Digitalisering af vandteknologi

Vandsektoren har i en årrække arbejdet meget bevidst med at automatisere en lang række driftsfunktioner. Dette har medført betydelige effektiviseringsgevinster og realisering af energioptimeringspotentialer på forsyningsanlæggene.

Overvågning af kvantitative og kvalitative parametre udføres i stigende grad med realtids-sensorer. I takt med at sensorer bliver stadigt billigere og kan levere realtids-monitering af flere parametre samtidig med at priser for dataprocessorer, forbedring af analytiske værktøjer og en øget udbredelse af cloudbaserede løsninger står vandsektoren nu over for næste bølge af tiltag.

DTU Miljø og CALL Copenhagen har offentliggjort analyser, der dokumenterer det betydelige perspektiv, som en digital transformation vil have for vandsektoren, både for effektivisering og forbedring af miljøkvalitet (se bokse).

Digitalisering af vandsektoren kan således på flere måder styrke sektorens performance og give et stærkt hjemmemarked for vandteknologiske leverandører, men mange - især mindre og mellemstore forsyningsvirksomheder - har stadig kun i begrænset omfang taget hul på dette tema, endsige formuleret en klar strategi. Konceptet digitalisering har langt fra nået en fælles forståelse i branchen. Der er derfor behov for at få klarlagt: Hvad handler det om? Hvad kan det gavne? Hvor er der brug for yderligere teknologiudvikling? Og kan brugersiden favne de nye muligheder, der følger med den omfattende data-generering?

Miljøstyrelsen igangsatte i foråret 2018 projektet ”Digitalisering i Vandsektoren”. Det overordnede formål med projektet har været at facilitere en branchedialog om værdiskabelse i sektoren gennem en digital transformation og dermed overordnet at bidrage til at Danmark kan fastholde en global førerposition inden for vandteknologier. Mere konkret skal projektet bidrage til øget effektivisering i forsyningsselskaberne, forbedret miljøkvalitet samt til et kvalitetsløft i overvågningsprogrammer for vandkvalitet.

Projektet samlede et bredt spektrum af aktører omkring afdækning af nye teknologiske muligheder forbundet med digitalisering af vandsektoren og afdækning af muligheder og barrierer for nyttiggørelse af en øget data-generering i vandsektoren. I projektets aktiviteter har knap 100 eksperter fra virksomheder, forsyninger, myndigheder og forskningsinstitutioner deltaget og bidraget til resultatet, udarbejdelse af et inspirationskatalog med cirka 30 ideer til gennemførelse af en digital transformation af vandsektoren.

Hent inspirationskataloget

Hent posteren 'Vision for Digitalisering af Vandsektoren' 

Projekt vedr. afdækning af sensorteknologier

Parallelt med den overordnede branchedialog har Miljøstyrelsen gennemført en afdækning af sensorteknologiers modenhed og pålidelighed ift. at generere realtids-data for forskellige parametre.

Rådgivningsfirmaet Atkins Globalt har for Miljøstyrelsen analyseret modenheden af sensorteknologier til anvendelse på vandområdet. Analysen baserer sig på interviews gennemført med en række eksperter inden for anvendelse af sensorer til måling af en række kvantitative og kvalitative parametre.

Læs resultatet af analysen

Henrik Hagen Olesen, kontorchef, Miljøstyrelsen: Velkomst 

Lars Møller, vicedirektør, Miljøstyrelsen: Miljøstyrelsens digitaliseringsstrategi

Nils Høgsted, sekretariatsleder, Miljøportalen: Introduktion til Miljøportalen 

Lars Schrøder, CEO, Aarhus Vand: Forventninger til digital transformation (følger)

Peter Steen Mikkelsen, professor, DTU Miljø: Perspektiver til en digital transformation 

Ole Larsen, sektionsleder, CALL Copenhagen: Perspektiver til digital transformation 

Lars Spindler, associate partner, IBM: Sammenfatning af digitaliseringsprojektets forløb indtil nu og introduktion til inspirationskataloget (følger) 

Lars Spindler, associate partner, IBM: Introduktion til gruppediskussion om vision 2025 for digitalisering af vandsektoren (følger) 

Johan Hartnack, afdelingschef, Atkins Global: Konklusioner fra afdækning af sensorteknologier – kan vi skaffe de data, vi ønsker? 

Niels Peter Revsbech, professor, Aarhus Universitet WATEC: Perspektivering af sensorteknologiers teknologi- og markedsmodenhed – behov for mere forskning

Nils Høgsted, sekretariatsleder, Miljøportalen: Hvordan vil en digital transformation finde sted? Hvad vil være implementeringstakten? 

Henrik Dissing, chefkonsulent, Miljøstyrelsen: Introduktion til gruppediskussion om et roadmap til indfrielse af visionen 

Lars Møller, vicedirektør, Miljøstyrelsen: Opsamling

Lad vand og data strømme

DTU har udarbejdet rapporten ”Lad vand og data strømme” og skriver her bl.a., at man i 2020’erne kan forestille sig, at der for at løfte udfordringerne vil blive udviklet systemer af vandteknologier baseret på produkt-service systemer og service-baserede forretningsmodeller, samarbejdende autonome systemer af vandteknologiske komponenter, multiforsyningssystemer på tværs af vand, energi og affald og gennemført terrorsikring af vandforsyning, bl.a. ved hjælp af cybersikkerhed.

SMART Water

CALL har færdiggjort rapporten ”SMART Water” og skriver her bl.a., at der vil være to hovedområder, hvor der vil være betydelige gevin­ster at hente ved øget brug af digitale løsninger. Det første område omhandler planlægning, prioritering og drift af klimatilpasningsløsninger. Her er der oplagte muligheder for forbedringer - især hvis man kan fjerne eksisterende barrierer for samarbejde på tværs af administrative enheder, så det bliver muligt (eller endda påkrævet) at prioritere og drifte infrastruktur til vandafstrømning på basis af de naturlige vandoplande. Det andet område omhandler vedligehold af vandinfrastruktur.

Hent hele rapporten "SMART Water" og læs mere om DTUs analyse.