Spørgsmål og svar i forbindelse med udbud indenfor vandteknologi

På denne side offentliggøres spørgsmål og svar – i anonymiseret form – i forbindelse med udbudsprocedurer på området for eksportfremme af vandteknologi.

Udbud: A ssistance til det Sydafrikansk-Danske Strategiske Vandsektor Samarbejde 2016-2018– Urban Water Management og Water Efficiency in Industries

 

Spørgsmål 1: Kan der i de fem referencer (afsnit 1.4.2.6) også indgå referencer fra underleverandører eller skal de alle fem være fra tilbudsgiver?

Svar: Ja, der kan i de fem leverancer også indgå referencer fra underleverandør.

 

Spørgsmål 2: Kan projektreferencer vedlægges på engelsk?

Svar: Nej, alle projektreferencer skal vedlægges på dansk.

 

Spørgsmål 3: Pristilbuddet - Bilag 4 – giver kun mulighed for at prissætte arbejdsdage. Hvor og hvordan skal der redegøres for udlægsomkostninger som internationale og lokale flyrejser, hotelophold, diæter, lokal transport, og andre omkostninger og skal disse omkostninger afholdes inden for budgetrammen på godt 1 mio. kr.?

Svar: Jævnfør Kravspecifikationen skal den tilbudte timepris i tilbuddet pr. konsulent være eks. moms, og skal omfatte alle omkostninger i projekter, på nær omkostninger til rejser til og i Sydafrika samt hotelophold i Sydafrika.

Udgifter til rejser til og i Sydafrika samt hotelophold i Sydafrika afholdes enten direkte af ordregiver, eller udlæg modregnes 1:1. Det betyder at alle øvrige udgifter (derunder diæter og øvrige omkostninger, nævnt specifikt i spørgsmålet) skal være indeholdt i timeprisen.

Udgifter til rejser og hotel kan antages at udgøre samlet 160.000,-. Dette beløb vil ikke indgå i tilbudsvurderingen, men indgår af udbudstekniske årsager i den samlede pris for opgaven.

I den sammenhæng skal præciseres, at der ikke er tale om en budgetramme for opgaven på ”godt 1 mio.” men at styrelsen har valgt udbudstype efter en vurdering af, at opgavens pris vil ende med at være lavere.

 

Spørgsmål 4: Hvordan afregnes rejsetid i forbindelser med opgaver i Sydafrika, er der én dags rejse i hver ende af en mission?

Svar: Der kan regnes med samlet én arbejdsdag til rejse pr. mission (½ arbejdsdag til udrejse og ½ arbejdsdag til hjemrejse). Der er pt. forventet 10 rejser for konsulenter, fordelt ligeligt mellem de to spor.

Det præciseres derfor, at der i tilbuddet skal inkluderes 10 ekstra arbejdsdage/workdays, så den samlede sum i bilag 4 ender på 97 arbejdsdage/work days – fordelt med 5 ekstra indenfor Urban Water og 5 dage indenfor Water Efficiency.

 

Spørgsmål 5: Skal afregning af sydafrikanske underrådgivere holdes inden for budgetrammen eller inden for de 87 manddage?

Svar: Afregning af sydafrikanske underrådgivere skal holdes inden for de 87 manddage.

 

Spørgsmål 6: Er potentielle sydafrikanske underrådgivere informeret om, at de optræder i udbudsmaterialet?

Svar: Ja.

 

Spørgsmål 7: Kan man anvende andre sydafrikanske underrådgivere end de, der optræder udbudsmaterialet?

Svar: Ja.

 

Spørgsmål 8: Skal den angivne beskrivelse af den enkelte konsulents rolle i projektet være en beskrivelse på maks. 2 sider pr. konsulent eller en beskrivelse af alle personerne i det samlede konsulentteam på maks. 2 sider?

Svar: Beskrivelsen skal være på samlet maks. 2 sider for alle personerne i det samlede konsulentteam.

 

Spørgsmål 9: jvf sektion 1.4.3.2 Ad. C på s. 8 : Må de foreslåede sydafrikanske konsulenter indgå i flere tilbud eller skal de være eksklusive?

Svar: De sydafrikanske konsulenter kan indgå i flere tilbud.

 

Spørgsmål 10: I bilag 01: Er det foreslåede antal konsulenter til et team på 2-5 konsulenter i alt inklusiv eller eksklusiv sydafrikanske konsulenter?

Svar: Det forventede antal på 2-5 konsulenter er tænkt inklusiv sydafrikanske konsulenter. Det skal dog bemærkes, at der er tale om en forventning, ikke et krav.