Aalborg Kommune

Region Nordjylland

Involverede myndigheder

Aalborg Kommune
Telefon 98 13 39 00 til vagthavende
https://www.aalborgkommune.dk

Nordjyllands Politi

Telefon 112/114
Telefon 96 30 14 48
https://www.politi.dk/Nordjylland

Beredskabsstyrelsen Nordjylland
Telefon 70 11 01 50
Web: Beredskabsstyrelsen Nordjylland

Værnsfælles Forsvars Kommando
Joint Operations Centre, Maritime Assistance Service (Tidligere en del af SOK)
Telefon omstilling 89433099
Telefon direkte 72 85 03 71
Telefax 72 85 03 84
E-mail adresse Web: Forsvaret.dk

Værnsfælles Forsvars Kommando
Marinestaben, Havmiljø sektion
Telefon Omstilling VFK 72 84 00 00
Telefon 72 81 20 73
E-mail adresse: Web: Forsvaret.dk

Værnsfælles Forsvars Kommando
Marinestaben, Havmiljø sektion
Der kan bestilles olieprøvekasser hos:
Dennis Rigel
Telefon 72 85 03 11
E-mail adresse:


I forbindelse med eventuel aflivning af fugle:

Naturstyrelsen – Himmerland
Telefon 72 54 30 00
Telefon 72 54 38 96
Telefon uden for normal arbejdstid:
Telefon 72 54 39 16
https://naturstyrelsen.dk/lokale-enheder/himmerland Himmerland varetages af Kronjylland
https://naturstyrelsen.dk/lokale-enheder/kronjylland

I forbindelse med eventuel a nmeldelse af olie- og kemikalieforurening på kommunens kyster med henblik på refusion af kommunens udgifter i forbindelse med strandrensning / strandsanering:

Miljøstyrelsen
Telefon 72 54 40 00
Telefon 72 54 44 46 til Bente Sørensen
E-mail
E-mail
https://www.mst.dk for yderligere information

I forbindelse med opbevaring og analyse af olieprøver hos DMU:

Århus Universitet (Tidligere Danmarks Miljøundersøgelser - DMU)
DCE - Nationalt Center for Mijø og Energi
Korrespondance, spørgsmål med videre skal foregå via mail-adressen:
Alternativt kan følgende personer kontaktes via telefon:
Telefon 87 15 85 81 – Pia Lassen, sektionsleder
Telefon 87 15 85 52 – Kai Bester, forsker
Telefon 87 15 87 22 – Charlotte Dahl Schiødt, laborant
https://dce.au.dk
https://www.mst.dk for yderligere information

Olieprøver kan sendes til opbevaring hos Danmarks Miljøundersøgelser (DMU). Dette skal ske til adressen:
Århus Universitet
Danmarks Miljøundersøgelser
Afdeling: MIMI
Frederiksborgvej 399
4000 Roskilde
Mærket "Olieprøver".
Adressen er gældende både ved opbevaring og analyse af prøver.


Ansvarlig for udarbejdelse af beredskabsplan
Aalborg Kommune

Øvrigt samarbejde omkring beredskab og udarbejdelse af beredskabsplaner
Brønderslev, Frederikshavn, Hjørring, Jammerbugt, Læsø, Mariagerfjord, Vesthimmerland og Aalborg kommuner som er beliggende i Nordjyllands Politikreds har et samarbejde omkring beredskabet

Havne i Kommunen

A.N.F. Aalborg og Nørresundby Fritidshavne
-
Marina Fjordparken (Aalborg Sejlklub)

- Nordre Bådehavn
- Aalborg Skudehavn (Fiskerklyngen)

- Vestre Bådehavn (Sejlklubben Limfjorden og Vestre Baadelaug)
Telefon 98 29 63 53

Egense Færgeleje - Hals-Egense Færgefart
Telefon 98 25 12 77
Telefon til færgen 98 25 16 22 / 23 30 18 87
https://www.aalborg.dk/trafik-og-transport/trafik/hals-egense-faergen

Egense Havn - Egense Lystbådehavn
Egense Sejlklub
Telefon 98 31 00 57
https://www.egense-sejlklub.dk

Hals Færgeleje beliggende i Hals Havn (Hals-Egense Færgeleje)
Telefon til havnefoged 98 75 06 55

Hals Havn - Hals Lystbådehavn
Hals Bådelaug
Telefon 98 25 93 70
https://www.halsbaadelaug.dk

Marina Fjordparken
- Aalborg Sejlklub

Telefon 98 10 25 75 til havnekontoret
Telefon 98 12 82 39 til klubhuset
https://www.aalborg-sejlklub.dk

Mou Lystbådehavn / Mou Bro
Sejlklubben Mou Bro
Telefon til havnekontor 21 43 35 61
https://www.mou-bro.dk

Nibe Havn S/I, herunder Nibe Bådelaug
Telefon 40 85 44 12

Nibe Lystbådehavn
Telefon 98 35 30 25
https://www.nibe-havn.dk

Nordjyllandsværket – Vattenfall A/S
Telefon hovednummer 88 27 50 00
Telefon brændselsafdelingen ved havnen 99 54 54 54
https://www.vattenfall.dk

Nordre Bådehavn
- Nørresundby Sejlklub
Telefon 98 17 60 17 til klubhuset
https://www.nsshavn.dk

Nørre Utterup Lystbådehavn - Sundby-Hvorup Sejlklub
Telefon havnekontor/Klubhus 98 19 04 43
https://www.shs-sejlklub.dk

Tunnelhavnen
Telefon

Vestre Bådehavn
-
Vestre Bådelaug
- Sejlklubben Limfjorden
Telefon 98 13 85 48 til klubhus
https://aalborglystbaadehavn.dk/sejlklubben-limfjorden.aspx

Aalborg Havn, herunder Norden Bro, som er et privat bolværk i Aalborg Havn
Telefon 99 30 15 00
https://www.aalborghavn.dk

Aalborg Portland
Telefon 98 16 77 77
https://www.aalborgportland.dk

Aalborg Skudehavn
- Vestre Bådelaug
- Fiskerklyngen

Telefon 98 13 41 07 til fiskerklyngens formand