Assens Kommune

Region Syddanmark

Involverede myndigheder

Assens Kommune
Telefon 22 13 89 01 til indsatsleder
Telefon 24 86 20 40 til beredskabschefen
http://www.assens.dk

Fyns Politi
Telefon 112/114
Telefon 66 14 14 48
http://www.politi.dk/Fyn

Beredskabsstyrelsen Fyn
Telefon 65 51 18 00
http://www.brs.dk/brssj

Værnsfælles Forsvars Kommando 

Joint Operations Centre, Maritime Assistance Service (Tidligere en del af SOK)
Telefon omstilling 89433099
Telefon direkte 72 85 03 71
Telefax 72 85 03 84
E-mail adresse Web: Forsvaret.dk

Værnsfælles Forsvars Kommando
Marinestaben, Havmiljø sektion
Telefon Omstilling VFK 72 84 00 00
Telefon 72 81 20 73
E-mail adresse: Web: Forsvaret.dk

Værnsfælles Forsvars Kommando
Marinestaben, Havmiljø sektion
Der kan bestilles olieprøvekasser hos:
Dennis Rigel
Telefon 72 85 03 11
E-mail adresse:


I forbindelse med eventuel aflivning af fugle:

Naturstyrelsen – Fyn
Telefon 72 54 30 00
Telefon 72 54 35 39
Telefon 21 49 00 23
Telefon uden for normal arbejdstid:
Telefon 21 49 00 23
http://naturstyrelsen.dk/lokale-enheder/fyn

I forbindelse med eventuel a nmeldelse af olie- og kemikalieforurening på kommunens kyster med henblik på refusion af kommunens udgifter i forbindelse med strandrensning / strandsanering:

Miljøstyrelsen
Telefon 72 54 40 00
Telefon 72 54 44 46 til Bente Sørensen
E-mail
E-mail
http://www.mst.dk for yderligere information

I forbindelse med opbevaring og analyse af olieprøver hos DMU:

Århus Universitet (Tidligere Danmarks Miljøundersøgelser - DMU)
DCE - Nationalt Center for Mijø og Energi
Korrespondance, spørgsmål med videre skal foregå via mail-adressen:
Alternativt kan følgende personer kontaktes via telefon:
Telefon 87 15 85 81 – Pia Lassen, sektionsleder
Telefon 87 15 85 52 – Kai Bester, forsker
Telefon 87 15 87 22 – Charlotte Dahl Schiødt, laborant
http://dce.au.dk
http://www.mst.dk for yderligere information

Olieprøver kan sendes til opbevaring hos Danmarks Miljøundersøgelser (DMU). Dette skal ske til adressen:
Århus Universitet
Danmarks Miljøundersøgelser
Afdeling: MIMI
Frederiksborgvej 399
4000 Roskilde
Mærket "Olieprøver".
Adressen er gældende både ved opbevaring og analyse af prøver.

Ansvarlig for udarbejdelse af beredskabsplan
Assens Kommune

Øvrigt samarbejde omkring beredskab og udarbejdelse af beredskabsplaner
Der er intet samarbejde med øvrige kommuner omkring beredskabet

Havne i Kommunen

Agernæs Havn (Agernæs Læmole)
Telefon 64 74 74 74

Assens Marina
Telefon 64 71 35 80
http://www.assens-marina.dk/

Assens Trafikhavn (Assens Havn)
Telefon 64 71 31 65

Bågø Havn
Telefon 64 74 74 74
http://www.baagoe.info