Guldborgsund Kommune

Region Sjælland

Involverede myndigheder

Guldborgsund Kommune
Telefon 59 48 92 10 til Falcks vagtcentral i Holbæk
Telefon 112/114 til Miljøvagt
https://www.guldborgsund.dk/

Sydsjællands- og Lolland-Falsters Politi
Telefon 112/114
Telefon 55 31 14 48
http://www.politi.dk/Sydsjaelland

Beredskabsstyrelsen Sjælland
Telefon 55 75 37 00
http://www.brs.dk/brss

Værnsfælles Forsvars Kommando
Joint Operations Centre, Maritime Assistance Service (Tidligere en del af SOK)
Telefon omstilling 89433099
Telefon direkte 72 85 03 71
Telefax 72 85 03 84
E-mail adresse Web: Forsvaret.dk

Værnsfælles Forsvars Kommando
Marinestaben, Havmiljø sektion
Telefon Omstilling VFK 72 84 00 00
Telefon 72 81 20 73
E-mail adresse: Web: Forsvaret.dk

Værnsfælles Forsvars Kommando
Marinestaben, Havmiljø sektion
Der kan bestilles olieprøvekasser hos:
Dennis Rigel
Telefon 72 85 0311
E-mail adresse:


I forbindelse med eventuel aflivning af fugle:

Naturstyrelsen – Storstrøm
Telefon 72 54 30 00
Telefon 22 49 65 77
Telefon uden for normal arbejdstid:
Telefon 72 54 32 17
Telefon 22 49 65 77
http://naturstyrelsen.dk/lokale-enheder/storstroem

I forbindelse med eventuel a nmeldelse af olie- og kemikalieforurening på kommunens kyster med henblik på refusion af kommunens udgifter i forbindelse med strandrensning / strandsanering:

Miljøstyrelsen
Telefon 72 54 40 00
Telefon 72 54 44 46 til Bente Sørensen
E-mail
E-mail
http://www.mst.dk for yderligere information

I forbindelse med opbevaring og analyse af olieprøver hos DMU:

Århus Universitet (Tidligere Danmarks Miljøundersøgelser - DMU)
DCE - Nationalt Center for Mijø og Energi
Korrespondance, spørgsmål med videre skal foregå via mail-adressen:
Alternativt kan følgende personer kontaktes via telefon:
Telefon 87 15 85 81 – Pia Lassen, sektionsleder
Telefon 87 15 85 52 – Kai Bester, forsker
Telefon 87 15 87 22 – Charlotte Dahl Schiødt, laborant
http://dce.au.dk
http://www.mst.dk for yderligere information

Olieprøver kan sendes til opbevaring hos Danmarks Miljøundersøgelser (DMU). Dette skal ske til adressen:
Århus Universitet
Danmarks Miljøundersøgelser
Afdeling: MIMI
Frederiksborgvej 399
4000 Roskilde
Mærket "Olieprøver".
Adressen er gældende både ved opbevaring og analyse af prøver.


Ansvarlig for udarbejdelse af beredskabsplan
Guldborgsund Kommune

Øvrigt samarbejde omkring beredskab og udarbejdelse af beredskabsplaner
Der er intet samarbejde med øvrige kommuner omkring beredskabet

Havne i Kommune

Gedser Fiskerihavn
Telefon 54 85 05 63

Gedser Færgehavn - Scandlines
Telefon 33 15 15 15

Gedser Lystbådehavn
Telefon 54 85 05 63

Guldborg Bro og Bådehavn – Guldborg Falster Bådelaug
Telefon

Guldborg Bro og Bådehavn – Storebælt Sten og Grus
Telefon

Guldborg Havn – Guldborgland Bådelaug
Telefon

Gåbense Havn
Telefon

Hesnæs Havn
Telefon 54 44 40 58

Høvænge Havn
Telefon 54 87 12 73
Telefon 25 18 07 17

Lergravens Sejl- olg Fiskeriklub (Lergravsbroen udskilt fra Nykøbing Falster Havn)
Telefon

Nordre Bådelaug
Telefon 54 73 10 00

Nykøbing Falster Havn - Lystbådehavnen i Nykøbing Falster A.m.b.a.
Telefon 54 85 05 63

Nykøbing Falster Havn, herunder Sdr. Bådelaug
Telefon

Nysted Havn (Lystbådehavn)
Telefon 54 87 12 73
Telefon 25 18 07 17

Orehoved Havn
Telefon 54 85 05 63

Sakskøbing Havn (Sakskøbing Motor- og Sejlbådklub)
Telefon 54 73 20 48

Sakskøbing Lystbådehavn i Maltrupvænge
– Sakskøbing Bådelaug

Telefon

Sortsø Fritidshavn /Sortsø Lystbådehavn
- Sukkerbroens Bådelaug

Telefon 54 43 32 90

Stubbekøbing Havn (Erhvervshavn og færgeleje)
Telefon 54 87 12 73
Telefon 25 18 07 17

Stubbekøbing Lystbådehavn
Telefon

Stubberup Havn (Lystbådehavn)
Telefon 54 87 12 73
Telefon 25 18 07 17

Sdr. Bådelaug - Se Nykøbing Falster Havn
Telefon

Toreby Sejlklub
Telefon 54 85 78 01

Vålse Vig – Bådelauget Vålsevig
Telefon 54 44 64 12