Branchekonference om digitalisering i vandsektoren

I efteråret 2019 inviterer Miljøstyrelsen til en branchekonference om digitalisering i vandsektoren. Branchekonferencen vil være afslutning for projektet ”Digitalisering i Vandsektoren”.

Branchekonferencen forventes afholdt 10. oktober 2019

Projektet ”Digitalisering i Vandsektoren”

Miljøstyrelsen igangsatte i foråret 2018 projektet ” Digitalisering i Vandsektoren”. Det overordnede formål med projektet har været at facilitere en branchedialog om værdiskabelse i sektoren gennem en digital transformation og dermed overordnet at bidrage til at Danmark kan fastholde en global førerposition inden for vandteknologier. Mere konkret skal projektet bidrage til øget effektivisering i forsyningsselskaberne, forbedret miljøkvalitet samt til et kvalitetsløft i overvågningsprogrammer for vandkvalitet.

Projektet samler et bredt spektrum af aktører omkring afdækning af nye teknologiske muligheder forbundet med digitalisering af vandsektoren og afdækning af muligheder og barrierer for nyttiggørelse af en øget data-generering i vandsektoren. I projektets aktiviteter har indtil nu knap 100 eksperter fra virksomheder, forsyninger, myndigheder og forskningsinstitutioner deltaget og bidraget til det foreløbige resultat, udarbejdelse af et inspirationskatalog med cirka 30 ideer til gennemførelse af en digital transformation af vandsektoren.

Du kan downloade inspirationskataloget her.

Projekt vedr. afdækning af sensorteknologier

Parallelt med den overordnede branchedialog har Miljøstyrelsen gennemført en afdækning af sensorteknologiers modenhed og pålidelighed ift. at generere realtids-data for forskellige parametre.

Rapporten for denne analyse forventes færdig ultimo maj 2019.

Branchekonference efterår 2019

Som en foreløbig milepæl for projektet afholdes der i AROS i Århus den 28. maj 2019 en heldags branchekonference, hvor Miljøstyrelsen efter indledningsvist at have givet en status for projektet, dels vil invitere deltagerne til at drøfte udarbejdelse af en Vision 2025 for en digital transformation af vandsektoren, dels vil invitere til en drøftelse af, hvilke tværgående tiltag, der skal gennemføres for at sikre optimal værdiskabelse som følge af en sådan transformation.

Alle interesserede er velkommen til konferencen, der er gratis at deltage i. Deltagerne vil drøfte, hvilke forventninger vandsektoren kan have til en digital transformation i 2025, blive klogere på digitaliseringens muligheder og hvilke grundlæggende forhold, som organisationer og aktører skal adressere sig for at en digital transformation kan medføre optimale værdiskabelse.

Program for konferencen samt tilmelding vil blive offentliggjort. 

Som yderligere baggrundsmateriale kan der henvises til disse tre rapporter udgivet i starten af 2019

DTU Miljø ”Lad vand og data strømme”

CALL Copenhagen ”SMART Water”

Digitaliseringsstrategi for Miljøstyrelsen