Frederikshavn Kommune

Region Nordjylland

Involverede myndigheder

Frederikshavn Kommune
Telefon 29 48 62 00 til indsatsleder
https://www.frederikshavn.dk

Nordjyllands Politi
Telefon 112/114
Telefon 96 30 14 48
https://www.politi.dk/Nordjylland

Beredskabsstyrelsen Nordjylland
Telefon 96 17 72 00
Telefon 97 92 37 22 til alarm
Web: Beredskabsstyrelsen Nordjylland

Værnsfælles Forsvars Kommando
Joint Operations Centre, Maritime Assistance Service (Tidligere en del af SOK)
Telefon omstilling 89433099
Telefon direkte 72 85 03 71
Telefax 72 85 03 84
E-mail adresse Web: Forsvaret.dk

Værnsfælles Forsvars Kommando
Marinestaben, Havmiljø sektion
Telefon Omstilling VFK 72 84 00 00
Telefon 72 81 20 73
E-mail adresse: Web: Forsvaret.dk

Værnsfælles Forsvars Kommando
Marinestaben, Havmiljø sektion
Der kan bestilles olieprøvekasser hos:
Dennis Rigel
Telefon 72 85 0311
E-mail adresse:

I forbindelse med eventuel aflivning af fugle:

Naturstyrelsen – Vendsyssel
Telefon 72 54 30 00
Telefon 72 54 39 85
Telefon uden for normal arbejdstid:
Telefon 21 21 97 09
Telefon 98 93 10 02
https://naturstyrelsen.dk/lokale-enheder/vendsyssel

I forbindelse med eventuel a nmeldelse af olie- og kemikalieforurening på kommunens kyster med henblik på refusion af kommunens udgifter i forbindelse med strandrensning / strandsanering:

Miljøstyrelsen
Telefon 72 54 40 00
Telefon 72 54 44 46 til Bente Sørensen
E-mail
E-mail
https://www.mst.dk for yderligere information

I forbindelse med opbevaring og analyse af olieprøver hos DMU:

Århus Universitet (Tidligere Danmarks Miljøundersøgelser - DMU)
DCE - Nationalt Center for Mijø og Energi
Korrespondance, spørgsmål med videre skal foregå via mail-adressen:
Alternativt kan følgende personer kontaktes via telefon:
Telefon 87 15 85 81 – Pia Lassen, sektionsleder
Telefon 87 15 85 52 – Kai Bester, forsker
Telefon 87 15 87 22 – Charlotte Dahl Schiødt, laborant
https://dce.au.dk
https://www.mst.dk for yderligere information

Olieprøver kan sendes til opbevaring hos Danmarks Miljøundersøgelser (DMU). Dette skal ske til adressen:
Århus Universitet
Danmarks Miljøundersøgelser
Afdeling: MIMI
Frederiksborgvej 399
4000 Roskilde
Mærket "Olieprøver".
Adressen er gældende både ved opbevaring og analyse af prøver.


Ansvarlig for udarbejdelse af beredskabsplan
Frederikshavn Kommune

Øvrigt samarbejde omkring beredskab og udarbejdelse af beredskabsplaner
Brønderslev, Frederikshavn, Hjørring, Jammerbugt, Læsø, Mariagerfjord, Vesthimmerland og Aalborg kommuner som er beliggende i Nordjyllands Politikreds har et samarbejde omkring beredskabet

Havne i Kommunen

Frederikshavn Havn

Telefon 98 42 19 88
https://www.frederikshavnhavn.dk

Frederikshavn Marina
Telefon 98 43 28 56
https://www.frederikshavnmarina.dk

Hirsholm Havn
Telefon 98 42 93 84
Telefon 21 61 83 60

Rønnerhavnen
Telefon 98 43 10 88
www.roennerhavnen.dk

Skagen Havn
Telefon 98 44 69 11
Telefon 98 44 13 46
https://www.skagen-havn.dk

Skagen Lystbådehavn
Telefon 98 44 33 41
https://skagenlystbaadehavn.frederikshavn.dk/

Strandby Fiskerihavn
Telefon 98 48 20 42
https://www.strandbyhavn.dk

Strandby Lystbådehavn
Telefon

Sæby Havn
Telefon 98 46 10 59
https://www.saebyhavn.dk

Voerså Havn (Voerså Fiskerleje)
Telefon 98 85 11 79
Telefon 40 27 11 79
Telefon 98 45 50 00

Ålbæk Havn
Telefon 98 48 95 70
Telefon 21 77 37 99
https://www.aalbaek-havn.dk