Bornholms Regionskommune

Region Hovedstaden

Involverede myndigheder:

Bornholms Kommune
Telefon 56 96 96 57 til indsatsleder
Akutgruppen:
Helle Thers Telefon 56 92 20 74
Hans Ole Bech Telefon 56 92 20 65
Louise Lyng Bojesen Telefon 56922059
https://www.brk.dk

Bornholms Polit
iTelefon 112/114
Telefon 56 90 14 48
https://www.politi.dk/Bornholm

Beredskabsstyrelsen Bornholm
Telefon 56 44 58 00
Telefon 56 44 58 62 til befalingsmand
Web: Beredskabstyrelsen Bornholm

Værnsfælles Forsvars Kommando
Joint Operations Centre, Maritime Assistance Service (Tidligere en del af SOK)
Telefon omstilling 89433099
Telefon direkte 72 85 03 71
Telefax 72 85 03 84
E-mail adresse Web: Forsvaret.dk

Værnsfælles Forsvars Kommando
Marinestaben, Havmiljø sektion
Telefon Omstilling VFK 72 84 00 00
Telefon 72 81 20 73
E-mail adresse: Web: Forsvaret.dk

Værnsfælles Forsvars Kommando
Marinestaben, Havmiljø sektion
Der kan bestilles olieprøvekasser hos:
Dennis Rigel
Telefon 72 85 03 11
E-mail adresse:


I forbindelse med eventuel aflivning af fugle:

Naturstyrelsen – Bornholm
Telefon 72 54 30 00
Telefon uden for normal arbejdstid:Telefon 23 39 12 69
Telefon 56 99 90 52

https://naturstyrelsen.dk/lokale-enheder/bornholm/

I forbindelse med eventuel anmeldelse af olie- og kemikalieforurening på kommunens kyster med henblik på refusion af kommunens udgifter i forbindelse med strandrensning / strandsanering:

Miljøstyrelsen
Telefon 72 54 40 00
Telefon 72 54 44 46 til Bente Sørensen
E-mail
E-mail
https://www.mst.dk for yderligere information

I forbindelse med opbevaring og analyse af olieprøver hos DMU:
Århus Universitet (Tidligere Danmarks Miljøundersøgelser - DMU)
DCE - Nationalt Center for Mijø og Energi
Korrespondance, spørgsmål med videre skal foregå via mail-adressen:

Alternativt kan følgende personer kontaktes via telefon:
Telefon 87 15 85 81 – Pia Lassen, sektionsleder
Telefon 87 15 85 52 - Kai Bester, forsker
Telefon 87 15 87 22 - Charlotte Dahl Schiødt, laborant
https://dce.au.dk
https://www.mst.dk for yderligere information

Olieprøver kan sendes til opbevaring hos Danmarks Miljøundersøgelser (DMU). Dette skal ske til adressen:
Århus Universitet
Danmarks Miljøundersøgelser
Afdeling: MIMI
Frederiksborgvej 399
4000 Roskilde
Mærket "Olieprøver".
Adressen er gældende både ved opbevaring og analyse af prøver.

Ansvarlig for udarbejdelse af beredskabsplan:
Bornholms Regionskommune

Øvrigt samarbejde omkring beredskab og udarbejdelse af beredskabsplaner:
Der er intet samarbejde med øvrige kommuner omkring beredskabet

Havne i Kommunen:

Allinge Havn
Telefon 56 48 00 75

Arnager Bådehavn
Telefon 56 97 20 62

Bakkerne Bådehavn
Telefon 56 97 84 40

Balka Havn
Telefon 56 49 35 77

Boderne Havn
Telefon 56 95 15 29

Bølshavn
Telefon

Gudhjem Havn
Telefon 56 48 53 32
Telefon 20 21 56 60

Hammerhavn (Sæne havn)
Telefon 56 92 23 24

Hasle Havn, Vang Pier
Telefon 56 96 41 82

Helligpeder Havn
Telefon 56 96 47 98
Telefon 20 28 27 98

Kampeløkke Havn
Telefon 56 44 52 54

Listed Havn
Telefon 56 49 64 54

Melsted Havn
Telefon 56 48 52 39

Nexø Havn, herunder Sdr. Hammer Jollelaug
Telefon 56 49 22 50
https://www.nexohavn.dk

Nørresand Havn (Administreres af Gudhjem Havn)
Telefon 56 48 53 32

Rønne Havn A/S
Telefon 56 95 06 78
Telefon 51 36 37 47
https://www.roennehavn.dk

Rønne Lystbådehavn / Nørrekås Lystbådehavn
Telefon

Sandvig Havn
Telefon 56 92 23 32

Snogebæk Havn
Telefon 56 48 90 05

Svaneke Havn
Telefon 56 49 60 40

Teglkås Havn (Teglkås Bådehavn)
Telefon 56 96 91 95

Tejn Havn
Telefon 56 48 24 84

Telefon 20 33 01 84

Vang Havn
Telefon 56 96 92 93

Vige Havn
Telefon

Årsdale Havn
Telefon 56 49 69 17

Christiansø Havn
Telefon 40 45 20 14
Havnen/øen ejes af Forsvarsministeriet og Bornholms Regionskommune hjælper efter rekvisition