Hedensted Kommune

Region Midtjylland

Involverede myndigheder

Hedensted Kommune
Telefon 112 til vagthavende brandvæsen
Telefon 76 81 28 50 til Vejle Brandvæsen
http://www.hedensted.dk

Sydøstjyllands Politi
Telefon 112/114
Telefon 76 28 14 48
http://www.politi.dk/Sydoestjylland

Vejle brandvæsen
Telefon 76 81 08 00
http://www.brs.dk/brsmj

Værnsfælles Forsvars Kommando
Joint Operations Centre, Maritime Assistance Service (Tidligere en del af SOK)
Telefon omstilling 89433099
Telefon direkte 72 85 03 71
Telefax 72 85 03 84
E-mail adresse Obfuscated EmailWeb: Forsvaret.dk

Værnsfælles Forsvars Kommando
Marinestaben, Havmiljø sektion
Telefon Omstilling VFK 72 84 00 00
Telefon 72 81 20 73
E-mail adresse: Obfuscated EmailWeb: Forsvaret.dk

Værnsfælles Forsvars Kommando
Marinestaben, Havmiljø sektion
Der kan bestilles olieprøvekasser hos:
Dennis Rigel
Telefon 72 85 0311
E-mail adresse: Obfuscated Email


I forbindelse med eventuel aflivning af fugle:

Naturstyrelsen – Søhøjlandet
Telefon 72 54 30 00
Telefon uden for normal arbejdstid:
Telefon 40 46 38 34
Telefon 22 49 65 77
http://www.naturstyrelsen.dk/Lokalt/Soehoejlandet

I forbindelse med eventuel anmeldelse af olie- og kemikalieforurening på kommunens kyster med henblik på refusion af kommunens udgifter i forbindelse med strandrensning / strandsanering:

Miljøstyrelsen
Telefon 72 54 40 00
Telefon 72 54 44 46 til Bente Sørensen
E-mail Obfuscated Email
E-mail Obfuscated Email
http://www.mst.dk for yderligere information

I forbindelse med opbevaring og analyse af olieprøver hos DMU:

Århus Universitet (Tidligere Danmarks Miljøundersøgelser - DMU)
DCE - Nationalt Center for Mijø og Energi
Korrespondance, spørgsmål med videre skal foregå via mail-adressen: Obfuscated Email
Alternativt kan følgende personer kontaktes via telefon:
Telefon 87 15 85 81 – Pia Lassen, sektionsleder
Telefon 87 15 85 52 – Kai Bester, forsker
Telefon 87 15 87 22 – Charlotte Dahl Schiødt, laborant
http://dce.au.dk
http://www.mst.dk for yderligere information

Olieprøver kan sendes til opbevaring hos Danmarks Miljøundersøgelser (DMU). Dette skal ske til adressen:
Århus Universitet
Danmarks Miljøundersøgelser
Afdeling: MIMI
Frederiksborgvej 399
4000 Roskilde
Mærket "Olieprøver".
Adressen er gældende både ved opbevaring og analyse af prøver.


Ansvarlig for udarbejdelse af beredskabsplan

Hedensted Kommune

Øvrigt samarbejde omkring beredskab og udarbejdelse af beredskabsplaner
Der er intet samarbejde med øvrige kommuner omkring beredskabet

Havne i Kommune

Hjarnø Bro / Hjarnø Færgeleje – Hjarnø Færgefart
Telefon

Hjarnø Bådehavn
Telefon

Juelminde Havn og Marina
Telefon 76 69 35 81
Mobil 20 28 82 48
http://www.juelsmindehavn.dk

Rosenvold Havn
Telefon

Sandbjerg Marina
Telefon 76 69 35 81
Mobil 20 28 82 48

Snaptun Færgehavn
Telefon 79 75 50 00

Snaptun Havn (Fiskeri og Erhvervshavn)
Telefon 79 75 50 00

Snaptun Lystbådehavn AMBA
Telefon