Vandmiljø

Vandrammedirektivets udmøntning i nationale vandplaner og de nationale love og strategier skal sikre et sundt og godt miljø i vandløb, søer, fjorde og hav