Nem adgang til alle kommuners information om badevand

Miljøstyrelsen ønsker, at danskerne skal have lettere adgang til information om kvaliteten af deres badevand. Derfor har Miljøstyrelsen lavet et danmarkskort med links til information om badevand på de enkelte badevandskommuners hjemmeside.

Der er i alt 88 kommuner i Danmark med officielle badevandslokaliteter, hvor der udføres bakteologiske målinger af badevandet henover badesæsonen. Kvaliteten af det danske badevand rapporteres årligt til EU ved det Europæiske Miljøagentur. Badesæsonen er fra 1. juni til 31. august eller 15. september.

Klik på den enkelte kommune for at tilgå kommunens information om badevand. De kommuner, der er grå på danmarkskortet, er ikke badevandskommuner.

Bemærk, at det er den enkelte kommunes ansvar at kontrollere badevandskvaliteten og advare om bl.a. forurening eller for høje koncentrationer af blågrønalger. Der kan være forskel på, hvordan og hvor meget kommunerne informerer om badevandet på deres hjemmeside, men alle badevandskommunerne foretager de nødvendige målinger af badevandskvaliteten.

Kvaliteten af det danske badevand er høj. Miljøstyrelsen håber, at den nemmere adgang til information om badevandet kan hjælpe alle badeglade med trygt at kaste sig i bølgerne.