Kalundborg Kommune

Region Sjælland

Involverede myndigheder

Kalundborg Kommune
Telefon 59 53 40 20 til indsatsleder
http://www.kalundborg.dk

Midt- og Vestsjællands Politi

Telefon 112/114
Telefon 46 35 14 48
http://www.politi.dk/Midtvestsjaelland

Beredskabsstyrelsen Sjælland
Telefon 55 75 37 00
http://www.brs.dk/brss

Værnsfælles Forsvars Kommando
Joint Operations Centre, Maritime Assistance Service (Tidligere en del af SOK)
Telefon omstilling 89433099
Telefon direkte 72 85 03 71
Telefax 72 85 03 84
E-mail adresse Obfuscated EmailWeb: Forsvaret.dk

Værnsfælles Forsvars Kommando
Marinestaben, Havmiljø sektion
Telefon Omstilling VFK 72 84 00 00
Telefon 72 81 20 73
E-mail adresse: Obfuscated EmailWeb: Forsvaret.dk

Værnsfælles Forsvars Kommando
Marinestaben, Havmiljø sektion
Der kan bestilles olieprøvekasser hos:
Dennis Rigel
Telefon 72 85 03 11
E-mail adresse: Obfuscated Email


I forbindelse med eventuel aflivning af fugle:

Naturstyrelsen – Midtsjælland
Telefon 72 54 30 00
Telefon uden for normal arbejdstid:
Telefon 72 54 32 64
http://naturstyrelsen.dk/lokale-enheder/midtsjaelland

I forbindelse med eventuel a nmeldelse af olie- og kemikalieforurening på kommunens kyster med henblik på refusion af kommunens udgifter i forbindelse med strandrensning / strandsanering:

Miljøstyrelsen
Telefon 72 54 40 00
Telefon 72 54 44 46 til Bente Sørensen
E-mail Obfuscated Email
E-mail Obfuscated Email
http://www.mst.dk for yderligere information

I forbindelse med opbevaring og analyse af olieprøver hos DMU:

Århus Universitet (Tidligere Danmarks Miljøundersøgelser - DMU)
DCE - Nationalt Center for Mijø og Energi
Korrespondance, spørgsmål med videre skal foregå via mail-adressen:
Obfuscated Email
Alternativt kan følgende personer kontaktes via telefon:
Telefon 87 15 85 81 – Pia Lassen, sektionsleder
Telefon 87 15 85 52 – Kai Bester, forsker
Telefon 87 15 87 22 – Charlotte Dahl Schiødt, laborant
http://dce.au.dk
http://www.mst.dk for yderligere information

Olieprøver kan sendes til opbevaring hos Danmarks Miljøundersøgelser (DMU). Dette skal ske til adressen:
Århus Universitet
Danmarks Miljøundersøgelser
Afdeling: MIMI
Frederiksborgvej 399
4000 Roskilde
Mærket "Olieprøver".
Adressen er gældende både ved opbevaring og analyse af prøver.


Ansvarlig for udarbejdelse af beredskabsplan
Kalundborg Kommune

Øvrigt samarbejde omkring beredskab og udarbejdelse af beredskabsplaner
Der er intet samarbejde med øvrige kommuner omkring beredskabet

Havne i Kommune

Asnæsværkets Havn – Dong Energy
Telefon 99 55 06 00

Gisseløre Lystbådehavn
Telefon 59 56 21 01
Telefon 30 13 12 78

Havnsø Havn
Telefon 59 26 93 81

Kalundborg Færgehavn - Molslinien
Telefon

Kalundborg Havn
Telefon 59 53 40 00

Mullerup Havn
Telefon 58 85 86 75

Nekselø Havn (Anløbsbro)
Telefon 59 26 93 81

Reersø Havn (Fiskerihavn)
Telefon

Røsnæs Havn
Telefon 59 26 93 81

Sejerø Havn
Telefon 59 59 01 42
Telefon 21 20 31 56

Statoil Terminalen i Kalundborg (Statoil Raffinaderiet)
Telefon 59 57 45 00