Beredskab for havmiljø

Miljøstyrelsen samordner på vegne af miljøministeren de kommunale beredskabsplaner for olie- og kemikaliforurening efter forhandling med de berørte kommuner.

Se Miljøstyrelsens oversigt over beredskabet i de enkelte kommuner

Ansvar og opgaver i tilfælde af olie- eller kemikalieforurening på havet


Billedet viser en række vindmøller i havet.