Fanø Kommune

Region Syddanmark

Involverede myndigheder:

Fanø Kommune
Telefon 27 24 11 79 til døgnvagt (Sydvestjysk Brandvæsen)
https://www.fanoe.dk/

Sydvestjysk Brandvæsen
Telefon 27 24 11 79
Telefon 76 16 50 00
https://svjb.dk

  Kommunalt beredskab for følgende kommuner:

  • Esbjerg Kommune
  • Fanø Kommune
  • Varde Kommune

Syd- og Sønderjyllands Politi
Telefon 112/114
Telefon 76 11 14 48
https://www.politi.dk/Sydsoenderjylland

Beredskabsstyrelsen Sydjylland
Telefon 73 52 74 00 
Web: Beredskabsstyrelsen Sydjylland

Værnsfælles Forsvars Kommando
Joint Operations Centre, Maritime Assistance Service (Tidligere en del af SOK)
Telefon omstilling 89433099
Telefon direkte 72 85 03 70
Telefax 72 85 50 84
E-mail adresse Obfuscated EmailWeb: Forsvaret.dk

Værnfælles Forsvars Kommando
Marinestaben, Havmiljø sektion
Telefon Omstilling VFK 72 85 00 00
Telefon 72 85 03 08
E-mail adresse: Obfuscated Email

Værnfælles Forsvars Kommando
Marinestaben, Havmiljø sektion
Der kan bestilles olieprøvekasser hos:
Dennis Rigel
Telefon 72 85 0311
E-mail adresse: Obfuscated Email


I forbindelse med eventuel aflivning af fugle:

 

Naturstyrelsen – Blåvandshuk
Telefon 72 54 35 11
Telefon uden for normal arbejdstid:
Telefon 21 41 86 06

https://naturstyrelsen.dk/om-os/kontakt/kontakttelefon/
https://naturstyrelsen.dk/lokale-enheder/blaavandshuk

 

Miljøstyrelsen
Telefon 72 54 40 00 (Miljøstyrelsen har ikke døgnvagt)
Telefon 72 54 44 46 Bente Sørensen
E-mail Obfuscated Email E-mail Obfuscated EmailBeredskab for havmiljø på Miljøstyrelsens hjemmeside

Miljøstyrelsen kontaktes i forbindelse med eventuel anmeldelse af olie- og kemikalieforurening på kommunens kyster med henblik på eventuel refusion af kommunens udgifter i forbindelse med strandrensning / strandsanering. Kommunerne skal ikke have Miljøstyrelsens godkendelse til bekæmpelse af olie- og kemikalieforurening på kommunens kyster, da dette er kommunernes ansvarsområde.

Århus Universitet (Tidligere Danmarks Miljøundersøgelser – DMU)
DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi
Korrespondance, spørgsmål med videre skal foregå via mail-adressen: Obfuscated Email Alternativ kan følgende personer kontaktes via telefon:
Telefon 87 15 85 81 – Pia Lassen, sektionsleder
Telefon 87 15 85 52 – Kai Bester, forsker
Telefon 87 15 87 22 – Charlotte Dahl Schiødt, laborant
https://dce.au.dk
Beredskab for havmiljø på Miljøstyrelsens hjemmeside

DCE opbevarer olieprøver i op til 5 år og foretager eventuel analyse på bestilling, såfremt det skønnes at der er en konkret forurener. Hvis forurener ikke er kendt, er det ikke nødvendigt som udgangspunkt at få foretaget en analyse, idet der så vil være en unødig udgift forbundet med analysen som ikke kan henføres til en konkret synder.

Det er derimod altid en god ide at sende olieprøven til opbevaring hos DCE, således at eventuelt bevismateriale opbevares forsvarligt.

Olieprøver sendes til opbevaring og eventuel analyse på følgende adresse:

  Århus Universitet
DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi
Afdeling: MIMI
Frederiksborgvej 399
4000 Roskilde

Mærket ”Olieprøver”.

Olieprøvekasser
Se under Værnfælles Forsvars Kommando, Marinestaben, Havmiljø sektion

Ansvarlig for udarbejdelse af beredskabsplan
Esbjerg Kommune som følge af lov om forpligtende kommunale samarbejder

Øvrigt samarbejde omkring beredskab og udarbejdelse af beredskabsplaner

  • Der udarbejdes beredskabsplan i samarbejde med Kreis Nordfriesland (Tyskland), Tønder, Fanø, Esbjerg og Varde kommuner. Dette arbejde sker i brandvæsenregi.

Havne i kommunen
Fanø Havn
Nordby Havn