Til brug for vores arbejde med mst.dk sættes en cookie som samler data om dit besøg. Andre 3. parts cookies fra fx sociale medier kan du afvise.Læs mere om cookies

Vandmiljø

Vandrammedirektivets udmøntning i nationale vandplaner og de nationale love og strategier skal sikre et sundt og godt miljø i vandløb, søer, fjorde og hav