Eksportfremme og bilaterale aktiviteter

Miljøstyrelsen arbejder med eksportfremme gennem en kombination af reguleringsekspertise, branchekendskab og faglig viden. Miljøstyrelsen åbner herigennem døre for danske virksomheder blandt andet gennem ministerbesøg og indgåelsen af aftaler på myndighedsniveau.

På vækstmarkeder foregår arbejdet blandt andet gennem indgåelse af samarbejdsaftaler (såkaldte Memorandum of Understandings, MoU) og strategiske sektorsamarbejdsprojekter, som du kan læse mere om herunder. På volumenmarkeder arbejder Miljøministeriet blandt andet for ensartede rammevilkår i EU, og MUDP har desuden støttet Water Technology Alliance i Chicago, USA, hvor en udsending fra en dansk vandforsyning hjælper alliancens firmaer med at få ordrer på markedet i USA.

Samarbejdesaftaler og strategisk sektorsamarbejde

Danmark har indgået samarbejdsaftaler med en række partnerlande, der fungerer som et rammeværk om et øget samarbejde om vand-relaterede emner, som med tiden kan lede til øget eksport. Dette gælder for eksempel Kina, Sydafrika og Singapore. 

Samtidig er Miljøministeriet engageret i strategisk sektorsamarbejde i samarbejde med Danida, som har sendt vækstrådgivere ud til de danske ambassader i Kina, Sydafrika og Kenya.

Samarbejdet med Kina

I Kina har Miljøministeriet indgået aftale om et strategisk sektorsamarbejdsprojekt med det kinesiske vandressourceministerium og det kinesiske miljøministerium. Her er Miljøstyrelsen ansvarlig for luftforurening, vandressource- og spildevandsområderne. Miljøministeriet har desuden en samarbejdsaftale med det kinesiske miljøministerium.

Endvidere har Naturstyrelsen støttet etablering af tre virksomhedsdrevne partnerskaber i Kina. Partnerskaberne støttes økonomisk gennem MUDP. Det drejer sig om Grundvandspartnerskabet, Vand-i-byer-partnerskabet og Spildevandspartnerskabet. I Grundvandspartnerskabet arbejdes der sammen med myndighederne i Shandong-provinsen om grundvand og overfladevand. Vand-i-byer partnerskabet, hvor DHI har sekretariatsrollen, er et samarbejde mellem en række store danske virksomheder angående håndteringen af vandmasser i byerne. Spildevandspartnerskabet skal drives af Eksportforeningen med særligt fokus på samarbejde med myndighederne i Beijing og Jiangsu-provinsen.

Samarbejdet med Kenya

I Kenya er Miljøstyrelsen involveret i et strategisk sektorsamarbejde sammen med den danske ambassade i Nairobi og den udsendte vækstrådgiver med blandt andet det kenyanske miljøministerium angående håndhævelse af miljølovgivning inden for blandt andet affald og spildevand.

Samarbejdet med Sydafrika

I Sydafrika er der indgået en samarbejdsaftale i november 2015. I foråret 2016 indledes det strategiske sektorsamarbejdsprojekt, der handler om vand-i-byer, vandeffektivitet og grundvand. Arbejdet med at løse nogle af Sydafrikas store vandudfordringer foregår i samarbejde med blandt andet den danske ambassade i Pretoria og den udsendte vækstrådgiver, det danske Uddannelses- og Forskningsministerium og det sydafrikanske Department of Water and Sanitation.