Vandteknologi

Cirka 350 virksomheder i Danmark arbejder med dansk vandteknologi, og branchen beskæftiger cirka 18.000 mennesker. Vandteknologi-branchen eksporterede for 16,8 milliarder kroner i 2015.

Vandteknologi er for eksempel pumper, ventiler, filtre og membraner. Det er den teknologi, der får vores grundvand til at flyde, og som renser vores spildevand. Det er den teknologi, som anvendes i store klimatilpasningsprojekter på tværs af landet, der skal sikre Danmarks tilpasning til mere ekstremt vejr. Det er teknologi, som alle danske borgere bruger hver eneste dag – hvad enten vi er bevidste om det eller ej.

Miljøstyrelsen arbejder for at forbedre rammevilkårene for den danske vandsektor. Miljøstyrelsen søger at understøtte udviklingen af ny vandteknologi for at øge effektiviteten af danske vandløsninger og på sigt øge eksporten af vandteknologi og beskæftigelsen i vandsektoren. 

Miljøstyrelsens arbejde med innovations- og eksportfremme af vandteknologi foregår inden for tre områder: Udvikling af vandteknologi, internationale aktiviteter og eksportfremme. Disse områder kan du læse mere om på disse sider.

Vandvision 2015

Branchen har vedtaget den såkaldte Vandvision 2015, der stiler mod, at Danmark i 2025 skal være verdensførende i at levere intelligente, bæredygtige og effektive vandløsninger. Målet er dels at fordoble eksporten af vandteknologi inden 2025 og derigennem skabe op mod 4.000 danske arbejdspladser i branchen. Dels at Danmark i 2025 er et af de tre lande i Europa, der har flest vandpatenter per indbygger.

Branchen og Miljø- og Fødevareministeriet har udarbejdet en handlingsplan, der identificerer de handlinger og aktiviteter, som skal iværksættes for at indfri visionen. De vigtigste elementer i den del af handlingsplanen, der skal sikre en fordobling af eksporten, er at skabe energineutralitet i hele vandkredsløbet, at blive mere effektive og skabe en ny generation af renseanlæg, der udnytter ressourcerne i spildevandet.

Eksporten af dansk vandteknologi er i stadig fremgang. Væksten i eksporten fra 2014 til 2015 lød på 6% - tre gange så høj som den generelle vækst i eksporten på 2,1%. Naturstyrelsen har fået udarbejdet tal af DAMVAD Analytics, der viser udviklingen i vandteknologieksporten.

Læs et sammendrag fra DAMVAD Analytics