til adressen:
Århus Universitet
Danmarks Miljøundersøgelser
Afdeling: MIMI
Frederiksborgvej 399
4000 Roskilde
Mærket "Olieprøver".
Adressen er gældende både ved opbevaring og analyse af prøver.


Ansvarlig for udarbejdelse af beredskabsplan
Holstebro Kommune

Øvrigt samarbejde omkring beredskab og udarbejdelse af beredskabsplaner
Der er intet samarbejde med øvrige kommuner omkring beredskabet

Havne i Kommune

Holstebro Havn
(Havnen er beliggende i Struer kommune, men ejes i fællesskab af Struer og Holstebro Kommuner)
Telefon 97 85 02 28
- Holstebro-Struer Havn Lystbådehavn
- Holstebro-Struer Trafikhavn


Thorsminde Havn
Telefon 97 49 70 44
Mobil 24 23 33 45
https://www.thorsmindehavn.dk

Involverede myndigheder

Horsens Kommune
Telefon til indsatsleder 76 29 27 70
Telefon til indsatsleder 76 29 27 73
https://www.horsenskom.dk

Sydøstjyllands Politi
Telefon 112/114
Telefon 76 28 14 48
https://www.politi.dk/Sydoestjylland

Beredskabsstyrelsen Midtjylland
Telefon 96 26 76 00

Værnsfælles Forsvars Kommando
Joint Operations Centre, Maritime Assistance Service (Tidligere en del af SOK)
Telefon omstilling 89433099
Telefon direkte 72 85 03 71
Telefax 72 85 03 84
E-mail adresse Obfuscated EmailWeb: Forsvaret.dk

Værnsfælles Forsvars Kommando
Marinestaben, Havmiljø sektion
Telefon Omstilling VFK 72 84 00 00
Telefon 72 81 20 73
E-mail adresse: Obfuscated EmailWeb: Forsvaret.dk

Værnsfælles Forsvars Kommando
Marinestaben, Havmiljø sektion
Der kan bestilles olieprøvekasser hos:
Dennis Rigel
Telefon 72 85 0311
E-mail adresse: Obfuscated Email


I forbindelse med eventuel aflivning af fugle:

Naturstyrelsen – Søhøjlandet
Telefon 72 54 30 00
Telefon uden for normal arbejdstid:
Telefon 40 46 38 34
Telefon 22 49 65 77
https://naturstyrelsen.dk/lokale-enheder/soehoejlandet

I forbindelse med eventuel anmeldelse af olie- og kemikalieforurening på kommunens kyster med henblik på refusion af kommunens udgifter i forbindelse med strandrensning / strandsanering:

Miljøstyrelsen
Telefon 72 54 40 00
Telefon 72 54 44 46 til Bente Sørensen
E-mail Obfuscated Email
E-mail Obfuscated Email
https://www.mst.dk for yderligere information

I forbindelse med opbevaring og analyse af olieprøver hos DMU:

Århus Universitet (Tidligere Danmarks Miljøundersøgelser - DMU)
DCE - Nationalt Center for Mijø og Energi
Korrespondance, spørgsmål med videre skal foregå via mail-adressen: 
Obfuscated Email
Alternativt kan følgende personer kontaktes via telefon:
Telefon 87 15 85 81 – Pia Lassen, sektionsleder
Telefon 87 15 85 52 – Kai Bester, forsker
Telefon 87 15 87 22 – Charlotte Dahl Schiødt, laborant
https://dce.au.dk
https://www.mst.dk for yderligere information

Olieprøver kan sendes til opbevaring hos Danmarks Miljøundersøgelser (DMU). Dette skal ske til adressen:
Århus Universitet
Danmarks Miljøundersøgelser
Afdeling: MIMI
Frederiksborgvej 399
4000 Roskilde
Mærket "Olieprøver".
Adressen er gældende både ved opbevaring og analyse af prøver.


Ansvarlig for udarbejdelse af beredskabsplan
Horsens Kommune

Øvrigt samarbejde omkring beredskab og udarbejdelse af beredskabsplaner
Der er intet samarbejde med øvrige kommuner omkring beredskabet

Havne i Kommune

Endelave Havn, herunder Endelave Færgehavn
Telefon 75 68 91 50
https://www.oenendelave.dk

Horsens Havn
Telefon 75 62 10 14
Mobil 24 65 20 57
http://horsenshavn.dk/

Horsens Lystbådehavn
Telefon 75 68 37 88

Involverede myndigheder

Hvidovre Kommune
Telefon 112
https://www.hvidovre.dk

Københavns Vestegns Politi
Telefon 112/114
Telefon 43 86 14 48
https://www.politi.dk/vestegnen

Beredskabsstyrelsen Sjælland
Telefon 55 75 37 00

https://www.brs.dk/da/om-os/organisation/beredskabscentre/beredskabsstyrelsen-sjaelland/

Værnsfælles Forsvars Kommando
Joint Operations Centre, Maritime Assistance Service (Tidligere en del af SOK)
Telefon omstilling 89433099
Telefon direkte 72 85 03 71
Telefax 72 85 03 84
E-mail adresse Obfuscated EmailWeb: Forsvaret.dk

Værnsfælles Forsvars Kommando
Marinestaben, Havmiljø sektion
Telefon Omstilling VFK 72 84 00 00
Telefon 72 81 20 73
E-mail adresse: Obfuscated EmailWeb: Forsvaret.dk

Værnsfælles Forsvars Kommando
Marinestaben, Havmiljø sektion
Der kan bestilles olieprøvekasser hos:
Dennis Rigel
Telefon 72 85 0311
E-mail adresse: Obfuscated Email


I forbindelse med eventuel aflivning af fugle:

Naturstyrelsen – Hovedstaden
Telefon 72 54 30 51
Telefon uden for normal arbejdstid:
Telefon 23 73 02 50

https://naturstyrelsen.dk/lokale-enheder/hovedstaden

I forbindelse med eventuel anmeldelse af olie- og kemikalieforurening på kommunens kyster med henblik på refusion af kommunens udgifter i forbindelse med strandrensning / strandsanering:

Miljøstyrelsen
Telefon 72 54 40 00
Telefon 72 54 44 46 til Bente Sørensen
E-mail Obfuscated Email
E-mail Obfuscated Email
https://www.mst.dk for yderligere information

I forbindelse med opbevaring og analyse af olieprøver hos DMU:

Århus Universitet (Tidligere Danmarks Miljøundersøgelser - DMU)
DCE - Nationalt Center for Mijø og Energi
Korrespondance, spørgsmål med videre skal foregå via mail-adressen: 
Obfuscated Email
Alternativt kan følgende personer kontaktes via telefon:
Telefon 87 15 85 81 – Pia Lassen, sektionsleder
Telefon 87 15 85 52 – Kai Bester, forsker
Telefon 87 15 87 22 – Charlotte Dahl Schiødt, laborant
https://dce.au.dk
https://www.mst.dk for yderligere information

Olieprøver kan sendes til opbevaring hos Danmarks Miljøundersøgelser (DMU). Dette skal ske til adressen:
Århus Universitet
Danmarks Miljøundersøgelser
Afdeling: MIMI
Frederiksborgvej 399
4000 Roskilde
Mærket "Olieprøver".
Adressen er gældende både ved opbevaring og analyse af prøver.


Ansvarlig for udarbejdelse af beredskabsplan
Hvidovre Kommune

Øvrigt samarbejde omkring beredskab og udarbejdelse af beredskabsplaner
Der er igangsat et samarbejde omkring beredskabet mellem Køge Bugt kommunerne omfattende Dragør, Tårnby, Hvidovre, Brøndby, Vallensbæk, Ishøj, Greve, Solrød, Køge og Stevns kommuner.

Havne i Kommune

Avedøre Råstofhavn - NCC Roads A/S
Telefon

Avedøreværkets Havn – Dong Energy
Telefon

Hvidovre Lystbådehavn – Hvidovre Sejlklub Suset
Telefon 36 77 03 23

Involverede myndigheder

Hørsholm Kommune
Telefon 45 80 33 55 til indsatsleder
Telefon 112
https://www.horsholm.dk

Nordsjællands Politi
Telefon 112/114
Telefon 49 27 14 48
https://www.politi.dk/Nordsjaelland

Beredskabsstyrelsen Sjælland
Telefon 55 75 37 00

https://www.brs.dk/da/om-os/organisation/beredskabscentre/beredskabsstyrelsen-sjaelland/

Værnsfælles Forsvars Kommando
Joint Operations Centre, Maritime Assistance Service (Tidligere en del af SOK)
Telefon omstilling 89433099
Telefon direkte 72 85 03 71
Telefax 72 85 03 84
E-mail adresse Obfuscated EmailWeb: Forsvaret.dk

Værnsfælles Forsvars Kommando
Marinestaben, Havmiljø sektion
Telefon Omstilling VFK 72 84 00 00
Telefon 72 81 20 73
E-mail adresse: Obfuscated EmailWeb: Forsvaret.dk

Værnsfælles Forsvars Kommando
Marinestaben, Havmiljø sektion
Der kan bestilles olieprøvekasser hos:
Dennis Rigel
Telefon 72 85 0311
E-mail adresse: Obfuscated Email

I forbindelse med eventuel aflivning af fugle:

Naturstyrelsen – Hovedstaden
Telefon 72 54 31 51
Telefon uden for normal arbejdstid:
Telefon 23 73 02 50

https://naturstyrelsen.dk/lokale-enheder/hovedstaden

I forbindelse med eventuel anmeldelse af olie- og kemikalieforurening på kommunens kyster med henblik på refusion af kommunens udgifter i forbindelse med strandrensning / strandsanering:

Miljøstyrelsen
Telefon 72 54 40 00
Telefon 72 54 44 46 til Bente Sørensen
E-mail Obfuscated Email
E-mail Obfuscated Email
https://www.mst.dk for yderligere information

I forbindelse med opbevaring og analyse af olieprøver hos DMU:

Århus Universitet (Tidligere Danmarks Miljøundersøgelser - DMU)
DCE - Nationalt Center for Mijø og Energi
Korrespondance, spørgsmål med videre skal foregå via mail-adressen: 
Obfuscated Email
Alternativt kan følgende personer kontaktes via telefon:
Telefon 87 15 85 81 – Pia Lassen, sektionsleder
Telefon 87 15 85 52 – Kai Bester, forsker
Telefon 87 15 87 22 – Charlotte Dahl Schiødt, laborant
https://dce.au.dk
https://www.mst.dk for yderligere information

Olieprøver kan sendes til opbevaring hos Danmarks Miljøundersøgelser (DMU). Dette skal ske til adressen:
Århus Universitet
Danmarks Miljøundersøgelser
Afdeling: MIMI
Frederiksborgvej 399
4000 Roskilde
Mærket "Olieprøver".
Adressen er gældende både ved opbevaring og analyse af prøver.


Ansvarlig for udarbejdelse af beredskabsplan
Hørsholm Kommune

Øvrigt samarbejde omkring beredskab og udarbejdelse af beredskabsplaner
Der er igangsat et samarbejde omkring beredskabet mellem Fredensborg, Helsingør, Hørsholm og Rudersdal kommuner

Havne i Kommune

Rungsted Havn
Telefon 45 86 83 11
Telefon 21 11 83 17

Involverede myndigheder

Ishøj Kommune
Telefon 112
http://www.ishoj.dk

Københavns Vestegns Politi
Telefon 112/114
Telefon 43 86 14 48
http://www.politi.dk/vestegnen

Beredskabsstyrelsen Sjælland
Telefon 55 75 37 00

https://www.brs.dk/da/om-os/organisation/beredskabscentre/beredskabsstyrelsen-sjaelland/

Værnsfælles Forsvars Kommando
Joint Operations Centre, Maritime Assistance Service (Tidligere en del af SOK)
Telefon omstilling 89433099
Telefon direkte 72 85 03 71
Telefax 72 85 03 84
E-mail adresse Obfuscated EmailWeb: Forsvaret.dk

Værnsfælles Forsvars Kommando
Marinestaben, Havmiljø sektion
Telefon Omstilling VFK 72 84 00 00
Telefon 72 81 20 73
E-mail adresse: Obfuscated EmailWeb: Forsvaret.dk

Værnsfælles Forsvars Kommando
Marinestaben, Havmiljø sektion
Der kan bestilles olieprøvekasser hos:
Dennis Rigel
Telefon 72 85 0311
E-mail adresse: Obfuscated Email


I forbindelse med eventuel aflivning af fugle:

Naturstyrelsen – Østsjælland
Telefon 72 54 30 00
Telefon 72 54 33 19
Telefon 72 54 33 17
Telefon 72 54 33 15
Telefon uden for normal arbejdstid:
Telefon 21 21 97 09

http://naturstyrelsen.dk/lokale-enheder/midtsjaelland

I forbindelse med eventuel a nmeldelse af olie- og kemikalieforurening på kommunens kyster med henblik på refusion af kommunens udgifter i forbindelse med strandrensning / strandsanering:


Miljøstyrelsen
Telefon 72 54 40 00
Telefon 72 54 44 46 til Bente Sørensen
E-mail Obfuscated Email
E-mail Obfuscated Email
http://www.mst.dk for yderligere information

I forbindelse med opbevaring og analyse af olieprøver hos DMU:

Århus Universitet (Tidligere Danmarks Miljøundersøgelser - DMU)
DCE - Nationalt Center for Mijø og Energi
Korrespondance, spørgsmål med videre skal foregå via mail-adressen: 
Obfuscated Email
Alternativt kan følgende personer kontaktes via telefon:
Telefon 87 15 85 81 – Pia Lassen, sektionsleder
Telefon 87 15 85 52 – Kai Bester, forsker
Telefon 87 15 87 22 – Charlotte Dahl Schiødt, laborant
http://dce.au.dk
http://www.mst.dk for yderligere information

Olieprøver kan sendes til opbevaring hos Danmarks Miljøundersøgelser (DMU). Dette skal ske til adressen:
Århus Universitet
Danmarks Miljøundersøgelser
Afdeling: MIMI
Frederiksborgvej 399
4000 Roskilde
Mærket "Olieprøver".
Adressen er gældende både ved opbevaring og analyse af prøver.


Ansvarlig for udarbejdelse af beredskabsplan
Ishøj Kommune

Øvrigt samarbejde omkring beredskab og udarbejdelse af beredskabsplaner
Der er igangsat et samarbejde omkring beredskabet mellem Køge Bugt kommunerne omfattende Dragør, Tårnby, Hvidovre, Brøndby, Vallensbæk, Ishøj, Greve, Solrød, Køge og Stevns kommuner.

Ishøj og Vallensbæk kommuner har herudover et samarbejde om udarbejdelse af beredskabsplan for de to kommuner.

Havne i Kommune

Ishøj Havn
Telefon 43 73 00 04

Involverede myndigheder

Jammerbugt Kommune
Telefon 41 91 11 22 til indsatsleder
http://www.jammerbugt.dk

Nordjyllands Politi
Telefon 112/114
Telefon 96 30 14 48
http://www.politi.dk/Nordjylland

Beredskabsstyrelsen Nordjylland
Telefon 70 15 15 14
Web: Beredskabsstyrelsen Nordjylland

Værnsfælles Forsvars Kommando
Joint Operations Centre, Maritime Assistance Service (Tidligere en del af SOK)
Telefon omstilling 89433099
Telefon direkte 72 85 03 71
Telefax 72 85 03 84
E-mail adresse Obfuscated EmailWeb: Forsvaret.dk

Værnsfælles Forsvars Kommando
Marinestaben, Havmiljø sektion
Telefon Omstilling VFK 72 84 00 00
Telefon 72 81 20 73
E-mail adresse: Obfuscated EmailWeb: Forsvaret.dk

Værnsfælles Forsvars Kommando
Marinestaben, Havmiljø sektion
Der kan bestilles olieprøvekasser hos:
Dennis Rigel
Telefon 72 85 03 11
E-mail adresse: Obfuscated Email


I forbindelse med eventuel aflivning af fugle:

Naturstyrelsen – Thy
Telefon 72 54 30 00
Telefon uden for normal arbejdstid:
Telefon 22 22 16 71

http://naturstyrelsen.dk/lokale-enheder/thy

I forbindelse med eventuel a nmeldelse af olie- og kemikalieforurening på kommunens kyster med henblik på refusion af kommunens udgifter i forbindelse med strandrensning / strandsanering:


Miljøstyrelsen
Telefon 72 54 40 00
Telefon 72 54 44 46 til Bente Sørensen
E-mail Obfuscated Email
E-mail Obfuscated Email
http://www.mst.dk for yderligere information

I forbindelse med opbevaring og analyse af olieprøver hos DMU:

Århus Universitet (Tidligere Danmarks Miljøundersøgelser - DMU)
DCE - Nationalt Center for Mijø og Energi
Korrespondance, spørgsmål med videre skal foregå via mail-adressen: 
Obfuscated Email
Alternativt kan følgende personer kontaktes via telefon:
Telefon 87 15 85 81 – Pia Lassen, sektionsleder
Telefon 87 15 85 52 – Kai Bester, forsker
Telefon 87 15 87 22 – Charlotte Dahl Schiødt, laborant
http://dce.au.dk
http://www.mst.dk for yderligere information

Olieprøver kan sendes til opbevaring hos Danmarks Miljøundersøgelser (DMU). Dette skal ske til adressen:
Århus Universitet
Danmarks Miljøundersøgelser
Afdeling: MIMI
Frederiksborgvej 399
4000 Roskilde
Mærket "Olieprøver".
Adressen er gældende både ved opbevaring og analyse af prøver.


Ansvarlig for udarbejdelse af beredskabsplan
Jammerbugt Kommune

Øvrigt samarbejde omkring beredskab og udarbejdelse af beredskabsplaner
Brønderslev, Frederikshavn, Hjørring, Jammerbugt, Læsø, Mariagerfjord, Vesthimmerland og Aalborg kommuner som er beliggende i Nordjyllands Politikreds har et samarbejde omkring beredskabet

Havne i Kommune

Attrup Havn
Telefon
http://www.attruphavn.dk

Gjøl Havn
Telefon 98 27 75 72

Haverslev Havn - Haverslev Bådelaug
Telefon 98 27 14 37

Involverede myndigheder

Kalundborg Kommune
Telefon 59 53 40 20 til indsatsleder
http://www.kalundborg.dk

Midt- og Vestsjællands Politi

Telefon 112/114
Telefon 46 35 14 48
http://www.politi.dk/Midtvestsjaelland

Beredskabsstyrelsen Sjælland
Telefon 55 75 37 00

https://www.brs.dk/da/om-os/organisation/beredskabscentre/beredskabsstyrelsen-sjaelland/

Værnsfælles Forsvars Kommando
Joint Operations Centre, Maritime Assistance Service (Tidligere en del af SOK)
Telefon omstilling 89433099
Telefon direkte 72 85 03 71
Telefax 72 85 03 84
E-mail adresse Obfuscated EmailWeb: Forsvaret.dk

Værnsfælles Forsvars Kommando
Marinestaben, Havmiljø sektion
Telefon Omstilling VFK 72 84 00 00
Telefon 72 81 20 73
E-mail adresse: Obfuscated EmailWeb: Forsvaret.dk

Værnsfælles Forsvars Kommando
Marinestaben, Havmiljø sektion
Der kan bestilles olieprøvekasser hos:
Dennis Rigel
Telefon 72 85 03 11
E-mail adresse: Obfuscated Email


I forbindelse med eventuel aflivning af fugle:

Naturstyrelsen – Midtsjælland
Telefon 72 54 32 72
Telefon uden for normal arbejdstid:
Telefon 22 61 77 61
http://naturstyrelsen.dk/lokale-enheder/midtsjaelland

I forbindelse med eventuel annmeldelse af olie- og kemikalieforurening på kommunens kyster med henblik på refusion af kommunens udgifter i forbindelse med strandrensning / strandsanering:

Miljøstyrelsen
Telefon 72 54 40 00
Telefon 72 54 44 46 til Bente Sørensen
E-mail Obfuscated Email
E-mail Obfuscated Email
http://www.mst.dk for yderligere information

I forbindelse med opbevaring og analyse af olieprøver hos DMU:

Århus Universitet (Tidligere Danmarks Miljøundersøgelser - DMU)
DCE - Nationalt Center for Mijø og Energi
Korrespondance, spørgsmål med videre skal foregå via mail-adressen: 
Obfuscated Email
Alternativt kan følgende personer kontaktes via telefon:
Telefon 87 15 85 81 – Pia Lassen, sektionsleder
Telefon 87 15 85 52 – Kai Bester, forsker
Telefon 87 15 87 22 – Charlotte Dahl Schiødt, laborant
http://dce.au.dk
http://www.mst.dk for yderligere information

Olieprøver kan sendes til opbevaring hos Danmarks Miljøundersøgelser (DMU). Dette skal ske til adressen:
Århus Universitet
Danmarks Miljøundersøgelser
Afdeling: MIMI
Frederiksborgvej 399
4000 Roskilde
Mærket "Olieprøver".
Adressen er gældende både ved opbevaring og analyse af prøver.


Ansvarlig for udarbejdelse af beredskabsplan
Kalundborg Kommune

Øvrigt samarbejde omkring beredskab og udarbejdelse af beredskabsplaner
Der er intet samarbejde med øvrige kommuner omkring beredskabet

Havne i Kommune

Asnæsværkets Havn – Dong Energy
Telefon 99 55 06 00

Gisseløre Lystbådehavn
Telefon 59 56 21 01
Telefon 30 13 12 78

Havnsø Havn
Telefon 59 26 93 81

Kalundborg Færgehavn - Molslinien
Telefon

Kalundborg Havn
Telefon 59 53 40 00

Mullerup Havn
Telefon 58 85 86 75

Nekselø Havn (Anløbsbro)
Telefon 59 26 93 81

Reersø Havn (Fiskerihavn)
Telefon

Røsnæs Havn
Telefon 59 26 93 81

Sejerø Havn
Telefon 59 59 01 42
Telefon 21 20 31 56

Statoil Terminalen i Kalundborg (Statoil Raffinaderiet)
Telefon 59 57 45 00

Involverede myndigheder

Kerteminde Kommune
Telefon 21 42 86 29 til indsatsleder
https://www.kerteminde.dk

Fyns Politi
Telefon 112/114
Telefon 66 14 14 48
https://www.politi.dk/Fyn

Beredskabsstyrelsen Sydjylland
Telefon 73 52 74 00

https://www.brs.dk/da/om-os/organisation/beredskabscentre/beredskabsstyrelsen-sydjylland/

Værnsfælles Forsvars Kommando
Joint Operations Centre, Maritime Assistance Service (Tidligere en del af SOK)
Telefon omstilling 89433099
Telefon direkte 72 85 03 71
Telefax 72 85 03 84
E-mail adresse Obfuscated EmailWeb: Forsvaret.dk

Værnsfælles Forsvars Kommando
Marinestaben, Havmiljø sektion
Telefon Omstilling VFK 72 84 00 00
Telefon 72 81 20 73
E-mail adresse: Obfuscated EmailWeb: Forsvaret.dk

Værnsfælles Forsvars Kommando
Marinestaben, Havmiljø sektion
Der kan bestilles olieprøvekasser hos:
Dennis Rigel
Telefon 72 85 03 11
E-mail adresse: Obfuscated Email


I forbindelse med eventuel aflivning af fugle:

Naturstyrelsen – Fyn
Telefon 72 54 30 00
Telefon 72 54 35 39
Telefon 21 49 00 23

Telefon uden for normal arbejdstid:

Telefon 21 49 00 23

https://naturstyrelsen.dk/lokale-enheder/fyn

I forbindelse med eventuel a nmeldelse af olie- og kemikalieforurening på kommunens kyster med henblik på refusion af kommunens udgifter i forbindelse med strandrensning / strandsanering:

Miljøstyrelsen
Telefon 72 54 40 00
Telefon 72 54 44 46 til Bente Sørensen
E-mail Obfuscated Email
E-mail Obfuscated Email
https://www.mst.dk for yderligere information

I forbindelse med opbevaring og analyse af olieprøver hos DMU:

Århus Universitet (Tidligere Danmarks Miljøundersøgelser - DMU)
DCE - Nationalt Center for Mijø og Energi
Korrespondance, spørgsmål med videre skal foregå via mail-adressen: 
Obfuscated Email
Alternativt kan følgende personer kontaktes via telefon:
Telefon 87 15 85 81 – Pia Lassen, sektionsleder
Telefon 87 15 85 52 – Kai Bester, forsker
Telefon 87 15 87 22 – Charlotte Dahl Schiødt, laborant
https://dce.au.dk
https://www.mst.dk for yderligere information

Olieprøver kan sendes til opbevaring hos Danmarks Miljøundersøgelser (DMU). Dette skal ske til adressen:
Århus Universitet
Danmarks Miljøundersøgelser
Afdeling: MIMI
Frederiksborgvej 399
4000 Roskilde
Mærket "Olieprøver".
Adressen er gældende både ved opbevaring og analyse af prøver.


Ansvarlig for udarbejdelse af beredskabsplan
Kerteminde Kommune

Øvrigt samarbejde omkring beredskab og udarbejdelse af beredskabsplaner
Der er intet samarbejde med øvrige kommuner omkring beredskabet

Havne i Kommune

Boelsbro Bådehavn
Telefon 26 45 37 88

Brejning Havn
Telefon

Kerteminde Fiskerihavn
Telefon 65 32 37 33

Kerteminde Marina
Telefon 65 32 57 33

Kerteminde Trafikhavn
Telefon 65 32 57 33

Korshavn Bådebro - Odense Sejlklub
Telefon

Munkebo Havn
- Munkebo Bådelaug

Telefon 65 32 37 33

Involverede myndigheder

Kolding Kommune
Telefon 75 53 10 34 til indsatsleder
https://www.kolding.dk

Sydøstjyllands Politi
Telefon 112/114
Telefon 76 28 14 48
https://www.politi.dk/Sydoestjylland

Beredskabsstyrelsen Sydjylland
Telefon 73 52 74 00
https://www.brs.dk/da/om-os/organisation/beredskabscentre/beredskabsstyrelsen-sydjylland/

Værnsfælles Forsvars Kommando
Joint Operations Centre, Maritime Assistance Service (Tidligere en del af SOK)
Telefon omstilling 89433099
Telefon direkte 72 85 03 71
Telefax 72 85 03 84
E-mail adresse Obfuscated EmailWeb: Forsvaret.dk

Værnsfælles Forsvars Kommando
Marinestaben, Havmiljø sektion
Telefon Omstilling VFK 72 84 00 00
Telefon 72 81 20 73
E-mail adresse: Obfuscated EmailWeb: Forsvaret.dk

Værnsfælles Forsvars Kommando
Marinestaben, Havmiljø sektion
Der kan bestilles olieprøvekasser hos:
Dennis Rigel
Telefon 72 85 03 11
E-mail adresse: Obfuscated Email


I forbindelse med eventuel aflivning af fugle:

Naturstyrelsen – Trekantsområdet
Telefon 72 54 30 00
Telefon uden for normal arbejdstid:
Telefon 72 54 35 84
https://naturstyrelsen.dk/lokale-enheder/trekantsomraadet/

I forbindelse med eventuel a nmeldelse af olie- og kemikalieforurening på kommunens kyster med henblik på refusion af kommunens udgifter i forbindelse med strandrensning / strandsanering:

Miljøstyrelsen
Telefon 72 54 40 00
Telefon 72 54 44 46 til Bente Sørensen
E-mail Obfuscated Email
E-mail Obfuscated Email
https://www.mst.dk for yderligere information

I forbindelse med opbevaring og analyse af olieprøver hos DMU:

Århus Universitet (Tidligere Danmarks Miljøundersøgelser - DMU)
DCE - Nationalt Center for Mijø og Energi
Korrespondance, spørgsmål med videre skal foregå via mail-adressen: 
Obfuscated Email
Alternativt kan følgende personer kontaktes via telefon:
Telefon 87 15 85 81 – Pia Lassen, sektionsleder
Telefon 87 15 85 52 – Kai Bester, forsker
Telefon 87 15 87 22 – Charlotte Dahl Schiødt, laborant
https://dce.au.dk
https://www.mst.dk for yderligere information

Olieprøver kan sendes til opbevaring hos Danmarks Miljøundersøgelser (DMU). Dette skal ske til adressen:
Århus Universitet
Danmarks Miljøundersøgelser
Afdeling: MIMI
Frederiksborgvej 399
4000 Roskilde
Mærket "Olieprøver".
Adressen er gældende både ved opbevaring og analyse af prøver.


Ansvarlig for udarbejdelse af beredskabsplan
Kolding Kommune

Øvrigt samarbejde omkring beredskab og udarbejdelse af beredskabsplaner
Der er intet samarbejde med øvrige kommuner omkring beredskabet

Havne i Kommune

Hejlsminde Lystbådehavn
- Hejlsminde Bro- og Bådelaug

Telefon 29 24 30 77 - Havnemester

Kolding Havn (Trafikhavn)
Telefon 75 50 20 58

Kolding Lystbådehavn
Telefon 75 53 27 22

Involverede myndigheder

Københavns Kommune
Telefon 112
https://www.kk.dk

Københavns Politi
Telefon 112/114
Telefon 33 14 14 48
https://www.politi.dk/Koebenhavn

Beredskabsstyrelsen Sjælland
Telefon 55 75 37 00

https://www.brs.dk/da/om-os/organisation/beredskabscentre/beredskabsstyrelsen-sjaelland/

Værnsfælles Forsvars Kommando
Joint Operations Centre, Maritime Assistance Service (Tidligere en del af SOK)
Telefon omstilling 89433099
Telefon direkte 72 85 03 71
Telefax 72 85 03 84
E-mail adresse Obfuscated EmailWeb: Forsvaret.dk

Værnsfælles Forsvars Kommando
Marinestaben, Havmiljø sektion
Telefon Omstilling VFK 72 84 00 00
Telefon 72 81 20 73
E-mail adresse: Obfuscated EmailWeb: Forsvaret.dk

Værnsfælles Forsvars Kommando
Marinestaben, Havmiljø sektion
Der kan bestilles olieprøvekasser hos:
Dennis Rigel
Telefon 72 85 03 11
E-mail adresse: Obfuscated Email


I forbindelse med eventuel aflivning af fugle:

Naturstyrelsen – Hovedstaden
Telefon 72 54 31 51
Telefon uden for normal arbejdstid:
Telefon 23 73 02 50

https://naturstyrelsen.dk/lokale-enheder/hovedstaden

I forbindelse med eventuel anmeldelse af olie- og kemikalieforurening på kommunens kyster med henblik på refusion af kommunens udgifter i forbindelse med strandrensning / strandsanering:

Miljøstyrelsen
Telefon 72 54 40 00
Telefon 72 54 44 46 til Bente Sørensen
E-mail Obfuscated Email
E-mail Obfuscated Email
https://www.mst.dk for yderligere information

I forbindelse med opbevaring og analyse af olieprøver hos DMU:

Århus Universitet (Tidligere Danmarks Miljøundersøgelser - DMU)
DCE - Nationalt Center for Mijø og Energi
Korrespondance, spørgsmål med videre skal foregå via mail-adressen: 
Obfuscated Email
Alternativt kan følgende personer kontaktes via telefon:
Telefon 87 15 85 81 – Pia Lassen, sektionsleder
Telefon 87 15 85 52 – Kai Bester, forsker
Telefon 87 15 87 22 – Charlotte Dahl Schiødt, laborant
https://dce.au.dk
https://www.mst.dk for yderligere information

Olieprøver kan sendes til opbevaring hos Danmarks Miljøundersøgelser (DMU). Dette skal ske til adressen:
Århus Universitet
Danmarks Miljøundersøgelser
Afdeling: MIMI
Frederiksborgvej 399
4000 Roskilde
Mærket "Olieprøver".
Adressen er gældende både ved opbevaring og analyse af prøver.


Ansvarlig for udarbejdelse af beredskabsplan
Københavns Kommune

Øvrigt samarbejde omkring beredskab og udarbejdelse af beredskabsplaner
Der er intet samarbejde med øvrige kommuner omkring beredskabet

Havne i Kommune

Copenhagen Malmö Port
Telefon 35 46 11 11

Københavns Havn - Amaliehaven / Kvæsthusbroen
Telefon til vagt 25 46 39 03

Københavns Havn – Lautrupkaj
Telefon til vagt 25 46 39 03

Københavns Havn - Nyhavn / Havnegade
Telefon til vagt 25 46 39 03

Københavns Havn – Søndre Frihavns Lystbådehavn
Telefon til vagt 25 46 39 03

Langelinie Lystbådehavn - Langelinie Lystbådehavn Bådelaug
Telefon

Margretheholm Havn - Lynetten Sejlklub
Telefon

Sundby Sejlforening
Telefon 32 59 35 80
Telefon 21 44 48 39

Svanemøllehavnen A/S
Telefon 39 20 22 21

Involverede myndigheder

Køge Kommune
Telefon 56 67 67 10 til vagthavende
http://www.koege.dk

Midt- og Vestsjællands Politi
Telefon 112/114
Telefon 46 35 14 48
http://www.politi.dk/Midtvestsjaelland

Beredskabsstyrelsen Sjælland
Telefon 29 25 03 02

https://www.brs.dk/da/om-os/organisation/beredskabscentre/beredskabsstyrelsen-sjaelland/

Værnsfælles Forsvars Kommando
Joint Operations Centre, Maritime Assistance Service (Tidligere en del af SOK)
Telefon omstilling 89433099
Telefon direkte 72 85 03 71
Telefax 72 85 03 84
E-mail adresse Obfuscated EmailWeb: Forsvaret.dk

Værnsfælles Forsvars Kommando
Marinestaben, Havmiljø sektion
Telefon Omstilling VFK 72 84 00 00
Telefon 72 81 20 73
E-mail adresse: Obfuscated EmailWeb: Forsvaret.dk

Værnsfælles Forsvars Kommando
Marinestaben, Havmiljø sektion
Der kan bestilles olieprøvekasser hos:
Dennis Rigel
Telefon 72 85 03 11
E-mail adresse: Obfuscated Email

I forbindelse med eventuel aflivning af fugle:

Naturstyrelsen – Østsjælland
Telefon 72 54 30 00
Telefon 72 54 33 19
Telefon 72 54 33 17
Telefon 72 54 33 15
Telefon uden for normal arbejdstid:
Telefon 21 21 97 09

http://naturstyrelsen.dk/lokale-enheder/oestsjaelland

I forbindelse med eventuel a nmeldelse af olie- og kemikalieforurening på kommunens kyster med henblik på refusion af kommunens udgifter i forbindelse med strandrensning / strandsanering:


Miljøstyrelsen
Telefon 72 54 40 00
Telefon 72 54 44 46 til Bente Sørensen
E-mail Obfuscated Email
E-mail Obfuscated Email
http://www.mst.dk for yderligere information

I forbindelse med opbevaring og analyse af olieprøver hos DMU:

Århus Universitet (Tidligere Danmarks Miljøundersøgelser - DMU)
DCE - Nationalt Center for Mijø og Energi
Korrespondance, spørgsmål med videre skal foregå via mail-adressen: 
Obfuscated Email
Alternativt kan følgende personer kontaktes via telefon:
Telefon 87 15 85 81 – Pia Lassen, sektionsleder
Telefon 87 15 85 52 – Kai Bester, forsker
Telefon 87 15 87 22 – Charlotte Dahl Schiødt, laborant
http://dce.au.dk
http://www.mst.dk for yderligere information

Olieprøver kan sendes til opbevaring hos Danmarks Miljøundersøgelser (DMU). Dette skal ske til adressen:
Århus Universitet
Danmarks Miljøundersøgelser
Afdeling: MIMI
Frederiksborgvej 399
4000 Roskilde
Mærket "Olieprøver".
Adressen er gældende både ved opbevaring og analyse af prøver.


Ansvarlig for udarbejdelse af beredskabsplan
Køge Kommune

Øvrigt samarbejde omkring beredskab og udarbejdelse af beredskabsplaner
Der er igangsat et samarbejde omkring beredskabet mellem Køge Bugt kommunerne omfattende Dragør, Tårnby, Hvidovre, Brøndby, Vallensbæk, Ishøj, Greve, Solrød, Køge og Stevns kommuner.

Havne i Kommune

Køge Havn
Telefon 56 64 62 60

Køge Marina
Telefon 56 66 16 89

Involverede myndigheder

Langeland Kommune
Telefon 40 29 30 50 til indsatsleder
https://www.langelandkommune.dk

Fyns Politi
Telefon 112/114
Telefon 66 14 14 48
https://www.politi.dk/Fyn

Beredskabsstyrelsen Sydjylland
Telefon 73 52 74 00

https://www.brs.dk/da/om-os/organisation/beredskabscentre/beredskabsstyrelsen-sydjylland/

Værnsfælles Forsvars Kommando
Joint Operations Centre, Maritime Assistance Service (Tidligere en del af SOK)
Telefon omstilling 89433099
Telefon direkte 72 85 03 71
Telefax 72 85 03 84
E-mail adresse Obfuscated EmailWeb: Forsvaret.dk

Værnsfælles Forsvars Kommando
Marinestaben, Havmiljø sektion
Telefon Omstilling VFK 72 84 00 00
Telefon 72 81 20 73
E-mail adresse: Obfuscated EmailWeb: Forsvaret.dk

Værnsfælles Forsvars Kommando
Marinestaben, Havmiljø sektion
Der kan bestilles olieprøvekasser hos:
Dennis Rigel
Telefon 72 85 03 11
E-mail adresse: Obfuscated Email


I forbindelse med eventuel aflivning af fugle:

Naturstyrelsen – Fyn
Telefon 72 54 30 00
Telefon 72 54 35 39
Telefon 21 49 00 23

Telefon uden for normal arbejdstid:

Telefon 21 49 00 23

https://naturstyrelsen.dk/lokale-enheder/fyn


Miljøstyrelsen
Telefon 72 54 40 00
Telefon 72 54 44 46 til Bente Sørensen
E-mail Obfuscated Email
E-mail Obfuscated Email
https://www.mst.dk for yderligere information

I forbindelse med opbevaring og analyse af olieprøver hos DMU:

Århus Universitet (Tidligere Danmarks Miljøundersøgelser - DMU)
DCE - Nationalt Center for Mijø og Energi
Korrespondance, spørgsmål med videre skal foregå via mail-adressen: 
Obfuscated Email
Alternativt kan følgende personer kontaktes via telefon:
Telefon 87 15 85 81 – Pia Lassen, sektionsleder
Telefon 87 15 85 52 – Kai Bester, forsker
Telefon 87 15 87 22 – Charlotte Dahl Schiødt, laborant
https://dce.au.dk
https://www.mst.dk for yderligere information

Olieprøver kan sendes til opbevaring hos Danmarks Miljøundersøgelser (DMU). Dette skal ske til adressen:
Århus Universitet
Danmarks Miljøundersøgelser
Afdeling: MIMI
Frederiksborgvej 399
4000 Roskilde
Mærket "Olieprøver".
Adressen er gældende både ved opbevaring og analyse af prøver.


Ansvarlig for udarbejdelse af beredskabsplan
Svendborg Kommune som følge af lov om forpligtende kommunale samarbejder

Øvrigt samarbejde omkring beredskab og udarbejdelse af beredskabsplaner
Der er intet samarbejde med øvrige kommuner udover Svendborg Kommune som følge af lov om forpligtende kommunale samarbejder

Havne i Kommune

Bagenkop Havn
Telefon 62 56 18 61

Dageløkke Havn
Telefon 40 92 24 44

Lohals Havn A/S
Telefon 62 55 13 85
Telefon 20 49 78 13

Ristinge Havn
Telefon 62 57 11 25
Telefon 23 42 64 25

Rudkøbing Havn
Telefon 63 51 60 00
- Rudkøbing Fiskeri- og Lystbådehavn
- Rudkøbing Trafikhavn

Spodsbjerg Færgehavn (Spodsbjerg-Taars)
Telefon

Spodsbjerg Havne
Telefon 62 50 11 26
- Spodsbjerg Turistbådehavn - Fonden Spodsbjerg Turistbådehavn
- Spodsbjerg Fiskerihavn - Spodsbjeg Fiskerihavn I/S

Strynø Havn
Telefon

Involverede myndigheder

Lejre Kommune
Telefon 46 40 48 88 til indsatsleder
http://www.lejre.dk

Midt- og Vestsjællands Politi
Telefon 112/114
Telefon 46 35 14 48
http://www.politi.dk/Midtvestsjaelland

Beredskabsstyrelsen Sjælland
Telefon 55 75 37 00

https://www.brs.dk/da/om-os/organisation/beredskabscentre/beredskabsstyrelsen-sjaelland/

Værnsfælles Forsvars Kommando
Joint Operations Centre, Maritime Assistance Service (Tidligere en del af SOK)
Telefon omstilling 89433099
Telefon direkte 72 85 03 71
Telefax 72 85 03 84
E-mail adresse Obfuscated EmailWeb: Forsvaret.dk

Værnsfælles Forsvars Kommando
Marinestaben, Havmiljø sektion
Telefon Omstilling VFK 72 84 00 00
Telefon 72 81 20 73
E-mail adresse: Obfuscated EmailWeb: Forsvaret.dk

Værnsfælles Forsvars Kommando
Marinestaben, Havmiljø sektion
Der kan bestilles olieprøvekasser hos:
Dennis Rigel
Telefon 72 85 03 11
E-mail adresse: Obfuscated Email


I forbindelse med eventuel aflivning af fugle:

Naturstyrelsen – Midtsjælland 
Telefon 72 54 32 72
Telefon uden for normal arbejdstid:
Telefon 22 61 77 61
http://naturstyrelsen.dk/lokale-enheder/midtsjaelland

I forbindelse med eventuel anmeldelse af olie- og kemikalieforurening på kommunens kyster med henblik på refusion af kommunens udgifter i forbindelse med strandrensning / strandsanering:

Miljøstyrelsen
Telefon 72 54 40 00
Telefon 72 54 44 46 til Bente Sørensen
E-mail Obfuscated Email
E-mail Obfuscated Email
http://www.mst.dk for yderligere information

I forbindelse med opbevaring og analyse af olieprøver hos DMU:

Århus Universitet (Tidligere Danmarks Miljøundersøgelser - DMU)
DCE - Nationalt Center for Mijø og Energi
Korrespondance, spørgsmål med videre skal foregå via mail-adressen: 
Obfuscated Email
Alternativt kan følgende personer kontaktes via telefon:
Telefon 87 15 85 81 – Pia Lassen, sektionsleder
Telefon 87 15 85 52 – Kai Bester, forsker
Telefon 87 15 87 22 – Charlotte Dahl Schiødt, laborant
https://dce.au.dk
https://www.mst.dk for yderligere information

Olieprøver kan sendes til opbevaring hos Danmarks Miljøundersøgelser (DMU). Dette skal ske til adressen:
Århus Universitet
Danmarks Miljøundersøgelser
Afdeling: MIMI
Frederiksborgvej 399
4000 Roskilde
Mærket "Olieprøver".
Adressen er gældende både ved opbevaring og analyse af prøver.


Ansvarlig for udarbejdelse af beredskabsplan
Lejre Kommune

Øvrigt samarbejde omkring beredskab og udarbejdelse af beredskabsplaner
Der er intet samarbejde med øvrige kommuner omkring beredskabet

Havne i Kommune

Ejby Fiskerihavn – Ejby Fiskeres Brolaug
Telefon

Gershøj Havn – I/S Gershøj Bro og Havn
Telefon 47 52 85 42

Herslev Havn - Herslev Strand Sejlklub
Telefon

Herslev Havn - Herslev Strand Bådelaug
Telefon

Lyndby Havn – Lyndby By- og Bådelaug
Telefon 46 40 03 40

Involverede myndigheder

Lemvig Kommune
Telefon 20 40 41 12 til indsatsleder
https://www.lemvig.dk

Midt- og Vestjyllands Politi
Telefon 112/114
Telefon 96 10 14 48
https://www.politi.dk/Midtvestjylland

Beredskabsstyrelsen Midtjylland
Telefon 96 26 76 00

https://www.brs.dk/da/om-os/organisation/beredskabscentre/beredskabsstyrelsen-midtjylland/

Værnsfælles Forsvars Kommando
Joint Operations Centre, Maritime Assistance Service (Tidligere en del af SOK)
Telefon omstilling 89433099
Telefon direkte 72 85 03 71
Telefax 72 85 03 84
E-mail adresse Obfuscated EmailWeb: Forsvaret.dk

Værnsfælles Forsvars Kommando
Marinestaben, Havmiljø sektion
Telefon Omstilling VFK 72 84 00 00
Telefon 72 81 20 73
E-mail adresse: Obfuscated EmailWeb: Forsvaret.dk

Værnsfælles Forsvars Kommando
Marinestaben, Havmiljø sektion
Der kan bestilles olieprøvekasser hos:
Dennis Rigel
Telefon 72 85 03 11
E-mail adresse: Obfuscated Email


I forbindelse med eventuel aflivning af fugle:

Naturstyrelsen – Vestjylland
Telefon 72 54 30 00
Telefon 72 54 36 63
Telefon 20 31 11 80
Telefon uden for normal arbejdstid:
Telefon 20 31 11 80
https://naturstyrelsen.dk/lokale-enheder/vestjylland

I forbindelse med eventuel a nmeldelse af olie- og kemikalieforurening på kommunens kyster med henblik på refusion af kommunens udgifter i forbindelse med strandrensning / strandsanering:

Miljøstyrelsen
Telefon 72 54 40 00
Telefon 72 54 44 46 til Bente Sørensen
E-mail Obfuscated Email
E-mail Obfuscated Email
https://www.mst.dk for yderligere information

I forbindelse med opbevaring og analyse af olieprøver hos DMU:

Århus Universitet (Tidligere Danmarks Miljøundersøgelser - DMU)
DCE - Nationalt Center for Mijø og Energi
Korrespondance, spørgsmål med videre skal foregå via mail-adressen: 
Obfuscated Email
Alternativt kan følgende personer kontaktes via telefon:
Telefon 87 15 85 81 – Pia Lassen, sektionsleder
Telefon 87 15 85 52 – Kai Bester, forsker
Telefon 87 15 87 22 – Charlotte Dahl Schiødt, laborant
https://dce.au.dk
https://www.mst.dk for yderligere information

Olieprøver kan sendes til opbevaring hos Danmarks Miljøundersøgelser (DMU). Dette skal ske til adressen:
Århus Universitet
Danmarks Miljøundersøgelser
Afdeling: MIMI
Frederiksborgvej 399
4000 Roskilde
Mærket "Olieprøver".
Adressen er gældende både ved opbevaring og analyse af prøver.


Ansvarlig for udarbejdelse af beredskabsplan
Lemvig Kommune

Øvrigt samarbejde omkring beredskab og udarbejdelse af beredskabsplaner
Der er intet samarbejde med øvrige kommuner omkring beredskabet

Havne i Kommune

Lemvig Havn
Telefon 97 82 01 06
Telefon 40 10 01 16

Lemvig Marina
Telefon 97 82 01 06
Telefon 40 10 01 16

Thyborøn Færgeleje
– Thyborøn-Agger Færgefart
Telefon

Thyborøn Havn - Selvstyrehavn
Telefon 96 90 03 10

Thyborøn Lystbådehavn – Nordre Inderhavn
- Lemvig-Thyborøn Turistinformation
Telefon

Thyborøn-Harboøre Lystbådehavn
– Thyborøn-Harboøre Bådelaug

Telefon 30 20 18 43

Involverede myndigheder

Lolland Kommune
Telefon 112/114 til Lolland-Falster Brandvæsen og Miljøvagt
https://www.lolland.dk

Sydsjællands- og Lolland-Falsters Politi
Telefon 112/114
Telefon 55 31 14 48
https://www.politi.dk/Sydsjaelland

Beredskabsstyrelsen Sjælland
Telefon 55 75 37 00

https://www.brs.dk/da/om-os/organisation/beredskabscentre/beredskabsstyrelsen-sjaelland/

Værnsfælles Forsvars Kommando
Joint Operations Centre, Maritime Assistance Service (Tidligere en del af SOK)
Telefon omstilling 89433099
Telefon direkte 72 85 03 71
Telefax 72 85 03 84
E-mail adresse Obfuscated EmailWeb: Forsvaret.dk

Værnsfælles Forsvars Kommando
Marinestaben, Havmiljø sektion
Telefon Omstilling VFK 72 84 00 00
Telefon 72 81 20 73
E-mail adresse: Obfuscated EmailWeb: Forsvaret.dk

Værnsfælles Forsvars Kommando
Marinestaben, Havmiljø sektion
Der kan bestilles olieprøvekasser hos:
Dennis Rigel
Telefon 72 85 03 11
E-mail adresse: Obfuscated Email

I forbindelse med eventuel aflivning af fugle:

Naturstyrelsen – Storstrøm
Telefon 72 54 30 00
Telefon 22 49 65 77
Telefon uden for normal arbejdstid:
Telefon 72 54 32 17
Telefon 22 49 65 77
https://naturstyrelsen.dk/lokale-enheder/storstroem

I forbindelse med eventuel a nmeldelse af olie- og kemikalieforurening på kommunens kyster med henblik på refusion af kommunens udgifter i forbindelse med strandrensning / strandsanering:

Miljøstyrelsen
Telefon 72 54 40 00
Telefon 72 54 44 46 til Bente Sørensen
E-mail Obfuscated Email
E-mail Obfuscated Email
https://www.mst.dk for yderligere information

I forbindelse med opbevaring og analyse af olieprøver hos DMU:

Århus Universitet (Tidligere Danmarks Miljøundersøgelser - DMU)
DCE - Nationalt Center for Mijø og Energi
Korrespondance, spørgsmål med videre skal foregå via mail-adressen: 
Obfuscated Email
Alternativt kan følgende personer kontaktes via telefon:
Telefon 87 15 85 81 – Pia Lassen, sektionsleder
Telefon 87 15 85 52 – Kai Bester, forsker
Telefon 87 15 87 22 – Charlotte Dahl Schiødt, laborant
https://dce.au.dk
https://www.mst.dk for yderligere information

Olieprøver kan sendes til opbevaring hos Danmarks Miljøundersøgelser (DMU). Dette skal ske til adressen:
Århus Universitet
Danmarks Miljøundersøgelser
Afdeling: MIMI
Frederiksborgvej 399
4000 Roskilde
Mærket "Olieprøver".
Adressen er gældende både ved opbevaring og analyse af prøver.


Ansvarlig for udarbejdelse af beredskabsplan
Lolland Kommune

Øvrigt samarbejde omkring beredskab og udarbejdelse af beredskabsplaner
Der er intet samarbejde med øvrige kommuner omkring beredskabet

Havne i Kommune

Askø Havn
Telefon 54 71 00 85

Bandholm Havn
Telefon 54 78 85 13

Blans Havn
Telefon 54 78 83 13

DGL Nakskov Havn
Telefon 33 68 43 28

Dybvig Havn
Telefon 21 27 18 84

Errindlev Havn
Telefon

Femø Havn
Telefon 23 60 30 32

Hestehoved Lystbådehavn
Telefon 54 95 60 48

Kragenæs Havn
Telefon

Kragenæs Havn
Telefon 54 93 70 56
Telefon 21 47 74 56

Kramnitze Havn
Telefon 54 94 61 13

Maribo Søndersø Lystbådehavn
Telefon

Langø Havn (Fiskerihavn)
Telefon 54 94 87 68

Langø Havn (Lystbådehavn)
Telefon 54 94 87 68

Lundehøje Havn
Telefon 54 60 04 21

Nakskov Havn
Telefon 54 67 73 30
Telefon 24 45 82 90

Nakskov Lystbådehavn – Bådelauget Rosnæs af 1976
Telefon 22 89 41 90

Onsevig Havn
Telefon 54 93 30 73

Rødbyhavn Færgehavn - Scandlines
Telefon 49 28 56 05

Rødbyhavn Trafikhavn – Kommunal Havn
Telefon 54 65 71 80
Telefon 20 25 06 72

Skalø Havn
Telefon 54 71 31 95

Tårs Fiskeri- og Lystbådehavn
Telefon 54 93 11 68

Tårs Færgehavn – A/S Storebælt (Spodsbjerg – Taars)
Telefon

Urne Fiskerihavn
Telefon 54 93 57 91

Urne Havn og Bådelaug
Telefon 54 93 54 43

Vejrø havn og Marina
Telefon 20 27 23 60

Vesterby Havn – Lolland Havne og Færger
Telefon 21 27 18 94

Involverede myndigheder

Lyngby-Taarbæk Kommune
Telefon 45 97 35 96 til indsatsleder
Telefon 26 73 71 12 til indsatsleders vagttelefon
Telefon 112
https://www.ltk.dk

Nordsjællands Politi
Telefon 112/114
Telefon 49 27 14 48
https://www.politi.dk/Nordsjaelland

Beredskabsstyrelsen Sjælland
Telefon 30 85 12 03

https://www.brs.dk/da/om-os/organisation/beredskabscentre/beredskabsstyrelsen-sjaelland/

Værnsfælles Forsvars Kommando
Joint Operations Centre, Maritime Assistance Service (Tidligere en del af SOK)
Telefon omstilling 89433099
Telefon direkte 72 85 03 71
Telefax 72 85 03 84
E-mail adresse Obfuscated EmailWeb: Forsvaret.dk

Værnsfælles Forsvars Kommando
Marinestaben, Havmiljø sektion
Telefon Omstilling VFK 72 84 00 00
Telefon 72 81 20 73
E-mail adresse: Obfuscated EmailWeb: Forsvaret.dk

Værnsfælles Forsvars Kommando
Marinestaben, Havmiljø sektion
Der kan bestilles olieprøvekasser hos:
Dennis Rigel
Telefon 72 85 03 11
E-mail adresse: Obfuscated Email


I forbindelse med eventuel aflivning af fugle:


Naturstyrelsen – Hovedstaden
Telefon 72 54 31 51
Telefon uden for normal arbejdstid:
Telefon 23 73 02 50

https://naturstyrelsen.dk/lokale-enheder/hovedstaden

I forbindelse med eventuel anmeldelse af olie- og kemikalieforurening på kommunens kyster med henblik på refusion af kommunens udgifter i forbindelse med strandrensning / strandsanering:

Miljøstyrelsen
Telefon 72 54 40 00
Telefon 72 54 44 46 til Bente Sørensen
E-mail Obfuscated Email
E-mail Obfuscated Email
https://www.mst.dk for yderligere information

I forbindelse med opbevaring og analyse af olieprøver hos DMU:

Århus Universitet (Tidligere Danmarks Miljøundersøgelser - DMU)
DCE - Nationalt Center for Mijø og Energi
Korrespondance, spørgsmål med videre skal foregå via mail-adressen: 
Obfuscated Email
Alternativt kan følgende personer kontaktes via telefon:
Telefon 87 15 85 81 – Pia Lassen, sektionsleder
Telefon 87 15 85 52 – Kai Bester, forsker
Telefon 87 15 87 22 – Charlotte Dahl Schiødt, laborant
https://dce.au.dk
https://www.mst.dk for yderligere information

Olieprøver kan sendes til opbevaring hos Danmarks Miljøundersøgelser (DMU). Dette skal ske til adressen:
Århus Universitet
Danmarks Miljøundersøgelser
Afdeling: MIMI
Frederiksborgvej 399
4000 Roskilde
Mærket "Olieprøver".
Adressen er gældende både ved opbevaring og analyse af prøver.


Ansvarlig for udarbejdelse af beredskabsplan
Lyngby-Taarbæk Kommune

Øvrigt samarbejde omkring beredskab og udarbejdelse af beredskabsplaner
Der er intet samarbejde med øvrige kommuner omkring beredskabet

Havne i Kommune

Taarbæk Havn
Telefon til havnekontoret 39 63 03 09
Telefon til havnefoged 21 75 03 49
Telefon til havnefoged privat 39 63 21 51

Involverede myndigheder

Læsø Kommune
Indsatsleder 70 10 20 31 til indsatsleder
https://www.laesoe.dk

Nordjyllands Politi
Telefon 112/114
Telefon 96 30 14 48
https://www.politi.dk/Nordjylland

Beredskabsstyrelsen Nordjylland
Telefon 96 17 72 00
Telefon 97 92 37 22 til alarm
Web: Beredskabsstyrelsen Nordjylland

Værnsfælles Forsvars Kommando
Joint Operations Centre, Maritime Assistance Service (Tidligere en del af SOK)
Telefon omstilling 89433099
Telefon direkte 72 85 03 71
Telefax 72 85 03 84
E-mail adresse Obfuscated EmailWeb: Forsvaret.dk

Værnsfælles Forsvars Kommando
Marinestaben, Havmiljø sektion
Telefon Omstilling VFK 72 84 00 00
Telefon 72 81 20 73
E-mail adresse: Obfuscated EmailWeb: Forsvaret.dk

Værnsfælles Forsvars Kommando
Marinestaben, Havmiljø sektion
Der kan bestilles olieprøvekasser hos:
Dennis Rigel
Telefon 72 85 03 11
E-mail adresse: Obfuscated Email


I forbindelse med eventuel aflivning af fugle:

Naturstyrelsen – Vendsyssel
Telefon 72 54 30 00
Telefon 72 54 39 85
Telefon uden for normal arbejdstid:
Telefon 21 21 97 09
Telefon 26 87 54 60
https://naturstyrelsen.dk/lokale-enheder/vendsyssel

I forbindelse med eventuel anmeldelse af olie- og kemikalieforurening på kommunens kyster med henblik på refusion af kommunens udgifter i forbindelse med strandrensning / strandsanering:

Miljøstyrelsen
Telefon 72 54 40 00
Telefon 72 54 44 46 til Bente Sørensen
E-mail Obfuscated Email
E-mail Obfuscated Email
https://www.mst.dk for yderligere information

I forbindelse med opbevaring og analyse af olieprøver hos DMU:

Århus Universitet (Tidligere Danmarks Miljøundersøgelser - DMU)
DCE - Nationalt Center for Mijø og Energi
Korrespondance, spørgsmål med videre skal foregå via mail-adressen: Obfuscated Email
Alternativt kan følgende personer kontaktes via telefon:
Telefon 87 15 85 81 – Pia Lassen, sektionsleder
Telefon 87 15 85 52 – Kai Bester, forsker
Telefon 87 15 87 22 – Charlotte Dahl Schiødt, laborant
https://dce.au.dk
https://www.mst.dk for yderligere information

Olieprøver kan sendes til opbevaring hos Danmarks Miljøundersøgelser (DMU). Dette skal ske til adressen:
Århus Universitet
Danmarks Miljøundersøgelser
Afdeling: MIMI
Frederiksborgvej 399
4000 Roskilde
Mærket "Olieprøver".
Adressen er gældende både ved opbevaring og analyse af prøver.


Ansvarlig for udarbejdelse af beredskabsplan
Frederikshavn Kommune som følge af lov om forpligtende kommunale samarbejder

Øvrigt samarbejde omkring beredskab og udarbejdelse af beredskabsplaner
Brønderslev, Frederikshavn, Hjørring, Jammerbugt, Læsø, Mariagerfjord, Vesthimmerland og Aalborg kommuner som er beliggende i Nordjyllands Politikreds har et samarbejde omkring beredskabet

Havne i Kommunen

Vesterø Havn
Telefon 98 49 92 22
Telefon 20 33 92 22
https://www.laesoe-havn.dk

Østerby Havn
Telefon 98 49 80 27
https://havne.laesoe.dk/om-havnene-paa-laesoe/oesterby-havn

Involverede myndigheder

Mariagerfjord Kommune
Telefon 30 46 56 26 til indsatsleder
Telefon 96 45 21 10 til Falck
https://www.mariagerfjord.dk

Nordjyllands Politi
Telefon 112/114
Telefon 96 30 14 48
https://www.politi.dk/Nordjylland

Beredskabsstyrelsen Nordjylland
Telefon: 70 15 15 14

Værnsfælles Forsvars Kommando
Joint Operations Centre, Maritime Assistance Service (Tidligere en del af SOK)
Telefon omstilling 89433099
Telefon direkte 72 85 03 71
Telefax 72 85 03 84
E-mail adresse Obfuscated EmailWeb: Forsvaret.dk

Værnsfælles Forsvars Kommando
Marinestaben, Havmiljø sektion
Telefon Omstilling VFK 72 84 00 00
Telefon 72 81 20 73
E-mail adresse: Obfuscated EmailWeb: Forsvaret.dk

Værnsfælles Forsvars Kommando
Marinestaben, Havmiljø sektion
Der kan bestilles olieprøvekasser hos:
Dennis Rigel
Telefon 72 85 03 11
E-mail adresse: Obfuscated Email


I forbindelse med eventuel aflivning af fugle:

Naturstyrelsen – Himmerland
Telefon 72 54 30 00
Telefon 72 54 38 96
Telefon uden for normal arbejdstid:
Telefon 72 54 39 16
https://naturstyrelsen.dk/lokale-enheder/himmerland/ Himmerland varetages af Kronjylland
https://naturstyrelsen.dk/lokale-enheder/kronjylland

I forbindelse med eventuel a nmeldelse af olie- og kemikalieforurening på kommunens kyster med henblik på refusion af kommunens udgifter i forbindelse med strandrensning / strandsanering:

Miljøstyrelsen
Telefon 72 54 40 00
Telefon 72 54 44 46 til Bente Sørensen
E-mail Obfuscated Email
E-mail Obfuscated Email
https://www.mst.dk for yderligere information

I forbindelse med opbevaring og analyse af olieprøver hos DMU:

Århus Universitet (Tidligere Danmarks Miljøundersøgelser - DMU)
DCE - Nationalt Center for Mijø og Energi
Korrespondance, spørgsmål med videre skal foregå via mail-adressen: 
Obfuscated Email
Alternativt kan følgende personer kontaktes via telefon:
Telefon 87 15 85 81 – Pia Lassen, sektionsleder
Telefon 87 15 85 52 – Kai Bester, forsker
Telefon 87 15 87 22 – Charlotte Dahl Schiødt, laborant
https://dce.au.dk
https://www.mst.dk for yderligere information

Olieprøver kan sendes til opbevaring hos Danmarks Miljøundersøgelser (DMU). Dette skal ske til adressen:
Århus Universitet
Danmarks Miljøundersøgelser
Afdeling: MIMI
Frederiksborgvej 399
4000 Roskilde
Mærket "Olieprøver".
Adressen er gældende både ved opbevaring og analyse af prøver.


Ansvarlig for udarbejdelse af beredskabsplan
Mariagerfjord Kommune

Øvrigt samarbejde omkring beredskab og udarbejdelse af beredskabsplaner
Brønderslev, Frederikshavn, Hjørring, Jammerbugt, Læsø, Mariagerfjord, Vesthimmerland og Aalborg kommuner som er beliggende i Nordjyllands Politikreds har et samarbejde omkring beredskabet

Havne i kommunen

Akzo Nobel Salts Havneanlæg
Telefon 96 68 78 88
https://www.akzonobel.com

Dania Havn
Telefon 97 11 30 00

Dania Havn – Dania A/S (Dania Værft)
Telefon

H. J. Hadsund Anløbsbro
Telefon

Hadsund Fiskeri- og Lystbådehavn
Telefon 40 43 41 96

Hadsund Havnefront
Telefon 40 43 41 96

Hadsund Lystbådehavn - Hadsund Sejlklub
Telefon

Hobro Både og Fiskerihavn
Telefon
https://www.hobro-baadogfiskerihavn.dk

Hobro Havn
Telefon 23 28 87 10
https://hobro-baadogfiskerihavn.dk/DK.aspx

Hobro Lystbådehavn - Hobro Sejlklub
Telefon 29 24 86 16
https://www.hobrosejlklub.dk

Høllet
- Høllets Bådelaug
Telefon
https://www.høllet.dk

Kongsdal Havn
Telefon 88 18 13 00

Kongsdal Lystbådehavn
Kongsdal Bådelaug
Telefon 88 18 13 00
https://www.kongsdal-baadelaug.dk

Mariager Lystbådehavn – Mariagerfjord Kommune
Telefon 97 11 36 41

Mariager Lystbådehavn – Mariager Sejlklub
Telefon

Stinesminde Havn
Telefon

Vive Havn
Vive Bådelaug
Telefon 98 57 17 69 til formand Tage Overby
Telefon 24 98 85 83 til formand Tage Overby
https://www.vive-havn.dk/

Øster Hurup Havn (Fiskeri- og Lystbådehavn)
Telefon 98 58 87 99
Telefon 51 29 19 01
https://www.oe-huruphavn.dk/

Involverede myndigheder

Middelfart Kommune
Telefon 72 10 70 80 til indsatsleder
https://www.middelfart.dk

Fyns Politi
Telefon 112/114
Telefon 66 14 14 48
https://www.politi.dk/Fyn

Beredskabsstyrelsen Sydjylland
Telefon 73 52 74 00

https://www.brs.dk/da/om-os/organisation/beredskabscentre/beredskabsstyrelsen-sydjylland/

Værnsfælles Forsvars Kommando
Joint Operations Centre, Maritime Assistance Service (Tidligere en del af SOK)
Telefon omstilling 89433099
Telefon direkte 72 85 03 71
Telefax 72 85 03 84
E-mail adresse Obfuscated EmailWeb: Forsvaret.dk

Værnsfælles Forsvars Kommando
Marinestaben, Havmiljø sektion
Telefon Omstilling VFK 72 84 00 00
Telefon 72 81 20 73
E-mail adresse: Obfuscated EmailWeb: Forsvaret.dk

Værnsfælles Forsvars Kommando
Marinestaben, Havmiljø sektion
Der kan bestilles olieprøvekasser hos:
Dennis Rigel
Telefon 72 85 03 11
E-mail adresse: Obfuscated Email


forbindelse med eventuel aflivning af fugle:


Naturstyrelsen – Fyn
Telefon 72 54 30 00
Telefon 72 54 35 39
Telefon 21 49 00 23

Telefon uden for normal arbejdstid:

Telefon 21 49 00 23

https://naturstyrelsen.dk/lokale-enheder/fyn

I forbindelse med eventuel a nmeldelse af olie- og kemikalieforurening på kommunens kyster med henblik på refusion af kommunens udgifter i forbindelse med strandrensning / strandsanering:

Miljøstyrelsen
Telefon 72 54 40 00
Telefon 72 54 44 46 til Bente Sørensen
E-mail Obfuscated Email
E-mail Obfuscated Email
https://www.mst.dk for yderligere information

I forbindelse med opbevaring og analyse af olieprøver hos DMU:

Århus Universitet (Tidligere Danmarks Miljøundersøgelser - DMU)
DCE - Nationalt Center for Mijø og Energi
Korrespondance, spørgsmål med videre skal foregå via mail-adressen: 
Obfuscated Email
Alternativt kan følgende personer kontaktes via telefon:
Telefon 87 15 85 81 – Pia Lassen, sektionsleder
Telefon 87 15 85 52 – Kai Bester, forsker
Telefon 87 15 87 22 – Charlotte Dahl Schiødt, laborant
https://dce.au.dk
https://www.mst.dk for yderligere information

Olieprøver kan sendes til opbevaring hos Danmarks Miljøundersøgelser (DMU). Dette skal ske til adressen:
Århus Universitet
Danmarks Miljøundersøgelser
Afdeling: MIMI
Frederiksborgvej 399
4000 Roskilde
Mærket "Olieprøver".
Adressen er gældende både ved opbevaring og analyse af prøver.


Ansvarlig for udarbejdelse af beredskabsplan
Middelfart Kommune

Øvrigt samarbejde omkring beredskab og udarbejdelse af beredskabsplaner
Der er intet samarbejde med øvrige kommuner omkring beredskabet

Havne i Kommune

Kongebro Lystbådehavn (Kongebrohavnen)
Telefon 88 88 49 11

Middelfart Gammelhavn
Telefon 88 88 49 11

Middelfart Havn (ADP)
Telefon 79 21 50 00

Middelfart Marina
Telefon 79 21 50 00

Strib Bådehavn
Telefon

Svinø Broer ved Ellebæk Vig - Svinø Bådelaug
Telefon

Tel-ka Marina A/S
Telefon

Varbjerg Havn
Telefon

Involverede myndigheder

Morsø Kommune
Telefon 99 70 67 66 til indsatsleder
https://www.mors.dk

Midt- og Vestjyllands Politi
Telefon 112/114
Telefon 96 10 14 48
http://www.politi.dk/Midtvestjylland

Beredskabsstyrelsen Nordjylland
Telefon 96 17 72 00
Telefon 97 92 37 22 til alarm
Web: Beredskabsstyrelsen Nordjylland

Værnsfælles Forsvars Kommando
Joint Operations Centre, Maritime Assistance Service (Tidligere en del af SOK)
Telefon omstilling 89433099
Telefon direkte 72 85 03 71
Telefax 72 85 03 84
E-mail adresse Obfuscated EmailWeb: Forsvaret.dk

Værnsfælles Forsvars Kommando
Marinestaben, Havmiljø sektion
Telefon Omstilling VFK 72 84 00 00
Telefon 72 81 20 73
E-mail adresse: Obfuscated EmailWeb: Forsvaret.dk

Værnsfælles Forsvars Kommando
Marinestaben, Havmiljø sektion
Der kan bestilles olieprøvekasser hos:
Dennis Rigel
Telefon 72 85 03 11
E-mail adresse: Obfuscated Email


I forbindelse med eventuel aflivning af fugle:


Naturstyrelsen – Thy
Telefon 72 54 30 00
Telefon uden for normal arbejdstid:
Telefon 22 22 16 71

http://naturstyrelsen.dk/lokale-enheder/thy

I forbindelse med eventuel a nmeldelse af olie- og kemikalieforurening på kommunens kyster med henblik på refusion af kommunens udgifter i forbindelse med strandrensning / strandsanering:

Miljøstyrelsen
Telefon 72 54 40 00
Telefon 72 54 44 46 til Bente Sørensen
E-mail Obfuscated Email
E-mail Obfuscated Email
http://www.mst.dk for yderligere information

I forbindelse med opbevaring og analyse af olieprøver hos DMU:

Århus Universitet (Tidligere Danmarks Miljøundersøgelser - DMU)
DCE - Nationalt Center for Mijø og Energi
Korrespondance, spørgsmål med videre skal foregå via mail-adressen: 
Obfuscated Email
Alternativt kan følgende personer kontaktes via telefon:
Telefon 87 15 85 81 – Pia Lassen, sektionsleder
Telefon 87 15 85 52 – Kai Bester, forsker
Telefon 87 15 87 22 – Charlotte Dahl Schiødt, laborant
http://dce.au.dk
http://www.mst.dk for yderligere information

Olieprøver kan sendes til opbevaring hos Danmarks Miljøundersøgelser (DMU). Dette skal ske til adressen:
Århus Universitet
Danmarks Miljøundersøgelser
Afdeling: MIMI
Frederiksborgvej 399
4000 Roskilde
Mærket "Olieprøver".
Adressen er gældende både ved opbevaring og analyse af prøver.


Ansvarlig for udarbejdelse af beredskabsplan
Morsø Kommune

Øvrigt samarbejde omkring beredskab og udarbejdelse af beredskabsplaner
Der er intet samarbejde med øvrige kommuner omkring beredskabet

Havne i Kommunen

Ejerslev Havn
Telefon

Feggesund Færgeleje (Mors-Thy Færgefart)
Telefon

Nykøbing Mors Havn
Telefon 97 72 00 40

Nykøbing Mors Lystbådehavn (del af Nykøbing Mors Havn) - Morsø Sejlklub og Marina
Telefon 24 23 66 54

Næssund Færgeleje (Mors-Thy Færgefart)
Telefon

Sillerslev Havn
Telefon 97 72 00 49

Sundby Mors Havn (Øst Vildsund Havn)
Telefon

Thissing Havn (Lystbådehavn)
Telefon

Ørodde Havn
Telefon 99 70 70 00

Involverede myndigheder

Norddjurs Kommune
Telefon 89 59 40 00 til beredskabet, herunder vagttelefon til indsatsleder
https://www.norddjurs.dk

Østjyllands Politi
Telefon 112/114
Telefon 87 31 14 48
https://www.politi.dk/Oestjylland

Beredskabsstyrelsen Midtjylland
Telefon 96 26 76 00
https://www.brs.dk/da/om-os/organisation/beredskabscentre/beredskabsstyrelsen-midtjylland/

Værnsfælles Forsvars Kommando
Joint Operations Centre, Maritime Assistance Service (Tidligere en del af SOK)
Telefon omstilling 89433099
Telefon direkte 72 85 03 71
Telefax 72 85 03 84
E-mail adresse Obfuscated EmailWeb: Forsvaret.dk

Værnsfælles Forsvars Kommando
Marinestaben, Havmiljø sektion
Telefon Omstilling VFK 72 84 00 00
Telefon 72 81 20 73
E-mail adresse: Obfuscated EmailWeb: Forsvaret.dk

Værnsfælles Forsvars Kommando
Marinestaben, Havmiljø sektion
Der kan bestilles olieprøvekasser hos:
Dennis Rigel
Telefon 72 85 03 11
E-mail adresse: Obfuscated Email


I forbindelse med eventuel aflivning af fugle:


Naturstyrelsen – Kronjylland
Telefon 72 54 30 00
Telefon 72 54 39 28
Telefon uden for normal arbejdstid:
Telefon 72 54 39 16
https://naturstyrelsen.dk/lokale-enheder/kronjylland

I forbindelse med eventuel a nmeldelse af olie- og kemikalieforurening på kommunens kyster med henblik på refusion af kommunens udgifter i forbindelse med strandrensning / strandsanering:


Miljøstyrelsen
Telefon 72 54 40 00
Telefon 72 54 44 46 til Bente Sørensen
E-mail Obfuscated Email
E-mail Obfuscated Email
https://www.mst.dk for yderligere information

I forbindelse med opbevaring og analyse af olieprøver hos DMU:

Århus Universitet (Tidligere Danmarks Miljøundersøgelser - DMU)
DCE - Nationalt Center for Mijø og Energi
Korrespondance, spørgsmål med videre skal foregå via mail-adressen: 
Obfuscated Email
Alternativt kan følgende personer kontaktes via telefon:
Telefon 87 15 85 81 – Pia Lassen, sektionsleder
Telefon 87 15 85 52 – Kai Bester, forsker
Telefon 87 15 87 22 – Charlotte Dahl Schiødt, laborant
https://dce.au.dk
https://www.mst.dk for yderligere information

Olieprøver kan sendes til opbevaring hos Danmarks Miljøundersøgelser (DMU). Dette skal ske til adressen:
Århus Universitet
Danmarks Miljøundersøgelser
Afdeling: MIMI
Frederiksborgvej 399
4000 Roskilde
Mærket "Olieprøver".
Adressen er gældende både ved opbevaring og analyse af prøver.


Ansvarlig for udarbejdelse af beredskabsplan
Norddjurs Kommune

Øvrigt samarbejde omkring beredskab og udarbejdelse af beredskabsplaner
Der er igangsat et samarbejde omkring beredskabet mellem Norddjurs, Odder, Randers, Samsø, Syddjurs og Århus kommuner

Havne i Kommune

Anholt Havn
Telefon 86 31 90 08
Telefon 87 58 76 00 til vagt
https://www.anholthavn.dk/

Bønnerup Havn (Bønnerup Fiskerihavn)
Telefon 86 38 61 33

Bønnerup Lystbådehavn
Telefon 21 45 64 23
https://www.boennerup.dk

Grenaa Havn
Telefon 87 58 76 00
https://www.port-of-grenaa.com

Grenaa Lystbådehavn
Telefon 86 32 72 55
https://www.grenaamarina.dk

Udbyhøj Fiskerihavn - Udbyhøj Fiskerne
Telefon

Involverede myndigheder

Nordfyns Kommune
Telefon 20 63 08 91 til indsatsleder
https://www.nordfynskommune.dk

Fyns Politi
Telefon 112/114
Telefon 66 14 14 48
https://www.politi.dk/Fyn

Beredskabsstyrelsen Sydjylland
Telefon 73 52 74 00
https://www.brs.dk/da/om-os/organisation/beredskabscentre/beredskabsstyrelsen-sydjylland/

Værnsfælles Forsvars Kommando
Joint Operations Centre, Maritime Assistance Service (Tidligere en del af SOK)
Telefon omstilling 89433099
Telefon direkte 72 85 03 71
Telefax 72 85 03 84
E-mail adresse Obfuscated EmailWeb: Forsvaret.dk

Værnsfælles Forsvars Kommando
Marinestaben, Havmiljø sektion
Telefon Omstilling VFK 72 84 00 00
Telefon 72 81 20 73
E-mail adresse: Obfuscated EmailWeb: Forsvaret.dk

Værnsfælles Forsvars Kommando
Marinestaben, Havmiljø sektion
Der kan bestilles olieprøvekasser hos:
Dennis Rigel
Telefon 72 85 03 11
E-mail adresse: Obfuscated Email


I forbindelse med eventuel aflivning af fugle:

Naturstyrelsen – Fyn
Telefon 72 54 30 00
Telefon 72 54 35 39
Telefon 21 49 00 23

Telefon uden for normal arbejdstid:

Telefon 21 49 00 23

https://naturstyrelsen.dk/lokale-enheder/fyn

I forbindelse med eventuel a nmeldelse af olie- og kemikalieforurening på kommunens kyster med henblik på refusion af kommunens udgifter i forbindelse med strandrensning / strandsanering:

Miljøstyrelsen
Telefon 72 54 40 00
Telefon 72 54 44 46 til Bente Sørensen
E-mail Obfuscated Email
E-mail Obfuscated Email
https://www.mst.dk for yderligere information

I forbindelse med opbevaring og analyse af olieprøver hos DMU:

Århus Universitet (Tidligere Danmarks Miljøundersøgelser - DMU)
DCE - Nationalt Center for Mijø og Energi
Korrespondance, spørgsmål med videre skal foregå via mail-adressen: 
Obfuscated Email
Alternativt kan følgende personer kontaktes via telefon:
Telefon 87 15 85 81 – Pia Lassen, sektionsleder
Telefon 87 15 85 52 – Kai Bester, forsker
Telefon 87 15 87 22 – Charlotte Dahl Schiødt, laborant
https://dce.au.dk
https://www.mst.dk for yderligere information

Olieprøver kan sendes til opbevaring hos Danmarks Miljøundersøgelser (DMU). Dette skal ske til adressen:
Århus Universitet
Danmarks Miljøundersøgelser
Afdeling: MIMI
Frederiksborgvej 399
4000 Roskilde
Mærket "Olieprøver".
Adressen er gældende både ved opbevaring og analyse af prøver.


Ansvarlig for udarbejdelse af beredskabsplan
Nordfyns Kommune

Øvrigt samarbejde omkring beredskab og udarbejdelse af beredskabsplaner
Der er intet samarbejde med øvrige kommuner omkring beredskabet

Havne i Kommune

Bogense Havn og Marina
Telefon 64 81 21 15

Klintebjerg Havn – Klintebjerg Bådelaug
Telefon 64 82 11 25

Otterup Lystbådehavn
Telefon 64 82 12 60

Involverede myndigheder

Nyborg Kommune
Telefon 112
https://www.nyborg.dk

Fyns Politi
Telefon 112/114
Telefon 66 14 14 48
https://www.politi.dk/Fyn

Beredskabsstyrelsen Sydjylland
Telefon 73 52 74 00

https://www.brs.dk/da/om-os/organisation/beredskabscentre/beredskabsstyrelsen-sydjylland/

Værnsfælles Forsvars Kommando
Joint Operations Centre, Maritime Assistance Service (Tidligere en del af SOK)
Telefon omstilling 89433099
Telefon direkte 72 85 03 71
Telefax 72 85 03 84
E-mail adresse Obfuscated EmailWeb: Forsvaret.dk

Værnsfælles Forsvars Kommando
Marinestaben, Havmiljø sektion
Telefon Omstilling VFK 72 84 00 00
Telefon 72 81 20 73
E-mail adresse: Obfuscated EmailWeb: Forsvaret.dk

Værnsfælles Forsvars Kommando
Marinestaben, Havmiljø sektion
Der kan bestilles olieprøvekasser hos:
Dennis Rigel
Telefon 72 85 03 11
E-mail adresse: Obfuscated Email


I forbindelse med eventuel aflivning af fugle:

Naturstyrelsen – Fyn
Telefon 72 54 30 00
Telefon 72 54 35 39
Telefon 21 49 00 23

Telefon uden for normal arbejdstid:

Telefon 21 49 00 23

https://naturstyrelsen.dk/lokale-enheder/fyn

I forbindelse med eventuel a nmeldelse af olie- og kemikalieforurening på kommunens kyster med henblik på refusion af kommunens udgifter i forbindelse med strandrensning / strandsanering:

Miljøstyrelsen
Telefon 72 54 40 00
Telefon 72 54 44 46 til Bente Sørensen
E-mail Obfuscated Email
E-mail Obfuscated Email
https://www.mst.dk for yderligere information

I forbindelse med opbevaring og analyse af olieprøver hos DMU:

Århus Universitet (Tidligere Danmarks Miljøundersøgelser - DMU)
DCE - Nationalt Center for Mijø og Energi
Korrespondance, spørgsmål med videre skal foregå via mail-adressen: 
Obfuscated Email
Alternativt kan følgende personer kontaktes via telefon:
Telefon 87 15 85 81 – Pia Lassen, sektionsleder
Telefon 87 15 85 52 – Kai Bester, forsker
Telefon 87 15 87 22 – Charlotte Dahl Schiødt, laborant
https://dce.au.dk
https://www.mst.dk for yderligere information

Olieprøver kan sendes til opbevaring hos Danmarks Miljøundersøgelser (DMU). Dette skal ske til adressen:
Århus Universitet
Danmarks Miljøundersøgelser
Afdeling: MIMI
Frederiksborgvej 399
4000 Roskilde
Mærket "Olieprøver".
Adressen er gældende både ved opbevaring og analyse af prøver.


Ansvarlig for udarbejdelse af beredskabsplan
Nyborg Kommune

Øvrigt samarbejde omkring beredskab og udarbejdelse af beredskabsplaner
Der er intet samarbejde med øvrige kommuner omkring beredskabet

Havne i Kommune

Nyborg Havn – Lindholm Terminalen
Telefon 79 21 50 00

Nyborg Havn ADP A/S
Telefon 79 21 50 00

Nyborg Lystbådehavn, herunder
- lystbådehavn
- Fiskerihavn
- Jollehavn
- Vesthavnen
- Østerhavnen
- Kanalhavnen
Telefon 63 33 70 83
Telefon 20 46 05 66

Involverede myndigheder

Næstved Kommune
Telefon 55 72 08 05 til indsatsleder
Telefon 55 88 63 60 til indsatsleder
Telefon 112/114 til Miljøvagt
https://www.naestved.dk/

Sydsjællands- og Lolland-Falsters Politi
Telefon 112/114
Telefon 55 31 14 48
https://www.politi.dk/Sydsjaelland

Beredskabsstyrelsen Sjælland
Telefon 55 72 08 05

https://www.brs.dk/da/om-os/organisation/beredskabscentre/beredskabsstyrelsen-sjaelland/

Værnsfælles Forsvars Kommando
Joint Operations Centre, Maritime Assistance Service (Tidligere en del af SOK)
Telefon omstilling 89433099
Telefon direkte 72 85 03 71
Telefax 72 85 03 84
E-mail adresse Obfuscated EmailWeb: Forsvaret.dk

Værnsfælles Forsvars Kommando
Marinestaben, Havmiljø sektion
Telefon Omstilling VFK 72 84 00 00
Telefon 72 81 20 73
E-mail adresse: Obfuscated EmailWeb: Forsvaret.dk

Værnsfælles Forsvars Kommando
Marinestaben, Havmiljø sektion
Der kan bestilles olieprøvekasser hos:
Dennis Rigel
Telefon 72 85 03 11
E-mail adresse: Obfuscated Email


forbindelse med eventuel aflivning af fugle:


Naturstyrelsen – Storstrøm
Telefon 72 54 30 00
Telefon 22 49 65 77
Telefon uden for normal arbejdstid:
Telefon 72 54 32 17
Telefon 22 49 65 77
https://naturstyrelsen.dk/lokale-enheder/storstroem

I forbindelse med eventuel a nmeldelse af olie- og kemikalieforurening på kommunens kyster med henblik på refusion af kommunens udgifter i forbindelse med strandrensning / strandsanering:

Miljøstyrelsen
Telefon 72 54 40 00
Telefon 72 54 44 46 til Bente Sørensen
E-mail Obfuscated Email
E-mail Obfuscated Email
https://www.mst.dk for yderligere information

I forbindelse med opbevaring og analyse af olieprøver hos DMU:

Århus Universitet (Tidligere Danmarks Miljøundersøgelser - DMU)
DCE - Nationalt Center for Mijø og Energi
Korrespondance, spørgsmål med videre skal foregå via mail-adressen: 
Obfuscated Email
Alternativt kan følgende personer kontaktes via telefon:
Telefon 87 15 85 81 – Pia Lassen, sektionsleder
Telefon 87 15 85 52 – Kai Bester, forsker
Telefon 87 15 87 22 – Charlotte Dahl Schiødt, laborant
https://dce.au.dk
https://www.mst.dk for yderligere information

Olieprøver kan sendes til opbevaring hos Danmarks Miljøundersøgelser (DMU). Dette skal ske til adressen:
Århus Universitet
Danmarks Miljøundersøgelser
Afdeling: MIMI
Frederiksborgvej 399
4000 Roskilde
Mærket "Olieprøver".
Adressen er gældende både ved opbevaring og analyse af prøver.


Ansvarlig for udarbejdelse af beredskabsplan
Næstved Kommune

Øvrigt samarbejde omkring beredskab og udarbejdelse af beredskabsplaner
Der er intet samarbejde med øvrige kommuner omkring beredskabet

Havne i Kommune

Basnæs Havn
Telefon 55 70 01 01 (Gavnø Godskontor)

Christian Sørens Havn
Telefon

Jakobs Havn - Appenæs Bådelaug
Telefon

Jakobshavn - Jakobshavn Bådelaug
Telefon

Nolds Havn
Telefon

Næstved Sejlklub
- Karrebæksminde Inderhavn
- Karrebæksminde Yderhavn
- Næstved Kanalhavn
- Karrebæksminde Jollehavn
Telefon 55 44 20 45

Næstved Havn
Telefon 55 88 64 90

Suså Havn
Telefon

Søfronten Lystbådehavn
Telefon

Ydernæs Fritidshavn - Pouls Vig Bådelaug
Telefon

Involverede myndigheder

Odder Kommune
Telefon 40 68 05 29 til indsatsleder
https://www.oddernettet.dk

Østjyllands Politi
Telefon 112/114
Telefon 87 31 14 48
https://www.politi.dk/Oestjylland

Beredskabsstyrelsen
Telefon 86 76 76 76

Værnsfælles Forsvars Kommando
Joint Operations Centre, Maritime Assistance Service (Tidligere en del af SOK)
Telefon omstilling 89433099
Telefon direkte 72 85 03 71
Telefax 72 85 03 84
E-mail adresse Obfuscated EmailWeb: Forsvaret.dk

Værnsfælles Forsvars Kommando
Marinestaben, Havmiljø sektion
Telefon Omstilling VFK 72 84 00 00
Telefon 72 81 20 73
E-mail adresse: Obfuscated EmailWeb: Forsvaret.dk

Værnsfælles Forsvars Kommando
Marinestaben, Havmiljø sektion
Der kan bestilles olieprøvekasser hos:
Dennis Rigel
Telefon 72 85 03 11
E-mail adresse: Obfuscated Email


I forbindelse med eventuel aflivning af fugle:

Naturstyrelsen – Søhøjlandet
Telefon 72 54 30 00
Telefon uden for normal arbejdstid:
Telefon 40 46 38 34
Telefon 22 49 65 77
https://naturstyrelsen.dk/lokale-enheder/soehoejlandet

I forbindelse med eventuel a nmeldelse af olie- og kemikalieforurening på kommunens kyster med henblik på refusion af kommunens udgifter i forbindelse med strandrensning / strandsanering:

Miljøstyrelsen
Telefon 72 54 40 00
Telefon 72 54 44 46 til Bente Sørensen
E-mail Obfuscated Email
E-mail Obfuscated Email
https://www.mst.dk for yderligere information

I forbindelse med opbevaring og analyse af olieprøver hos DMU:

Århus Universitet (Tidligere Danmarks Miljøundersøgelser - DMU)
DCE - Nationalt Center for Mijø og Energi
Korrespondance, spørgsmål med videre skal foregå via mail-adressen: 
Obfuscated Email
Alternativt kan følgende personer kontaktes via telefon:
Telefon 87 15 85 81 – Pia Lassen, sektionsleder
Telefon 87 15 85 52 – Kai Bester, forsker
Telefon 87 15 87 22 – Charlotte Dahl Schiødt, laborant
https://dce.au.dk
https://www.mst.dk for yderligere information

Olieprøver kan sendes til opbevaring hos Danmarks Miljøundersøgelser (DMU). Dette skal ske til adressen:
Århus Universitet
Danmarks Miljøundersøgelser
Afdeling: MIMI
Frederiksborgvej 399
4000 Roskilde
Mærket "Olieprøver".
Adressen er gældende både ved opbevaring og analyse af prøver.


Ansvarlig for udarbejdelse af beredskabsplan
Odder Kommune

Øvrigt samarbejde omkring beredskab og udarbejdelse af beredskabsplaner
Der er igangsat et samarbejde omkring beredskabet mellem Norddjurs, Odder, Randers, Samsø, Syddjurs og Århus kommuner

Havne i Kommune

Hou Færgehavn - Færgen
Telefon 86 55 61 19

Hou Lystbådehavn – Hou Bådelaug
Telefon 98 25 33 14
Mobil 23 82 17 55
https://www.houhavn.dk

Norsminde Lystbådehavn
- Fonden Norsmindes Lystbådehavn

Telefon 89 40 20 00
https://www.norsmindehavn.dk

Tunø Havn
Telefon 86 55 30 92

Involverede myndigheder

Odense Kommune
Telefon 65 51 18 00 til indsatsleder
https://www.odense.dk

Fyns Politi
Telefon 112/114
Telefon 66 14 14 48
https://www.politi.dk/Fyn

Beredskabsstyrelsen Sydjylland
Telefon 73 52 74 00

https://www.brs.dk/da/om-os/organisation/beredskabscentre/beredskabsstyrelsen-sydjylland/

Værnsfælles Forsvars Kommando
Joint Operations Centre, Maritime Assistance Service (Tidligere en del af SOK)
Telefon omstilling 89433099
Telefon direkte 72 85 03 71
Telefax 72 85 03 84
E-mail adresse Obfuscated EmailWeb: Forsvaret.dk

Værnsfælles Forsvars Kommando
Marinestaben, Havmiljø sektion
Telefon Omstilling VFK 72 84 00 00
Telefon 72 81 20 73
E-mail adresse: Obfuscated EmailWeb: Forsvaret.dk

Værnsfælles Forsvars Kommando
Marinestaben, Havmiljø sektion
Der kan bestilles olieprøvekasser hos:
Dennis Rigel
Telefon 72 85 03 11
E-mail adresse: Obfuscated Email


I forbindelse med eventuel aflivning af fugle:

Naturstyrelsen – Fyn
Telefon 72 54 30 00
Telefon 72 54 35 39
Telefon 21 49 00 23

Telefon uden for normal arbejdstid:

Telefon 21 49 00 23

https://naturstyrelsen.dk/lokale-enheder/fyn

I forbindelse med eventuel a nmeldelse af olie- og kemikalieforurening på kommunens kyster med henblik på refusion af kommunens udgifter i forbindelse med strandrensning / strandsanering:

Miljøstyrelsen
Telefon 72 54 40 00
Telefon 72 54 44 46 til Bente Sørensen
E-mail Obfuscated Email
E-mail Obfuscated Email
https://www.mst.dk for yderligere information

I forbindelse med opbevaring og analyse af olieprøver hos DMU:

Århus Universitet (Tidligere Danmarks Miljøundersøgelser - DMU)
DCE - Nationalt Center for Mijø og Energi
Korrespondance, spørgsmål med videre skal foregå via mail-adressen: 
Obfuscated Email
Alternativt kan følgende personer kontaktes via telefon:
Telefon 87 15 85 81 – Pia Lassen, sektionsleder
Telefon 87 15 85 52 – Kai Bester, forsker
Telefon 87 15 87 22 – Charlotte Dahl Schiødt, laborant
https://dce.au.dk
https://www.mst.dk for yderligere information

Olieprøver kan sendes til opbevaring hos Danmarks Miljøundersøgelser (DMU). Dette skal ske til adressen:
Århus Universitet
Danmarks Miljøundersøgelser
Afdeling: MIMI
Frederiksborgvej 399
4000 Roskilde
Mærket "Olieprøver".
Adressen er gældende både ved opbevaring og analyse af prøver.


Ansvarlig for udarbejdelse af beredskabsplan
Odense Kommune

Øvrigt samarbejde omkring beredskab og udarbejdelse af beredskabsplaner
Der er intet samarbejde med øvrige kommuner omkring beredskabet

Havne i Kommune

Korshavn Lystbådebro (Fyns Hoved) – Odense Sejlklub
Telefon

Lindø Industriparks Havn
Telefon

Odense Havn
Telefon 72 28 20 00
Telefon 72 28 20 10 Vagthavende

Odense Motorbådsklub
Telefon 66 17 88 34

Sejl- og Motorbådsklubben FREM
Telefon

Lystbådehavnen Stige Ø
Telefon 65 90 41 23
- Odense Sejlklub
- Sejlklubben Fjorden
- Odense Yachtklub

Involverede myndigheder

Odsherred Kommune
Telefon 59 66 69 99 til indsatsleder
https://www.odsherred.dk/

Midt- og Vestsjællands Politi
Telefon 112/114
Telefon 46 35 14 48
http://www.politi.dk/Midtvestsjaelland

Beredskabsstyrelsen Sjælland
Telefon 55 75 37 00

https://www.brs.dk/da/om-os/organisation/beredskabscentre/beredskabsstyrelsen-sjaelland/

Værnsfælles Forsvars Kommando
Joint Operations Centre, Maritime Assistance Service (Tidligere en del af SOK)
Telefon omstilling 89433099
Telefon direkte 72 85 03 71
Telefax 72 85 03 84
E-mail adresse Obfuscated EmailWeb: Forsvaret.dk

Værnsfælles Forsvars Kommando
Marinestaben, Havmiljø sektion
Telefon Omstilling VFK 72 84 00 00
Telefon 72 81 20 73
E-mail adresse: Obfuscated EmailWeb: Forsvaret.dk

Værnsfælles Forsvars Kommando
Marinestaben, Havmiljø sektion
Der kan bestilles olieprøvekasser hos:
Dennis Rigel
Telefon 72 85 03 11
E-mail adresse: Obfuscated Email


I forbindelse med eventuel aflivning af fugle


Naturstyrelsen – Midtsjælland
Telefon 72 54 32 72
Telefon uden for normal arbejdstid:
Telefon 22 61 77 61
https://naturstyrelsen.dk/lokale-enheder/midtsjaelland/
I forbindelse med eventuel anmeldelse af olie- og kemikalieforurening på kommunens kyster med henblik på refusion af kommunens udgifter i forbindelse med strandrensning / strandsanering:

Miljøstyrelsen
Telefon 72 54 40 00
Telefon 72 54 44 46 til Bente Sørensen
E-mail Obfuscated Email
E-mail Obfuscated Email
http://www.mst.dk for yderligere information

I forbindelse med opbevaring og analyse af olieprøver hos DMU:

Århus Universitet (Tidligere Danmarks Miljøundersøgelser - DMU)
DCE - Nationalt Center for Mijø og Energi
Korrespondance, spørgsmål med videre skal foregå via mail-adressen: Obfuscated Email
Alternativt kan følgende personer kontaktes via telefon:
Telefon 87 15 85 81 – Pia Lassen, sektionsleder
Telefon 87 15 85 52 – Kai Bester, forsker
Telefon 87 15 87 22 – Charlotte Dahl Schiødt, laborant
http://dce.au.dk
http://www.mst.dk for yderligere information

Olieprøver kan sendes til opbevaring hos Danmarks Miljøundersøgelser (DMU). Dette skal ske til adressen:
Århus Universitet
Danmarks Miljøundersøgelser
Afdeling: MIMI
Frederiksborgvej 399
4000 Roskilde
Mærket "Olieprøver".
Adressen er gældende både ved opbevaring og analyse af prøver.


Ansvarlig for udarbejdelse af beredskabsplan
Odsherred Kommune

Øvrigt samarbejde omkring beredskab og udarbejdelse af beredskabsplaner
Der er intet samarbejde med øvrige kommuner omkring beredskabet

Havne i Kommune

Nykøbing Sjælland Havn (Nykøbing-Rørvig Havne)
Telefon 59 91 00 77
Telefon 21 78 93 76

Odden Færgehavn
Telefon 89 52 52 00

Odden Lystbåde og Fiskerihavn (Nykøbing-Rørvig Havne)
Telefon 59 32 63 23
Telefon 51 35 74 04

Rørvig Havn (Nykøbing-Rørvig Havne)
Telefon 59 91 93 36

 

Involverede myndigheder

Randers Kommune
Telefon 20 18 71 12 til indsatsleder
https://www.randers.dk

Østjyllands Politi
Telefon 112/114
Telefon 87 31 14 48
https://www.politi.dk/Oestjylland

Beredskabsstyrelsen Midtjylland
Telefon 96 26 76 00

https://www.brs.dk/da/om-os/organisation/beredskabscentre/beredskabsstyrelsen-midtjylland/

Værnsfælles Forsvars Kommando
Joint Operations Centre, Maritime Assistance Service (Tidligere en del af SOK)
Telefon omstilling 89433099
Telefon direkte 72 85 03 71
Telefax 72 85 03 84
E-mail adresse Obfuscated EmailWeb: Forsvaret.dk

Værnsfælles Forsvars Kommando
Marinestaben, Havmiljø sektion
Telefon Omstilling VFK 72 84 00 00
Telefon 72 81 20 73
E-mail adresse: Obfuscated EmailWeb: Forsvaret.dk

Værnsfælles Forsvars Kommando
Marinestaben, Havmiljø sektion
Der kan bestilles olieprøvekasser hos:
Dennis Rigel
Telefon 72 85 03 11
E-mail adresse: Obfuscated Email


I forbindelse med eventuel aflivning af fugle:


Naturstyrelsen – Kronjylland
Telefon 72 54 30 00
Telefon 72 54 39 28
Telefon uden for normal arbejdstid:
Telefon 72 54 39 16
https://naturstyrelsen.dk/lokale-enheder/kronjylland

I forbindelse med eventuel a nmeldelse af olie- og kemikalieforurening på kommunens kyster med henblik på refusion af kommunens udgifter i forbindelse med strandrensning / strandsanering:


Miljøstyrelsen
Telefon 72 54 40 00
Telefon 72 54 44 46 til Bente Sørensen
E-mail Obfuscated Email
E-mail Obfuscated Email
https://www.mst.dk for yderligere information

I forbindelse med opbevaring og analyse af olieprøver hos DMU:

Århus Universitet (Tidligere Danmarks Miljøundersøgelser - DMU)
DCE - Nationalt Center for Mijø og Energi
Korrespondance, spørgsmål med videre skal foregå via mail-adressen: Obfuscated Email
Alternativt kan følgende personer kontaktes via telefon:
Telefon 87 15 85 81 – Pia Lassen, sektionsleder
Telefon 87 15 85 52 – Kai Bester, forsker
Telefon 87 15 87 22 – Charlotte Dahl Schiødt, laborant
https://dce.au.dk
https://www.mst.dk for yderligere information

Olieprøver kan sendes til opbevaring hos Danmarks Miljøundersøgelser (DMU). Dette skal ske til adressen:
Århus Universitet
Danmarks Miljøundersøgelser
Afdeling: MIMI
Frederiksborgvej 399
4000 Roskilde
Mærket "Olieprøver".
Adressen er gældende både ved opbevaring og analyse af prøver.


Ansvarlig for udarbejdelse af beredskabsplan
Randers Kommune

Øvrigt samarbejde omkring beredskab og udarbejdelse af beredskabsplaner
Der er igangsat et samarbejde omkring beredskabet mellem Norddjurs, Odder, Randers, Samsø, Syddjurs og Århus kommuner

Havne i Kommune

Mellerup Lystbådehavn
Telefon

Randers Havn
Telefon 86 42 10 57
https://www.randershavn.dk

Randers Havn - Dronningborg Lystbådehavn (Dronningborg Baadelaug)
Telefon

Randers Havn - Motorbådsklubben af 1943
Telefon 86 43 99 49
https://www.motorbaadsklubbenaf1943.dk

Randers Havn - Randers Fiskeriforening
Telefon

Randers Havn - Randers Roklub
Telefon

Randers Havn - Randers Sejlklub
Telefon

Randers Havn - Randers Motorbådsklub
Telefon

Randers Havn - Randers Træbådelaug
Telefon

Randers Havn - Sejl- og Motorbådsklubben Fjorden

Udbyhøj Nord Lystbådehavn - Randers Kommune og Foreningen Udbyhøj Havn
Telefon 86 47 20 10
https://www.udbyhoejhavn.dk

Uggelhuse Sejlklub
Telefon

Involverede myndigheder

Ringkøbing-Skjern Kommune
Telefon 30 97 66 09 til indsatsleder
Telefon 51 20 06 90 til indsatsleder
https://www.rksk.dk

Midt- og Vestjyllands Politi
Telefon 112/114
Telefon 96 10 14 48
https://politi.dk/midt-og-vestjyllands-politi

Beredskabsstyrelsen Midtjylland
Telefon 96 26 76 00

https://www.brs.dk/da/om-os/organisation/beredskabscentre/beredskabsstyrelsen-midtjylland/

Værnsfælles Forsvars Kommando
Joint Operations Centre, Maritime Assistance Service (Tidligere en del af SOK)
Telefon omstilling 89433099
Telefon direkte 72 85 03 71
Telefax 72 85 03 84
E-mail adresse Obfuscated EmailWeb: Forsvaret.dk

Værnsfælles Forsvars Kommando
Marinestaben, Havmiljø sektion
Telefon Omstilling VFK 72 84 00 00
Telefon 72 81 20 73
E-mail adresse: Obfuscated EmailWeb: Forsvaret.dk

Værnsfælles Forsvars Kommando
Marinestaben, Havmiljø sektion
Der kan bestilles olieprøvekasser hos:
Dennis Rigel
Telefon 72 85 03 11
E-mail adresse: Obfuscated Email


I forbindelse med eventuel aflivning af fugle:

Naturstyrelsen – Vestjylland (Nordlig del af kommunen)
Telefon 72 54 30 00
Telefon 72 54 36 63
Telefon 20 31 11 80
Telefon uden for normal arbejdstid:
Telefon 23 20 88 58
https://naturstyrelsen.dk/lokale-enheder/vestjylland

Naturstyrelsen – Blåvandshuk (Sydlig del af kommune)
Telefon 72 54 30 00
Telefon uden for normal arbejdstid:
Telefon 21 41 86 06
https://naturstyrelsen.dk/lokale-enheder/blaavandshuk

I forbindelse med eventuel anmeldelse af olie- og kemikalieforurening på kommunens kyster med henblik på refusion af kommunens udgifter i forbindelse med strandrensning / strandsanering:

Miljøstyrelsen
Telefon 72 54 40 00
Telefon 72 54 44 46 til Bente Sørensen
E-mail Obfuscated Email
E-mail Obfuscated Email
https://www.mst.dk for yderligere information

I forbindelse med opbevaring og analyse af olieprøver hos DMU:

Århus Universitet (Tidligere Danmarks Miljøundersøgelser - DMU)
DCE - Nationalt Center for Mijø og Energi
Korrespondance, spørgsmål med videre skal foregå via mail-adressen: Obfuscated Email
Alternativt kan følgende personer kontaktes via telefon:
Telefon 87 15 85 81 – Pia Lassen, sektionsleder
Telefon 87 15 85 52 – Kai Bester, forsker
Telefon 87 15 87 22 – Charlotte Dahl Schiødt, laborant
https://dce.au.dk
https://www.mst.dk for yderligere information

Olieprøver kan sendes til opbevaring hos Danmarks Miljøundersøgelser (DMU). Dette skal ske til adressen:
Århus Universitet
Danmarks Miljøundersøgelser
Afdeling: MIMI
Frederiksborgvej 399
4000 Roskilde
Mærket "Olieprøver".
Adressen er gældende både ved opbevaring og analyse af prøver.


Ansvarlig for udarbejdelse af beredskabsplan
Ringkøbing-Skjern Kommune

Øvrigt samarbejde omkring beredskab og udarbejdelse af beredskabsplaner
Der er intet samarbejde med øvrige kommuner omkring beredskabet

Havne i Kommune

Bork Havn
Telefon 23 25 68 95
https://www.rksk.dk/borger/kultur-og-fritid/friluftsliv/havne/bork-havn

Hemmet Gl. Havn
Telefon 97 37 52 22

Hemmet Ny Havn
Telefon 97 37 52 80/40 44 21 41

Hvide Sande Havn
Telefon 97 31 16 33

Hvide Sande Lystbådehavn
Telefon

Nr. Lyngvig Havn
Telefon 97 31 14 50
Telefon 40 44 69 60

Ringkøbing Havn
Telefon

Skaven Havn
Telefon

Stauning Fiskeri- og Lystbådehavn
Telefon

Involverede myndigheder

Roskilde Kommune
Telefon 46 31 39 00 til indsatsleder / Roskilde Brandvæsen
http://www.roskilde.dk

Midt- og Vestsjællands Politi
Telefon 112/114
Telefon 46 35 14 48
http://www.politi.dk/Midtvestsjaelland

Beredskabsstyrelsen Sjælland
Telefon 55 75 37 00
https://www.brs.dk/da/om-os/organisation/beredskabscentre/beredskabsstyrelsen-sjaelland/

Værnsfælles Forsvars Kommando
Joint Operations Centre, Maritime Assistance Service (Tidligere en del af SOK)
Telefon omstilling 89433099
Telefon direkte 72 85 03 71
Telefax 72 85 03 84
E-mail adresse Obfuscated EmailWeb: Forsvaret.dk

Værnsfælles Forsvars Kommando
Marinestaben, Havmiljø sektion
Telefon Omstilling VFK 72 84 00 00
Telefon 72 81 20 73
E-mail adresse: Obfuscated EmailWeb: Forsvaret.dk

Værnsfælles Forsvars Kommando
Marinestaben, Havmiljø sektion
Der kan bestilles olieprøvekasser hos:
Dennis Rigel
Telefon 72 85 03 11
E-mail adresse: Obfuscated Email


I forbindelse med eventuel aflivning af fugle:


Naturstyrelsen – Midtsjælland
Telefon 72 54 32 72
Telefon uden for normal arbejdstid:
Telefon 22 61 77 61

http://naturstyrelsen.dk/lokale-enheder/midtsjaelland

I forbindelse med eventuel anmeldelse af olie- og kemikalieforurening på kommunens kyster med henblik på refusion af kommunens udgifter i forbindelse med strandrensning / strandsanering:

Miljøstyrelsen
Telefon 72 54 40 00
Telefon 72 54 44 46 til Bente Sørensen
E-mail Obfuscated Email
E-mail Obfuscated Email
http://www.mst.dk/ for yderligere information

I forbindelse med opbevaring og analyse af olieprøver hos DMU:

Århus Universitet (Tidligere Danmarks Miljøundersøgelser - DMU)
DCE - Nationalt Center for Mijø og Energi
Korrespondance, spørgsmål med videre skal foregå via mail-adressen: Obfuscated Email
Alternativt kan følgende personer kontaktes via telefon:
Telefon 87 15 85 81 – Pia Lassen, sektionsleder
Telefon 87 15 85 52 – Kai Bester, forsker
Telefon 87 15 87 22 – Charlotte Dahl Schiødt, laborant
http://dce.au.dk
http://www.mst.dk for yderligere information

Olieprøver kan sendes til opbevaring hos Danmarks Miljøundersøgelser (DMU). Dette skal ske til adressen:
Århus Universitet
Danmarks Miljøundersøgelser
Afdeling: MIMI
Frederiksborgvej 399
4000 Roskilde
Mærket "Olieprøver".
Adressen er gældende både ved opbevaring og analyse af prøver.


Ansvarlig for udarbejdelse af beredskabsplan
Roskilde Kommune

Øvrigt samarbejde omkring beredskab og udarbejdelse af beredskabsplaner
Der er intet samarbejde med øvrige kommuner omkring beredskabet

Havne i Kommune

Jyllinge Fiskerihavn
Telefon 46 73 32 31
Telefon 27 12 22 31

Jyllinge Lystbådehavn
Telefon 46 78 93 48

Jyllinge Nordhavn (Danmarine Lystbådehavn)
Telefon 28 12 20 66

Roskilde Havn - Kællingehavens Brolaug
Telefon 22 61 59 05

Roskilde Havn - Roskilde Havneselskab
Telefon 46 35 10 00
Telefon 30 47 49 20

Roskilde Havn - Roskilde Kommune
Telefon 46 35 10 00
Telefon 30 47 49 20

Roskilde Havn - Roskilde Sejlklub
Telefon 46 36 02 45
Telefon 26 37 36 79 90

Roskilde Havn - Vikingeskibsmuseet
Telefon 46 30 02 00
Telefon 26 36 75 18

Veddelev Lystbådehavn
Telefon 46 75 66 75

Involverede myndigheder

Rudersdal Kommune
Telefon 45 80 35 35 til indsatsleder
Telefon 112
https://www.rudersdal.dk

Nordsjællands Politi
Telefon 112/114
Telefon 49 27 14 48
https://www.politi.dk/Nordsjaelland

Vagtcentralen
Telefon 45 80 33 55

Værnsfælles Forsvars Kommando
Joint Operations Centre, Maritime Assistance Service (Tidligere en del af SOK)
Telefon omstilling 89433099
Telefon direkte 72 85 03 71
Telefax 72 85 03 84
E-mail adresse Obfuscated EmailWeb: Forsvaret.dk

Værnsfælles Forsvars Kommando
Marinestaben, Havmiljø sektion
Telefon Omstilling VFK 72 84 00 00
Telefon 72 81 20 73
E-mail adresse: Obfuscated EmailWeb: Forsvaret.dk

Værnsfælles Forsvars Kommando
Marinestaben, Havmiljø sektion
Der kan bestilles olieprøvekasser hos:
Dennis Rigel
Telefon 72 85 03 11
E-mail adresse: Obfuscated Email


I forbindelse med eventuel aflivning af fugle:

Naturstyrelsen – Hovedstaden
Telefon 72 54 31 51
Telefon uden for normal arbejdstid:
Telefon 23 73 02 50

https://naturstyrelsen.dk/lokale-enheder/hovedstaden

I forbindelse med eventuel anmeldelse af olie- og kemikalieforurening på kommunens kyster med henblik på refusion af kommunens udgifter i forbindelse med strandrensning / strandsanering:

Miljøstyrelsen
Telefon 72 54 40 00
Telefon 72 54 44 46 til Bente Sørensen
E-mail Obfuscated Email
E-mail Obfuscated Email
https://www.mst.dk for yderligere information

I forbindelse med opbevaring og analyse af olieprøver hos DMU:

Århus Universitet (Tidligere Danmarks Miljøundersøgelser - DMU)
DCE - Nationalt Center for Mijø og Energi
Korrespondance, spørgsmål med skal foregå via mail-adressen: Obfuscated Email
Alternativt kan følgende personer kontaktes via telefon:
Telefon 87 15 85 81 – Pia Lassen, sektionsleder
Telefon 87 15 85 52 – Kai Bester, forsker
Telefon 87 15 87 22 – Charlotte Dahl Schiødt, laborant
https://dce.au.dk
https://www.mst.dk for yderligere information

Olieprøver kan sendes til opbevaring hos Danmarks Miljøundersøgelser (DMU). Dette skal ske til adressen:
Århus Universitet
Danmarks Miljøundersøgelser
Afdeling: MIMI
Frederiksborgvej 399
4000 Roskilde
Mærket "Olieprøver".
Adressen er gældende både ved opbevaring og analyse af prøver.


Ansvarlig for udarbejdelse af beredskabsplan
Rudersdal Kommune

Øvrigt samarbejde omkring beredskab og udarbejdelse af beredskabsplaner
Der er igangsat et samarbejde omkring beredskabet mellem Fredensborg, Helsingør, Hørsholm og Rudersdal kommuner

Havne i Kommune

Vedbæk Havn
Telefon 45 89 12 23

Involverede myndigheder

Samsø Kommune
Telefon 87 80 35 60 til vagthavende
Telefon 40 68 05 29 til vagthavende
http://www.samsoe.dk

Østjyllands Politi
Telefon 112/114
Telefon 87 13 14 48
http://www.politi.dk/Oestjylland

Vagtcentralen
Telefon 86 76 76 76
http://www.brs.dk/brsmj

Værnsfælles Forsvars Kommando
Joint Operations Centre, Maritime Assistance Service (Tidligere en del af SOK)
Telefon omstilling 89433099
Telefon direkte 72 85 03 71
Telefax 72 85 03 84
E-mail adresse Obfuscated EmailWeb: Forsvaret.dk

Værnsfælles Forsvars Kommando
Marinestaben, Havmiljø sektion
Telefon Omstilling VFK 72 84 00 00
Telefon 72 81 20 73
E-mail adresse: Obfuscated EmailWeb: Forsvaret.dk

Værnsfælles Forsvars Kommando
Marinestaben, Havmiljø sektion
Der kan bestilles olieprøvekasser hos:
Dennis Rigel
Telefon 72 85 03 11
E-mail adresse: Obfuscated Email


I forbindelse med eventuel aflivning af fugle:


Naturstyrelsen – Søhøjlandet
Telefon 72 54 30 00
Telefon uden for normal arbejdstid:
Telefon 40 46 38 34
Telefon 22 49 65 77
http://naturstyrelsen.dk/lokale-enheder/soehoejlandet

I forbindelse med eventuel a nmeldelse af olie- og kemikalieforurening på kommunens kyster med henblik på refusion af kommunens udgifter i forbindelse med strandrensning / strandsanering:

Miljøstyrelsen
Telefon 72 54 40 00
Telefon 72 54 44 46 til Bente Sørensen
E-mail Obfuscated Email
E-mail Obfuscated Email
http://www.mst.dk for yderligere information

I forbindelse med opbevaring og analyse af olieprøver hos DMU:

Århus Universitet (Tidligere Danmarks Miljøundersøgelser - DMU)
DCE - Nationalt Center for Mijø og Energi
Korrespondance, spørgsmål med videre skal foregå via mail-adressen: Obfuscated Email
Alternativt kan følgende personer kontaktes via telefon:
Telefon 87 15 85 81 – Pia Lassen, sektionsleder
Telefon 87 15 85 52 – Kai Bester, forsker
Telefon 87 15 87 22 – Charlotte Dahl Schiødt, laborant
http://dce.au.dk
http://www.mst.dk for yderligere information

Olieprøver kan sendes til opbevaring hos Danmarks Miljøundersøgelser (DMU). Dette skal ske til adressen:
Århus Universitet
Danmarks Miljøundersøgelser
Afdeling: MIMI
Frederiksborgvej 399
4000 Roskilde
Mærket "Olieprøver".
Adressen er gældende både ved opbevaring og analyse af prøver.


Ansvarlig for udarbejdelse af beredskabsplan
Samsø Kommune – Dispensation efter lov om kommunale forpligtende samarbejder

Øvrigt samarbejde omkring beredskab og udarbejdelse af beredskabsplaner
Der er igangsat et samarbejde omkring beredskabet mellem Norddjurs, Odder, Randers, Samsø, Syddjurs og Århus kommuner

Havne i Kommune

Ballen Havn (Samsø Kommunale Havne)
Telefon 86 59 12 03

Koldby Kås Havn
Telefon 86 59 10 11
Telefon 2011 66 78

Langør Havn (Samsø Kommunale Havne)
Telefon 86 59 63 15

Mårup Havn (Samsø Kommunale Havne)
Telefon 86 59 66 00

Sælvig Færgehavn (Samsø Kommunale Havne)
Telefon 70 10 17 44

Involverede myndigheder

Skive Kommune
Telefon 99 15 34 95 til vagthavende
Telefon 99 15 55 00 til indsatsleder
https://www.skive.dk

Midt- og Vestjyllands Politi
Telefon 112/114
Telefon 96 10 14 48
https://politi.dk/midt-og-vestsjaellands-politi

Beredskabsstyrelsen Nordjylland
Telefon 96 17 72 00
Telefon 97 92 37 22 til alarm
Web: Beredskabsstyrelsen Nordjylland

Værnsfælles Forsvars Kommando
Joint Operations Centre, Maritime Assistance Service (Tidligere en del af SOK)
Telefon omstilling 89433099
Telefon direkte 72 85 03 71
Telefax 72 85 03 84
E-mail adresse Obfuscated EmailWeb: Forsvaret.dk

Værnsfælles Forsvars Kommando
Marinestaben, Havmiljø sektion
Telefon Omstilling VFK 72 84 00 00
Telefon 72 81 20 73
E-mail adresse: Obfuscated EmailWeb: Forsvaret.dk

Værnsfælles Forsvars Kommando
Marinestaben, Havmiljø sektion
Der kan bestilles olieprøvekasser hos:
Dennis Rigel
Telefon 72 85 03 11
E-mail adresse: Obfuscated Email


I forbindelse med eventuel aflivning af fugle:

Naturstyrelsen – Himmerland
Telefon 72 54 30 00
Telefon uden for normal arbejdstid:
Telefon 72 54 36 90

https://naturstyrelsen.dk/lokale-enheder/himmerland/

I forbindelse med eventuel a nmeldelse af olie- og kemikalieforurening på kommunens kyster med henblik på refusion af kommunens udgifter i forbindelse med strandrensning / strandsanering:

Miljøstyrelsen
Telefon 72 54 40 00
Telefon 72 54 44 46 til Bente Sørensen
E-mail Obfuscated Email
E-mail Obfuscated Email
https://www.mst.dk for yderligere information

I forbindelse med opbevaring og analyse af olieprøver hos DMU:

Danmarks Miljøundersøgelser (DMU)

Korrespondance, spørgsmål med videre skal foregå via mail-adressen: Obfuscated Email
Alternativt kan følgende personer kontaktes via telefon:
Telefon 87 15 85 81 – Pia Lassen, sektionsleder
Telefon 87 15 85 52 – Kai Bester, forsker
Telefon 87 15 87 22 – Charlotte Dahl Schiødt, laborant
https://dce.au.dk
https://www.mst.dk for yderligere information

Olieprøver kan sendes til opbevaring hos Danmarks Miljøundersøgelser (DMU). Dette skal ske til adressen:
Århus Universitet
Danmarks Miljøundersøgelser
Afdeling: MIMI
Frederiksborgvej 399
4000 Roskilde
Mærket "Olieprøver".
Adressen er gældende både ved opbevaring og analyse af prøver.


Ansvarlig for udarbejdelse af beredskabsplan
Skive Kommune

Øvrigt samarbejde omkring beredskab og udarbejdelse af beredskabsplaner
Der er intet samarbejde med øvrige kommuner omkring beredskabet

Havne i Kommune

Fur Havn
Telefon 22 23 16 26
https://furhavn.dk/

Glyngøre Fiskeri- og Lystbådehavn
Telefon 99 15 55 00
https://skive.dk/borger/trafik-veje-og-havne/havne-og-faerger/glyngore-havn/

Gyldendal Havn AMBA
Telefon 99 15 55 00
http://www.gyldendalhavn.dk/

Glyngøre Sejlklub
Telefon 97 15 26 91
https://xn--glyngresejlklub-9tb.dk/

Skive Havn
Telefon 97 52 14 88
https://www.skivehavn.dk

Skive Søsports Havn
Telefon 97 52 73 33
https://www.skivesoesportshavn.dk

Virksund Lystbådehavn
Telefon
https://www.virksundlyst.dk

Region Midtjylland Involverede myndigheder Skive Kommune Telefon 99 15 55 00 til indsatslederTelefon 99 15 34 95 til vagthavende https://www.skive.dk

Midt- og Vestjyllands Politi
Telefon 112/114
Telefon 96 10 14 48
https://politi.dk/midt-og-vestjyllands-politi

Beredskabsstyrelsen Nordjylland
Telefon 96 17 72 00
https://www.brs.dk

Søværnets Operative Kommando (SOK)
Telefon 89 43 30 99
Telefax 89 43 32 30
E-mail adresse Obfuscated Email
Web: Forsvaret.dk

I forbindelse med eventuel aflivning af fugle

Naturstyrelsen - Himmerland 
Telefon 72 54 30 00
https://naturstyrelsen.dk/lokale-enheder/himmerland/


I forbindelse med eventuel miljøvurdering

Naturstyrelsen - Himmerland
Telefon 72 54 30 00
https://naturstyrelsen.dk/lokale-enheder/himmerland/

Miljøstyrelsen
Telefon 72 54 40 00
https://www.mst.dk

I forbindelse med anmeldelse af olie- og kemikalieforurening på kommunens kyster med henblik på refusion af kommunens udgifter i forbindelse med strandrensning / strandsanering

Århus Universitet (Tidligere Danmarks Miljøundersøgelser - DMU)
DCE - Nationalt Center for Mijø og Energi
Korrespondance, spørgsmål osv. skal foregå via mail-adressen: Obfuscated Email
Alternativt kan følgende personer kontaktes via telefon:
Pia Lassen, sektionsleder Tlf. 46 30 13 04
Kai Bester, forsker Tlf. 46 30 12 43
Charlotte Dahl Schiødt, laborant Tlf. 46 30 19 92

Ansvarlig for udarbejdelse af beredskabsplan
Skive Kommune

Øvrigt samarbejde omkring beredskab og udarbejdelse af beredskabsplaner
Der er ingen samlet beredskabsplan med øvrige kommuner.

Havne i Kommune

Fur Havn
Telefon 22 23 16 26
https://www.furhavn.dk


Glyngøre Havn - Skive Kommune
Telefon 99 15 55 00
https://skive.dk/borger/trafik-veje-og-havne/havne-og-faerger/glyngore-havn/


Glyngøre Havn - Sallingsund Sejlklub
Telefon 97 15 26 91
https://xn--glyngresejlklub-9tb.dk/

Gyldendal Havn AMBA
Telefon 99 15 55 00
http://www.gyldendalhavn.dk/

Skive Havn
Telefon 97 52 14 88
https://www.skivehavn.dk/

Skive Søsports Havn (Skive Lystbådehavn)
Telefon 97 52 73 33
https://www.skivesoesportshavn.dk/

Sundsøre Lystbådehavn
Telefon

Virksund Lystbådehavn
Telefon

Involverede myndigheder

Slagelse Kommune
Telefon 21 20 71 10 til indsatsleder
http://www.slagelse.dk

Sydsjællands- og Lolland-Falsters Politi
Telefon 112/114
Telefon 55 31 14 48
http://www.politi.dk/Sydsjaelland

Beredskabsstyrelsen Sjælland
Telefon 55 75 37 00
https://www.brs.dk/da/om-os/organisation/beredskabscentre/beredskabsstyrelsen-sjaelland/

Værnsfælles Forsvars Kommando
Joint Operations Centre, Maritime Assistance Service (Tidligere en del af SOK)
Telefon omstilling 89433099
Telefon direkte 72 85 03 71
Telefax 72 85 03 84
E-mail adresse Obfuscated EmailWeb: Forsvaret.dk

Værnsfælles Forsvars Kommando
Marinestaben, Havmiljø sektion
Telefon Omstilling VFK 72 84 00 00
Telefon 72 81 20 73
E-mail adresse: Obfuscated EmailWeb: Forsvaret.dk

Værnsfælles Forsvars Kommando
Marinestaben, Havmiljø sektion
Der kan bestilles olieprøvekasser hos:
Dennis Rigel
Telefon 72 85 03 11
E-mail adresse: Obfuscated Email


I forbindelse med eventuel aflivning af fugle

Naturstyrelsen – Midtsjælland
Telefon 72 54 32 72
Telefon uden for normal arbejdstid:
Telefon 22 61 77 61
http://naturstyrelsen.dk/lokale-enheder/midtsjaelland

I forbindelse med eventuel anmeldelse af olie- og kemikalieforurening på kommunens kyster med henblik på refusion af kommunens udgifter i forbindelse med strandrensning / strandsanering:

Miljøstyrelsen
Telefon 72 54 40 00
Telefon 72 54 44 46 til Bente Sørensen
E-mail Obfuscated Email
E-mail Obfuscated Email
http://www.mst.dk for yderligere information

I forbindelse med opbevaring og analyse af olieprøver hos DMU:

Århus Universitet (Tidligere Danmarks Miljøundersøgelser - DMU)
DCE - Nationalt Center for Mijø og Energi
Korrespondance, spørgsmål med videre skal foregå via mail-adressen: Obfuscated Email
Alternativt kan følgende personer kontaktes via telefon:
Telefon 87 15 85 81 – Pia Lassen, sektionsleder
Telefon 87 15 85 52 – Kai Bester, forsker
Telefon 87 15 87 22 – Charlotte Dahl Schiødt, laborant
http://dce.au.dk
http://www.mst.dk for yderligere information

Olieprøver kan sendes til opbevaring hos Danmarks Miljøundersøgelser (DMU). Dette skal ske til adressen:
Århus Universitet
Danmarks Miljøundersøgelser
Afdeling: MIMI
Frederiksborgvej 399
4000 Roskilde
Mærket "Olieprøver".
Adressen er gældende både ved opbevaring og analyse af prøver.


Ansvarlig for udarbejdelse af beredskabsplan
Slagelse Kommune

Øvrigt samarbejde omkring beredskab og udarbejdelse af beredskabsplaner
Der er intet samarbejde med øvrige kommuner omkring beredskabet

Havne i Kommune

Agersø Havn (Færgehavn og Fiskerihavn)
Telefon 58 19 80 17
Telefon 21 48 61 85

Agersø Lystbådehavn
Telefon 58 19 46 26

Bisserup Havn
- Bisserup Fiskeriforening
Telefon

Bisserup Havn
- Bisserup Sejlklub
Telefon

Inter Terminals Havn - SGOT (Tidligere Oil Terminals Havn og Gulf Havn)

Telefon 51 39 48 32

Korsør Havn
Telefon 58 37 59 30

Korsør Lystbådehavn
Telefon

Omø Havn (Kirkehavn, Færgehavn og Fiskerihavn)
Telefon 58 19 90 90

Omø Lystbådehavn
Telefon 58 19 90 90

Skælskør Havn
Telefon 58 19 42 04

Skælskør Lystbådehavn - Skælskør Amatør Sejlklub
Telefon

Stigsnæs Færgehavn
Telefon

Stigsnæsværkets Havn – Dong Energy
Telefon 99 55 05 00

Vasebro
Telefon 58 19 42 04

Involverede myndigheder

Solrød Kommune
Telefon 29 25 03 02 til indsatsleder
http://www.solrod.dk

Midt- og Vestsjællands Politi
Telefon 112/114
Telefon 46 35 14 48
http://www.politi.dk/Midtvestsjaelland

Beredskabsstyrelsen Sjælland
Telefon 55 75 37 00
https://www.brs.dk/da/om-os/organisation/beredskabscentre/beredskabsstyrelsen-sjaelland/

Værnsfælles Forsvars Kommando
Joint Operations Centre, Maritime Assistance Service (Tidligere en del af SOK)
Telefon omstilling 89433099
Telefon direkte 72 85 03 71
Telefax 72 85 03 84
E-mail adresse Obfuscated EmailWeb: Forsvaret.dk

Værnsfælles Forsvars Kommando
Marinestaben, Havmiljø sektion
Telefon Omstilling VFK 72 84 00 00
Telefon 72 81 20 73
E-mail adresse: Obfuscated EmailWeb: Forsvaret.dk

Værnsfælles Forsvars Kommando
Marinestaben, Havmiljø sektion
Der kan bestilles olieprøvekasser hos:
Dennis Rigel
Telefon 72 85 03 11
E-mail adresse: Obfuscated Email


I forbindelse med eventuel aflivning af fugle:

Naturstyrelsen – Midtsjælland
Telefon 72 54 32 72
Telefon uden for normal arbejdstid:
Telefon 22 61 77 61

http://naturstyrelsen.dk/lokale-enheder/midtsjaelland

I forbindelse med eventuel anmeldelse af olie- og kemikalieforurening på kommunens kyster med henblik på refusion af kommunens udgifter i forbindelse med strandrensning / strandsanering:

Miljøstyrelsen
Telefon 72 54 40 00
Telefon 72 54 44 46 til Bente Sørensen
E-mail Obfuscated Email
E-mail Obfuscated Email
http://www.mst.dk for yderligere information

I forbindelse med opbevaring og analyse af olieprøver hos DMU:

Århus Universitet (Tidligere Danmarks Miljøundersøgelser - DMU)
DCE - Nationalt Center for Mijø og Energi
Korrespondance, spørgsmål med videre skal foregå via mail-adressen: Obfuscated Email
Alternativt kan følgende personer kontaktes via telefon:
Telefon 87 15 85 81 – Pia Lassen, sektionsleder
Telefon 87 15 85 52 – Kai Bester, forsker
Telefon 87 15 87 22 – Charlotte Dahl Schiødt, laborant
http://dce.au.dk
http://www.mst.dk for yderligere information

Olieprøver kan sendes til opbevaring hos Danmarks Miljøundersøgelser (DMU). Dette skal ske til adressen:
Århus Universitet
Danmarks Miljøundersøgelser
Afdeling: MIMI
Frederiksborgvej 399
4000 Roskilde
Mærket "Olieprøver".
Adressen er gældende både ved opbevaring og analyse af prøver.


Ansvarlig for udarbejdelse af beredskabsplan
Solrød Kommune

Øvrigt samarbejde omkring beredskab og udarbejdelse af beredskabsplaner
Der er igangsat et samarbejde omkring beredskabet mellem Køge Bugt kommunerne omfattende Dragør, Tårnby, Hvidovre, Brøndby, Vallensbæk, Ishøj, Greve, Solrød, Køge og Stevns kommuner.

Havne i Kommune
Der er ingen havne i Solrød Kommune

Involverede myndigheder

Stevns Kommune
Telefon 40 90 14 70 til indsatsleder
https://www.stevns.dk

Midt- og Vestsjællands Politi
Telefon 112/114
Telefon 46 35 14 48
https://www.politi.dk/Midtvestsjaelland

Beredskabsstyrelsen Sjælland
Telefon 55 75 37 00

https://www.brs.dk/da/om-os/organisation/beredskabscentre/beredskabsstyrelsen-sjaelland/

Værnsfælles Forsvars Kommando
Joint Operations Centre, Maritime Assistance Service (Tidligere en del af SOK)
Telefon omstilling 89433099
Telefon direkte 72 85 03 71
Telefax 72 85 03 84
E-mail adresse Obfuscated EmailWeb: Forsvaret.dk

Værnsfælles Forsvars Kommando
Marinestaben, Havmiljø sektion
Telefon Omstilling VFK 72 84 00 00
Telefon 72 81 20 73
E-mail adresse: Obfuscated EmailWeb: Forsvaret.dk

Værnsfælles Forsvars Kommando
Marinestaben, Havmiljø sektion
Der kan bestilles olieprøvekasser hos:
Dennis Rigel
Telefon 72 85 03 11
E-mail adresse: Obfuscated Email


I forbindelse med eventuel aflivning af fugle:


Naturstyrelsen – Storstrøm
Telefon 72 54 30 00
Telefon 22 49 65 77
Telefon uden for normal arbejdstid:
Telefon 72 54 32 17
Telefon 22 49 65 77
https://naturstyrelsen.dk/lokale-enheder/storstroem

I forbindelse med eventuel a nmeldelse af olie- og kemikalieforurening på kommunens kyster med henblik på refusion af kommunens udgifter i forbindelse med strandrensning / strandsanering:

Miljøstyrelsen
Telefon 72 54 40 00
Telefon 72 54 44 46 til Bente Sørensen
E-mail Obfuscated Email
E-mail Obfuscated Email
https://www.mst.dk for yderligere information

I forbindelse med opbevaring og analyse af olieprøver hos DMU:

Århus Universitet (Tidligere Danmarks Miljøundersøgelser - DMU)
DCE - Nationalt Center for Mijø og Energi
Korrespondance, spørgsmål med videre skal foregå via mail-adressen: Obfuscated Email
Alternativt kan følgende personer kontaktes via telefon:
Telefon 87 15 85 81 – Pia Lassen, sektionsleder
Telefon 87 15 85 52 – Kai Bester, forsker
Telefon 87 15 87 22 – Charlotte Dahl Schiødt, laborant
https://dce.au.dk
https://www.mst.dk for yderligere information

Olieprøver kan sendes til opbevaring hos Danmarks Miljøundersøgelser (DMU). Dette skal ske til adressen:
Århus Universitet
Danmarks Miljøundersøgelser
Afdeling: MIMI
Frederiksborgvej 399
4000 Roskilde
Mærket "Olieprøver".
Adressen er gældende både ved opbevaring og analyse af prøver.


Ansvarlig for udarbejdelse af beredskabsplan
Stevns Kommune

Øvrigt samarbejde omkring beredskab og udarbejdelse af beredskabsplaner
Der er igangsat et samarbejde omkring beredskabet mellem Køge Bugt kommunerne omfattende Dragør, Tårnby, Hvidovre, Brøndby, Vallensbæk, Ishøj, Greve, Solrød, Køge og Stevns kommuner.

Havne i Kommune

Bøgeskovens Fiskerihavn (Lystbådehavn)
Telefon

Garderhøj Havn ved Strøby Ladeplads - Grundejerforeningen Garderhøj
Telefon

Lund Havn
Telefon 56 50 82 53

Rødvig Fiskerihavn
Telefon 56 50 69 54

Rødvig Lystbådehavn
Telefon 56 50 60 07

Involverede myndigheder

Struer Kommune
Telefon 70 23 91 12 til indsatsleder
https://www.struer.dk

Midt- og Vestjyllands Politi
Telefon 112/114
Telefon 96 10 14 48
https://www.politi.dk/Midtvestjylland

Beredskabsstyrelsen
Telefon 40 37 07 38

Værnsfælles Forsvars Kommando
Joint Operations Centre, Maritime Assistance Service (Tidligere en del af SOK)
Telefon omstilling 89433099
Telefon direkte 72 85 03 71
Telefax 72 85 03 84
E-mail adresse Obfuscated EmailWeb: Forsvaret.dk

Værnsfælles Forsvars Kommando
Marinestaben, Havmiljø sektion
Telefon Omstilling VFK 72 84 00 00
Telefon 72 81 20 73
E-mail adresse: Obfuscated EmailWeb: Forsvaret.dk

Værnsfælles Forsvars Kommando
Marinestaben, Havmiljø sektion
Der kan bestilles olieprøvekasser hos:
Dennis Rigel
Telefon 72 85 03 11
E-mail adresse: Obfuscated Email


I forbindelse med eventuel aflivning af fugle

Naturstyrelsen – Vestjylland
Telefon 72 54 30 00
Telefon 72 54 36 63
Telefon 20 31 11 80
Telefon uden for normal arbejdstid:
Telefon 23 20 88 58
https://naturstyrelsen.dk/lokale-enheder/vestjylland

Miljøstyrelsen
Telefon 72 54 40 00
https://www.mst.dk

I forbindelse med anmeldelse af olie- og kemikalieforurening på kommunens kyster med henblik på refusion af kommunens udgifter i forbindelse med strandrensning / strandsanering

Århus Universitet (Tidligere Danmarks Miljøundersøgelser - DMU)
DCE - Nationalt Center for Mijø og Energi
Korrespondance, spørgsmål med videre skal foregå via mail-adressen: Obfuscated Email
Alternativt kan følgende personer kontaktes via telefon:
Telefon 87 15 85 81 – Pia Lassen, sektionsleder
Telefon 87 15 85 52 – Kai Bester, forsker
Telefon 87 15 87 22 – Charlotte Dahl Schiødt, laborant
https://dce.au.dk
https://www.mst.dk for yderligere information

Olieprøver kan sendes til opbevaring hos Danmarks Miljøundersøgelser (DMU). Dette skal ske til adressen:
Århus Universitet
Danmarks Miljøundersøgelser
Afdeling: MIMI
Frederiksborgvej 399
4000 Roskilde
Mærket "Olieprøver".
Adressen er gældende både ved opbevaring og analyse af prøver.


Ansvarlig for udarbejdelse af beredskabsplan
Struer Kommune

Øvrigt samarbejde omkring beredskab og udarbejdelse af beredskabsplaner
Der er ingen samlet beredskabsplan med øvrige kommuner.

Havne i Kommune

Holstebro Havn
(Havnen er beliggende i Struer kommune, men ejes i fællesskab af Struer og Holstebro Kommuner)
Telefon 97 85 02 28
- Holstebro-Struer Havn Lystbådehavn
- Holstebro-Struer Trafikhavn


Holstebro Lystbådehavn
Telefon 97 85 02 28
http://struerhavn.dk/dk/

Humlum Havn
Telefon 97 86 13 04
https://www.humlumcamping.dk/humlum-havn/

Jegindø Havn
Telefon 97 87 90 33
https://jegindoebaadelaug.dk/

Kleppen Færgeleje - Venø Færgefart
Telefon

Oddersund Havn Nord Lystbåde- og Fiskerihavn
Telefon 25 40 67 70

Venø Færgeleje - Venø Færgefart
Telefon 97 86 80 44

Venø Havn
Telefon 25 46 66 76
http://venohavn.dk/

Involverede myndigheder

Svendborg Kommune
Telefon 30 17 57 00 til indsatsleder
https://www.svendborg.dk

Fyns Politi
Telefon 112/114
Telefon 66 14 14 48
https://www.politi.dk/Fyn

Beredskabsstyrelsen Fyn
Telefon 65 51 18 00
https://beredskabfyn.dk/

Værnsfælles Forsvars Kommando
Joint Operations Centre, Maritime Assistance Service (Tidligere en del af SOK)
Telefon omstilling 89433099
Telefon direkte 72 85 03 71
Telefax 72 85 03 84
E-mail adresse Obfuscated EmailWeb: Forsvaret.dk

Værnsfælles Forsvars Kommando
Marinestaben, Havmiljø sektion
Telefon Omstilling VFK 72 84 00 00
Telefon 72 81 20 73
E-mail adresse: Obfuscated EmailWeb: Forsvaret.dk

Værnsfælles Forsvars Kommando
Marinestaben, Havmiljø sektion
Der kan bestilles olieprøvekasser hos:
Dennis Rigel
Telefon 72 85 03 11
E-mail adresse: Obfuscated Email


I forbindelse med eventuel aflivning af fugle:

Naturstyrelsen – Fyn
Telefon 72 54 30 00
Telefon 72 54 35 39
Telefon 21 49 00 23

Telefon uden for normal arbejdstid:

Telefon 21 49 00 23

https://naturstyrelsen.dk/lokale-enheder/fyn

I forbindelse med eventuel anmeldelse af olie- og kemikalieforurening på kommunens kyster med henblik på refusion af kommunens udgifter i forbindelse med strandrensning / strandsanering:

Miljøstyrelsen
Telefon 72 54 40 00
Telefon 72 54 44 46 til Bente Sørensen
E-mail Obfuscated Email
E-mail Obfuscated Email
https://www.mst.dk for yderligere information

I forbindelse med opbevaring og analyse af olieprøver hos DMU:

Århus Universitet (Tidligere Danmarks Miljøundersøgelser - DMU)
DCE - Nationalt Center for Mijø og Energi
Korrespondance, spørgsmål med videre skal foregå via mail-adressen: Obfuscated Email
Alternativt kan følgende personer kontaktes via telefon:
Telefon 87 15 85 81 – Pia Lassen, sektionsleder
Telefon 87 15 85 52 – Kai Bester, forsker
Telefon 87 15 87 22 – Charlotte Dahl Schiødt, laborant
https://dce.au.dk
https://www.mst.dk for yderligere information

Olieprøver kan sendes til opbevaring hos Danmarks Miljøundersøgelser (DMU). Dette skal ske til adressen:
Århus Universitet
Danmarks Miljøundersøgelser
Afdeling: MIMI
Frederiksborgvej 399
4000 Roskilde
Mærket "Olieprøver".
Adressen er gældende både ved opbevaring og analyse af prøver.


Ansvarlig for udarbejdelse af beredskabsplan
Svendborg Kommune

Øvrigt samarbejde omkring beredskab og udarbejdelse af beredskabsplaner
Der er intet samarbejde med øvrige kommuner omkring beredskabet

Havne i Kommune

Ballen Havn - Fyn
Telefon 62 24 27 33

Christiansminde Bro
Telefon 62 23 30 80

Drejø Havn (Drejø Færgehavn)
Telefon 62 23 30 80

Drejø Gamle Havn - Drejø Bådelaug
Telefon 62 22 24 88

Gambøt Lystbådehavn - Gambøt Brolaug
Telefon 62 23 30 80

Gambøt Lystbådehavn - Thurø Sejklub

Telefon

Hjortø Havn
Telefon 62 23 30 80

Lundeborg Havn
Telefon 62 25 17 53
Telefon 21 48 29 20

Lundeborg Lystbådehavn
Telefon 62 23 30 80

Rantzausminde Lystbådehavn
Telefon

Skarø Havn
Telefon 62 23 30 80

Svendborg Havn
Telefon 62 23 30 80

Svendborg Lystbådehavn
Telefon 62 23 30 80

Svendborg Sund Marina
Telefon 62 21 67 22
Telefon 28 19 85 50

Thurøbund Marina - Thurø Yachtværft A/S
Telefon 62 20 50 48

Troense Havn
Telefon 62 22 66 22

Tuxenvej Fiskerleje
Telefon

Vemmenæs Anløbsbro
Telefon 62 23 30 80

Vesterøn Havn - Grundejerforeningen Vesterrøn
Telefon 62 23 30 80

Vindebyøre Bro
Telefon 62 23 30 80

Vindeby Lystbådehavn
Telefon 62 22 66 70

Involverede myndigheder

Syddjurs Kommune
Telefon 87 59 40 00 til indsatsleder
Telefon 87 59 27 88 til vagthavende
https://www.syddjurs.dk

Østjyllands Politi
Telefon 112/114
Telefon 87 31 14 48
https://www.politi.dk/Oestjylland

Beredskabsstyrelsen Midtjylland
Telefon 96 26 76 00
https://www.brs.dk/da/om-os/organisation/beredskabscentre/beredskabsstyrelsen-midtjylland/

Værnsfælles Forsvars Kommando
Joint Operations Centre, Maritime Assistance Service (Tidligere en del af SOK)
Telefon omstilling 89433099
Telefon direkte 72 85 03 71
Telefax 72 85 03 84
E-mail adresse Obfuscated EmailWeb: Forsvaret.dk

Værnsfælles Forsvars Kommando
Marinestaben, Havmiljø sektion
Telefon Omstilling VFK 72 84 00 00
Telefon 72 81 20 73
E-mail adresse: Obfuscated EmailWeb: Forsvaret.dk

Værnsfælles Forsvars Kommando
Marinestaben, Havmiljø sektion
Der kan bestilles olieprøvekasser hos:
Dennis Rigel
Telefon 72 85 03 11
E-mail adresse: Obfuscated Email


I forbindelse med eventuel aflivning af fugle:

Naturstyrelsen – Kronjylland
Telefon 72 54 30 00
Telefon 72 54 39 28
Telefon uden for normal arbejdstid:
Telefon 72 54 39 16
https://naturstyrelsen.dk/lokale-enheder/kronjylland

I forbindelse med eventuel a nmeldelse af olie- og kemikalieforurening på kommunens kyster med henblik på refusion af kommunens udgifter i forbindelse med strandrensning / strandsanering:

Miljøstyrelsen
Telefon 72 54 40 00
Telefon 72 54 44 46 til Bente Sørensen
E-mail Obfuscated Email
E-mail Obfuscated Email
https://www.mst.dk for yderligere information

I forbindelse med opbevaring og analyse af olieprøver hos DMU:

Århus Universitet (Tidligere Danmarks Miljøundersøgelser - DMU)
DCE - Nationalt Center for Mijø og Energi
Korrespondance, spørgsmål med videre skal foregå via mail-adressen: Obfuscated Email
Alternativt kan følgende personer kontaktes via telefon:
Telefon 87 15 85 81 – Pia Lassen, sektionsleder
Telefon 87 15 85 52 – Kai Bester, forsker
Telefon 87 15 87 22 – Charlotte Dahl Schiødt, laborant
https://dce.au.dk
https://www.mst.dk for yderligere information

Olieprøver kan sendes til opbevaring hos Danmarks Miljøundersøgelser (DMU). Dette skal ske til adressen:
Århus Universitet
Danmarks Miljøundersøgelser
Afdeling: MIMI
Frederiksborgvej 399
4000 Roskilde
Mærket "Olieprøver".
Adressen er gældende både ved opbevaring og analyse af prøver.


Ansvarlig for udarbejdelse af beredskabsplan
Syddjurs Kommune

Øvrigt samarbejde omkring beredskab og udarbejdelse af beredskabsplaner
Der er igangsat et samarbejde omkring beredskabet mellem Norddjurs, Odder, Randers, Samsø, Syddjurs og Århus kommuner

Havne i Kommune

Ebeltoft Færgehavn - Molslinien
Telefon 70 10 14 18

Ebeltoft Havn - Fregathavnen Ebeltoft Havn
Telefon

Ebeltoft Skudehavn
Telefon 86 34 30 08
Telefon 40 16 75 54

Ebeltoft Trafik- og Fiskerihavn
Telefon 86 34 31 24

Knebelbro Jolle- og Bådehavn
– Knebelvig Bådelaug
Telefon

Kongsgårde Bro
- Sejlklubben Bugten
Telefon

Nappedam Lystbådehavn
Telefon 86 37 20 89
Telefon 30 50 21 43
https://www.nappedam.dk

Rosenholm Bådelaug
Telefon

Skødshoved Bro og Jollehavn
Telefon 21 60 15 85
https://www.skoedshoved.dk

Øer Maritime Havn
Telefon 86 34 00 90
Telefon 61 61 66 93

Involverede myndigheder

Sønderborg Kommune
Telefon 88 72 41 09 til Brand og Redning
Telefon 70 24 90 89 til indsatsleder
https://www.sonderborg.dk

Syd- og Sønderjyllands Politi
Telefon 112/114
Telefon 76 11 14 48
https://politi.dk/syd-og-soenderjyllands-politi

Beredskabsstyrelsen Sydjylland
Telefon 70 27 76 20
https://www.brs.dk/da/om-os/organisation/beredskabscentre/beredskabsstyrelsen-sydjylland/

Værnsfælles Forsvars Kommando
Joint Operations Centre, Maritime Assistance Service (Tidligere en del af SOK)
Telefon omstilling 89433099
Telefon direkte 72 85 03 71
Telefax 72 85 03 84
E-mail adresse Obfuscated EmailWeb: Forsvaret.dk

Værnsfælles Forsvars Kommando
Marinestaben, Havmiljø sektion
Telefon Omstilling VFK 72 84 00 00
Telefon 72 81 20 73
E-mail adresse: Obfuscated EmailWeb: Forsvaret.dk

Værnsfælles Forsvars Kommando
Marinestaben, Havmiljø sektion
Der kan bestilles olieprøvekasser hos:
Dennis Rigel
Telefon 72 85 03 11
E-mail adresse: Obfuscated Email


I forbindelse med eventuel aflivning af fugle:

Naturstyrelsen – Sønderjylland
Telefon 72 54 30 00
Telefon uden for normal arbejdstid:
Telefon 72 54 35 63
https://naturstyrelsen.dk/lokale-enheder/soenderjylland/

I forbindelse med eventuel a nmeldelse af olie- og kemikalieforurening på kommunens kyster med henblik på refusion af kommunens udgifter i forbindelse med strandrensning / strandsanering:

Miljøstyrelsen
Telefon 72 54 40 00
Telefon 72 54 44 46 til Bente Sørensen
E-mail Obfuscated Email
E-mail Obfuscated Email
https://www.mst.dk for yderligere information

I forbindelse med opbevaring og analyse af olieprøver hos DMU:

Århus Universitet (Tidligere Danmarks Miljøundersøgelser - DMU)
DCE - Nationalt Center for Mijø og Energi
Korrespondance, spørgsmål med videre skal foregå via mail-adressen: Obfuscated Email
Alternativt kan følgende personer kontaktes via telefon:
Telefon 87 15 85 81 – Pia Lassen, sektionsleder
Telefon 87 15 85 52 – Kai Bester, forsker
Telefon 87 15 87 22 – Charlotte Dahl Schiødt, laborant
https://dce.au.dk
https://www.mst.dk for yderligere information

Olieprøver kan sendes til opbevaring hos Danmarks Miljøundersøgelser (DMU). Dette skal ske til adressen:
Århus Universitet
Danmarks Miljøundersøgelser
Afdeling: MIMI
Frederiksborgvej 399
4000 Roskilde
Mærket "Olieprøver".
Adressen er gældende både ved opbevaring og analyse af prøver.


Ansvarlig for udarbejdelse af beredskabsplan
Sønderborg Kommune

Øvrigt samarbejde omkring beredskab og udarbejdelse af beredskabsplaner
Der er intet samarbejde med øvrige kommuner omkring beredskabet

Havne i Kommune

Augustenborg Havn
Telefon

Augustenborg Yachthavn
Telefon 74 47 15 62

Ballebro Jollehavn - Ballebro Bådelaug
Telefon

Dyvig Bådelaug
Telefon

Dyvig Havn
Telefon

Egernsund Havn
Telefon 74 42 27 65

Fynshav Bådehavn Amba
Telefon 74 47 40 97

Fynshav Havn (Bøjden-Fynshav Færgefart)
Telefon

Marina Fiskenæs Havn - Fiskenæs Lystbådebroer
Telefon 88 72 64 00

Gråsten Havn
Telefon 74 42 27 65

Gråsten Sejlklubs Havn – Gråsten Sejlklub – Ulnæs – Gråsten
Telefon 74 44 92 00

Høruphav Lystbådehavn
Telefon 74 41 61 20

Marina Fiskenæs Havn - Fiskenæs Lystbådebroer
Telefon 88 72 64 00

Marina Minde Havn
Telefon 74 44 07 10
Telefon 21 60 21 12

Mommark Havn
Telefon 74 40 77 00

Skibsværft Toft
Telefon 88 72 64 00

Søholm Yacht Service
Telefon 74 44 00 97

Sønderborg Havn
Telefon 74 42 27 65
Telefon 24 25 21 99

Sønderborg Havn Verdens Ende
Telefon

Sønderborg Lystbådehavn
Telefon 74 42 27 65

Varnæs Vig Bro - Varnæsvig Bådelaug
Telefon

Involverede myndigheder

Thisted Kommune
Telefon 23 35 43 84 til vagthavende
http://www.thisted.dk

Midt- og Vestjyllands Politi
Telefon 112/114
Telefon 96 10 14 48
http://www.politi.dk/Midtvestjylland

Beredskabsstyrelsen Nordjylland
Telefon 70 15 15 14 
Web: Beredskabsstyrelsen Nordjylland

Værnsfælles Forsvars Kommando
Joint Operations Centre, Maritime Assistance Service (Tidligere en del af SOK)
Telefon omstilling 89433099
Telefon direkte 72 85 03 71
Telefax 72 85 03 84
E-mail adresse Obfuscated EmailWeb: Forsvaret.dk

Værnsfælles Forsvars Kommando
Marinestaben, Havmiljø sektion
Telefon Omstilling VFK 72 84 00 00
Telefon 72 81 20 73
E-mail adresse: Obfuscated EmailWeb: Forsvaret.dk

Værnsfælles Forsvars Kommando
Marinestaben, Havmiljø sektion
Der kan bestilles olieprøvekasser hos:
Dennis Rigel
Telefon 72 85 03 11
E-mail adresse: Obfuscated Email


I forbindelse med eventuel aflivning af fugle:

Naturstyrelsen – Thy
Telefon 72 54 30 00
Telefon uden for normal arbejdstid:
Telefon 22 22 16 71

http://naturstyrelsen.dk/lokale-enheder/thy

I forbindelse med eventuel a nmeldelse af olie- og kemikalieforurening på kommunens kyster med henblik på refusion af kommunens udgifter i forbindelse med strandrensning / strandsanering:


Miljøstyrelsen
Telefon 72 54 40 00
Telefon 72 54 44 46 til Bente Sørensen
E-mail Obfuscated Email
E-mail Obfuscated Email
http://www.mst.dk for yderligere information

I forbindelse med opbevaring og analyse af olieprøver hos DMU:

Århus Universitet (Tidligere Danmarks Miljøundersøgelser - DMU)
DCE - Nationalt Center for Mijø og Energi
Korrespondance, spørgsmål med videre skal foregå via mail-adressen: Obfuscated Email
Alternativt kan følgende personer kontaktes via telefon:
Telefon 87 15 85 81 – Pia Lassen, sektionsleder
Telefon 87 15 85 52 – Kai Bester, forsker
Telefon 87 15 87 22 – Charlotte Dahl Schiødt, laborant
https://dce.au.dk
https://www.mst.dk for yderligere information

Olieprøver kan sendes til opbevaring hos Danmarks Miljøundersøgelser (DMU). Dette skal ske til adressen:
Århus Universitet
Danmarks Miljøundersøgelser
Afdeling: MIMI
Frederiksborgvej 399
4000 Roskilde
Mærket "Olieprøver".
Adressen er gældende både ved opbevaring og analyse af prøver.


Ansvarlig for udarbejdelse af beredskabsplan
Thisted Kommune

Øvrigt samarbejde omkring beredskab og udarbejdelse af beredskabsplaner
Der er intet samarbejde med øvrige kommuner omkring beredskabet

Havne i Kommunen

Agger Havn
Telefon 97 94 25 17
Telefon 20 88 11 38

Amtoft Havn
Telefon 97 99 30 10

Doverodde Havn
Telefon 20 88 11 37

Hanstholm Havn
Hanstholm Bådelaug
Telefon 96 55 07 10
https://www.hanstholmhavn.dk/da/

Storodde Havn
Telefon 99 17 17 17

Thisted Havn
Telefon 97 91 14 00

Thisted Lystbådehavn
Telefon 22 73 30 33

Vilsund Havn AMBA
Telefon 97 94 56 05
Telefon 23 20 88 35

Involverede myndigheder

Tønder Kommune
Telefon 24 60 43 29 til indsatsleder
https://www.toender.dk

Syd- og Sønderjyllands Politi
Telefon 112/114
Telefon 76 11 14 48
https://www.politi.dk/Sydsoenderjylland

Beredskabsstyrelsen Sydjylland
Telefon 73 52 74 00
https://www.brs.dk/da/om-os/organisation/beredskabscentre/beredskabsstyrelsen-sydjylland/

Værnsfælles Forsvars Kommando
Joint Operations Centre, Maritime Assistance Service (Tidligere en del af SOK)
Telefon omstilling 89433099
Telefon direkte 72 85 03 71
Telefax 72 85 03 84
E-mail adresse Obfuscated EmailWeb: Forsvaret.dk

Værnsfælles Forsvars Kommando
Marinestaben, Havmiljø sektion
Telefon Omstilling VFK 72 84 00 00
Telefon 72 81 20 73
E-mail adresse: Obfuscated EmailWeb: Forsvaret.dk

Værnsfælles Forsvars Kommando
Marinestaben, Havmiljø sektion
Der kan bestilles olieprøvekasser hos:
Dennis Rigel
Telefon 72 85 03 11
E-mail adresse: Obfuscated Email


I forbindelse med eventuel aflivning af fugle:

Naturstyrelsen – Vadehavet
Telefon 72 54 30 00
Telefon uden for normal arbejdstid:
Telefon 20 67 51 22
https://naturstyrelsen.dk/lokale-enheder/vadehavet

I forbindelse med anmeldelse af olie- og kemikalieforurening på kommunens kyster med henblik på refusion af kommunens udgifter i forbindelse med strandrensning / strandsanering

I forbindelse med eventuel a nmeldelse af olie- og kemikalieforurening på kommunens kyster med henblik på refusion af kommunens udgifter i forbindelse med strandrensning / strandsanering:

Miljøstyrelsen
Telefon 72 54 40 00
Telefon 72 54 44 46 til Bente Sørensen
E-mail Obfuscated Email
E-mail Obfuscated Email
https://www.mst.dk for yderligere information

I forbindelse med opbevaring og analyse af olieprøver hos DMU:

Århus Universitet (Tidligere Danmarks Miljøundersøgelser - DMU)
DCE - Nationalt Center for Mijø og Energi
Korrespondance, spørgsmål med videre skal foregå via mail-adressen: Obfuscated Email
Alternativt kan følgende personer kontaktes via telefon:
Telefon 87 15 85 81 – Pia Lassen, sektionsleder
Telefon 87 15 85 52 – Kai Bester, forsker
Telefon 87 15 87 22 – Charlotte Dahl Schiødt, laborant
https://dce.au.dk
https://www.mst.dk for yderligere information

Olieprøver kan sendes til opbevaring hos Danmarks Miljøundersøgelser (DMU). Dette skal ske til adressen:
Århus Universitet
Danmarks Miljøundersøgelser
Afdeling: MIMI
Frederiksborgvej 399
4000 Roskilde
Mærket "Olieprøver".
Adressen er gældende både ved opbevaring og analyse af prøver.


Ansvarlig for udarbejdelse af beredskabsplan
Tønder Kommune

Øvrigt samarbejde omkring beredskab og udarbejdelse af beredskabsplaner
Der er intet samarbejde med øvrige kommuner omkring beredskabet

Havne i Kommune

Højer Havn (Højer Bådehavn)
Telefon 74 78 91 69

Rømø Havn
Telefon 74 75 52 45

Rømø Havn (Færgehavnen) - Rømø-Sylt Linien GmbH Co KG
Telefon:

Involverede myndigheder

Tårnby Kommune
Telefon 32 50 07 00 til vagthavende
Telefon 20 76 88 22 til vagthavende
https://www.taarnby.dk

Københavns Politi
Telefon 112/114
Telefon 33 14 14 48
https://www.politi.dk/Koebenhavn

Beredskabsstyrelsen Sjælland
Telefon 55 75 37 00
https://www.brs.dk/da/om-os/organisation/beredskabscentre/beredskabsstyrelsen-sjaelland/

Værnsfælles Forsvars Kommando
Joint Operations Centre, Maritime Assistance Service (Tidligere en del af SOK)
Telefon omstilling 89433099
Telefon direkte 72 85 03 71
Telefax 72 85 03 84
E-mail adresse Obfuscated EmailWeb: Forsvaret.dk

Værnsfælles Forsvars Kommando
Marinestaben, Havmiljø sektion
Telefon Omstilling VFK 72 84 00 00
Telefon 72 81 20 73
E-mail adresse: Obfuscated EmailWeb: Forsvaret.dk

Værnsfælles Forsvars Kommando
Marinestaben, Havmiljø sektion
Der kan bestilles olieprøvekasser hos:
Dennis Rigel
Telefon 72 85 03 11
E-mail adresse: Obfuscated Email


I forbindelse med eventuel aflivning af fugle:

Naturstyrelsen – Hovedstaden
Telefon 72 54 31 51
Telefon uden for normal arbejdstid:
Telefon 23 73 02 50

https://naturstyrelsen.dk/lokale-enheder/hovedstaden

I forbindelse med eventuel anmeldelse af olie- og kemikalieforurening på kommunens kyster med henblik på refusion af kommunens udgifter i forbindelse med strandrensning / strandsanering:

Miljøstyrelsen
Telefon 72 54 40 00
Telefon 72 54 44 46 til Bente Sørensen
E-mail Obfuscated Email
E-mail Obfuscated Email
https://www.mst.dk for yderligere information

I forbindelse med opbevaring og analyse af olieprøver hos DMU:

Århus Universitet (Tidligere Danmarks Miljøundersøgelser - DMU)
DCE - Nationalt Center for Mijø og Energi
Korrespondance, spørgsmål med videre skal foregå via mail-adressen: Obfuscated Email
Alternativt kan følgende personer kontaktes via telefon:
Telefon 87 15 85 81 – Pia Lassen, sektionsleder
Telefon 87 15 85 52 – Kai Bester, forsker
Telefon 87 15 87 22 – Charlotte Dahl Schiødt, laborant
https://dce.au.dk
https://www.mst.dk for yderligere information

Olieprøver kan sendes til opbevaring hos Danmarks Miljøundersøgelser (DMU). Dette skal ske til adressen:
Århus Universitet
Danmarks Miljøundersøgelser
Afdeling: MIMI
Frederiksborgvej 399
4000 Roskilde
Mærket "Olieprøver".
Adressen er gældende både ved opbevaring og analyse af prøver.


Ansvarlig for udarbejdelse af beredskabsplan
Tårnby Kommune

Øvrigt samarbejde omkring beredskab og udarbejdelse af beredskabsplaner
Der er igangsat et samarbejde omkring beredskabet mellem Køge Bugt kommunerne omfattende Dragør, Tårnby, Hvidovre, Brøndby, Vallensbæk, Ishøj, Greve, Solrød, Køge og Stevns kommuner.

Havne i Kommune

Kastrup Lystbådehavn
Telefon 32 50 21 27

Involverede myndigheder

Vallensbæk Kommune
Telefon 112
http://www.vallensbaek.dk

Københavns Vestegns Politi
Telefon 112/114
Telefon 43 86 14 48
http://www.politi.dk/vestegnen

Beredskabsstyrelsen Sjælland
Telefon 55 75 37 00
https://www.brs.dk/da/om-os/organisation/beredskabscentre/beredskabsstyrelsen-sjaelland/

Værnsfælles Forsvars Kommando
Joint Operations Centre, Maritime Assistance Service (Tidligere en del af SOK)
Telefon omstilling 89433099
Telefon direkte 72 85 03 71
Telefax 72 85 03 84
E-mail adresse Obfuscated EmailWeb: Forsvaret.dk

Værnsfælles Forsvars Kommando
Marinestaben, Havmiljø sektion
Telefon Omstilling VFK 72 84 00 00
Telefon 72 81 20 73
E-mail adresse: Obfuscated EmailWeb: Forsvaret.dk

Værnsfælles Forsvars Kommando
Marinestaben, Havmiljø sektion
Der kan bestilles olieprøvekasser hos:
Dennis Rigel
Telefon 72 85 03 11
E-mail adresse: Obfuscated Email


I forbindelse med eventuel aflivning af fugle

Naturstyrelsen – Midtsjælland
Telefon 72 54 32 72
Telefon uden for normal arbejdstid:
Telefon 22 61 77 61

http://naturstyrelsen.dk/lokale-enheder/midtsjaelland

I forbindelse med anmeldelse af olie- og kemikalieforurening på kommunens kyster med henblik på refusion af kommunens udgifter i forbindelse med strandrensning / strandsanering

Miljøstyrelsen
Telefon 72 54 40 00
http://www.mst.dk

Århus Universitet (Tidligere Danmarks Miljøundersøgelser - DMU)
DCE - Nationalt Center for Mijø og Energi
Korrespondance, spørgsmål osv. skal foregå via mail-adressen: Obfuscated Email
Alternativt kan følgende personer kontaktes via telefon:
Telefon 87 15 85 81 – Pia Lassen, sektionsleder
Telefon 87 15 85 52 – Kai Bester, forsker
Telefon 87 15 87 22 – Charlotte Dahl Schiødt, laborant http://dce.au.dk
http://dce.au.dk
http://www.mst.dk for yderligere information

Olieprøver kan sendes til opbevaring hos Danmarks Miljøundersøgelser (DMU). Dette skal ske til adressen:
Århus Universitet
Danmarks Miljøundersøgelser
Afdeling: MIMI
Frederiksborgvej 399
4000 Roskilde
Mærket "Olieprøver".
Adressen er gældende både ved opbevaring og analyse af prøver.


Ansvarlig for udarbejdelse af beredskabsplan
Vallensbæk Kommune

Øvrigt samarbejde omkring beredskab og udarbejdelse af beredskabsplaner
Der er igangsat et samarbejde omkring en fælles beredskabsplan mellem Køge Bugt kommunerne omfattende Dragør, Tårnby, Hvidovre, Brøndby, Vallensbæk, Ishøj, Greve, Solrød, Køge og Stevns kommuner.

Havne i Kommune

Vallensbæk Havn
Telefon 43 54 35 75

Involverede myndigheder

Varde Kommune
Telefon 76 35 40 96 Falcks Vagtcenter Sydjylland
https://www.vardekommune.dk

Syd- og Sønderjyllands Politi
Telefon 76 11 14 48
https://www.politi.dk/Sydsoenderjylland/da/servicemenu/forside

Beredskabsstyrelsen Midtjylland
Telefon 96 26 76 00
https://www.brs.dk/da/om-os/organisation/beredskabscentre/beredskabsstyrelsen-midtjylland/

Værnsfælles Forsvars Kommando
Joint Operations Centre, Maritime Assistance Service (Tidligere en del af SOK)
Telefon omstilling 89433099
Telefon direkte 72 85 03 71
Telefax 72 85 03 84
E-mail adresse Obfuscated EmailWeb: Forsvaret.dk

Værnsfælles Forsvars Kommando
Marinestaben, Havmiljø sektion
Telefon Omstilling VFK 72 84 00 00
Telefon 72 81 20 73
E-mail adresse: Obfuscated EmailWeb: Forsvaret.dk

Værnsfælles Forsvars Kommando
Marinestaben, Havmiljø sektion
Der kan bestilles olieprøvekasser hos:
Dennis Rigel
Telefon 72 85 03 11
E-mail adresse: Obfuscated Email

I forbindelse med eventuel aflivning af fugle:


Naturstyrelsen – Blåvandshuk
Telefon 72 54 30 00
Telefon uden for normal arbejdstid:
Telefon 21 41 86 06

https://naturstyrelsen.dk/lokale-enheder/blaavandshuk/

I forbindelse med anmeldelse af olie- og kemikalieforurening på kommunens kyster med henblik på refusion af kommunens udgifter i forbindelse med strandrensning / strandsanering 


Miljøstyrelsen
Telefon 72 54 40 00
https://www.mst.dk

Århus Universitet (Tidligere Danmarks Miljøundersøgelser - DMU)
DCE - Nationalt Center for Mijø og Energi
Korrespondance, spørgsmål osv. skal foregå via mail-adressen: Obfuscated Email
Alternativt kan følgende personer kontaktes via telefon:
Telefon 87 15 85 81 – Pia Lassen, sektionsleder
Telefon 87 15 85 52 – Kai Bester, forsker
Telefon 87 15 87 22 – Charlotte Dahl Schiødt, laborant https://dce.au.dk
https://dce.au.dk
https://www.mst.dk for yderligere information

Olieprøver kan sendes til opbevaring hos Danmarks Miljøundersøgelser (DMU). Dette skal ske til adressen:
Århus Universitet
Danmarks Miljøundersøgelser
Afdeling: MIMI
Frederiksborgvej 399
4000 Roskilde
Mærket "Olieprøver".
Adressen er gældende både ved opbevaring og analyse af prøver.


Ansvarlig for udarbejdelse af beredskabsplan
Varde Kommune

Øvrigt samarbejde omkring beredskab og udarbejdelse af beredskabsplaner
Der er ingen samlet beredskabsplan med øvrige kommuner

Havne i Kommune
Ingen havne i kommunen

Involverede myndigheder

Vejle Kommune
Telefon 112
https://www.vejle.dk

Sydøstjyllands Politi
Telefon 112/114
Telefon 76 28 14 48
https://www.politi.dk/Sydoestjylland

Beredskabsstyrelsen Midtjylland
Nordlig del af kommunen

Telefon 96 26 76 00
https://www.brs.dk/da/om-os/organisation/beredskabscentre/beredskabsstyrelsen-midtjylland/

Beredskabsstyrelsen Sydjylland
Sydlig del af kommunen

Telefon 73 52 74 00
https://www.brs.dk/da/om-os/organisation/beredskabscentre/beredskabsstyrelsen-sydjylland/


Værnsfælles Forsvars Kommando
Joint Operations Centre, Maritime Assistance Service (Tidligere en del af SOK)
Telefon omstilling 89433099
Telefon direkte 72 85 03 70
Telefax 72 85 50 84
E-mail adresse Obfuscated EmailWeb: Forsvaret.dk

Værnfælles Forsvars Kommando
Marinestaben, Havmiljø sektion
Telefon Omstilling VFK 72 85 00 00
Telefon 72 85 03 08
E-mail adresse: Obfuscated Email

Værnfælles Forsvars Kommando
Marinestaben, Havmiljø sektion
Der kan bestilles olieprøvekasser hos:
Dennis Rigel
Telefon 72 85 03 11
E-mail adresse: Obfuscated EmailWeb: Forsvaret.dk


I forbindelse med eventuel aflivning af fugle:

Naturstyrelsen – Trekantsområdet
Telefon 72 54 30 00
Telefon uden for normal arbejdstid:
Telefon 72 54 35 84
https://naturstyrelsen.dk/lokale-enheder/trekantsomraadet

I forbindelse med eventuel a nmeldelse af olie- og kemikalieforurening på kommunens kyster med henblik på refusion af kommunens udgifter i forbindelse med strandrensning / strandsanering:

Miljøstyrelsen
Telefon 72 54 40 00
Telefon 72 54 44 46 til Bente Sørensen
E-mail Obfuscated Email
E-mail Obfuscated Email
https://www.mst.dk for yderligere information


I forbindelse med opbevaring og analyse af olieprøver hos DMU:

Århus Universitet (Tidligere Danmarks Miljøundersøgelser - DMU)
DCE - Nationalt Center for Mijø og Energi
Korrespondance, spørgsmål med videre skal foregå via mail-adressen: Obfuscated Email
Alternativt kan følgende personer kontaktes via telefon:
Telefon 87 15 85 81 – Pia Lassen, sektionsleder
Telefon 87 15 86 15 – Charlotte Dahl Schiødt, laborant 
Telefon 87 15 87 22 – Charlotte Dahl Schiødt, laborant
https://dce.au.dk
https://www.mst.dk for yderligere information

Olieprøver kan sendes til opbevaring hos Danmarks Miljøundersøgelser (DMU). Dette skal ske til adressen:
Århus Universitet
Institut for Miljøvidenskab
Afdeling: MITO
Frederiksborgvej 399
4000 Roskilde
Mærket " Olieprøver ".
Adressen er gældende både ved opbevaring og analyse af prøver.

Bemærk: Olieprøcer skal helst sendes straks eller så hurtigt som muligt (især vandholdige prøver) på grund af risiko for forvittring af de let flygtige olieforbindelser.


Ansvarlig for udarbejdelse af beredskabsplan
Vejle Kommune

Øvrigt samarbejde omkring beredskab og udarbejdelse af beredskabsplaner
Der er intet samarbejde med øvrige kommuner omkring beredskabet

Havne i Kommune

Brejning Lystbådehavn
Telefon 20 13 12 00

Tirsbæk Jollehavn
Telefon 75 71 17 06

Vejle Havn (Trafikhavn)
Telefon 75 82 04 66
Telefon 20 23 62 66

Vejle Lystbådehavn
Telefon 75 82 59 42

Involverede myndigheder

Vesthimmerland Kommune
Telefon 99 66 70 00 til indsatsleder
Telefon 22 24 40 00 til vagt / Indsatsleder i den nordlige del af kommunen
Telefon 22 24 40 40 til vagt / Indsatsleder i den sydlige del af kommunen
https://www.vesthimmerland.dk

Nordjyllands Politi
Telefon 112/114
Telefon 96 30 14 48
https://www.politi.dk/Nordjylland

Beredskabsstyrelsen Nordjylland
Telefon 30 16 42 06 
Web: Beredskabsstyrelsen Nordjylland

Værnsfælles Forsvars Kommando
Joint Operations Centre, Maritime Assistance Service (Tidligere en del af SOK)
Telefon omstilling 89433099
Telefon direkte 72 85 03 71
Telefax 72 85 03 84
E-mail adresse Obfuscated EmailWeb: Forsvaret.dk

Værnsfælles Forsvars Kommando
Marinestaben, Havmiljø sektion
Telefon Omstilling VFK 72 84 00 00
Telefon 72 81 20 73
E-mail adresse: Obfuscated EmailWeb: Forsvaret.dk

Værnsfælles Forsvars Kommando
Marinestaben, Havmiljø sektion
Der kan bestilles olieprøvekasser hos:
Dennis Rigel
Telefon 72 85 03 11
E-mail adresse: Obfuscated Email


I forbindelse med eventuel aflivning af fugle:

Naturstyrelsen – Himmerland
Telefon 72 54 30 00
Telefon 72 54 38 96
Telefon uden for normal arbejdstid:
Telefon 72 54 39 16
https://naturstyrelsen.dk/lokale-enheder/himmerland/ Himmerland varetages af Kronjylland
https://naturstyrelsen.dk/lokale-enheder/kronjylland/

I forbindelse med eventuel a nmeldelse af olie- og kemikalieforurening på kommunens kyster med henblik på refusion af kommunens udgifter i forbindelse med strandrensning / strandsanering:

Miljøstyrelsen
Telefon 72 54 40 00
Telefon 72 54 44 46 til Bente Sørensen
E-mail Obfuscated Email
E-mail Obfuscated Email
https://www.mst.dk for yderligere information

I forbindelse med opbevaring og analyse af olieprøver hos DMU:

Århus Universitet (Tidligere Danmarks Miljøundersøgelser - DMU)
DCE - Nationalt Center for Mijø og Energi
Korrespondance, spørgsmål med videre skal foregå via mail-adressen: Obfuscated Email
Alternativt kan følgende personer kontaktes via telefon:
Telefon 87 15 85 81 – Pia Lassen, sektionsleder
Telefon 87 15 85 52 – Kai Bester, forsker
Telefon 87 15 87 22 – Charlotte Dahl Schiødt, laborant
https://dce.au.dk
https://www.mst.dk for yderligere information

Olieprøver kan sendes til opbevaring hos Danmarks Miljøundersøgelser (DMU). Dette skal ske til adressen:
Århus Universitet
Danmarks Miljøundersøgelser
Afdeling: MIMI
Frederiksborgvej 399
4000 Roskilde
Mærket "Olieprøver".
Adressen er gældende både ved opbevaring og analyse af prøver.


Ansvarlig for udarbejdelse af beredskabsplan
Vesthimmerland Kommune

Øvrigt samarbejde omkring beredskab og udarbejdelse af beredskabsplaner
Brønderslev, Frederikshavn, Hjørring, Jammerbugt, Læsø, Mariagerfjord, Vesthimmerland og Aalborg kommuner som er beliggende i Nordjyllands Politikreds har et samarbejde omkring beredskabet

Havne i Kommune

Aggersund Havn
Telefon 99 66 60 00

Aggersund Kalkværks Udskibsningsbro
Telefon 33 68 74 00

Hvalpsund Fiskeri- og Færgehavn (Hvalpsund-Sundsøre)
Telefon 96 49 22 00

Hvalpsund Lystbådehavn
Telefon 96 49 22 00

Livø Havn
Telefon 96 67 63 62

Løgstør Havn, herunder Løgstør Kanalhavn og Vesterbådehavn
Telefon 99 66 60 00

Rønbjerg Havn
Telefon 98 67 11 08

Involverede myndigheder

Viborg Kommune
Telefon 87 87 50 50 til indsatsleder
https://viborg.dk

Midt- og Vestjyllands Politi
Telefon 112/114
Telefon 96 10 14 48
https://www.politi.dk/Midtvestjylland

Beredskabsstyrelsen Midtjylland
Telefon 96 26 76 00

https://www.brs.dk/da/om-os/organisation/beredskabscentre/beredskabsstyrelsen-midtjylland/

Værnsfælles Forsvars Kommando
Joint Operations Centre, Maritime Assistance Service (Tidligere en del af SOK)
Telefon omstilling 89433099
Telefon direkte 72 85 03 71
Telefax 72 85 03 84
E-mail adresse Obfuscated EmailWeb: Forsvaret.dk

Værnsfælles Forsvars Kommando
Marinestaben, Havmiljø sektion
Telefon Omstilling VFK 72 84 00 00
Telefon 72 81 20 73
E-mail adresse: Obfuscated EmailWeb: Forsvaret.dk

Værnsfælles Forsvars Kommando
Marinestaben, Havmiljø sektion
Der kan bestilles olieprøvekasser hos:
Dennis Rigel
Telefon 72 85 03 11
E-mail adresse: Obfuscated Email


I forbindelse med eventuel aflivning af fugle:


Naturstyrelsen – Kronjylland
Telefon 72 54 30 00
Telefon 72 54 39 28
Telefon uden for normal arbejdstid:
Telefon 72 54 39 16
https://naturstyrelsen.dk/lokale-enheder/kronjylland

I forbindelse med eventuel a nmeldelse af olie- og kemikalieforurening på kommunens kyster med henblik på refusion af kommunens udgifter i forbindelse med strandrensning / strandsanering:


Miljøstyrelsen
Telefon 72 54 40 00
Telefon 72 54 44 46 til Bente Sørensen
E-mail Obfuscated Email
E-mail Obfuscated Email
https://www.mst.dk for yderligere information

I forbindelse med opbevaring og analyse af olieprøver hos DMU:

Århus Universitet (Tidligere Danmarks Miljøundersøgelser - DMU)
DCE - Nationalt Center for Mijø og Energi
Korrespondance, spørgsmål med videre skal foregå via mail-adressen: Obfuscated Email
Alternativt kan følgende personer kontaktes via telefon:
Telefon 87 15 85 81 – Pia Lassen, sektionsleder
Telefon 87 15 85 52 – Kai Bester, forsker
Telefon 87 15 87 22 – Charlotte Dahl Schiødt, laborant
https://dce.au.dk
https://www.mst.dk for yderligere information

Olieprøver kan sendes til opbevaring hos Danmarks Miljøundersøgelser (DMU). Dette skal ske til adressen:
Århus Universitet
Danmarks Miljøundersøgelser
Afdeling: MIMI
Frederiksborgvej 399
4000 Roskilde
Mærket "Olieprøver".
Adressen er gældende både ved opbevaring og analyse af prøver.


Ansvarlig for udarbejdelse af beredskabsplan
Viborg Kommune

Øvrigt samarbejde omkring beredskab og udarbejdelse af beredskabsplaner
Der er intet samarbejde med øvrige kommuner omkring beredskabet

Havne i Kommune

Hjarbæk Havn - Viborg Kommune
Telefon

Hjarbæk Havn - Viborg Sejlklub
Telefon

Sundstrup Havn
Telefon 87 87 87 87

Involverede myndigheder

Vordingborg Kommune
Telefon 55 37 27 40 til indsatsleder
Telefon 112/114 til Miljøvagt
https://www.vordingborg.dk

Sydsjællands- og Lolland-Falsters Politi
Telefon 112/114
Telefon 55 31 14 48
https://www.politi.dk/Sydsjaelland

Beredskabsstyrelsen Sjælland
Telefon 55 72 08 05

https://www.brs.dk/da/om-os/organisation/beredskabscentre/beredskabsstyrelsen-sjaelland/

Værnsfælles Forsvars Kommando
Joint Operations Centre, Maritime Assistance Service (Tidligere en del af SOK)
Telefon omstilling 89433099
Telefon direkte 72 85 03 71
Telefax 72 85 03 84
E-mail adresse Obfuscated EmailWeb: Forsvaret.dk

Værnsfælles Forsvars Kommando
Marinestaben, Havmiljø sektion
Telefon Omstilling VFK 72 84 00 00
Telefon 72 81 20 73
E-mail adresse: Obfuscated EmailWeb: Forsvaret.dk

Værnsfælles Forsvars Kommando
Marinestaben, Havmiljø sektion
Der kan bestilles olieprøvekasser hos:
Dennis Rigel
Telefon 72 85 03 11
E-mail adresse: Obfuscated Email


forbindelse med eventuel aflivning af fugle:


Naturstyrelsen – Storstrøm
Telefon 72 54 30 00
Telefon 22 49 65 77
Telefon uden for normal arbejdstid:
Telefon 72 54 32 17
Telefon 22 49 65 77
https://naturstyrelsen.dk/lokale-enheder/storstroem

I forbindelse med eventuel a nmeldelse af olie- og kemikalieforurening på kommunens kyster med henblik på refusion af kommunens udgifter i forbindelse med strandrensning / strandsanering:

Miljøstyrelsen
Telefon 72 54 40 00
Telefon 72 54 44 46 til Bente Sørensen
E-mail Obfuscated Email
E-mail Obfuscated Email
https://www.mst.dk for yderligere information

I forbindelse med opbevaring og analyse af olieprøver hos DMU:

Århus Universitet (Tidligere Danmarks Miljøundersøgelser - DMU)
DCE - Nationalt Center for Mijø og Energi
Korrespondance, spørgsmål med videre skal foregå via mail-adressen: Obfuscated Email
Alternativt kan følgende personer kontaktes via telefon:
Telefon 87 15 85 81 – Pia Lassen, sektionsleder
Telefon 87 15 85 52 – Kai Bester, forsker
Telefon 87 15 87 22 – Charlotte Dahl Schiødt, laborant
https://dce.au.dk
https://www.mst.dk for yderligere information

Olieprøver kan sendes til opbevaring hos Danmarks Miljøundersøgelser (DMU). Dette skal ske til adressen:
Århus Universitet
Danmarks Miljøundersøgelser
Afdeling: MIMI
Frederiksborgvej 399
4000 Roskilde
Mærket "Olieprøver".
Adressen er gældende både ved opbevaring og analyse af prøver.


Ansvarlig for udarbejdelse af beredskabsplan
Vordingborg Kommune

Øvrigt samarbejde omkring beredskab og udarbejdelse af beredskabsplaner
Der er intet samarbejde med øvrige kommuner omkring beredskabet

Havne i Kommune

Balle Strand Bådehavn – Balle Strand Bådelaug
Telefon 22 91 71 22

Bogø Havn
Telefon 55 89 42 19
Telefon 40 36 36 17

Gammel Jernhavn
Telefon 55 36 36 36

Gl. Kalvehave Havn
Telefon 55 38 00 03

Havnen Dalen
Telefon 55 99 11 77

Hårbølle Havn
Telefon 51 32 92 87
Telefon 21 49 47 45

Hårbølle Hestehave Anlægsbro
Telefon 55 81 72 19

Jungshoved Kirkehavn
Telefon

Kalvehave Havn
Telefon 55 38 84 60
Telefon 20 29 84 60

Kindvig Havn
Telefon 55 36 36 36

Klintholm Havn (Fiskerihavn)
Telefon 24 42 21 82
Telefon 21 44 62 30

Klintholm Havn (Lystbådehavn)
Telefon 55 81 90 44

Langebæk Havn
Telefon 55 36 36 36

Masnedsund Havn
Telefon 55 36 36 36

Masnedø Gødningshavn
Telefon

Masnedø Marina
Telefon 55 35 40 00

Nyord Havn
Telefon 55 81 45 90

Petersværft Bro
Telefon 55 39 50 07
Telefon 20 62 50 07

Præstø Havn
Telefon 55 99 10 72
Telefon 40 59 80 72

Sandvig Havn (Fiskerihavn)
Telefon 40 30 12 67

Skåningbro
Telefon 55 89 42 19
Telefon 40 36 36 17

Stavreby Bådehavn - Stavreby Bådelaug
Telefon

Stege Havn
Telefon 55 81 55 25
Telefon 24 42 21 82

Svinø Havn
Telefon

Terø Anløbsbro
Telefon

Vordningborg Erhvervshavn (Vesthavnen)
Telefon 55 36 24 61
Telefon 23 74 62 10

Vordningborg Nordhavn (Lystbådehavn)
– Sejlklubben Snekken
Telefon 55 34 15 40

Vordingborg Vesthavn
Telefon 55 36 24 61
Telefon 23 74 62 10

Involverede myndigheder

Ærø Kommune
Telefon 112
https://aeroekommune.dk

Fyns Politi
Telefon 112/114
Telefon 66 14 14 48
https://www.politi.dk/Fyn

Beredskabsstyrelsen Sydjylland
Telefon 73 52 74 00 

https://www.brs.dk/da/om-os/organisation/beredskabscentre/beredskabsstyrelsen-sydjylland/ 

Værnsfælles Forsvars Kommando
Joint Operations Centre, Maritime Assistance Service (Tidligere en del af SOK)
Telefon omstilling 89433099
Telefon direkte 72 85 03 71
Telefax 72 85 03 84
E-mail adresse Obfuscated EmailWeb: Forsvaret.dk

Værnsfælles Forsvars Kommando
Marinestaben, Havmiljø sektion
Telefon Omstilling VFK 72 84 00 00
Telefon 72 81 20 73
E-mail adresse: Obfuscated EmailWeb: Forsvaret.dk

Værnsfælles Forsvars Kommando
Marinestaben, Havmiljø sektion
Der kan bestilles olieprøvekasser hos:
Dennis Rigel
Telefon 72 85 03 11
E-mail adresse: Obfuscated Email


I forbindelse med eventuel aflivning af fugle:

Naturstyrelsen – Fyn
Telefon 72 54 30 00
Telefon 72 54 35 39
Telefon 21 49 00 23

Telefon uden for normal arbejdstid:

Telefon 21 49 00 23

https://naturstyrelsen.dk/lokale-enheder/fyn

I forbindelse med eventuel a nmeldelse af olie- og kemikalieforurening på kommunens kyster med henblik på refusion af kommunens udgifter i forbindelse med strandrensning / strandsanering:

Miljøstyrelsen
Telefon 72 54 40 00
Telefon 72 54 44 46 til Bente Sørensen
E-mail Obfuscated Email
E-mail Obfuscated Email
https://www.mst.dk for yderligere information

I forbindelse med opbevaring og analyse af olieprøver hos DMU:

Århus Universitet (Tidligere Danmarks Miljøundersøgelser - DMU)
DCE - Nationalt Center for Mijø og Energi
Korrespondance, spørgsmål med videre skal foregå via mail-adressen: Obfuscated Email
Alternativt kan følgende personer kontaktes via telefon:
Telefon 87 15 85 81 – Pia Lassen, sektionsleder
Telefon 87 15 85 52 – Kai Bester, forsker
Telefon 87 15 87 22 – Charlotte Dahl Schiødt, laborant
https://dce.au.dk
https://www.mst.dk for yderligere information

Olieprøver kan sendes til opbevaring hos Danmarks Miljøundersøgelser (DMU). Dette skal ske til adressen:
Århus Universitet
Danmarks Miljøundersøgelser
Afdeling: MIMI
Frederiksborgvej 399
4000 Roskilde
Mærket "Olieprøver".
Adressen er gældende både ved opbevaring og analyse af prøver.


Asvarlig for udarbejdelse af beredskabsplan
Ærø Kommune

Øvrigt samarbejde omkring beredskab og udarbejdelse af beredskabsplaner
Der er intet samarbejde med øvrige kommuner omkring beredskabet

Havne i Kommune

Birkholm Havn
Telefon 62 54 15 01
Telefon 30 66 15 03

Marstal Havn
Telefon 63 52 63 65
Telefon 30 69 66 88

Søby Havn
Telefon

Ærøskøbing Havn
Telefon 62 53 12 53

Involverede myndigheder

Aabenraa Kommune
Telefon 24 24 90 89 til indsatsleder
https://www.aabenraa.dk

Syd- og Sønderjyllands Politi
Telefon 112/114
Telefon 76 11 14 48
https://www.politi.dk/Sydsoenderjylland

Beredskabsstyrelsen Sydjylland
Telefon 73 52 74 00
https://www.brs.dk/da/om-os/organisation/beredskabscentre/beredskabsstyrelsen-sydjylland/

Værnsfælles Forsvars Kommando
Joint Operations Centre, Maritime Assistance Service (Tidligere en del af SOK)
Telefon omstilling 89433099
Telefon direkte 72 85 03 71
Telefax 72 85 03 84
E-mail adresse Obfuscated EmailWeb: Forsvaret.dk

Værnsfælles Forsvars Kommando
Marinestaben, Havmiljø sektion
Telefon Omstilling VFK 72 84 00 00
Telefon 72 81 20 73
E-mail adresse: Obfuscated EmailWeb: Forsvaret.dk

Værnsfælles Forsvars Kommando
Marinestaben, Havmiljø sektion
Der kan bestilles olieprøvekasser hos:
Dennis Rigel
Telefon 72 85 03 11
E-mail adresse: Obfuscated Email


I forbindelse med eventuel aflivning af fugle:

Naturstyrelsen – Sønderjylland
Telefon 72 54 30 00
Telefon uden for normal arbejdstid:
Telefon 72 54 35 63
https://naturstyrelsen.dk/lokale-enheder/soenderjylland

I forbindelse med eventuel a nmeldelse af olie- og kemikalieforurening på kommunens kyster med henblik på refusion af kommunens udgifter i forbindelse med strandrensning / strandsanering:

Miljøstyrelsen
Telefon 72 54 40 00
Telefon 72 54 44 46 til Bente Sørensen
E-mail Obfuscated Email
E-mail Obfuscated Email
https://www.mst.dk for yderligere information

I forbindelse med opbevaring og analyse af olieprøver hos DMU:

Århus Universitet (Tidligere Danmarks Miljøundersøgelser - DMU)
DCE - Nationalt Center for Mijø og Energi
Korrespondance, spørgsmål med videre skal foregå via mail-adressen: Obfuscated Email
Alternativt kan følgende personer kontaktes via telefon:
Telefon 87 15 85 81 – Pia Lassen, sektionsleder
Telefon 87 15 85 52 – Kai Bester, forsker
Telefon 87 15 87 22 – Charlotte Dahl Schiødt, laborant
https://dce.au.dk
https://www.mst.dk for yderligere information

Olieprøver kan sendes til opbevaring hos Danmarks Miljøundersøgelser (DMU). Dette skal ske til adressen:
Århus Universitet
Danmarks Miljøundersøgelser
Afdeling: MIMI
Frederiksborgvej 399
4000 Roskilde
Mærket "Olieprøver".
Adressen er gældende både ved opbevaring og analyse af prøver.


Ansvarlig for udarbejdelse af beredskabsplan
Aabenraa Kommune

Øvrigt samarbejde omkring beredskab og udarbejdelse af beredskabsplaner
Der er intet samarbejde med øvrige kommuner omkring beredskabet

Havne i Kommune

Ensted Transithavn (Enstedværket)
Telefon 74 31 41 41

Kalvø Havn
Telefon 74 65 14 64

Kollund Mole
Telefon 73 76 76 76

Sønderballe Bådehavn – Sønderballe Bådelaug
Telefon 74 83 42 32

Varnæs Vig Bro - Varnæs Vig Bådelaug

Telefon 88 72 64 00

Aabenraa Havn
Telefon 74 62 25 14

Aabenra Lystbådehavn - Aabenraa Båd Club (Broerne nord for indsejlingen)
Telefon 74 62 39 82

Aabenraa Lystbådehavn - Aabenraa Sejl Club (Broerne syd for indsejlingen)

Telefon 74 62 39 82

Involverede myndigheder

Aalborg Kommune
Telefon 98 13 39 00 til vagthavende
https://www.aalborgkommune.dk

Nordjyllands Politi

Telefon 112/114
Telefon 96 30 14 48
https://www.politi.dk/Nordjylland

Beredskabsstyrelsen Nordjylland
Telefon 70 11 01 50
Web: Beredskabsstyrelsen Nordjylland

Værnsfælles Forsvars Kommando
Joint Operations Centre, Maritime Assistance Service (Tidligere en del af SOK)
Telefon omstilling 89433099
Telefon direkte 72 85 03 71
Telefax 72 85 03 84
E-mail adresse Obfuscated EmailWeb: Forsvaret.dk

Værnsfælles Forsvars Kommando
Marinestaben, Havmiljø sektion
Telefon Omstilling VFK 72 84 00 00
Telefon 72 81 20 73
E-mail adresse: Obfuscated EmailWeb: Forsvaret.dk

Værnsfælles Forsvars Kommando
Marinestaben, Havmiljø sektion
Der kan bestilles olieprøvekasser hos:
Dennis Rigel
Telefon 72 85 03 11
E-mail adresse: Obfuscated Email


I forbindelse med eventuel aflivning af fugle:

Naturstyrelsen – Himmerland
Telefon 72 54 30 00
Telefon 72 54 38 96
Telefon uden for normal arbejdstid:
Telefon 72 54 39 16
https://naturstyrelsen.dk/lokale-enheder/himmerland Himmerland varetages af Kronjylland
https://naturstyrelsen.dk/lokale-enheder/kronjylland

I forbindelse med eventuel a nmeldelse af olie- og kemikalieforurening på kommunens kyster med henblik på refusion af kommunens udgifter i forbindelse med strandrensning / strandsanering:

Miljøstyrelsen
Telefon 72 54 40 00
Telefon 72 54 44 46 til Bente Sørensen
E-mail Obfuscated Email
E-mail Obfuscated Email
https://www.mst.dk for yderligere information

I forbindelse med opbevaring og analyse af olieprøver hos DMU:

Århus Universitet (Tidligere Danmarks Miljøundersøgelser - DMU)
DCE - Nationalt Center for Mijø og Energi
Korrespondance, spørgsmål med videre skal foregå via mail-adressen: Obfuscated Email
Alternativt kan følgende personer kontaktes via telefon:
Telefon 87 15 85 81 – Pia Lassen, sektionsleder
Telefon 87 15 85 52 – Kai Bester, forsker
Telefon 87 15 87 22 – Charlotte Dahl Schiødt, laborant
https://dce.au.dk
https://www.mst.dk for yderligere information

Olieprøver kan sendes til opbevaring hos Danmarks Miljøundersøgelser (DMU). Dette skal ske til adressen:
Århus Universitet
Danmarks Miljøundersøgelser
Afdeling: MIMI
Frederiksborgvej 399
4000 Roskilde
Mærket "Olieprøver".
Adressen er gældende både ved opbevaring og analyse af prøver.


Ansvarlig for udarbejdelse af beredskabsplan
Aalborg Kommune

Øvrigt samarbejde omkring beredskab og udarbejdelse af beredskabsplaner
Brønderslev, Frederikshavn, Hjørring, Jammerbugt, Læsø, Mariagerfjord, Vesthimmerland og Aalborg kommuner som er beliggende i Nordjyllands Politikreds har et samarbejde omkring beredskabet

Havne i Kommunen

A.N.F. Aalborg og Nørresundby Fritidshavne
Marina Fjordparken (Aalborg Sejlklub)

- Nordre Bådehavn
- Aalborg Skudehavn (Fiskerklyngen)

- Vestre Bådehavn (Sejlklubben Limfjorden og Vestre Baadelaug)
Telefon 98 29 63 53

Egense Færgeleje - Hals-Egense Færgefart
Telefon 98 25 12 77
Telefon til færgen 98 25 16 22 / 23 30 18 87
https://www.aalborg.dk/trafik-og-transport/trafik/hals-egense-faergen

Egense Havn - Egense Lystbådehavn
Egense Sejlklub
Telefon 98 31 00 57
https://www.egense-sejlklub.dk

Hals Færgeleje beliggende i Hals Havn (Hals-Egense Færgeleje)
Telefon til havnefoged 98 75 06 55

Hals Havn - Hals Lystbådehavn
Hals Bådelaug
Telefon 98 25 93 70
https://www.halsbaadelaug.dk

Marina Fjordparken
- Aalborg Sejlklub

Telefon 98 10 25 75 til havnekontoret
Telefon 98 12 82 39 til klubhuset
https://www.aalborg-sejlklub.dk

Mou Lystbådehavn / Mou Bro
Sejlklubben Mou Bro
Telefon til havnekontor 21 43 35 61
https://www.mou-bro.dk

Nibe Havn S/I, herunder Nibe Bådelaug
Telefon 40 85 44 12

Nibe Lystbådehavn
Telefon 98 35 30 25
https://www.nibe-havn.dk

Nordjyllandsværket – Vattenfall A/S
Telefon hovednummer 88 27 50 00
Telefon brændselsafdelingen ved havnen 99 54 54 54
https://www.vattenfall.dk

Nordre Bådehavn
- Nørresundby Sejlklub
Telefon 98 17 60 17 til klubhuset
https://www.nsshavn.dk

Nørre Utterup Lystbådehavn - Sundby-Hvorup Sejlklub
Telefon havnekontor/Klubhus 98 19 04 43
https://www.shs-sejlklub.dk

Tunnelhavnen
Telefon

Vestre Bådehavn
Vestre Bådelaug
- Sejlklubben Limfjorden
Telefon 98 13 85 48 til klubhus
https://aalborglystbaadehavn.dk/sejlklubben-limfjorden.aspx

Aalborg Havn, herunder Norden Bro, som er et privat bolværk i Aalborg Havn
Telefon 99 30 15 00
https://www.aalborghavn.dk

Aalborg Portland
Telefon 98 16 77 77
https://www.aalborgportland.dk

Aalborg Skudehavn
- Vestre Bådelaug
- Fiskerklyngen

Telefon 98 13 41 07 til fiskerklyngens formand

Involverede myndigheder

Århus Kommune
Telefon 112
Telefon 86 76 76 76 til indsatsleder i Århus Brandvæsen
https://www.aarhus.dk

Østjyllands Politi
Telefon 112/114
Telefon 87 31 14 48
https://www.politi.dk/Oestjylland

Beredskabsstyrelsen Midtjylland
Telefon 96 26 76 00
https://www.brs.dk/da/om-os/organisation/beredskabscentre/beredskabsstyrelsen-midtjylland/

Værnsfælles Forsvars Kommando
Joint Operations Centre, Maritime Assistance Service (Tidligere en del af SOK)
Telefon omstilling 89433099
Telefon direkte 72 85 03 71
Telefax 72 85 03 84
E-mail adresse Obfuscated EmailWeb: Forsvaret.dk

Værnsfælles Forsvars Kommando
Marinestaben, Havmiljø sektion
Telefon Omstilling VFK 72 84 00 00
Telefon 72 81 20 73
E-mail adresse: Obfuscated EmailWeb: Forsvaret.dk

Værnsfælles Forsvars Kommando
Marinestaben, Havmiljø sektion
Der kan bestilles olieprøvekasser hos:
Dennis Rigel
Telefon 72 85 03 11
E-mail adresse: Obfuscated Email


I forbindelse med eventuel aflivning af fugle:

Naturstyrelsen – Søhøjlandet
Telefon 72 54 30 00
Telefon uden for normal arbejdstid:
Telefon 40 46 38 34
Telefon 22 49 65 77
https://naturstyrelsen.dk/lokale-enheder/soehoejlandet

I forbindelse med eventuel a nmeldelse af olie- og kemikalieforurening på kommunens kyster med henblik på refusion af kommunens udgifter i forbindelse med strandrensning / strandsanering:

Miljøstyrelsen
Telefon 72 54 40 00
Telefon 72 54 44 46 til Bente Sørensen
E-mail Obfuscated Email
E-mail Obfuscated Email
https://www.mst.dk for yderligere information

I forbindelse med opbevaring og analyse af olieprøver hos DMU:

Århus Universitet (Tidligere Danmarks Miljøundersøgelser - DMU)
DCE - Nationalt Center for Mijø og Energi
Korrespondance, spørgsmål med videre skal foregå via mail-adressen: Obfuscated Email
Alternativt kan følgende personer kontaktes via telefon:
Telefon 87 15 85 81 – Pia Lassen, sektionsleder
Telefon 87 15 85 52 – Kai Bester, forsker
Telefon 87 15 87 22 – Charlotte Dahl Schiødt, laborant
https://dce.au.dk
https://www.mst.dk for yderligere information

Olieprøver kan sendes til opbevaring hos Danmarks Miljøundersøgelser (DMU). Dette skal ske til adressen:
Århus Universitet
Danmarks Miljøundersøgelser
Afdeling: MIMI
Frederiksborgvej 399
4000 Roskilde
Mærket "Olieprøver".
Adressen er gældende både ved opbevaring og analyse af prøver.


Ansvarlig for udarbejdelse af beredskabsplan
Århus Kommune

Øvrigt samarbejde omkring beredskab og udarbejdelse af beredskabsplaner
Der er igangsat et samarbejde omkring beredskabet mellem Norddjurs, Odder, Randers, Samsø, Syddjurs og Århus kommuner

Havne i Kommune

Egå Marina
Telefon 86 22 55 51
https://www.egaa-marina.dk

Kaløvig Bådehavn
Telefon 86 22 55 51
https://www.kalovigbaadelaug.dk

Marselisborg Havn S/I (Lystbådehavn)
Telefon 86 19 86 44
https://www.marselisborghavn.dk

Studstrupsværkets Havn
Telefon 56 48 53 32

Århus Færgehavn - Kattegatruten
Telefon

Århus Færgehavn - Molslinien
Telefon

Århus Havn

Telefon 86 13 32 66
ttp://www.aarhushavn.dk

Århus Lystbådehavn
Telefon 86 19 15 90
https://www.aarhuslystbaadehavn.dk