Digitalisering af vandteknologi

Vandsektoren har i en årrække arbejdet meget bevidst med at automatisere en lang række driftsfunktioner. Dette har medført betydelige effektiviseringsgevinster og realisering af energioptimeringspotentialer på forsyningsanlæggene.

Overvågning af kvantitative og kvalitative parametre udføres i stigende grad med realtids-sensorer. I takt med at sensorer bliver stadigt billigere og kan levere realtids-monitering af flere parametre samtidig med at priser for dataprocessorer, forbedring af analytiske værktøjer og en øget udbredelse af cloudbaserede løsninger står vandsektoren nu over for næste bølge af tiltag.

DTU Miljø og CALL Copenhagen har netop offentliggjort analyser, der dokumenterer det betydelige perspektiv, som en digital transformation vil have for vandsektoren, både for effektivisering og forbedring af miljøkvalitet (se bokse).

Digitalisering af vandsektoren kan således på flere måder styrke sektorens performance og give et stærkt hjemmemarked for vandteknologiske leverandører, men mange - især mindre og mellemstore forsyningsvirksomheder - har stadig kun i begrænset omfang taget hul på dette tema, endsige formuleret en klar strategi. Konceptet digitalisering har langt fra nået en fælles forståelse i branchen. Der er derfor behov for at få klarlagt: Hvad handler det om? Hvad kan det gavne? Hvor er der brug for yderligere teknologiudvikling? Og kan brugersiden favne de nye muligheder, der følger med den omfattende data-generering?

Miljøstyrelsen igangsatte derfor i foråret 2018 projektet ” Digitalisering i Vandsektoren”. Det overordnede formål med projektet er at bidrage til at Danmark kan fastholde en global førerposition inden for vandteknologier. Endvidere skal projektet bidrage til en øget effektivisering i forsyningsselskaberne samt bidrage til et kvalitetsløft i overvågningsprogrammer for vandkvalitet.

Du kan læse mere om digitaliseringsprojektet her på siden