Performancebenchmarking af spildevandsselskaber i 2018

Spildevandsselskabernes performancebenchmarkes inden for fem områder.

Sundhed

Forsyningssikkerhed

Energi og klima

Miljø

Visse spildevandsselskaber er selskabsmæssigt opdelt, så nogen kun bedriver rensning og nogle kun bedriver transport. Det er derfor ikke alle selskaber, der har indberettet på alle parametre.

Sådan navigerer du i graferne

Nøgletal: For hvert område vises data for et antal nøgletal. Du kan vælge mellem at se de forskellige nøgletal i menuen til venstre i graferne.

Søg: Du kan fremsøge et specifikt vandselskab ved at stille cursoren efter luppen i søgefeltet og skrive selskabets navn eller finde selskabet i den vandrette menu med selskabsnavne

Viskelæder: Viskelæderet i grafens øverste højre hjørne fjerner markeringen af de valgte vandselskaber

Fuldskærmsvisning: Ved at klikke på den diagonale pil i nederste højre hjørne kan du få graferne vist i fuld skærm. 

Bemærk! På grund af stor datamængde, kan siden være længe om at loade. Graferne er alene udviklet til webbrug på pc og ikke til mobilbrug.