Digitalisering af vandteknologi

Vandsektoren har i en årrække arbejdet meget bevidst med at automatisere en lang række driftsfunktioner. Dette har medført betydelige effektiviseringsgevinster og realisering af energioptimeringspotentialer på forsyningsanlæggene.

Overvågning af kvantitative og kvalitative parametre udføres i stigende grad med realtids-sensorer. I takt med at sensorer bliver stadigt billigere og kan levere realtids-monitering af flere parametre samtidig med at priser for dataprocessorer, forbedring af analytiske værktøjer og en øget udbredelse af cloudbaserede løsninger står vandsektoren nu over for næste bølge af tiltag.

DTU Miljø og CALL Copenhagen har netop offentliggjort analyser, der dokumenterer det betydelige perspektiv, som en digital transformation vil have for vandsektoren, både for effektivisering og forbedring af miljøkvalitet (se bokse).

Digitalisering af vandsektoren kan således på flere måder styrke sektorens performance og give et stærkt hjemmemarked for vandteknologiske leverandører, men mange - især mindre og mellemstore forsyningsvirksomheder - har stadig kun i begrænset omfang taget hul på dette tema, endsige formuleret en klar strategi. Konceptet digitalisering har langt fra nået en fælles forståelse i branchen. Der er derfor behov for at få klarlagt: Hvad handler det om? Hvad kan det gavne? Hvor er der brug for yderligere teknologiudvikling? Og kan brugersiden favne de nye muligheder, der følger med den omfattende data-generering?

Miljøstyrelsen igangsatte derfor i foråret 2018 projektet ” Digitalisering i Vandsektoren”. Det overordnede formål med projektet er at bidrage til at Danmark kan fastholde en global førerposition inden for vandteknologier. Endvidere skal projektet bidrage til en øget effektivisering i forsyningsselskaberne samt bidrage til et kvalitetsløft i overvågningsprogrammer for vandkvalitet.

Du kan læse mere om digitaliseringsprojektet her på siden

Lad vand og data strømme

DTU har udarbejdet rapporten ”Lad vand og data strømme” og skriver her bl.a., at man i 2020’erne kan forestille sig, at der for at løfte udfordringerne vil blive udviklet systemer af vandteknologier baseret på produkt-service systemer og service-baserede forretningsmodeller, samarbejdende autonome systemer af vandteknologiske komponenter, multiforsyningssystemer på tværs af vand, energi og affald og gennemført terrorsikring af vandforsyning, bl.a. ved hjælp af cybersikkerhed.

SMART Water

CALL har færdiggjort rapporten ”SMART Water” og skriver her bl.a., at der vil være to hovedområder, hvor der vil være betydelige gevin­ster at hente ved øget brug af digitale løsninger. Det første område omhandler planlægning, prioritering og drift af klimatilpasningsløsninger. Her er der oplagte muligheder for forbedringer - især hvis man kan fjerne eksisterende barrierer for samarbejde på tværs af administrative enheder, så det bliver muligt (eller endda påkrævet) at prioritere og drifte infrastruktur til vandafstrømning på basis af de naturlige vandoplande. Det andet område omhandler vedligehold af vandinfrastruktur.

Indbydelse til branchekonference

Miljøstyrelsen inviterer til branchekonference om digitalisering i vandsektoren. Branchekonferencen vil være afslutning for projektet ”Digitalisering i Vandsektoren”.

Branchekonferencen afholdes den 12. december 2019