Vandsektorloven

Vandsektorens økonomiske og organisatoriske forhold er reguleret i Vandsektorloven. Loven omfatter alle kommunalt ejede vandforsynings- og spildevandsforsyningsselskaber samt private vandværker, der sælger mere end 200.000 kubikmeter vand om året.
Find vandsektorloven og de tilhørende bekendtgørelser på Retsinformations hjemmeside .  

Vandsektorloven sorterer under Energistyrelsen, der kan kontaktes via

Nogle af de centrale emner i vandsektorloven er reglerne om prisloft og tilknyttede aktiviteter.

Indtægtsramme

Vandselskaber, som årligt debiterer en vandmængde på over 800.000 m 3 , får tildelt en indtægtsramme, som angiver den øverste ramme for prisen på henholdsvis levering af vand og behandling af spildevand. Indtægtsrammen fastsættes for vandselskabets samlede omkostninger til drift og anlæg som en samlet beløbsmæssig grænse for vandselskabets indtægter. Indtægtsrammen bliver fastsat af Forsyningssekretariatet, som hører under Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen.

Læs mere: